skip to Main Content

Våga vara företagsam -finalen 2021

Schemat för Våga vara företagsam turnén i 2022 publiceras i september. Turnén startar i februari och kulminerar i det sista evenemanget i april!

Finlands mest betydande tävling i företagande Våga vara företagsam -finalen 2021 ordnas som ett virtuellt evenemang 21-22.4.2021. Under våren har 400 UF-företag och 1000 UF-företagare deltagit i regionala semifinaler runtom i Finland. I finalen tävlar UF-företagen om FM-titeln och om platser i EM-tävlingen.

I Våga vara företagsam -finalen väljs Finlands bästa UF-företag. Huvudpriserna är JA Company of the Year, och JA Enterprise of the Year.  JA Company of the Year delas ut till bästa UF-företag i grundskolan eller i andra stadiet. Vinnaren går vidare till EM-tävlingarna som arrangeras i Litauen.  JA Enterprise of the Year delas ut till bästa UF-företag inom högskolor och vinnaren tävlar också i EM-tävlingarna i Litauen.

FM-vinnarna och signature-prisernas mottagare väljs av en jury som består av näringslivets proffs. Juryn bekantar sig med UF-företagens verksamhet via företagens pitch decks och intervjuer.

FINALENS TIDTABELL

Onsdag 21.4.

 • 8:30-10:00 Lärarseminarium (livestream)
  • Keynote-talare Pia Polsa 
  • Paneldiskussion 
  • Utdelning av priset ”Årets UF-lärare” 
 • 10:00-11:00 Öppning av finalen (livestream)
  • Välkomna till finalen! 
  • Online-tävlingarnas vinnare belönas 
  • Keynote-talaer Perttu Pölönen 
  • Finalens program 
 • 11:00-12:00 Lunchpaus och UF-företagen gör sig redo på sina virtuella montrar
 • 12:00-15:00 Mässan öppnas och tävlingens domare besöker UF-företagen, samt tävlingen i ”Bästa försäljningstal” pågår
 • 14:30-15:30 Mässan är öppen för alla besökare (länk)
 • 16:00-17:00 Finalisternas AW by Alumnerna (livestream)
  • Lättsamt program och nätverkande tillsammans med UF-alumnerna 
  • Priset för ”Bästa virtuella mässmonter” delas ut 
  • De 15 UF-företag som kvalificerat sig vidare i tävlingen ”Bästa UF-företag” JA Company of the Year och JA Enterprise of the Year publiceras. 

Torsdag 22.4.

 • 9:00-11:30 Domarna intervjuar top 15 kandidaterna. (Dessa informeras om tidtabellen dagen innan)
 • 14:00-16:00  Prisutdelning (livestream)
  • Under prisutdelningen belönas samtliga tävlingskategoriers vinnare. 

 

 

Den virtuella Våga Vara Företagsam -finalen ordnas som en del av skolornas undervisning. Deltagande elever och lärare följer de restriktioner och rekommendationer som råder inom deras respektive områden. De i riskgrupp följer även de samma instruktioner som vid deltagande i normal undervisning. Ung Företagsamhet rf ansvar inte för följder orsakade av underlåtande att följa regionala restriktioner och rekommendationer.

Under skapandet av evenemangets direktsända program följs THLs (Institutet för hälsa och välfärd) och regeringens riktlinjer (säkerhetsavstånd och användning av mask)

FINLANDS BÄSTA UF-FÖRETAG

GRUNDSKOLA & ANDRA STADIET | JA COMPANY OF THE YEAR 2021

Company of the Year -tävlingens huvudpris delas ut till ett UF-företag från grundskolan eller andra stadiet. Priset är 1000 euro och en plats i EM-finalen 2021.

HÖGSKOLOR | JA ENTERPRISE OF THE YEAR 2021

Enterprise of the Year -tävlingens huvudpris delas ut till ett UF-företag från grundskolan eller andra stadiet. Priset är 1000 euro och en plats i EM-finalen 2021.

