skip to Main Content

Uskalla yrittää -festivaaleilla järjestetään alueellisia kilpailuja, jotka huipentuvat Uskalla Yrittää -finaaliin keväällä. Finaalista koko Suomea pääsevät edustamaan Euroopan mestaruuskilpailuihin Paras NY-yritys -kategorian voittajat. Kansainvälinen kilpailu GEN-E 2022 järjestetään Tallinnassa heinäkuussa.

Alueellisten tapahtumien kilpailuihin voivat osallistua peruskoulun, toisen asteen ja korkea-asteen opiskelijat NY-yrityksillään. Eri alueilla voi olla vaihtelua kilpailukategorioiden aiheissa. Tältä sivulta löydät yleisiä ohjeita NY-yrityksille, finaalin kategoriat sekä tiedot yleisistä kategorioista, kuten paras messupiste ja paras myyntipuhe.

AVI:n ohjeistuksista ja koronatilanteesta riippuen tapahtumat järjestetään joko virtuaali tai live-toteutuksina. Tiedotamme tästä jokaisen alueen kohdalla erikseen.  

Paras NY-yritys-kategoriassa on ikärajat

Paras NY-yritys -kategorian voittajaksi voidaan valita vain sellainen NY-yritys, jonka jäsenet täyttävät ikärajat, jotka tulevat suoraan Euroopan mestaruuskilpailujen kriteereistä. Näiden ikärajojen mukaan

 • perusasteen ja toisen asteen kilpailuihin voivat osallistua 15‒21-vuotiaat
 • korkea-asteen kilpailuihin 18‒30-vuotiaat opiskelijat

Paras NY-yritys -kategorian voittajat valitaan sellaisten NY-yritysten joukosta, joiden tiimissä on vähintään kolme jäsentä. Muihin kategorioihin voivat osallistua myös NY-yritykset, joiden tiimeissä on vähemmän jäseniä.

KILPALUKATEGORIAT

Aluefestivaalin semifinaalin NY-yritykset kilpailevat seuraavissa kategorioissa. Jokaiselta alueelta valitaan finaaliin 1-12 NY-yritystä ja paikkamäärä määräytyy sen mukaan miten paljon NY-yrittäjiä kyseiseltä alueelta osallistuu ohjelmaan. Näin jokaiselta alueelta on tasavertaiset mahdollisuudet päästä finaaliin.  Päivitämme finaalipaikkojen määrän aluefinaalien sivuille.

 

PARAS NY-YRITYS

Aluefestivaalin semifinaalin parhaat NY-yritykset (perusaste, toinen aste & korkea-aste) palkitaan paikalla Uskalla Yrittää -finaalissa.

Paras NY-yritys kategorian Suomen finaalin voittajat pääsevät edustamaan Suomea GEN-E Euroopan mestaruus -kilpailuihin. Sen vuoksi Paras NY-yritys -kategorian voittajaksi voidaan valita vain sellainen NY-yritys, jonka jäsenet täyttävät ikärajat, jotka tulevat suoraan Euroopan mestaruus -kilpailujen kriteereistä. Näiden ikärajojen mukaan perusasteen ja toisen asteen kilpailuihin voivat osallistua 15‒21-vuotiaat ja korkea-asteen kilpailuihin 18‒30-vuotiaat opiskelijat. 

Paras NY-yritys kategorian Suomen finaalin voittajat pääsevät edustamaan Suomea GEN-E Euroopan mestaruus -kilpailuihin ja siksi tämän kategorian voittajat valitaan sellaisten NY-yritysten joukosta, joiden tiimissä on vähintään kolme jäsentä.

Tuomaristo kiinnittää arvioinnissa huomiota seuraaviin asioihin:

Liikeidea ja liiketoimintamalli 

 • Liikeidea on mielenkiintoinen, tärkeä ja ajankohtainen.
 • Idealle on ottajia, eli asiakkaita ja sille on kysyntää.
 • Yrityksen tuote/palvelu on toteutettu innovatiivisesti.
 • Yritys on tunnistanut tärkeimmät asiakaskohderyhmät.
 • Yritys osaa kertoa, miksi tuotetta / palvelua tarvitaan ja minkä asiakkaan ongelman se ratkaisee.
 • Yritys on tunnistanut ja ottanut käyttöön myynnin ja markkinoinnin kanavia ja osaa perustella, miksi valitut kanavat ovat käytössä.
 • Liikeidea on mietitty sen potentiaalisen asiakkaan näkökulmasta ja yritys osaa kertoa, mitä lisäarvoa se tuo asiakkaalle.

