skip to Main Content

Anvisningar

Till den här sidan samlar vi allmän information om allt som gäller Våga vara företagsam -finalen.

Regler

Finns det en åldersgräns för att delta i finalen? (UF Ett år som företagare -programmet)

Våga vara företagsam har en övre åldersgräns på 25 år för serien UF Ett år som företagare. Deltagandet i finalen har ingen lägre åldersgräns.

Finns det en åldersgräns för att delta i finalen? (UF Start Up -programmet)

Gällande UF Start Up -programmet har deltagandet i finalen ingen åldersgräns.

Finns det en åldersgräns för att delta i tävlingarna? (UF Ett år som företagare -programmet)

Tävlingarna som gäller grundskolestadiet har varken övre eller lägre åldersgräns. I FM-tävlingen som gäller andra stadiet bestäms åldergränsen enligt åldersgränserna i de europeiska mästerskapen. JA Europes officiella linje är:

Achievers representing their Companies in the competition must be at least 15 years old and no more than 21 years old on the 31st of July of the year of participation. Younger or older students will be automatically asked to withdraw from the competition.

Därför kan UF-företagen på andra stadiet, som vill tävla om titeln Finlands bästa UF-företag och om en plats i EM-tävlingarna, inte ha deltagare som är över 21 år. 

Vårt UF-företag på andra stadiet har medlemmar under 15 år eller över 21 år – vad ska vi göra?

I EM-finalen för andra stadiet är lägsta åldersgränsen 15 år och högsta 21 år. Om UF-företaget har en medlem som är för ung eller för gammal begränsar det möjligheten att delta i EM-tävlingarna.

Om ert UF-företag vill tävla för att ta sig till EM-finalen kan personen i fråga inte överhuvudtaget delta i företagets verksamhet i finalen. Personen får alltså vara med som besökare på evenemanget, och öppna tillställningar är då mässan och företagspresentationerna. Personen kan inte presentera sig som en representant för UF-företaget.

UF-företaget kan delta i finalen med alla sina medlemmar oavsett ålder, men då kan UF-företaget inte representera Finland i EM-tävlingarna. UF-företaget får ändå delta i alla andra tävlingskategorier.

Finns det en åldersgräns för att delta i bästa UF Start up -tävlingen?

Högskolenivåns (UF Start Up -programmet) FM-tävlingens åldergräns bestäms enligt åldersgränserna i de europeiska mästerskapen. JA Europes officiella linje är:

Achievers representing their Companies in the competition must be at least 18 years old and no more than 29 years old on the 31st of July of the year of participation. Younger or older students will be automatically asked to withdraw from the competition.

Därför kan UF-företagen på högskolnivån, som vill tävla om titeln Finlands bästa UF-företag och om en plats i EM-tävlingarna, inte ha deltagare som är över 29 år. 

Hur många personer kan representera ett UF-företag?

Maximiantalet deltagare per UF-företag i mässavslutningen i Finland är åtta personer, men till exempel deltagarantalet i EM-tävlingarna för andra stadiet har begränsats till fem personer. Nedan ett utdrag från JA Europes anvisningar:

The number of official participants per JA Company is limited to a maximum of 5 students. A student may NOT attend as an official participant if he/she has participated as a member of a team in any of the past Competitions. If additional achievers from the same company attend the event, they may NOT participate in any part of the competition (during on-stage presentation, at the stand presentations, or during the interview).

Kan man delta i Våga vara företagsam-finalen flera gånger?

Vanligtvis kan man delta bara en gång i programmet UF Ett år som företagare i grundskolan, gymnasiet eller yrkesskolan. Det här gäller också deltagandet i UF Våga vara företagsam-finalen. Om man fullföljt programmet i grundskolan så kan man klara av det på nytt i gymnasiet eller yrkesskolan.

Man får inte delta på nytt med samma affärsidé i programmet UF Ett år som företagare och således heller inte i Våga vara företagsam-finalen, även om man inte är på samma skolstadium. Att delta med samma affärsidé försätter de andra som deltar i programmet och finalen i en ojämlik ställning.

