skip to Main Content

Uskalla Yrittää -finaalissa valitaan lukuvuoden parhaat NY-yritykset perusasteen, toisen asteen ja korkea-asteen sarjoissa. Pääpalkintojen lisäksi tapahtumassa jaetaan palkintoja muissa kategorioissa.

Suomen parhaat yritykset valitsee liike-elämän ammattilaisista koostuva tuomaristo, joka kahden päivän aikana tutustuu yritysten toimintaan.

Suomen paras NY-yritys

Lue kilpailun kuvaus ja tuomariston kriteerit – NY Vuosi yrittäjänä -ohjelma (perus- ja toinen aste)

Sekä perusasteella että toisella asteella valitaan lukuvuoden parhaat NY-yritykset ja kokonaisuus ratkaisee voittajan. Tuomaristo arvioi NY-yritysten toimintaa messuilla, yritysesittelyn aikana ja tuomariston haastattelussa.

NY Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa on tarkoituksena oppia seuraavia asioita:

 • Ryhmätyö
 • Ongelmien ratkaisu
 • Vuorovaikutustaidot
 • Oma-aloitteinen tiedonhaku ja oppiminen
 • Osaamisen soveltaminen käytäntöön
 • Liiketoimintaosaaminen (markkinointi, taloushallinta, johtaminen)

Tuomariston tehtävänä on arvioida oppimista sen perusteella, mitä NY-yritys on saanut aikaan ja tehnyt lukuvuoden mittaan ja miten hyvin se on valmistautunut kansalliseen finaaliin.

Hyvin menestyvän yrityksen menestysresepti on seuraava:

 • Toimiva ja toteuttamiskelpoinen idea ja tuote/palvelu.
 • Toimintasuunnitelma, jossa idean toimivuutta on arvioitu ja käytännön toteutusta suunniteltu.
 • Monipuolinen ja hyvin hoidettu yrityksen käytännön toteutus
  (suunnittelu, tuotanto, markkinointi, kirjanpito, raportointi). Toteutukseen sisältyy runsaasti tekemistä, aktiviteettejä, erilaisia toimintoja ja oppimiskokemuksia.
 • Hyvä ja selkeä toimintaa ja oppimista kuvaava raportointi
 • Hyvin suunniteltu yritysesittely
 • Hyvä ulosanti tuomariston haastattelussa
  Selkeä näkemys oman toiminnan kehittämismahdollisuuksista.
  Eri jäsenet vastaavat kysymyksiin ja heillä on yhteinen visio.
 • Kova halu oppia ja kehittyä myös tulevaisuudessa
 • Sen verran liikevaihtoa/asiakkaita ja positiivinen tulos, että yritys voi todistaa idean toimivuuden ja oman aktiivisuuden myös asiakashankinnassa.

Liikevaihto ja yrityksen voitto lukuvuoden aikana on tärkeää, sillä se osoittaa yrityksen potentiaalia ja on todistus tehdystä työstä. Yksistään voiton määrällä ei ole suurta merkitystä, sillä ideat ovat erilaisia ja myös niiden ansaintapotentiaali lukuvuoden aikana saattaa olla nuorten asuinpaikasta riippuvainen.

Kilpailun vaiheet

 1. Ennakkoon palautettava raportti
 2. Neljän minuutin yritysesittely (perusasteella suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, toisella asteella englanniksi)
 3. Toiminta messuilla (tuomaristo arvioi yrityksen toimintaa messuilla)
 4. Tuomariston haastattelu

1. Raportti yrityksen toiminnasta (kts. ohjeistus täällä)

Finaaliin osallistuvat NY-yritykset kirjoittavat raportin omasta yrityksestä, jonka tarkoituksena on näyttää, kuinka hyvin NY-yrityksenne osaa kertoa toiminnasta, tuloksista, tulevaisuuden suunnitelmista sekä NY Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa opituista asioista ja kokemuksista raporttimuodossa.

Raportti kertoo, miten NY-yrityksen vuosi on mennyt sekä talouslukujen että saatujen kokemusten osalta. Raportti on siis yhdistelmä perinteistä vuosiraporttia ja yrityksen sisäistä reflektointia. Raportin avulla NY-yritys näyttää pystyvänsä tuottamaan kirjallisen dokumentin yrityksestään, jonka avulla he saavat lukijan kiinnostumaan yrityksestä ja sen toiminnasta.

Tuomaristo arvioi raportissa seuraavia asioita:

 • Kertooko raportti tärkeät ja olennaiset tiedot yrityksestä ja sen toiminnasta?
 • Onko raportin tiivistelmä selkeä ja kertoo tiivistetysti tärkeimmät tiedot?
 • Onko NY-yritys kuvannut selkeästi yrityksen taloudellisen tilanteen raportissa? Ovatko talousluvut oikein raportissa?
 • Ilmeneekö raportista, että yritys ymmärtää oman yrityksensä toiminnasta, sen tuottavuudesta ja potentiaalista menestyä oikeana yrityksenä?