Tavoitteellisuus ja suunnitelmallisuus

 • Yrityksellä on ollut selkeä toimintasuunnitelma, jonka mukaan toimintaa on kehitetty.
 • Yritys asettanut itselleen tavoitteita ja seurannut niitä aktiivisesti toiminnan ajan.

Talous

 • Yritys ymmärtää toiminnan tärkeimmät taloudelliset avainluvut.
 • Yritys osaa kertoa, millainen kate tuotteella / palvelulla on.
 • Yritys osaa tunnistaa ne taloudelliset tekijät, jotka vaikuttavat hintaan ja kustannuksiin.

Tiimi

 • Yrityksen taustalla on vahva ja osaava tiimi (vähintään 3 jäsentä), jolla on halu ja suunnitelma yritystoiminnan kehittämiseksi.
 • Tiimin jäsenillä on selkeät roolit ja tiimin osaaminen on otettu huomioon tekemisen suunnittelussa.

Oppiminen ja vuorovaikutus

 • Yrityksen jäsenet osaavat kertoa oppimistaan asioista NY-yrityksen aikana.
 • Yritys osaa kertoa koetuista haasteista ja miten niistä on selvitty.
 • Yrityksen jäsenet tunnistavat paremmin omia vahvuuksia ja taitojaan.
 • Yrityksen esiintyminen ja vuorovaikutus on vakuuttavaa.
 • Yrityksen jäsenet toimivat yrittäjämäisesti ja osoittavat erinomaista yrittäjämäistä asennetta.

PARAS LIIKEIDEA

Osassa aluefestivaali tapahtumissa semifinaali -osiossa palkitaan NY-yritys, jolla on paras liikeidea. Hyvä liikeidea perustuu asiakkaiden olemassaolevaan ongelmaan, joka olisi mahtava saada ratkaistuksi. Paras liikeidea -kategoriassa etsitään ideaa, joka on ajankohtainen, ratkaisee käytännön ongelman ja sitä on toteuttamassa toimiva yritys.

Tuomaristo kiinnittää arvioinnissa huomiota seuraaviin asioihin:

 • Yritys on tunnistanut ongelman ja heidän yrityksenä tarjoaa siihen ratkaisun.
 • Yrityksen liiketoiminta tuottaa lisäarvoa asiakkaalle ja yritys tunnistaa tärkeimmät asiakaskohderyhmät.
 • Yritys on kehittänyt vähintään ensimmäisen version tuotteesta/palvelusta (MVPn minimum viable product) tai prototyypin.
 • Yrityksen taustalla on vahva ja osaava tiimi, jolla on halu ja suunnitelma yritystoiminnan kehittämiseksi.
 • Yritys on tehnyt laskelmia talousluvuista ja miten ideasta on mahdollista tehdä taloudellisesti kannattava.

PARAS TUOTE

Paras tuote on innovatiivinen, vastaa käytännön ongelmaan tai on uusi tapa tehdä jokin asia. Paras tuote on käyttäjäystävällinen, siinä on hyvä hinta-laatusuhde ja toimiva muotoilu. Lisäansioksi katsotaan, että tuotteessa ja sen eri prosesseissa on otettu huomioon kestävä kehitys (sosiaalinen, taloudellinen & ekologinen).

Tuomaristo kiinnittää huomiota parasta tuotetta valitessaan seuraaviin asioihin:

 • Tuotteella on uutusarvoa ja tarjoaa innovatiivisen ratkaisun asiakkaan ongelmaan.
 • Yritys on tunnistanut tuotteen tärkeimmät kohderyhmät ja selvittänyt kohderyhmien tarpeita.
 • Tuote on käyttäjäystävällinen ja sitä on kehitetty asiakaslähtöisesti.
 • Tuotteella on selkeä ja perusteltu hinnoittelumalli.
 • Tuotteen kaupallistaminen on tehty hyvin ja konseptia on kehitetty toiminnan aikana.
 • Lisäansioksi tuomaristo katsoo, jos tuotteessa ja sen prosesseissa on huomioitu kestävän kehityksen eri osa-alueet.