Om en eller flera personer i UF-företaget redan har deltagit i UF Våga vara företagsam-finalen på samma skolstadium (grundläggande utbildning eller hela andra stadiet) kan personerna i fråga inte på något plan delta i företagets verksamhet i finalen. De får alltså vara med som besökare på evenemanget, och öppna tillställningar är då mässan och företagspresentationerna. De kan ändå inte presentera sig som representanter för UF-företaget. På så sätt har alla deltagare samma möjligheter i tävlingen.

Mässan i Kamppi

Var i Kamppi Köpcentrum hålls mässan?

Utställarplatserna i Kamppi Köpcentrum finns i 2:a, 3:e och 4:e våningen. Evenemangsscenen finns i E.-våningen (bottenvåningen). Alla utställarplatserna ligger runt atriet i de olika våningarna, dvs. runt mittcirkeln.

Mässkontoret finns i 4:e våningen i Kampen. Kontoret är öppet under hela mässan och där får man bland annat hjälp med att hitta utställarplatser, anvisningar för bordsdekorering, pyssellådor, laddning av elektronisk utrustning samt wc-polletter.

Mässregler
 • Under mässan iakttas Finlands lag och allmän god sed. Med evenemang avses alla åtgärder som vidtas på mässplatsen (förberedelser inför mässan, själva mässan, nedmontering av utställarplatserna) under UF Våga vara företagsam- finalen.
 • Handel är tillåtet endast vid den försäljningsplats som anvisats ditt UF-företag, men det är tillåtet att marknadsföra sina produkter runt omkring Kamppi Köpcentrum. Marknadsföring avser allmänna åtgärder för att främja företagets verksamhet, till exempel att dela ut företagets flyers till kunder. Med handel avses byte till pengar eller till någon annan ersättning av de produkter eller tjänster som UF-företaget säljer.
 • Kommers i Kamppi Köpcentrum är tillåtet efter att utställarplatsen satts i försäljningsskick. Man får alltså sälja sina produkter redan innan mässan officiellt har öppnat. Försäljningen avslutas då mässan tar slut.
 • Det är förbjudet att fästa affischer och andra reklam på väggar, pelare och räcken i Kampen. UF-företagen kan fästa affischer på sina egna mässbord.
 • UF-företaget kan ta med sig en egen roll-up/väggskärm och ställa den bakom bordet. En roll-up/väggskärm får maximalt vara en meter bred.
 • Varje UF-företag bär ansvar för sin egen utställarplats, sina egna produkter och varor. Med utställarplats avses det bord som anvisats UF-företaget.
 • På försäljningsplatsen finns det ett bord som UF-företaget får använda. Det finns inte elektricitet eller en väggskärm på försäljningsplatsen.
 • UF-företagarna får inte sitta vid utställarplatsen. Det finns alltså INTE stolar och man får inte hämta med sådana om de inte har med affärsidén att göra (t.ex. skönhetstjänster erbjuds, en väsentlig del av tjänsten innebär att man sitter).
 • Farliga föremål som vapen och explosiva varor är förbjudna på hela mässområdet. Bruk av eld är förbjudet i alla former under hela mässevenemanget (gäller också levande ljus).
 • Det är förbjudet att fästa dekorationer på bordet på utställarplatsen med tvåsidig tejp, lim, häftmassa, stansar, skruvar eller spikar. UF-företaget är skyldigt att lämna utställarplatsen i samma skick som då den anvisades företaget. UF-företaget ansvarar för städningen och eventuella skador på utställarplatsen.
 • UF-företagarna är ersättningsansvariga för skador som förorsakas utomståendes egendom under mässan, om Finlands lag så förutsätter.
 • Rökning, bruk av alkohol eller andra rusmedel är förbjudet under mässan, oberoende av UF-företagarens ålder. Om det upptäcks att någon bryter mot denna regel avlägsnas personen omedelbart från mässan.
Mässavdelning och mässbord