SIGNATURE PRISER

BÄSTA GRUNDSKOLA - KASVAVA NUORTEN SUOMI

Företagarna i Finland är en av Ung Företagsamhet rf:s grundande medlemmar. Företagarna utser Våga vara företagsam -finalens bästa UF-företag inom grundskolan med priset #Kasvava nuorten Suomi Signature Award. En företagare klarar sig inte ensam, därmed ges priset till till ett UF-företag som har lyckats skapa ett nätverk och kontakter trots exceptionella tider. Målet med priset är att stöda ungdomarna att utveckla sitt kunnande och sin affärsverksamhet i olika nätverk.

I den här kategorin är det kontakter och nätverk som kan vara till nytta även i framtiden som avgör. Kasvava nuorten Suomi –kategorins bästa företag är framtidsorienterat och ungdomarna har en entusiastisk, företagsam attityd och vilja att nätverka.

Suomen Yrittäjät

Kasvava Nuorten Suomi -tävlingen är menad för UF-företag i grundskolan.

Det finns ingen separat anmälan, utan alla UF-företag inom grundskolan är med i tävlingen.

TÄVLINGENS GÅNG

Experter från Företagarna i Finland (1-2) utvärderar UF-företagens verksamhet och utser vinnaren på basen av företagspresentationen vid den virtuella montern och företagets pitch deck.

 • Hurdana nya nätverk har de(n) unga skapat via sitt UF-företag t.ex. kontakter till media, andra företagare, läroinrättningar, kommersiella aktörer.
 • Hur har de(n) unga använt potentiella existerande nätverk till sin fördel t.ex. försäljning till bekanta .
 • Har de(n) unga en klar uppfattning om vilka nätverk är relevanta med tanke på affärsverksamheten och har de en plan över hur de skapar dessa kontakter.

Ett penningpris på 500 euro beviljas det vinnande UF-företaget.

UF-företaget bör fakturera Ung Företagsamhet rf på penningsumman efter finalen, dock före 15.5.2021.

BÄSTA GYMNASIUM - SUSTAINABLE ENTREPRENEURSHIP

SEB är Nordens ledande företag inom finansiella tjänster. Bankens verksamhet vägleds av tanken att ansvar och innovativitet är nycklarna till en bättre värld. SEB är Ung Företagsamhet rf:s huvudsamarbetspartner.

I Våga vara företagsam -finalen belönar SEB ett innovativt och ambitiöst UF-företag i gymnasiet med Sustainable Entrepreneurship – Signature Awards -priset.

Sustainable Entrepreneurship -tävlingen är ämnad för UF-företag inom gymnasiet.

Det finns ingen separat anmälan, utan alla UF-företag inom gymnasiet är med i tävlingen.

TÄVLINGENS GÅNG

SEB:s experter (1-2) utvärderar UF-företagens verksamhet och utser vinnaren på basen av företagspresentationen vid den virtuella montern och företagets pitch deck.

I Sustainable Entrepreneurship -tävlingen söker man ett UF-företag, som visar på ambition, viljestyrka och målmedvetenhet gällande sitt företag. Bakom verksamheten står ett team som samarbetar och modigt utvecklar sin affäridé.

Juryn fäster uppmärksamhet vid dessa saker i sin utvärdering:

Företagets affärsidé och förverkligande är innovativt och har en klar affärsverksamhets- och marknadsföringsplan.

Bakom företaget står ett ambitiöst och dynamiskt team. Teamet visar på entusiasm för företagande.

Affärsidén beaktar ansvar och digitala möjligheter

Förutom dessa kriterier utvärderar juryn företagarnas lärande under programmet: Hurdana utmaningar har man haft och hur har man hanterat dem.

Ett penningpris på 500 euro beviljas det vinnande UF-företaget.

UF-företaget bör fakturera Ung Företagsamhet rf på penningsumman efter finalen, dock före 15.5.2021.

