skip to Main Content

Uskalla Yrittää -finaalissa valitaan Suomen parhaat NY-yritykset. Kilpailun pääpalkinnot ovat JA Company of the Year, joka myönnetään parhaalle perus- tai toisen asteen NY-yritykselle sekä JA Enterprise of the Year, joka myönnetään parhaalle korkea-asteen NY-yritykselle. Molempien kategorioiden voittajat pääsevät edustamaan Suomea EM-kisoissa. SM-voittajat valitsee liike-elämän ammattilaisista koostuva tuomaristo, joka kahden päivän aikana tutustuu yritysten toimintaan. 

Pääpalkintojen lisäksi tapahtuman yhteistyökumppanit palkitsevat finaalissa NY-yrityksiä kategoriapalkinnoilla. Kategoriakilpailuiden tuomaristot ovat yritysten nimeämiä ja toimivat erillään kilpailun päätuomaristosta. 

Erilliskilpailussa halukkaat NY-yritykset voivat osallistua pitchauskilpailuun Paras myyntipuhe -palkinnosta. Kilpailuun on erillinen ilmoittautuminen finaali-ilmoittautumisen yhteydessä.

Tuomaristo arvioi NY-yrityksiä finaalissa seuraavien tietojen perusteella:

 • Ennakkomateriaali (Pitch deck ja muut ilmoittautumisen yhteydessä toimitetut tiedot)
 • Yritysesittelyt (4 min esitys)
 • Messutapahtuma (toiminta ja esittely ständeillä)
 • Tuomariston haastattelu

SUOMEN PARAS NY-YRITYS

Peruskoulu & toinen aste | JA Company of the Year 2022

Perusasteen ja toisen asteen NY-yritysten pääpalkinto Uskalla Yrittää -finaalissa on kutsu kansainväliseen Gen-E-kilpailuun heinäkuussa 2022. 

Kilpailun kriteerit
Tuomaristo arvioi finaalissa NY-yrityksen toimintaa ja oppimista mm. seuraavilla alueilla:

 • Tuotteen/palvelun innovatiivisuus, arvon tuottaminen asiakkaille​
 • Tuotteen/palvelun kehittäminen, asiakaslähtöisyys​
 • Markkinoinnin suunnittelu ja toteutus​
 • Tavoitteellisuus, suunnitelmallisuus ja hallinto​
 • Taloudellinen menestys​
 • Ryhmätyöskentely ja tiimi​työ
 • Reflektointi ja oman oppimisen arviointi​
 • Esiintyminen ja vuorovaikutus

Palkinto myönnetään NY-yritykselle, jossa on vähintään kolme (3) henkilöä. EM-kilpailuun voivat osallistua ainoastaan NY-yritykset, joissa on vähintään kolme henkilöä.

Korkea-aste | JA Enterprise of the Year 2022

Korkea-asteen NY-yritysten pääpalkinto Uskalla Yrittää -finaalissa on kutsu kansainväliseen Gen-E-kilpailuun heinäkuussa 2022. 

Kilpailun kriteerit
Tuomaristo arvioi finaalissa NY-yrityksen toimintaa ja oppimista mm. seuraavilla alueilla:

 • Tuotteen/palvelun innovatiivisuus, arvon tuottaminen asiakkaille​
 • Tuotteen/palvelun kehittäminen, asiakaslähtöisyys​
 • Markkinoinnin suunnittelu ja toteutus​
 • Tavoitteellisuus, suunnitelmallisuus ja hallinto​
 • Taloudellinen menestys​
 • Ryhmätyöskentely ja tiimi​työ
 • Reflektointi ja oman oppimisen arviointi​
 • Esiintyminen ja vuorovaikutus

Palkinto myönnetään NY-yritykselle, jossa on vähintään kolme (3) henkilöä. EM-kilpailuun voivat osallistua ainoastaan NY-yritykset, joissa on vähintään kolme henkilöä.