PARAS PALVELU

Paras palvelu on innovatiivinen ja vastaa käytännön ongelmaan. Paras palvelu voi olla uusi innovaatio tai nykyisiä ratkaisuja parempi tapa toimia. Parhaan palvelun ominaisuuksina ovat asiakkaan kannalta toimivuus, luotettavuus, hinta-laatusuhde ja palvelun selkeys. Yrityksen puolelta parhaan palvelun tulee olla kannattava ja määritelty kokonaisuus (hinta-laatusuhde yrityksen kannalta).

Palveluun voi myös liittyä tuote, mutta silloin tuotteen valmistuskustannusten on oltava pieniä verrattuna palvelun hintaan (esimerkiksi kahvilassa erikoiskahvi voi maksaa 4€ ja suurin osa on palvelun kustannuksia). Palvelun toteutus ei saa olla riippuvainen yhden henkilön erityistaidosta (esim. laulaja tai taikuri). 

Tuomaristo kiinnittää arvioinnissa huomiota seuraaviin asioihin:

 • Palvelulla on uutuusarvoa ja ratkaisee asiakkaan ongelmia, jotka yritys on tunnistanut.
 • Yritys on tunnistanut palvelun tärkeimmät kohderyhmät ja selvittänyt kohderyhmien tarpeita.
 • Palvelun ostoprosessi on selkeä ja tehty helpoksi asiakkaalle.
 • Palvelulla on selkeä ja perusteltu hinnoittelumalli.
 • Palvelun kaupallistaminen on tehty hyvin ja konseptia on kehitetty toiminnan aikana esimerkiksi asiakaspalautteen pohjalta.
 • Yrityksen tarjoama palvelu on selkeä kokonaisuus.
 • Lisäansioksi tuomaristo katsoo palvelun kiertotalouden huomioimisen.

MUIDEN KATEGORIOIDEN KRITEERIT

Nämä kilpailut koskevat vain live-tapahtumia. 

PARAS MESSUPISTE (vain live-tapahtumat)

Paras messupiste kategoriassa valitaan NY-yritys, jolla on näyttävin ja kokonaisvaltaisin messupiste. Hyvä messupiste on kokonaisuus, joka täydentää tuotetta tai palvelua, jota NY-yritys tarjoaa.

Kaikilla yrityksillä on samanlaiset pöydät käytössä ja pöytää voi somistaa yrityksen haluamalla tavalla ja sen tueksi voi ottaa esimerkiksi roll-upin.

Parhaan messupisteen valinnassa tuomaristo kiinnittää huomioita seuraaviin asioihin:

 • Messupiste on selkeästi rakennettu kokonaisuus, johon kuuluu
  • Tuotteiden esillepano,
  • Hinnasto,
  • Tiimi ja tiimin asut,
  • Graafinen ilme.
 • Piste houkuttelee asiakkaan lähemmäksi tutustumaan yritykseen.
 • Messupiste tukee yrityksen tuotetta tai palvelua sekä yrityksen imagoa.
 • Yritys pystyy kertomaan suunnitelmasta pisteen takana – miksi näin on tehty ja mitä hyötyä siitä on yritykselle.

PARAS MYYNTIPUHE (Vain live-tapahtumat)

Paras myyntipuhe on napakka ja jäsennelty kokonaisuus, joka herättää kiinnostuksen kuulijassa. Jokainen aluefestivaaliin osallistuva NY-yritys pääsee halutessaan tapahtumalavalle esittämään yrityksen myyntipuheen.

Tuomaristo arvioi myyntipuheita seuraavilla kriteereillä:

 • Mieleenjäävä aloitus ja lopetus
 • Mietitty ja selkeä sisältö
  • Minkä ongelman yritys ratkaisee?
  • Ketkä ovat yrityksen asiakkaat?
  • Mitä tuote/palvelu maksaa?
  • Miksi yritys on uniikki?
Back To Top