skip to Main Content

Kilpailut

Uskalla Yrittää -finaalissa valitaan lukuvuoden parhaat NY-yritykset perusasteen, toisen asteen ja korkea-asteen sarjoissa. Pääpalkintojen lisäksi tapahtumassa jaetaan palkintoja muissa kategorioissa.

Suomen parhaat yritykset valitsee liike-elämän ammattilaisista koostuva tuomaristo, joka kahden päivän aikana tutustuu yritysten toimintaan.

Suomen paras NY-yritys

Lue kilpailun kuvaus ja tuomariston kriteerit – NY Vuosi yrittäjänä -ohjelma (perus- ja toinen aste)

Sekä perusasteella että toisella asteella valitaan lukuvuoden parhaat NY-yritykset ja kokonaisuus ratkaisee voittajan. Tuomaristo arvioi NY-yritysten toimintaa messuilla, yritysesittelyn aikana ja tuomariston haastattelussa.

NY Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa on tarkoituksena oppia seuraavia asioita:

 • Ryhmätyö
 • Ongelmien ratkaisu
 • Vuorovaikutustaidot
 • Oma-aloitteinen tiedonhaku ja oppiminen
 • Osaamisen soveltaminen käytäntöön
 • Liiketoimintaosaaminen (markkinointi, taloushallinta, johtaminen)

Tuomariston tehtävänä on arvioida oppimista sen perusteella, mitä NY-yritys on saanut aikaan ja tehnyt lukuvuoden mittaan ja miten hyvin se on valmistautunut kansalliseen finaaliin.

Hyvin menestyvän yrityksen menestysresepti on seuraava:

 • Toimiva ja toteuttamiskelpoinen idea ja tuote/palvelu.
 • Toimintasuunnitelma, jossa idean toimivuutta on arvioitu ja käytännön toteutusta suunniteltu.
 • Monipuolinen ja hyvin hoidettu yrityksen käytännön toteutus
  (suunnittelu, tuotanto, markkinointi, kirjanpito, raportointi). Toteutukseen sisältyy runsaasti tekemistä, aktiviteettejä, erilaisia toimintoja ja oppimiskokemuksia.
 • Hyvä ja selkeä toimintaa ja oppimista kuvaava raportointi
 • Hyvin suunniteltu yritysesittely
 • Hyvä ulosanti tuomariston haastattelussa
  Selkeä näkemys oman toiminnan kehittämismahdollisuuksista.
  Eri jäsenet vastaavat kysymyksiin ja heillä on yhteinen visio.
 • Kova halu oppia ja kehittyä myös tulevaisuudessa
 • Sen verran liikevaihtoa/asiakkaita ja positiivinen tulos, että yritys voi todistaa idean toimivuuden ja oman aktiivisuuden myös asiakashankinnassa.

Liikevaihto ja yrityksen voitto lukuvuoden aikana on tärkeää, sillä se osoittaa yrityksen potentiaalia ja on todistus tehdystä työstä. Yksistään voiton määrällä ei ole suurta merkitystä, sillä ideat ovat erilaisia ja myös niiden ansaintapotentiaali lukuvuoden aikana saattaa olla nuorten asuinpaikasta riippuvainen.

Kilpailun vaiheet

 1. Ennakkoon palautettava raportti
 2. Neljän minuutin yritysesittely (perusasteella suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, toisella asteella englanniksi)
 3. Toiminta messuilla (tuomaristo arvioi yrityksen toimintaa messuilla)
 4. Tuomariston haastattelu

1. Raportti yrityksen toiminnasta (kts. ohjeistus täällä)

Finaaliin osallistuvat NY-yritykset kirjoittavat raportin omasta yrityksestä, jonka tarkoituksena on näyttää, kuinka hyvin NY-yrityksenne osaa kertoa toiminnasta, tuloksista, tulevaisuuden suunnitelmista sekä NY Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa opituista asioista ja kokemuksista raporttimuodossa.