UF-företagen har inte tillgång till mässväggar. Mässborden i finalen har två olika storlek:

 • Det andra bordet (bord A) har storleken: 81 cm x 94cm x 47 cm och bakom bordet finns en hylla.
  • Till bordets frampanel kan ni hämta med er t.ex. en egen affisch. Frampanelen är 71 cm bred och 88 cm hög, så den motsvarar ungefär en affisch av storleken A1.
  • Reklamsmaterialet får fästas på bordet med antingen målartejp eller genomsynligt kontortejp.
 • Det andra bordet (bord B) är av storleken 84 cm x 89 cm x 40 cm och bakom bordet finns en hylla.
  • Till bordets frampanel kan ni hämta med er t.ex. en egen affisch. Frampanelen är 80 cm bred och 84,5 cm hög, så den motsvarar ungefär en affisch av storleken A1.
  • Reklamsmaterialet får fästas på bordet med antingen målartejp eller genomsynligt kontortejp.

Varje deltagande UF-företag ges information om den noggranna storleken av dess eget bord senast söndagen 8.4.2018.

Bord A, bilden får du större med att klicka

Bord B, bilden får du större med att klicka

Det är alltså inte tillåtet att ta med sitt eget bord till evenemanget. Om UF-företagets produkt är så stor att den inte ryms på bordet kan den ersätta bordet. Ett praktiskt exempel: UF-företagets produkt är en möbel som gjorts av ett flak. Möbeln är ca 1m x 1m. Det är alltså en så stor helhet att det inte finns plats för ett mässbord. I sådana fall kan produkten ersätta bordet, men observera att man då inte får ett extra bord.

Kom ihåg att lägga fram produkterna med omsorg. Stapla alltså inte upp alla varor som är till salu på bordet utan överväg noggrant vad som ska läggas fram. Mässbordet ser då intressantare ut och är framför allt snyggt.

Eftersom det inte finns mässväggar är det värt att överväga att beställa en roll-upp försedd med UF-företagets grafik. Det är lätt att beställa en roll-up och numera är det också förmånligt. En roll-up ryms bra bakom bordet och den väcker samtidigt besökarnas intresse. En roll-up/väggskärm får maximalt vara en meter bred. Det är värt att bekanta sig med produkterna som kan beställas från till exempel PrintLit, Tetrix, Mainostelineet och Master Promo.

Finns det tillgång till el på mässan?

Av säkerhetsskäl finns det inte elektricitet på utställarplatsen, så det lönar sig att ladda alla elapparater innan man kommer till mässan. Om elapparaterna urladdas finns det ett ställe på mässområdet där man kan ladda sin mobil, dator etc. 

När får försäljningen börja i Kamppi och när ska den sluta?

Kommersen i Kamppi Köpcentrum är tillåten efter att utställarplatsen satts i försäljningsskick. Man får alltså sälja sina produkter redan innan mässan officiellt har öppnat. Försäljningen avslutas kl. 19.00 då mässan tar slut. 

Finns det stolar vid utställarplatserna?

UF-företagarna får inte sitta vid utställarplatsen. Det finns alltså INTE stolar och man får inte hämta med sådana om de inte har med affärsidén att göra (t.ex. skönhetstjänster erbjuds, en väsentlig del av tjänsten innebär att man sitter).

WC-utrymmen

Man kan använda Köpcentret Kamppis toiletter med polletter som kan få från arrangörer.

Försäljning på mässan

Kom ihåg ett gott uppförande (språkbruk och hövlighet) och snyggt utseende.
Koncentrera dig på besökarna, dvs. kunderna inte på dina kompisar.
Måltider hålls bara under den tid som reserverats för dem, inte på utställarplatsen.
Lämna inte din kompis ensam på utställarplatsen. Kom ihåg att samarbeta också vid mötet med kunderna.
Det är bättre att stå än att sitta – det ger ett bättre intryck.
Se till att det är snyggt på och runt mässavdelningen.
Var stolt över din produkt och ditt företag – förringa inte dem i onödan.

