skip to Main Content
Uskalla Yrittää aluefestivaali 2022

Satakunnan ja Varsinais-Suomen NY-yrittäjät esittäytyvät Nuori Yrittäjyys ry:n järjestämässä Uskalla Yrittää -aluefestivaalissa Porin Kauppakeskus Puuvillassa.

Aluefestivaali sisältää inspiroivan lavapuheenvuoron, pitchauskisan, asiantuntijaklinikoita sekä tietysti NY-yritysten messut, jonne alueen NY-yrittäjät voivat tulla esittelemään tuotteita, palveluita ja omaa osaamistaan. Osana messuja on myös semifinaali jossa ovat mukana kaikki etukäteen kilpailu -osioon mukaan ilmoittautuneet NY-yritykset. Semifinaalissa voittaneet yritykset palkitaan pääsyllä kansalliseen Uskalla Yrittää -finaaliin, joka järjestetään Helsingissä 27.-28.4.2022. 

Messutapahtuma järjestetään 9.3.2022 ja ovat avoinna yleisölle klo 12:00 – 16:00. Tervetuloa tutustumaan ideoihin ja tekemään erinomaisia löytöjä!

Opettaja: tule tutustumaan tapahtumaan opiskelijaryhmän kanssa ja vierailemaan nuorten ständeillä! Lataa heille valmis vierailutehtävä tästä.

Siltapuistokatu 14
28100 Pori

#UskallaYrittää @NuoriYrittajyys

Ilmoittautuminen

ILMOITTAUDU MUKAAN TÄSTÄ
Huom! Ainoastaan jäsen, joka on perustanut NY-yrityksen VY-portaalin kautta, voi tehdä ilmoittautumisen Uskalla Yrittää -festivaaliin.

Ilmoittautuminen Satakunnan ja Varsinais-Suomen aluefestivaaliin päättyy 23.2.2022 klo 23:59.

Tutustu mukana oleviin NY-yrityksiin!

Yleinen info

Jokainen aluefestivaaliin ilmoittautuva NY-yritys palauttaa yrityksen tiedot ja ennakkotehtävät Vuosi yrittäjänä -sivuston kautta. NY-yrityksen perustiedot julkaistaan tällä sivustolla sekä viedään Howspace alustaan ständiesittely -osioon. Ennakkotehtävät ovat osa Vuosi yrittäjänä opintokokonaisuutta sekä auttavat tuomaristoa tutustumaan semifinaaliin osallistuviin NY-yrityksiin etukäteen.

NY-yritys valitsee kahdesta vaihtoehdosta yhden itselle sopivamman tehtävän, joko pitch deckin tai yritysesittelyvideon. Uskalla Yrittää -aluefestivaalin semifinaaliin osallistuvien NY-yrityksien ennakkotehtävistä yksi vaikuttaa tuomariston arviointiin. Tuomaristo tutustuu yrityksen lähettämään ennakkotehtävään jo ennen semifinaalipäivää, jotta he saavat paremman kuvan NY-yrityksen toiminnasta, ja pystyvät tapahtuma päivänä tutustumaan NY-yrityksiin tehokkaammin.

Ilmoittautumisen yhteydessä palautettavat ennakotehtävät ja niiden ohjeet ovat lueteltu alla.

Arvioitavat ennakkotehtävät (valitse vain yksi tehtävä)

NY-yritys valitsee kahdesta vaihtoehdosta itselle mieluisamman ja vastaa tehtävässään ohjeistuksissa lukeviin apukysymyksiin. Tuomaristo ei arvioi tuotoksen visuaalisuutta vaan sisältöä.

1 Pitch deck

Pitch deck on maksimissaan 8 dian diaesitys, joka kokoaa yhteen tärkeimmät tiedot yrityksestä ja sen toiminnasta. Pitch deckin voi tuottaa suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Pitch deck palautetaan ilmoittautumisen yhteydessä PDF-muodossa.

Pitch deck ohjeistukset

Vastatkaa pitch deckissänne seuraaviin kysymyksiin:

 • Aloitusdia (NY-yrityksen nimi?)
 • Ongelma (Mikä on asiakkaan ongelma?)
 • Ratkaisu = tuote/palvelu (Mikä on NY-yrityksenne tarjoama ratkaisu ongelmaan? Mitä tuotetta/palvelua tarjotaan? Mikä tekee siitä erinomaisen?)
 • Mitä NY-yritys on saanut aikaan? (esimerkkejä konkreettisista toimista joita on tehty)
  • Esim. tuotteen valmistus, myynti, suunnittelu, tapahtumat jne.
 • Tiimi (Millaista osaamista tiimissä on?)
 • Oppiminen (Mitä NY-yritys on oppinut ohjelman aikana?)
 • Lopetusdia (esimerkiski yhteystiedot, Mistä teidät tavoittaa?)