Raportti kertoo, miten NY-yrityksen vuosi on mennyt sekä talouslukujen että saatujen kokemusten osalta. Raportti on siis yhdistelmä perinteistä vuosiraporttia ja yrityksen sisäistä reflektointia. Raportin avulla NY-yritys näyttää pystyvänsä tuottamaan kirjallisen dokumentin yrityksestään, jonka avulla he saavat lukijan kiinnostumaan yrityksestä ja sen toiminnasta.

Tuomaristo arvioi raportissa seuraavia asioita:

 • Kertooko raportti tärkeät ja olennaiset tiedot yrityksestä ja sen toiminnasta?
 • Onko raportin tiivistelmä selkeä ja kertoo tiivistetysti tärkeimmät tiedot?
 • Onko NY-yritys kuvannut selkeästi yrityksen taloudellisen tilanteen raportissa? Ovatko talousluvut oikein raportissa?
 • Ilmeneekö raportista, että yritys ymmärtää oman yrityksensä toiminnasta, sen tuottavuudesta ja potentiaalista menestyä oikeana yrityksenä?

2. Yritysesittely (kts. ohjeistus täällä)

 • 4 minuutin mittainen yritysesittely, joka on NY-yrittäjien toteuttama selkeä kokonaisuus yrityksestä ja sen mahdollisuuksista.
 • Osallistujat saavat käyttää esityksessään esitysmateriaalia, kuten PowerPoint, Prezi tai PDF -esitystä tai muuta visuaalista tukea, mutta ei “live” -esiintymismuotojen käyttö esityksenä on kielletty.
 • Lyhyiden videoiden käyttö on sallittua, mutta videoon käytetty aika lasketaan mukaan neljän minuutin esitykseen. Kannattaa miettiä tarkkaan, onko videosta hyötyä esityksessä.
 • Sisällön suhteen kannattaa kuvata, mitä yritys tekee, miksi tekee, onko tulosta tullut ja mitä olette oppineet.
 • Esityskieli:
  • Peruasteen yritysesittely pidetään suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.
  • Ammatillisen toisen asteen ja lukion yritysesittelyt pidetään englanniksi.

Tuomaristo arvioi yritysesittelyssä seuraavia asioita:

 • Tuleeko esityksessä esiin tärkeimmät yrityksen tärkeimmät saavutukset ja kokemukset?
 • Onko esitys ammattimainen ja kuvastiko se yrityksen toimintaa?
 • Onnistuuko yritys kertomaan mielenkiintoisella tavalla omasta toiminnastaan? Tavoittaako yritys esityksellään oman kohderyhmänsä?
 • Vastaako esitys yrityksen imagoa?

3. Toiminta messuilla

Messujen aikana seurataan:

 • Miten NY-yrityksen yhteistyö jäsenten kesken toimii?
 • Miten NY-yritys onnistuu esittelemään tuotteita ja yritystä messuilla?
 • Onko messupiste visuaalisesti looginen kokonaisuus ja auttaako se myyntityötä?
 • Erottuuko messupiste muista? Osaako yritys kertoa, mitkä ovat messupisteen vahvuudet?

 4. Tuomariston haastattelu

 • 5 minuutin mittainen haastattelu, jonne yritys saapuu yhtenä ryhmänä.
 • Haastattelun tarkoituksena on antaa tuomaristolle selkeä kuva yrityksen toiminnasta ja arviointi painottuu haastattelu/neuvottelutaitoihin, vastausten selkeyteen, asiassa pysymiseen, perusteluihin yrityksen menestymismahdollisuuksista sekä siihen, että vastaukset noudattelevat vuosiraportissa esitettyjä asioita.
 • Kieli: Haastattelut pidetään kaikilla NY-yrityksillä joko suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi ryhmän toivomuksen mukaan.

HUOM! Parhaan toisen asteen NY-yrityksen jäsenet saavat olla maksimissaan 21-vuotiaita 31.7. tapahtumavuonna. Ikäraja perustuu JA Europen sääntöihin, jotka koskevat Euroopan finaalia. 