BÄSTA UF-FÖRETAG INOM YRKESUTBILDNINGEN - TULEVAISUUDEN TEKIJÖIDEN TAKANA

Fennia uppmuntrar unga att våga, prova och företa – tillsammans kommer vi längre än ensamma. Därför står Fennia bakom dem som skapar framtiden. Fennia vill vara säker på att du kan skapa din egen väg med mod, frihet och utan att tveka. Ung Företagsamhet rf och Fennia vill tillsammans ge nästa generation av förändringsskapare, innovatörer och ledare nyckelfärdigheter i företagande.

I Våga vara företagsam -finalen belönar Fennia bästa UF-företag inom yrkesutbildningen. UF-företaget tar i beaktande ekonomisk lönsamhet, innovation och sociala effekter utan att glömma utmärkt praktiskt förverkligande. Verksamheten granskas både utgående från nuläget och med tanke på framtiden.

Tulevaisuuden tekijöiden takana -tävlingen är ämnad för UF-företag inom andra stadiets yrkesutbildning. .

Det finns ingen separat anmälan, utan alla UF-företag inom andra stadiets yrkesutbildning är med i tävlingen. 

TÄVLINGENS GÅNG

Fennias experter (1-2) utvärderar UF-företagens verksamhet och utser vinnaren på basen av företagspresentationen vid den virtuella montern och pitch deck.

Tävlingens kriterier

UF-företaget som belönas har en ekonomiskt stabil bas för att bli framtidens aktör. Det är innovativt på ett modigt sätt, vilket visar sig i fördomsfrihet och kundfokus.

Juryn fäster uppmärksamhet vid följande saker i sin utvärdering:

Starkt ekonomiskt resultat:

 • Bär sig företagets affärsidé även i framtiden?
 • Är företaget ett potentiellt tillväxtföretag?

Innovativitet

 • Är förverkligandet av affärsidén innovativt?
 • Har man i företagets verksamhet provat olika saker och försökt göra saker annorlunda?

Sociala effekter

 • Har verksamheten potential att sysselsätta andra inom området, nu och i framtiden?
 • Har man använt sig av lokala samarbetspartner och tillverkare i verksamheten?
 • Har företaget samarbeten och använder det sig av andra lokala aktörer i sin verksamhet?

Förutom dessa kriterier, utvärderar juryn verksamheten enligt allmänna kriterier:

 • Har företaget satt upp mål och har man aktivt följt upp dem?
 • Hurdana möjligheter och vilka tillväxtmöjligheter ser företaget i framtiden?
 • Har man granskat produkten/tjänsten ur den potentiella kundens perspektiv? Vilket tilläggsvärde ger den kunden? Vilka kundproblem löser företaget?
 • Vilka är UF-företagets viktigaste ekonomiska nyckeltal? Hurdant bidrag har produkten/tjänsten? Förstår alla i UF-företaget företagets ekonomi.

Ett penningpris på 500 euro beviljas det vinnande UF-företaget.

UF-företaget bör fakturera Ung Företagsamhet rf på penningsumman efter finalen, dock före 15.5.2021.

BÄSTA UF-FÖRETAG INOM HÖGSKOLOR - UNELMAT ELOSSA

Elo är en stor finländsk aktör inom arbetspensionsförsäkringar. Elo ser till att dess kunder får de pensioner som de förtjänat. Elo hjälper sina kunder att nå framgång och svarar på de utmaningar förändringarna i arbetslivet innebär. Av finländska företag har vart tredje och av företagarna ca 40 procent valt Elo som sin partner i arbetspensionsfrågor. Elo ansvarar för tillfället för ungefär 477 000 arbetstagares och företagares kommande pensioner, tar hand om 240 000 pensionärer och en investeringsförmögenhet på ungefär 26 miljarder euro.

Elo är Ung Företagsamhet rf:s huvudsamarbetspartner och i finalen belönar vi bästa UF-företag inom högskolor – ett företag som visar på företagaranda och passion för företagande.

Unelmat Elossa -tävlingen är ämnad för UF-företag inom högskolor.

Det finns ingen separat anmälan, utan alla UF-företag inom högskolor är med i tävlingen.

TÄVLINGENS GÅNG

Elos experter (1-2) utvärderar UF-företagens verksamhet via företagspresentationer och vid mässan och utser på basen av dessa en vinnare.

