skip to Main Content

På denna sida hittar du allt om Våga vara företagsam -finalen.. Om du har några frågor om evenemanget, vänligen kontakta [email protected] För mer information om semifinaler, besök deras egen webbplats här.

Evenemangsplatser

Finalens lärarseminarium, juryns intervjuer, måltiderna och deltagarnas inkvartering är i Original Sokos Hotel Presidentti.

Finalens mässan är i Köpcentrum Kamppi Helsinki.

Finalens öppning, företagspresentationer och prisutdelning är i Finnkino Tennispalatsi.

Regler

Det finns ingen åldersgräns för att delta i finalen. Observera åldersgränserna för tävlingen för bästa UF-företag.

Tävlingarna som gäller grundskolestadiet har varken övre eller lägre åldersgräns. I FM-tävlingen som gäller grundskola och andra stadiet bestäms åldergränsen enligt åldersgränserna i de europeiska mästerskapen. JA Europes officiella linje är:

Achievers representing their Companies in the competition must be at least 15 years old and no more than 21 years old on the 31st of July of the year of participation. Younger or older students will be automatically asked to withdraw from the competition.

Därför kan UF-företagen på andra stadiet, som vill tävla om titeln Finlands bästa UF-företag och om en plats i EM-tävlingarna, inte ha deltagare som är över 21 år.

I EM-finalen för grundskola och andra stadiet är lägsta åldersgränsen 15 år och högsta 21 år. Om UF-företaget har en medlem som är för ung eller för gammal begränsar det möjligheten att delta i EM-tävlingarna.

Om ert UF-företag vill tävla för att ta sig till EM-finalen kan personen i fråga inte överhuvudtaget delta i företagets verksamhet i finalen. Personen får alltså vara med som besökare på evenemanget, och öppna tillställningar är då mässan och företagspresentationerna. Personen kan inte presentera sig som en representant för UF-företaget.

UF-företaget kan delta i finalen med alla sina medlemmar oavsett ålder, men då kan UF-företaget inte representera Finland i EM-tävlingarna. UF-företaget får ändå delta i alla andra tävlingskategorier.

Högskolenivåns FM-tävlingens åldergräns bestäms enligt åldersgränserna i de europeiska mästerskapen. JA Europes officiella linje är:

Achievers representing their Companies in the competition must be at least 18 years old and no more than 29 years old on the 31st of July of the year of participation. Younger or older students will be automatically asked to withdraw from the competition.

Därför kan UF-företagen på högskolnivån, som vill tävla om titeln Finlands bästa UF-företag och om en plats i EM-tävlingarna, inte ha deltagare som är över 29 år.

Maximiantalet deltagare per UF-företag i mässavslutningen i Finland är åtta personer, men till exempel deltagarantalet i EM-tävlingarna för grundskola, andra stadiet och universitet har begränsats till fem personer. Nedan ett utdrag från JA Europes anvisningar:

The number of official participants per JA Company is limited to a maximum of 5 students. A student may NOT attend as an official participant if he/she has participated as a member of a team in any of the past Competitions. If additional achievers from the same company attend the event, they may NOT participate in any part of the competition (during on-stage presentation, at the stand presentations, or during the interview).

Vanligtvis kan man delta bara en gång i programmet Ett år som företagare i grundskolan, gymnasiet, yrkesskolan eller högskolan. Det här gäller också deltagandet i Våga vara företagsam-finalen. Om man fullföljt programmet i grundskolan så kan man klara av det på nytt i gymnasiet eller yrkesskolan.

Man får inte delta på nytt med samma affärsidé i programmet Ett år som företagare och således heller inte i Våga vara företagsam-finalen, även om man inte är på samma skolstadium. Att delta med samma affärsidé försätter de andra som deltar i programmet och finalen i en ojämlik ställning.

Om en eller flera personer i UF-företaget redan har deltagit i Våga vara företagsam-finalen på samma skolstadium (grundläggande utbildning eller hela andra stadiet) kan personerna i fråga inte på något plan delta i företagets verksamhet i finalen. De får alltså vara med som besökare på evenemanget, och öppna tillställningar är då mässan och företagspresentationerna. De kan ändå inte presentera sig som representanter för UF-företaget. På så sätt har alla deltagare samma möjligheter i tävlingen.

Ja. Det finns flera kategorier i finalen som är gemensamma för skolnivåer och ett UF-företag kan vara en kandidat för vinnare i flera kategorier.