2 Yritysesittelyvideo

Videon maksimipituus on 2 minuuttia.  Videon voi kuvata puhelimella eikä videon toteutuksesta saa lisäpisteitä. Videon voi tehdä suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Video palautetaan lataamalla se Youtubeen tai Vimeoon, ja lisäämällä linkki videoon ilmoittautumisen yhteydessä sille varattuun kohtaan.

Yritysesittelyvideon ohjeistukset

Vastatkaa videossanne seuraaviin kysymyksiin:

 • Aloitus (NY-yrityksen nimi?)
 • Ongelma (Mikä on asiakkaan ongelma?)
 • Ratkaisu = tuote/palvelu (Mikä on NY-yrityksenne tarjoama ratkaisu ongelmaan? Mitä tuotetta/palvelua tarjotaan? Mikä tekee siitä erinomaisen?)
 • Mitä NY-yritys on saanut aikaan? (esimerkkejä konkreettisista toimista joita on tehty)
  • Esim. tuotteen valmistus, myynti, suunnittelu, tapahtumat jne.
 • Tiimi (Millaista osaamista tiimissä on?)
 • Oppiminen (Mitä NY-yritys on oppinut ohjelman aikana?)
 • Lopetus

Ilmoittautumisen yhteydesssä palautettavat muut tiedot

NY-yritys valitsee osallistuvansa joko pelkästään messuille tai messuille sekä semifinaalin kilpailu -osioon.

NY-yrityksen perustiedot, jäsenten-, koulun-,  sekä  opettajan tiedot, sosiaalisen median kanavat. 

Kahden virkkeen esittelyteksti oman yrityksensä toiminnasta.

Logo ja yrityskuva tiimistä, tuotteesta tai palvelusta. Kuvat ladataan ilmoittautumislomakkeelle JPG, JPEG tai PNG-muodossa.

Yleiset kategoriat, kilpailukategoriat sekä kriteerit

Aluefestivaaleissa on sekä yleisiä kategoriota, että kilpailukategorioita.

Yleisiin kategorioihin voivat osallistuvat kaikki ilmoittautuneet NY-yritykset ja ne ovat paras myyntipuhe ja paras messuständi. Paras myyntipuhe kategoriaan tulee ilmoittautua etukäteen Uskalla Yrittää ilmoittautumislomakkeen yhteydessä. Kaikki osallistuvat automaattisesti paras messupiste kategoriaan.

Kilpailukategorioihin osallistuvat ne NY-yritykset jotka ovat ilmoittautuneet mukaan semifinaali -osioon ilmoittautumisen yhteydessä ja näitä ovat paras NY-yritysparas liikeideaparas tuote ja paras palvelu.

Kaikkien kategorioiden kriteerit löytyvät täältä.

Uskalla Yrittää -finaalipaikat

Semifinaalissa jaetaan seuraavat paikat kansalliseen Uskalla Yrittää -finaaliin

Satakunta

 • Paras NY-yritys -perusaste
 • Paras NY-yritys -toinen aste
 • Paras tuote (molemmat asteet)
 • Paras palvelu (molemmat asteet)

Varsinais-Suomi

 • Paras NY-yritys -perusaste
 • Paras NY-yritys -toinen aste
 • Paras palvelu (molemmat asteet)
 • Paras tuote (molemmat asteet)

Ohjeet osallistujille

Uskalla Yrittää -aluefestivaaliin voivat osallistua kaikki Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa mukana olevat NY-yritykset.

Osallistuminen on maksutonta ja ainoastaan NY-yritykset jotka tulevat Satakunnan ja Varsinais-Suomen alueelta voivat ilmoittautua mukaan.

NY-yritys ilmoittautuu aluefestivaaliin täyttämällä ilmoittautumislomakkeen Vuosi yrittäjänä portaalin kautta. Samassa yhteydessä palautetaan myös ennakkotehtävät. Opettajilta ei vaadita erillistä ilmoittautumista tapahtumaan, vaan NY-yritys ilmoittaa myös oman opettajan nimen ja sähköpostin ilmoittautumisen yhteydessä.

ALUSTAVA AIKATAULU 11:00-16:00

 • Messupisteiden somistus
 • Messujen avaus
 • Tuomaristo kiertelee ja haastattelee
 • Opettajien verkostoitumiskahvit
 • CV-klinikka
 • Esiintyjä
 • NY-yritysten myyntipuheita tapahtumalavalla
 • Palkintojenjako
 • Tapahtuma päättyy

Aikataulu ja ohjelma tarkentuvat tammikuun alussa.