I Unelmat Elossa -tävlingen söker man ett UF-företag som enligt juryn har utvecklat en affärsidé med potential att ha framgång som riktigt företag samt att man kring affärsidén har skapat en klar affärsverksamhetsmodell.

Vid utvärderingen av Bästa UF-företag inom högskolor fäster juryn uppmärksamhet vid följande faktorer:

Problem och lösningar

 • Företaget har identifierat ett problem och erbjuder en lösning till problemet som skiljer sig från konkurrenterna.
 • Företaget har utvecklat minst en MVP (minimum viable product) eller prototyp.

Affärsverksamhetsmodell

 • Företaget skapar tilläggsvärde för kunden och företaget har identifierat de viktigaste kundmålgrupperna.
 • Företagets affärsverksamhetsmodell är klar och företaget har potential att växa till en större affärsverksamhet.
 • Företaget förstår de viktigaste ekonomiska nyckeltalen i verksamheten och kan berätta hurdant bidrag produkten/tjänsten har.

Målinriktning och systematik

 • Företaget har haft en klar verksamhetsplan enligt vilken man har utvecklat verksamheten.
 • Företaget har ställt upp målsättningar och följt upp dem aktivt under verksamheten.
 • Företaget presenterar konkreta åtgärder för att säkerställa affärsverksamhetens hållbarhet. Exempelvis med avseende på ledarskap, rekrytering, beslutsfattande och operativ verksamhet.

Företagaranda och framtid

 • Företaget agerar företagarmässigt och visar på en utmärkt företagsam attityd
 • Företaget har en plan för att utveckla verksamheten och man har planerat verksamhetens följande steg.

Ett penningpris på 500 euro beviljas det vinnande UF-företaget.

UF-företaget bör fakturera Ung Företagsamhet rf på penningsumman efter finalen, dock före 15.5.2021.

BÄSTA ENSAMFÖRETAGARE - YRITTÄMISEN ARVOINEN IDEA

OP:s uppgift är att befrämja ägarkundernas och verksamhetsmiljöns hållbara ekonomiska framgång, trygghet och välbefinnande. Vår verksamhet vägleds av våra värderingar: Människonära, ansvarstagande och att nå framgång tillsammans. Av drömmar föds företagare och vi vill att företagare ska lyckas. För oss är alla företagarberättelser viktiga. Vi stöder ditt företag både via nätet och lokalt, så att du kan fokusera på det väsentliga.

op.fi/onnistujat

op-kevytyrittaja.fi

OP är Ung Företagsamhet rf:s huvudsamarbetspartner och belönar bästa UF-företag med 1-2 företagare i finalen.

EIT INNOVATION INOM CIRKULÄR EKONOMI

Ung Företagsamhet rf är med i det internationella projektet Young Innovators, som finansieras av EIT RawMaterials. I Våga vara företagsam-finalen belönas ett UF-företag på högskolenivå som i sin verksamhet beaktat olika element inom cirkulär ekonomi.

Tävlingen är avsedd för UF-företag på högskolenivå. Tävlingen kräver ingen separat anmälan utan alla UF-företag på högskolenivå är med i tävlingen. Tävlingen har ingen åldersgräns.

Domarna fäster särskild uppmärksamhet vid följande:

 • Cirkulär ekonomi
  • Idéer där man granskar produktens eller tjänstens hela värdekedja och livscykel, från planering, leverans och/eller produktion till ansvarsfull konsumtion och/eller återvinning.
 • Byggande av en hållbar framtid
  • Vi söker idéer där man utnyttjar planering eller kreativt tänkande för att utveckla lösningar som är smarta ur hållbarhetsperspektiv, särskilt sådana där man beaktar resurseffektivitet eller ersättande av en produkt med en annan.
 • Potentiell ändring av värderingar
  • Idéer med ett ambitiöst eller kreativt koncept vilkas samhälleliga eller miljömässiga verkningar är särskilt betydande.
 • Affärsverksamhetsmöjligheter
  • Man granskar marknadens storlek och om idén har konkurrensförmåner och ekonomiska framgångsmöjligheter.
 • Uppträdandets och presentationens kvalitet
  • Vi söker dynamiska, kreativa, intressanta och effektiva team som kan förmedla sin tanke åt andra

Tävlingen har ett penningpris på 500 euro, som utdelas till det vinnande UF-företaget för företagets utveckling.