Regional platsfördelning

Se på fördelningen

Evenemangsplatser

Original Sokos Hotel Presidentti

En av huvudscenerna i Våga vara företagsam-finalen är Original Sokos Hotel Presidentti, där arrangemangen inkluderar mässavslutningens öppnande, företagspresentationerna, juryns intervjuer, måltiderna för de unga och lärarna och deltagarnas inkvartering.

 

 

Finnkino Tennispalatsi, Scape-sal

Uskalla Yrittää -finaalin avajaiset järjestetään Finnkino Tennispalatsin Scape-salissa. Tennispalatsi sijaitsee muutaman minuutin kävelyetäisyydeltä Presidentistä. Sali sijaitsee Tennispalatsin kolmannessa kerroksessa.

Kamppi Köpcentrum

Mässplatsen är Kamppi Köpcentrum i kärnan av Helsingfors, Urho Kekkonens gata 1, 00100 Helsingfors.

Ta en titt på Kampen i förväg på webbsidorna här.

 

Vanliga frågor

Vad kan man vinna i Våga vara företagsam-finalen?

Grundskolstadiets bästa UF-företag: Priset klarnar närmare finalen.
Andra stadiets bästa UF-företag: Representerar Finland i JA Europes Company of the year -final (EM-tävling).
Högskolstadiets bästa UF-företag: Representerar Finland i JA Europes Enterprise Challenge -final (EM-tävling).

Klädsel

Hur ska man klä sig under evenemanget?

DAG 1, 18. april: öppning, företagspresentationer och mässan

Mässan öppnas: business casual eller UF-företagets egna kläder
Företagspresentationer: business casual eller UF-företagets egna kläder
Mässan: business casual eller UF-företagets egna kläder
Middag och kvällsprogram: ledig klädsel

DAG 2, 19. april: juryns intervjuer och Våga vara företagsam -galan
Juryns intervjuer: business casual eller UF-företagets egna kläder
Galan: festklädsel (kostym/cocktail-klänning)

Tips för klädseln:

Vad betyder business och smart casual egentligen?

Läs här bloggtexten av Matti Airaksinen gällande business casual -stilen (texten är tyvärr på finska). Det lönar sig också att bekanta sig med hans andra klädselgällande texter och plocka ut bra idéer för egen klädsel! Se också på Jacqelyn Smiths engelska texter i Business Insider -tidningen gällande business casual -stilen.

Praktiska frågor under finalen

Mässpass

Man ska hela tiden ha med sig mässpasset, som ges i samband med anmälan. Utan mässpass kommer man varken in på evenemangen eller får mat. 

Företagspresentationen äger rum på första finaldagen

Finalens första del består av företagspresentationen, som sker i Original Sokos Hotel Presidentti.

Är UF-företagarnas presentationer färdiga?
UF-företagen lämnar i förväg sin företagspresentation till evenemangsteamet som granskar presentationerna och dess innehåll. Evenemangsteamet för presentationen till den avsedda lokalen, så UF-företagarna behöver inte ha presentationerna med sig.

När bör UF-företagarna vara på plats för företagspresentationen?
Presentationerna är indelade i två delar. UF-företagarna bör vara på plats för företagspresentationen innan det är den egna gruppens tur att börja.

Uf-företagarna får inte lämna lokalen innan alla har presenterat sina företag.

Får man komma när man vill och lyssna på företagspresentationerna?
Vi vill erbjuda alla UF-företagare lugn och ro att genomföra presentationen, vilket innebär att man inte släpps in under en presentation.  Vid alla dörrar finns det personer som leder och släpper in personer för att lyssna på presentationerna.

Hurdan är den tekniska utrustningen i företagspresentationsutrymmen?

I varje företagspresentationsutrymme har UF-företagen i användning två manuella mikrofoner samt en skild diabytare som hjälper företagen att kontrollera sin egen presentation.

Vad annat ska man ta till hänsyn i företagspresentationerna?

I varje företagspresentationsutrymme är det en jury som evaluerar presentationerna i det utrymmet. Juryn frågar inga frågor efter presentationen men ger en kort kommentar om den.