Opettajille järjestämme yhteisen kahvihetken verkostoitumisen merkeissä aluefestivaalin aikana. Tervetuloa juttelemaan ja jakamaan kokemuksia. Opecafén tarkempi ajankohta ilmoitetaan tammikuussa.

Nuori Yrittäjyys ry toimittaa messupöydät kaikille mukana oleville NY-yrityksille jotka saa halutessaan sommitella oman NY-yrityksen brändin mukaiseksi.

Myyntipisteellä ei ole käytössä sähköä eikä messuseinäkettä. Omaa pöytää tapahtumaan ei saa tuoda. NY-yritys voi tuoda mukanaan oman roll-upin / seinämän pöydän taakse. Roll-upin / seinämän leveys saa maksimissaan olla yksi metri.

Jos NY-yrityksenne tuote on niin iso, ettei se esimerkiksi mahdu pöydälle, voidaan pöytä korvata sillä tuotteella. Käytännön esimerkki: NY-yrityksen tuote on lavasta tehty huonekalu, joka on kooltaan noin 1m x 1m. Tämä on niin iso kokonaisuus, että sen yhteyteen ei mahdu messupöytää. Tällaisessa tapauksessa tuote voi korvata pöydän, mutta tällöin on huomioitava, ettei muuta pöytää ole.

Muistakaa kiinnittää huomiota esillepanoon. Ei siis kannata kasata kaikkea myytävää tavaraa esille pöydälle, vaan miettiä tarkasti, mitä pitää esillä. Näin messupiste näyttää mielenkiintoisemmalta ja erityisesti siistiltä.

 • Messutapahtumassa noudatetaan Suomen lakia ja yleistä hyviin tapoihin sisältyvää etiikkaa. Messutapahtumalla tarkoitetaan kaikkia messupaikalla tapahtuvia toimenpiteitä (messupisteiden valmistelu, itse messut, pisteiden purkaminen) liittyen Uskalla Yrittää -semifinaaliin.
 • Kaupankäynti on sallittua ainoastaan NY-yrityksellesi osoitetulla myyntipisteellä, mutta markkinoida saa ympäri Kauppakeskusta. Markkinointi tarkoittaa yrityksen yleisiä toimenpiteitä kaupankäynnin edistämiseksi, esimerkiksi yrityksen flaijerin jakamista asiakkaille. Kaupankäynnillä tarkoitetaan NY-yrityksen myymien tuotteiden tai palvelujen vaihtamista rahaksi tai joksikin muuksi korvauksen muodoksi.
 • Kaupankäynti Kauppakeskuksessa on sallittua siitä lähtien, kun on saanut oman messupisteen myyntikuntoon. Eli asiakkaille saa myydä tuotteita jo ennen messujen varsinaista avausta. Myyntityö lopetetaan messujen päättyessä.
 • Julisteiden ja muiden mainosten kiinnittäminen Kauppakeskuksen seiniin, pylväisiin ja kaiteisiin on kiellettyä. NY-yritys voi kiinnittää julisteitaan omaan messupöytään.
 • NY-yritys voi tuoda mukanaan oman roll-upin / seinämän pöydän taakse. Roll-upin / seinämän leveys saa maksimissaan olla yksi metri.
 • Jokainen NY-yritys on vastuussa omasta messupisteestään, omista tuotteistaan ja tavaroistaan. Messupisteellä tarkoitetaan jokaiselle NY-yritykselle osoitettua messupöytää.
 • Myyntipisteellä on valmiina pöytä, jota NY-yritys saa käyttää. Myyntipisteellä ei ole käytössä sähköä eikä seinäkettä.
 • Messupisteellä istuminen on kiellettyä NY-yrittäjiltä. Messupisteellä EI siis ole tuoleja eikä niitä saa tuoda ellei se olennaisesti liity liikeideaan (tarjotaan esimerkiksi kauneuspalveluita, joihin olennaisena osana liittyy asiakkaan istuminen).
 • Vaaralliset esineet, kuten aseet ja räjähteet ovat kiellettyjä koko messualueella. Tulen käyttäminen on kielletty kaikissa muodoissaan messutapahtumassa (koskee myös kynttilöiden polttoa).
 • Kaksipuolisen teipin, liiman, sinitarran, niittien, ruuvien tai naulojen käyttäminen koristeiden kiinnittämiseen messupisteellä sijaitsevaan pöytään on kielletty. NY-yritys on velvollinen jättämään messupisteen sellaiseen kuntoon, jossa se heille osoitettiin. Myyntipisteen siivoamisesta ja mahdollisista vahingoista on vastuussa NY-yritys itse.
 • NY-yrittäjät ovat korvausvastuullisia aiheuttamistaan vahingoista ulkopuolisten tahojen omaisuudelle messujen aikana, mikäli Suomen laki niin edellyttää.
 • Tupakointi, alkoholin tai muiden päihteiden käyttö on kiellettyä messutapahtuman aikana riippumatta NY-yrittäjän iästä. Jos tämän säännön rikkomuksia havaitaan, poistetaan kyseinen henkilö tapahtumasta välittömästi.