2. Yritysesittely (kts. ohjeistus täällä)

 • 4 minuutin mittainen yritysesittely, joka on NY-yrittäjien toteuttama selkeä kokonaisuus yrityksestä ja sen mahdollisuuksista.
 • Osallistujat saavat käyttää esityksessään esitysmateriaalia, kuten PowerPoint, Prezi tai PDF -esitystä tai muuta visuaalista tukea, mutta ei “live” -esiintymismuotojen käyttö esityksenä on kielletty.
 • Lyhyiden videoiden käyttö on sallittua, mutta videoon käytetty aika lasketaan mukaan neljän minuutin esitykseen. Kannattaa miettiä tarkkaan, onko videosta hyötyä esityksessä.
 • Sisällön suhteen kannattaa kuvata, mitä yritys tekee, miksi tekee, onko tulosta tullut ja mitä olette oppineet.
 • Esityskieli:
  • Peruasteen yritysesittely pidetään suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.
  • Ammatillisen toisen asteen ja lukion yritysesittelyt pidetään englanniksi.

Tuomaristo arvioi yritysesittelyssä seuraavia asioita:

 • Tuleeko esityksessä esiin tärkeimmät yrityksen tärkeimmät saavutukset ja kokemukset?
 • Onko esitys ammattimainen ja kuvastiko se yrityksen toimintaa?
 • Onnistuuko yritys kertomaan mielenkiintoisella tavalla omasta toiminnastaan? Tavoittaako yritys esityksellään oman kohderyhmänsä?
 • Vastaako esitys yrityksen imagoa?

3. Toiminta messuilla

Messujen aikana seurataan:

 • Miten NY-yrityksen yhteistyö jäsenten kesken toimii?
 • Miten NY-yritys onnistuu esittelemään tuotteita ja yritystä messuilla?
 • Onko messupiste visuaalisesti looginen kokonaisuus ja auttaako se myyntityötä?
 • Erottuuko messupiste muista? Osaako yritys kertoa, mitkä ovat messupisteen vahvuudet?

 4. Tuomariston haastattelu

 • 5 minuutin mittainen haastattelu, jonne yritys saapuu yhtenä ryhmänä.
 • Haastattelun tarkoituksena on antaa tuomaristolle selkeä kuva yrityksen toiminnasta ja arviointi painottuu haastattelu/neuvottelutaitoihin, vastausten selkeyteen, asiassa pysymiseen, perusteluihin yrityksen menestymismahdollisuuksista sekä siihen, että vastaukset noudattelevat vuosiraportissa esitettyjä asioita.
 • Kieli: Haastattelut pidetään kaikilla NY-yrityksillä joko suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi ryhmän toivomuksen mukaan.

HUOM! Parhaan toisen asteen NY-yrityksen jäsenet saavat olla maksimissaan 21-vuotiaita 31.7. tapahtumavuonna. Ikäraja perustuu JA Europen sääntöihin, jotka koskevat Euroopan finaalia. 

Lue kilpailun kuvaus ja tuomariston kriteerit – NY Start Up -ohjelma (korkea-aste) (in English)

Korkea-asteella valitaan lukuvuoden parhaat NY-yritykset ja kokonaisuus ratkaisee voittajan. Tuomaristo arvioi NY-yritysten toimintaa messuilla, yritysesittelyn aikana ja tuomariston haastattelussa.

Overall Judging Concept for the NY Start Up -final

 • Throughout the judging process, the judges think of themselves as potential investors or partners in the company and the team that participates in the final.
 • Judges evaluate the learning or the whole team during the NY Start Up –program and the change this experience has had to every member of the team.
 • In company point of view the main aspect judges look at is the Value (Financial, cultural or social) each start-up is creating and its potential to grow and the team behind the idea. Is the idea viable, has the team learned during the year and has the team showed a commitment to deliver their promises?
 • The company who has met the formal criteria and received the best scores from highest number of judges will win the final.

Evaluation events in the final

The following touch points (% of total score) are used by judges when evaluating the companies in the finals.

 • NY Start Up pitch deck (30%)
 • Stage presentation/pitch (30%)
 • Interview with judges (30%)
 • Stand presentation (10%)

Download the full judging criteria HERE.

HUOM! Parhaan korkea asteen NY-yrityksen jäsenet saavat olla maksimissaan 30-vuotiaita kilpailupäivänä (28.6.2017). Ikäraja perustuu JA Europen sääntöihin, jotka koskevat Euroopan finaalia.

Parhaan NY-yrityksen palkinnot

Perusaste

Perusasteen palkinto vahvistuu loppuvuodesta 2018.

Toinen aste

Toisen asteen paras NY-yritys edustaa Suomea NY Vuosi yrittäjänä -ohjelman EM-kilpailuissa Ranskassa heinäkuussa 2019.

Lue lisää finaalista.

Korkea-aste

Korkea-asteen paras NY-yritys edustaa Suomea NY Start Up -ohjelman EM-kilpailuissa Norjassa kesällä 2019.

Lue lisää finaalista.

Finaalin muut kilpailukategoriat vahvistuvat loppuvuodesta 2018.

Back To Top