Lue kilpailun kuvaus ja tuomariston kriteerit – NY Start Up -ohjelma (korkea-aste) (in English)

Korkea-asteella valitaan lukuvuoden parhaat NY-yritykset ja kokonaisuus ratkaisee voittajan. Tuomaristo arvioi NY-yritysten toimintaa messuilla, yritysesittelyn aikana ja tuomariston haastattelussa.

Overall Judging Concept for the NY Start Up -final

 • Throughout the judging process, the judges think of themselves as potential investors or partners in the company and the team that participates in the final.
 • Judges evaluate the learning or the whole team during the NY Start Up –program and the change this experience has had to every member of the team.
 • In company point of view the main aspect judges look at is the Value (Financial, cultural or social) each start-up is creating and its potential to grow and the team behind the idea. Is the idea viable, has the team learned during the year and has the team showed a commitment to deliver their promises?
 • The company who has met the formal criteria and received the best scores from highest number of judges will win the final.

Evaluation events in the final

The following touch points (% of total score) are used by judges when evaluating the companies in the finals.

 • NY Start Up pitch deck (30%)
 • Stage presentation/pitch (30%)
 • Interview with judges (30%)
 • Stand presentation (10%)

Download the full judging criteria HERE.

HUOM! Parhaan korkea asteen NY-yrityksen jäsenet saavat olla maksimissaan 30-vuotiaita kilpailupäivänä (28.6.2017). Ikäraja perustuu JA Europen sääntöihin, jotka koskevat Euroopan finaalia.

Parhaan NY-yrityksen palkinnot

Perusaste

Perusasteen paras NY-yritys pääsee viettämään päivän Microsoftilla sekä tutustumaan yrityksen toimintaan ja kulttuuriin. Palkintoon sisältyvät mahdolliset matkakulut oppilaille sekä opettajalle.

Palkintopäivä on 29.5.2018 klo 9 – 15 Espoossa.

Toinen aste

Toisen asteen paras NY-yritys edustaa Suomea NY Vuosi yrittäjänä -ohjelman EM-kilpailuissa Serbiassa heinäkuussa 2018.

Lue lisää finaalista.

Korkea-aste

Korkea-asteen paras NY-yritys edustaa Suomea NY Start Up -ohjelman EM-kilpailuissa Latviassa kesällä 2018.

Lue lisää finaalista.

Kaikille yhteiset kilpailut

Messujen paras myyntipuhe

Kauppakeskus Kamppi on yksi Helsingin merkittävimmistä kohtaamispaikoista ja keskuksen läpi kulkee päivittäin yli 100 000 ihmistä.

Finaalin ensimmäisen päivän messujen (18.4.2018 klo 15-19) aikana jokainen NY-yritys pääsee lavalle esittelemään yrityksensä lyhyellä myyntipuheella. Myyntipuhe kestää 30 sekuntia ja se kuuluu koko kauppakeskuksessa. Myyntipuhe on lyhyt ja ytimekäs ja herättää asiakkaan kiinnostuksen tuotteesta tai palvelusta.

Sosiaalisen median näkyvin -kilpailu

Sosiaalisen median kilpailussa NY-yritykset keräävät tykkäyksiä omalle kuvalleen. Nuori Yrittäjyys ry julkaisee Facebookissa kuva-albumin, jossa on esitelty kaikki finalistit. Kuva-albumi julkaistaan 6.4.2018 ja tykkääminen on mahdollista 18.4.2017 kello 23:59 asti.

NY Vuosi yrittäjänä -ohjelman kilpailukategoriat

Paras myyjä (perusaste ja toinen aste erikseen)

Hyvä myyjä osaa kertoa tuotteestaan ja yrityksestään, kuunnella asiakasta ja tämän tarpeita sekä perustella, miksi yrityksen tuote/palvelu on sopiva asiakkaalle.

Lisäksi myyjän pitää käyttäytyä hyvin ja keskustella selvästi. Paraskaan tuote tai palvelu ei myy itse itseään, joten aktiivinen myyntityö on jokaiselle yrittäjälle tärkeä osa yrityksen menestystä.