Ikärajat

Semifinaaliin osallistumiselle ei ole ikärajaa. Kaikki NY-yrittäjät ovat tervetulleita osallistumaan ja saamaan kokemusta myynnistä ja asiakkaiden kohtaamisesta.

Mikäli NY-yrityksenne pääsee kansalliseen Uskalla Yrittää -finaaliin, tällöin ottakaa huomioon seuraavat ikärajat (koskee toisen asteen NY-yrityksiä):

”EM-finaalissa perus ja toisen asteen osallistujille alaikäraja on 15 vuotta ja yläikäraja on 21 vuotta. Jos NY-yrityksessä on jäsen, joka on ala- tai yli-ikäinen, rajoittaa se mahdollisuutta päästä EM-kisoihin.”

Jos NY-yrityksenne haluaa kilpailla pääsystä EM-finaaliin, ei kyseinen henkilö voi osallistua yrityksenne toimintaan finaalissa. Hän ei voi esittäytyä tapahtumassa NY-yrityksenne edustajana.”

Jäsenmäärä

Uskalla Yrittää -aluefestivaalissa ja Finaalissa jäsenten määrä per yritys on rajoitettu kahdeksaan. Huomioitavaa on, että  Euroopan mestaruuskisoissa osallistujamäärä on rajoitettu 3-5 jäsentä per NY-yritys.

Uskalla Yrittää -aluefestivaaleilla NY-yrityksen jäsenillä on halutessaan mahdollisuus esittää max. 90 sekunnin myyntipuhe esitys tapahtumalavalla. NY-yrityksen myyntipuheen voi lavalla esittää yksi tai useampi NY-yrityksen jäsen.

Myyntipuhe kategoriaan ilmoittaudutaan etukäteen Uskalla Yrittää aluefestivaalin ilmoittautumislomakkeen yhteydessä.

Tapahtumassa valitaan paras myyntipuhe. Myyntipuheet eivät kuitenkaan ole osa semifinaalin kilpailu -osiota vaan kaikille NY-yrityksille valinnainen osio messuilla.

Kilpailukategorioissa voittaneet NY-yritykset palkitaan pääsyllä kansalliseen Uskalla Yrittää -finaaliin, joka järjestetään Helsingissä 27.-28.4.2022.

Satakunnan kilpailukategoriat: 

 • Paras NY-yritys (perusaste) 
 • Paras NY-yritys (toinen aste) 
 • Paras liikeidea (kaikille yhteinen kategoria) 
 • Paras tuote (kaikille yhteinen kategoria) 

Varsinais-Suomen kilpailukategoriat: 

 • Paras NY-yritys (kaikille yhteinen kategoria) 
 • Paras liikeidea (kaikille yhteinen kategoria) 

Yllä olevien kategorioiden lisäksi valitaan myös:

 • Paras myyntipuhe
 • Paras messupiste

Kaikki halukkaat NY-yritykset voivat osallistua paras myyntipuhe kategoriaan ja siihen ilmoittaudutaan etukäteen Uskalla Yrittää aluefestivaalin ilmoittautumislomakkeen yhteydessä.

Jokainen NY-yritys osallistuu automaattisesti paras messupiste kategoriaan.

Huom! Kilpailukategoriat ovat alustavia ja tarkentuvat kun ilmoittautuminen päättyy ja tarkka semifinaaliin osallistuvien NY-yrityksien määrä on tiedossa.

Kategorioiden kriteeristöön voi tutustua täällä.

Mikäli yrityksenne no estynyt tulemasta aluefestivaaliin, ilmoitattehan siitä sähköpostilla osoitteeseen [email protected] ja otsikolla PERUUTUS (aluefestivaalin paikkakunta) viimeistään viikko ennen tapahtumapäivää.

Ilmoittautuneen NY-yrityksen poissaolo tai peruutus ilman kelvollista syytä (sairaustodistus) velvoittaa yrityksen maksamaan 50 € käsittelymaksun.

Valitettavasti emme pysty järjestämään ruokailua messujen aikana.

Jos sinulla on kysyttävää tapahtumaan liittyen, olethan yhteydessä:

Tapahtumakonsepti:
Nikita Gavrilenko
[email protected]

Satakunnan aluepäällikkö:
Hanna Savolainen
[email protected], 050 322 9881

#UskallaYrittää @NuoriYrittajyys

Back To Top