KATEGORIAPALKINNOT

Paras tuote

Paras tuote -kilpailussa etsitään NY-yritystä, joka erottuu finaalissa tuotteellaan. Kilpailussa on 200 euron rahapalkinto, joka myönnetään voittavalle NY-yritykselle.

Kilpailun kriteerit
Tuomaristo arvioi NY-yrityksen toimintaa ja oppimista mm. seuraavilla alueilla:

 • Tuotteella on uutusarvoa ja se tarjoaa innovatiivisen ratkaisun asiakkaan ongelmaan.
 • Tuote on käyttäjäystävällinen ja sitä on kehitetty asiakaslähtöisesti.
 • Ostoprosessi on selkeä ja tehty asiakkaalle helpoksi
 • Tuotteen kaupallistaminen on tehty ja konseptia on kehitetty toiminnan aikana.
 • Kestävä kehitys on huomioitu osana tuotetta

Paras tuote -palkinnon jakaa Perheyritysten liitto.

Paras palvelu

Paras palvelu -kilpailussa etsitään NY-yritystä, joka erottuu finaalissa palvelullaan. Kilpailussa on 200 euron rahapalkinto, joka myönnetään voittavalle NY-yritykselle.

Kilpailun kriteerit
Tuomaristo arvioi NY-yrityksen toimintaa ja oppimista mm. seuraavilla alueilla:

 • Tuotteella on uutusarvoa ja se tarjoaa innovatiivisen ratkaisun asiakkaan ongelmaan.
 • Tuote on käyttäjäystävällinen ja sitä on kehitetty asiakaslähtöisesti.
 • Ostoprosessi on selkeä ja tehty asiakkaalle helpoksi
 • Tuotteen kaupallistaminen on tehty ja konseptia on kehitetty toiminnan aikana.
 • Kestävä kehitys on huomioitu osana tuotetta/palvelua

Paras palvelu -palkinnon jakaa Fennia.

Paras innovaatio

Paras innovaatio -kilpailussa etsitään NY-yritystä, joka erottuu finaalissa innovaatiollaan. Kilpailussa on 200 euron rahapalkinto, joka myönnetään voittavalle NY-yritykselle.

Kilpailun kriteerit
Tuomaristo arvioi NY-yrityksen toimintaa ja oppimista mm. seuraavilla alueilla:

 • Arvon tuotto ja mahdollisuudet​
  • Innovaatio tuottaa lisäarvoa asiakkaalle ja yritys on tunnistanut tärkeimmät asiakaskohderyhmänsä.
  • Innovaation liiketoimintamalli on olemassa ja yrityksessä on potentiaalia.
  • Yritys osaa kertoa innovaation taloudellisesta potentiaalista
 • Vaikuttavuus ​
  • Miten innovaatio auttaa käyttäjiä (tai parantaa heidän elämäänsä)?
  • Miten innovaatio vaikuttaa ympäristöön ja onko se vastuullisesti tuotettu? 
  • Onko innovaatiolla laajempia yhteiskunnallisia vaikutuksia?

Paras innovaatio -palkinnon jakaa Elo.

Paras liikeidea

Paras liikeidea -kilpailussa etsitään NY-yritystä, joka erottuu finaalissa liikeideallaan. Kilpailussa on 200 euron rahapalkinto, joka myönnetään voittavalle NY-yritykselle.

Kilpailun kriteerit
Tuomaristo arvioi NY-yrityksen toimintaa ja oppimista mm. seuraavilla alueilla:

 • Liikeidean potentiaali ja mahdollisuudet
 • Idean kehittäminen ja asiakastarpeen selvittäminen
 • Tavoitteellisuus, suunnitelmallisuus ja hallinto
 • Tiimin toiminta yhdessä
 • Reflektointi ja oman oppimisen arviointi
 • Esiintyminen ja vuorovaikutus

Paras liikeidea -palkinnon jakaa SEB.

Paras yksinyrittäjä

Paras yksinyrittäjä -kilpailussa etsitään parasta NY-yritystä, jossa on 1–2 yrittäjää. Kilpailussa on 200 euron rahapalkinto, joka myönnetään voittavalle NY-yritykselle.