Paras myyjä (kriteerit): aktiivinen, asiakkaan huomiointi, neuvottelutaidot ja ratkaisun tarjoaminen

Paras messupiste

Kampin messuilla jokaisella NY-yrityksellä on oma messupisteensä ja niiden joukosta tuomaristo valitsee parhaan. Hyvä messupiste on kokonaisuus, joka täydentää tuotetta tai palvelua, jota NY-yritys tarjoaa.

Vaikka kaikilla NY-yrityksillä on samanlaiset pöydät käytössä, voi esillepanolla ja somistamalla erottautua joukosta. Kannattaa katsoa koostevideo vuoden 2017 finaalin messuista ja hakea ideoita sen kautta!

Paras messupiste (kriteerit): houkutteleva, selkeästi rakennettu, tukee yrityksen tuotetta/palvelua ja imagoa

Suomen Yrittäjät Signature Award: Paras tuote

Paras tuote on innovatiivinen, vastaa käytännön ongelmaan tai on uusi tapa tehdä jokin asia. Paras tuote on käyttäjäystävällinen, siinä on hyvä hinta-laatusuhde ja toimiva muotoilu. Lisäansioksi katsotaan myös tuotteen ekologisuus ja kierrätettävyys.

Paras tuote (kriteerit): uutuusarvo, käyttäjäystävällinen, hintalaatusuhde, +ekologisuus

Fennia Signature Award: Paras palvelu

Paras palvelu on innovatiivinen toimintatapa ja vastaa käytännön ongelmaan. Paras palvelu voi olla uusi innovaatio tai nykyisiä ratkaisuja parempi tapa toimia. Parhaan palvelun ominaisuuksina ovat asiakkaan kannalta toimivuus, luotettavuus, hinta-laatusuhde ja palvelun selkeys.

Yrityksen puolelta parhaan palvelun tulee olla kannattava ja määritelty kokonaisuus (hinta-laatusuhde yrityksen kannalta). Palveluun voi myös liittyä tuote, mutta silloin tuotteen valmistuskustannusten on oltava pieniä verrattuna palvelun hintaan (esim. kahvilassa erikoiskahvi voi maksaa 3 EUR ja summasta suurin osa on palvelun kustannuksia).

Palvelun toteutus ei saa olla riippuvainen yhden henkilön erityistaidosta.

Paras palvelu (kriteerit): uutuusarvo, selkeä kokonaisuus, helppo ostaa, elämyksellisyys

Taaleri Special Award: Taaleri Luola (vain toinen aste)
*kilpailuun ilmoittautuminen on päättynyt / katso kilpailussa mukana olevat

Taaleri on Nuori Yrittäjyys ry:n kumppani ja tuo tänä vuonna Uskalla Yrittää -finaaliin Special Awards -kategorian Taaleri Luola.

Taaleri Luola on Taalerin järjestämä nuorten pitchauskilpailu SuomiAreenan lavalla Porissa 18.7.2018.

Kilpailun kulku
Taaleri valitsee Uskalla Yrittää-finaalissa yhteensä neljä toisen asteen NY-yritystä, jotka pääsevät pitchaamaan yritystään Suomen suurimpaan ajankohtaisten asioiden keskustelutapahtumaan, SuomiAreenaan.

 • NY-yritykset valitaan “Taaleri Luolaan” kehittämiskelpoisen idean perusteella. Kukin NY-yritys saa 800€ esiintymispalkkion, jonka NY-yritys voi käyttää kesän tapahtumaan valmistautumiseen.
 • Palkkio edellyttää osallistumista kesän tapahtumaan.
 • Taaleri Luolaa varten NY-yritykset kokoontuvat preppauspäivään Helsinkiin, 29.5.2018, Taalerin toimistolle.
 • NY-yritykset pitchaavat ideansa SuomiAreenan yleisön edessä 18.7.2018 (aikataulu selviää myöhemmin). Kukin yritys saa palautetta Taaleri Luolan liike-elämän ja yrittäjyyden asiantuntijoilta.
 • Paras idea palkitaan 2500€ suuruisella tuella, joka käytetään yrityksen perustamiseen. Tarjolla on siis huipputilaisuus kehittää omaa NY-ideaa eteenpäin, verkostoitua sekä antaa omalle idealle siivet.
 • Taaleri Luolan finalistit julistetaan finaalin illallisella 18.4.2018.