I varje utrymme är det evenemangets volontärer som leder människor, ställer presentationerna färdiga och tar tid på dem. Företagspresentationens programledare annonserar presentationens hållare när det är kvar 2 minuter, 1 minut och till slut när 4 minuter är full. När fyra minuter är full måste presentationen sluta.

Förvaring av ägodelar under finalen

Första dagen
Garderoben vid auditoriet i Original Sokos Hotel Presidentti betjänar finalisterna under evenemangets första dag. Det är möjligt och det lönar sig för UF-företagen att lämna sina mässvaror i garderoben också under företagpresentationen. Mässvarorna kan tas ut från garderoben innan man går över till Kampen.

Det lönar sig att också lämna de egna resväskorna i garderoben under mässan för då behöver saker inte flyttas från en plats till en annan.

Andra dagen
På den andra evenemangsdagen ska man checka ut från hotellet kl. 12.00. Innan avslutningsgalan i Finlandia-huset får man ha sina saker i konferensrummet på Original Sokos Hotel President. Rummet har reserverats för ändamålet.

Incheckning och utcheckning från hotellet

Incheckningen på Original Sokos Hotel Presidentti börjar dagligen kl. 15.00, och det betyder att de unga som anländer först på finaldagen antagligen får sina rum först efter mässan. Vid behov kan man byta kläder på hotellets allmänna toaletter. Toaletterna finns i första och tredje våningen.

Utcheckningen från hotellet sker senast kl. 12.00 och då ska nycklarna lämnas till receptionen. Vid behov kan man byta kläder på hotellets allmänna toaletter. Toaletterna finns på första och tredje våningen.  

Mässtips

Ha koll på evenemanget – gör intryck på besökarna

Det personliga mötet är en stor trumf på mässan. I en tid då digitala kanaler erbjuder möjlighet att i förväg bekanta sig med ett företag har det blivit allt värdefullare att mötas ansikte mot ansikte.

Kom alltså ihåg följande på mässan:

 • Var social och personlig
  Det är utställarna och besökarna på mässan som skapar evenemanget tillsammans. Avsikten med mässan är att vara en kanal för information och nytta, men samtidigt vill besökarna ha upplevelser, till exempel av god service.
 • Var aktiv
  Besökarna kommer till mässan av egen fri vilja och med öppet sinne. Växelverkan är i nyckelställning på mässan eftersom ni lättare kan hitta de rätta målgrupperna och skapa kontakter på plats.
 • Lyft konkret fram ditt företag
  På mässan syns UF-företagets produkter och tjänster konkret: man kan röra vid dem, smaka och lukta på dem och till och med prova dem. Se alltså till att utställarplatsen är snygg och inbjudande!
Fastställ målen – håll dig till sak

Deltagandet i mässan inleds med planering, och då är målsättningen viktigast. Målet ska vara exakt, realistiskt och mätbart. Det lönar sig att sätta upp ett starkt övergripande mål och dessutom ytterligare 2‒3 mål. Om målen fastställs i god tid skapar det en grund för planeringen och genomförandet av mässan.

Mål kan vara till exempel:

 • Skaffandet av nya kunder
  Mässan är en bra kanal för att skapa nya kundkontakter eftersom besökarna redan är intresserade av evenemanget. Mässan är också en utmärkt plats för att skapa kontakter med tanke på fortsättningen. Kunden köper nödvändigtvis inte en tjänst eller en produkt genast vid mässbordet men kan lämna sina kontaktuppgifter för framtida bruk – resten beror på er.
 • Testning av nya produkter
  En ny tjänst eller produkt kan med fördel testas på mässan för då kan man få respons av de potentiella kunderna.
 • Skaffa dig offentlighet och stärk ditt bränd
  Mässan i Kampen är en utmärkt kanal för att stärka UF-företagets bränd. Vi tror också att både nationella och lokala medier rör sig på mässområdet.
Planera och genomför

I planeringen är det kreativiteten som sätter gränser men man bör ändå komma ihåg arrangörens ramar för till exempel utställarplatsen. Under mässan är utställarplatsen UF-företagets skyltfönster och visitkort, vilka är avsedda att stödja uppnåendet av målen för mässan.

