skip to Main Content

Tuomariston haastattelut on jaettu kuuteen eri tilaan Original Sokos Hotel Presidentissä. Haastattelut pidetään hotellin 2. ja 3. kerroksessa.

Finaalin toisena päivänä tuomaristolla on vielä mahdollisuus tarkentaa epäselväksi jääneitä asioita tuomariston haastattelussa.

  • Noin 10 minuutin mittainen haastattelu, jonne yritys saapuu yhtenä ryhmänä.
  • Haastattelun tarkoituksena on antaa tuomaristolle selkeä kuva yrityksen toiminnasta.
  • Arviointi painottuu neuvottelutaitoihin, vastausten selkeyteen, asiassa pysymiseen, perusteluihin yrityksen menestymismahdollisuuksista.
  • Haastattelut pidetään kaikilla NY-yrityksillä joko suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi ryhmän toivomuksen mukaan.

Perusasteen haastattelut

  • Haastattelut alkavat kello 8:30 ja jokaiseen haastatteluun on varattu aikaa noin 10 minuuttia
  • Aikataulussa on esitetty arvioitu alkamisaika haastattelulle, jolloin NY-yrityksen pitää olla tilan ulkopuolella valmiina.

Haastattelut

HAASTATTELUJÄRJESTYS

Perusasteen haastatteluiden aikataulu julkaistaan huhtikuussa.

HAASTATTELUJÄRJESTYS

Perusasteen haastatteluiden aikataulu julkaistaan huhtikuussa.

Toisen asteen haastattelut

  • Haastattelut alkavat kello 8:30 ja jokaiseen haastatteluun on varattu aikaa noin 10 minuuttia
  • Aikataulussa on esitetty arvioitu alkamisaika haastattelulle, jolloin NY-yrityksen pitää olla tilan ulkopuolella valmiina.

Haastattelut

HAASTATTELUJÄRJESTYS

Toisen asteen haastatteluiden aikataulu julkaistaan huhtikuussa.

HAASTATTELUJÄRJESTYS

Toisen asteen haastatteluiden aikataulu julkaistaan huhtikuussa.

HAASTATTELUJÄRJESTYS

Toisen asteen haastatteluiden aikataulu julkaistaan huhtikuussa.

Korkea-asteen haastattelut

  • Haastattelut alkavat kello 8:30 ja jokaiseen haastatteluun on varattu aikaa noin 10 minuuttia
  • Aikataulussa on esitetty arvioitu alkamisaika haastattelulle, jolloin NY-yrityksen pitää olla tilan ulkopuolella valmiina.

Haastattelut

HAASTATTELUJÄRJESTYS

Korkea-asteen haastatteluiden aikataulu julkaistaan huhtikuussa.

Back To Top