UF-företaget ska fakturera prissumman av Ung Företagsamhet rf efter finalen, dock senast 15.5.2021.

ANDRA PRISER

Uskalla Yrittää 2021 evenemangspartners

Finalens förhandsuppgifter 2021:

 • Onsdag 23.3. kl 23:59 Företagets bild till social media tävlingen
 • Onsdag 7.4. kl 23:59 Beskrivning av företaget till Våga vara Företagsam webbsidan och den virtuella plattformen
 • Onsdag 7.4. kl 23:59 Företagets pitch deck

Företagets bild till social media tävlingen 23.3.2021

En av tävlingarna i finalen är företagets synlighet på sociala medier. Ung Företagsamhet rf publicerar ett foto-album på Facebook med alla deltagare. UF företaget samlar gillningar till sin egen bild.  Albumet publiceras 26.3.2021 och man kan gilla bilderna fram till 21.4 kl 12.00.

Till inlämningssidan

Beskrivning av företaget 7.4.2021

Kort beskrivning av företaget

Skriv en två meningar lång presentation om företagets verksamhet. Presentationen kommer att finnas på Våga Vara Företagsam webbsidan och på den virtuella mässmontern. Beskrivelsen berättar kortfattat om verksamheten för besökare och domare.

Logo och bild

Om man vill kan man i samband med anmälan även skicka in företagets logo och en bild på teamet, produkten eller tjänsten. Logon och bilden finns sedan på företagets virtuella mässmonter. Bilderna laddas upp på anmälningsblanketten i JPG, JPEG eller PNG-format.

Pitch deck 7.4.2021

Företag som deltar i finalen ska skapa en pitch deck om sitt företag. En Pitch Deck är en presentation med 10-20 slides, som innehåller den viktigaste informationen om företaget och dess verksamhet. På detta sätt visar UF företaget sin förmåga att I skriftligt format fånga läsarens intresse för företaget och dess verksamhet. Man kan välja att göra en Pitch Deck på finska, svenska eller engelska.

Tävlingens domare bekantar sig med företagen på förhand via förhandsuoppgifterna. Instruktioner för pitch deck finns här.

I företagets pitch deck förklaras verksamheten utan att någon av företagets representanter är på plats för att berätta. Utmärkta pitch decks är sådana som är tydliga, berättande och visuella, vanligen 10-14 slides.

En pitch deck kan till exempel innehålla följande delar:

 • Rubrik
 • Problem och existerande lösningar

Vilka kundbehov uppfyller affärsiden? Vilka problem löser den?

Vilka är skillnaderna till konkurrenternas lösningar?

 • Lösning och värdeerbjudande
   • Vilken produkt/tjänst erbjuder företaget?
   • Vilken är nyttan för kunden?
 • Marknaden
  • Vilka är företagets kunder? Hur stort är (det potentiella) kundunderlaget? Var finns de (fysiskt/ på nätet)?
 • Affärsmodell
  • Hur marknadsförs produkten/tjänsten så att den når målgruppen?
  • Vilka är produkten/tjänstens viktigaste försäljningskanaler?
 • Teamet
  • Har företaget kunskapen att förverkliga idén? Vilken form av kunskap?
  • Vad utför företaget självt och var behövs hjälp från utomsående?
 • Ekonomi
  • Hur stor behöver försäljningen vara för att verksamheten ska vara lönsam
  • Hur stor är försäljningsvinsten för produkten/tjänsten?
 • Konkurrentanalys
 • Framtiden
 • Avslutning

I presentationen är det bra att även lyfta fram företagets värderingar och hur man beakatat cirkulärekonomi och hållbarhet.

 

Till anmälningssidan

Back To Top