Kilpailun kriteerit
Tuomaristo arvioi finaalissa NY-yrityksen toimintaa ja oppimista mm. seuraavilla alueilla:

 • Tuotteen/palvelun innovatiivisuus, arvon tuottaminen asiakkaille​
 • Tuotteen/palvelun kehittäminen, asiakaslähtöisyys​
 • Markkinoinnin suunnittelu ja toteutus​
 • Tavoitteellisuus, suunnitelmallisuus ja hallinto​
 • Taloudellinen menestys​
 • Ryhmätyöskentely ja tiimi​työ
 • Reflektointi ja oman oppimisen arviointi​
 • Esiintyminen ja vuorovaikutus

Paras yksinyrittäjä -palkinnon jakaa OP.

Paras myyntitiimi

Paras myyntitiimi -kilpailussa etsitään NY-yritystä, joka erottuu finaalissa myyntitiimillään. Kilpailussa on 200 euron rahapalkinto, joka myönnetään voittavalle NY-yritykselle.

Kilpailun kriteerit
Paraskaan tuote tai palvelu ei myy itse itseäänjoten aktiivinen myyntityö on jokaiselle yrittäjälle tärkeä osa yrityksen menestystä

Arvioinnissa kiinnitetään huomiota seuraaviin asioihin

 1. Yrityksellä on aktiivinenmutta asiakaslähtöinen myyntitapa
 2. Myyjät osaavat kertoa yrityksen tarjoamasta ratkaisusta ja sen hyödyistä ostajalle
 3. Myyjillä on erinomaiset kuuntelu– ja neuvottelutaidot
 4. Myyjät pyrkivät tarjoamaan ratkaisua ja viemään loppuun kaupat

Paras myyntitiimi -palkinnon jakaa Suomen Uusyrityskeskus.

Ideasta tulevaisuuden yritykseksi

Ideasta tulevaisuuden yritykseksi -palkinto myönnetään lupaavalle yritysidealle, jolla on mahdollisuus tehdä laajempaa positiivista vaikutusta yhteiskuntaan. Kilpailussa on 200 euron rahapalkinto, joka myönnetään voittavalle NY-yritykselle.

Ideasta tulevaisuuden yritykseksi -palkinnon jakaa Innovestor.

Paras messupiste | JA Alumni Award

Parhaan messupisteen -palkinnon valitsee NY-alumnit eli JA Alumni Finland ry, joka on itsenäinen aktiivisten entisten NY-yrittäjien ylläpitämä yhdistys. Yhdistyksen kaikki jäsenet ovat entisiä NY-yrittäjiä, jotka ovat halunneet jatkaa tekemällä oppimista ja kasvattaa verkostojaan muiden NY-alumnien kanssa. Yhteistä NY-alumneille on siis yrittäjähenkisyys, innostus ja tekemällä oppimisen asenne. Kilpailussa on 200 euron rahapalkinto, joka myönnetään voittavalle NY-yritykselle.

ERILLISKILPAILUT

PARAS MYYNTIPUHE

Paras myyntipuhe -palkinto myönnetään NY-yritykselle, joka erottuu finaalissa parhaalla myyntipuheellaan. Kilpailussa on 200 euron rahapalkinto, joka myönnetään voittavalle NY-yritykselle.

Huom! Kilpailun voittaja valitaan erillisellä pitchauskilpailulla, johon voi halutessaan ilmoittautua finaalin ilmoittautumisen yhteydessä.

Pitchauskilpailussa NY-yrityksellä on 30 sekuntia aikaa vakuuttaa tuomaristo! Pitchauskilpailuun osallistuva NY-yritys valitsee joukostaan yhden henkilön, joka nousee messujen aikana Triplan tapahtumalavalle pitämään max. 30 sekunnin myyntipuheen. Paras pitch palkitaan finaalissa Paras myyntipuhe -palkinnolla.

Back To Top