Varmista osallistuminen kilpailuun ja ilmoittaudu ennakkoon mukaan Taaleri Luola -kilpailuun tästä. Ilmoittautumisen deadline on 14.4.2018.

Kilpailussa ovat mukana

 • Amove Software NY, Etu-Töölön lukio, Helsinki
 • Aten Apu NY, Savon ammattiopisto, Kuopio
 • Bugman’s Best NY, Etelä-Tapiolan luki, Espoo
 • Draid NY, Vaasan lyseon lukio, Vaasa
 • Motoed NY, Nousiaisten lukio, Nousiainen
 • Ohjas NY, Riveria, Joensuu
 • Peacy Creations NY, Reisjärven kristillinen opisto, Reisjärvi
 • Rolling Rat NY, Iitin lukio, Iitti
 • Shine Fresh UF, Vamia, Vaasa
 • Sköne & Co NY, Etelä-Tapiolan lukio, Espoo
 • WireUp UF, Jakobstads gymnasium Pietarsaari

Nuori Yrittäjyys ry korvaa NY-yrittäjien matkakulut Helsingin preppaukseen sekä kesällä Poriin.

Huom! Vuoden parhaaksi valittava NY-yritys kuitenkin matkaa Company of The Year -kilpailuun Serbiaan, koska tapahtumat ovat samaan aikaan.

NY Start Up -ohjelman kilpailukategoriat

Huom, paras NY Start Up -yritys löytyy kohdasta Suomen paras NY-yritys.

Paras myyjä
Hyvä myyjä osaa kertoa tuotteestaan ja yrityksestään, kuunnella asiakasta ja tämän tarpeita sekä perustella, miksi yrityksen tuote/palvelu on sopiva asiakkaalle.

Lisäksi myyjän pitää käyttäytyä hyvin ja keskustella selvästi. Paraskaan tuote tai palvelu ei myy itse itseään, joten aktiivinen myyntityö on jokaiselle yrittäjälle tärkeä osa yrityksen menestystä.

Paras yritysesittely

Yritysesittelyn tarkoituksena on antaa NY-yrityksille mahdollisuus esitellä toimintaa oikealle yleisölle ja nähdä, kuinka hyvin he saavat kuulijansa innostumaan yrityksestä ja sen toiminnasta.

 • 4 minuutin mittainen yritysesittely, joka on NY-yrittäjien toteuttama selkeä kokonaisuus yrityksestä ja sen mahdollisuuksista.
 • Osallistujat saavat käyttää esityksessään esitysmateriaalia, kuten PowerPoint, Prezi tai PDF -esitystä tai muuta visuaalista tukea, mutta ei “live” -esiintymismuotojen käyttö esityksenä on kielletty.
 • Lyhyiden videoiden käyttö on sallittua, mutta videoon käytetty aika lasketaan mukaan neljän minuutin esitykseen. Kannattaa miettiä tarkkaan, onko videosta hyötyä esityksessä.
 • Esityskieli on englanti,
Elo Signature Award: Unelmat Eloon; paras innovaatio

Tuomaristo valitsee finaalissa yrityksen, jolla on sen mielestä paras innovaatio ja eniten potentiaalia menestyä yrityksenä. Yrityksen jäsenillä on halu ja tavoite jatkaa toimintaa myös ohjelman päätyttyä ja toiminnan täytyy tuottaa selkeää lisäarvoa asiakkaalle.

Palkinto: 500€ iden kehityksen tukemiseen.

Back To Top