Viktiga frågor med tanke på planeringen:

 • Börja planera i god tid
  Det lönar sig att inleda planeringen genom att göra upp en noggrann tidsplan för arbetet.
 • Utse en ansvarsperson för mässan
  Till ansvarig för utställarplatsen lönar det sig att utse en engagerad och kunnig person som håller i trådarna och organiserar arbetet.
 • Sammanfatta huvudbudskapet för utställarplatsen
  Mässbesökarna bör kunna få en uppfattning om vad ert UF-företag gör och erbjuder bara med ett enda ögonkast. Det är alltså viktigt att sammanfatta vad det är som gör er intressanta.
 • Fokusera på det väsentliga
  Ni kan stödja ert huvudbudskap med ytterligare 2–3 budskap men ju mer information som ges om olika mål, desto mer splittras helheten. Satsa på det första inrycket: hur ni ser ut, vad ni gör av utrymmet och hur ni bemöter besökarna på mässan.
 • Gör intryck
  Besökaren glömmer inte utställarplatsen om den sticker ut. Det kan bero på försäljningsarbetet eller på hur er utställarplats ser ut eller på vad ni gör. Att sticka ut kan ge uppmärksamhet men det räcker inte. Kom ihåg att tänka på dina kunder och deras behov.
 • Bjud människor till utställarplatsen
  Före mässan lönar det sig att lägga ut information på UF-företagets webbplats och i sociala medier om deltagandet i mässan
Möt mässbesökarna ansikte mot ansikte

Det omsorgsfulla planerings- och beredningsarbetet kulminerar i själva mässevenemanget. Under mässan är det viktigt att det händer och sker på utställarplatsen. Då sticker den ut från massan, lockar besökare och sprider god stämning.

Tänk på följande under mässan:

 • Fånga besökarnas intresse och skapa upplevelser
  Intresset kan väckas till exempel genom lotterier, smakprov eller möjlighet att testa utbudet. Se till att det som fångar intresset ändå inte skymmer det egentliga arbetet.
 • Utnyttja möjligheterna till produktpresentation
  När ni samlat intresserade besökare runt er utställarplats lönar det sig att presentera produkten/tjänsten grundligt. En välgjord produktpresentation visar nyttan av produkten och lämnar spår i minnet.
 • Dela ut broschyrer
  Kom ihåg att skapa personliga kontakter innan du delar ut broschyren. Dela inte ut dem blint om det inte är ditt mål för mässan.
 • Samla systematiskt in kontaktuppgifter
  Ett av de grundläggande målen med att delta i mässan är att samla högklassig kontaktinformation av potentiella kunder. Det lönar sig att planera insamlingen av kontaktinformation i förväg som en process ‒ ska informationen samlas in elektroniskt, i form av visitkort eller på papper.
Skörden efter mässan

Hur man slutgiltigt lyckats klarnar först efter mässan. Det lönar sig att genast gå igenom vad mässan inneburit – vänta inte.

Gå också igenom allt på det personliga planet, då är möjligheten att lyckas större. Det handlar alltså om att infria de löften som getts på mässan.

Faser i deltagandet i mässan
 1. Var medveten om din målgrupp och vem du vill nå på mässan
 2. Planera och fastställ målen för mässan
 3. Börja planera i tid
 4. Ta vara på det som kännetecknar mässan, använd vid behov alla dina sinnen
 5. Marknadsför på förhand och locka kunder till dig
 6. Välj ditt mässteam och förbered dig noggrant
 7. Möt kunderna modigt på mässan
 8. Kom ihåg att gå igenom händelserna på mässan och sammanställ arbetsresultaten

Källa: Messujärjestäjien Unioni. 2011. Messuille — Opas näytteilleasettajan messumenestykseen.

Back To Top