Mässanvisningar

Utställarplatserna i Kamppi Köpcentrum finns i 1:a, 2:a och 3:e våningen. Evenemangsscenen finns i E.-våningen (bottenvåningen). Alla utställarplatserna ligger runt atriet i de olika våningarna, dvs. runt mittcirkeln. Mässkontoret är öppet under hela mässan och där får man bland annat hjälp med att hitta utställarplatser, anvisningar för bordsdekorering, pyssellådor, laddning av elektronisk utrustning.

 • Under mässan iakttas Finlands lag och allmän god sed. Med evenemang avses alla åtgärder som vidtas på mässplatsen (förberedelser inför mässan, själva mässan, nedmontering av utställarplatserna) under UF Våga vara företagsam- finalen.
 • Handel är tillåtet endast vid den försäljningsplats som anvisats ditt UF-företag, men det är tillåtet att marknadsföra sina produkter runt omkring Köpcentrum. Marknadsföring avser allmänna åtgärder för att främja företagets verksamhet, till exempel att dela ut företagets flyers till kunder. Med handel avses byte till pengar eller till någon annan ersättning av de produkter eller tjänster som UF-företaget säljer.
 • Kommers i Köpcentrum är tillåtet efter att utställarplatsen satts i försäljningsskick. Man får alltså sälja sina produkter redan innan mässan officiellt har öppnat. Försäljningen avslutas då mässan tar slut.
 • Det är förbjudet att fästa affischer och andra reklam på väggar, pelare och räcken i Köpcentrum. UF-företagen kan fästa affischer på sina egna mässbord.
 • UF-företaget kan ta med sig en egen roll-up/väggskärm och ställa den bakom bordet. En roll-up/väggskärm får maximalt vara en meter bred.
 • Varje UF-företag bär ansvar för sin egen utställarplats, sina egna produkter och varor. Med utställarplats avses det bord som anvisats UF-företaget.
 • På försäljningsplatsen finns det ett bord som UF-företaget får använda. Det finns inte elektricitet eller en väggskärm på försäljningsplatsen.
 • UF-företagarna får inte sitta vid utställarplatsen. Det finns alltså INTE stolar och man får inte hämta med sådana om de inte har med affärsidén att göra (t.ex. skönhetstjänster erbjuds, en väsentlig del av tjänsten innebär att man sitter).
 • Farliga föremål som vapen och explosiva varor är förbjudna på hela mässområdet. Bruk av eld är förbjudet i alla former under hela mässevenemanget (gäller också levande ljus).
 • Det är förbjudet att fästa dekorationer på bordet på utställarplatsen med tvåsidig tejp, lim, häftmassa, stansar, skruvar eller spikar. UF-företaget är skyldigt att lämna utställarplatsen i samma skick som då den anvisades företaget. UF-företaget ansvarar för städningen och eventuella skador på utställarplatsen.
 • UF-företagarna är ersättningsansvariga för skador som förorsakas utomståendes egendom under mässan, om Finlands lag så förutsätter.
 • Rökning, bruk av alkohol eller andra rusmedel är förbjudet under mässan, oberoende av UF-företagarens ålder. Om det upptäcks att någon bryter mot denna regel avlägsnas personen omedelbart från mässan.

UF-företagen har inte tillgång till mässväggar. Mässborden i finalen har två olika storlek:

 • Det andra bordet (bord B) har storleken: 81 cm x 94cm x 47 cm och bakom bordet finns en hylla.
  • Till bordets frampanel kan ni hämta med er t.ex. en egen affisch. Frampanelen är 71 cm bred och 88 cm hög, så den motsvarar ungefär en affisch av storleken A1.
  • Reklamsmaterialet får fästas på bordet med antingen målartejp eller genomsynligt kontortejp.
 • Det andra bordet (bord A) är av storleken 84 cm x 89 cm x 40 cm och bakom bordet finns en hylla.
  • Till bordets frampanel kan ni hämta med er t.ex. en egen affisch. Frampanelen är 80 cm bred och 84,5 cm hög, så den motsvarar ungefär en affisch av storleken A1.
  • Reklamsmaterialet får fästas på bordet med antingen målartejp eller genomsynligt kontortejp.

Det är alltså inte tillåtet att ta med sitt eget bord till evenemanget.En roll-up ryms bra bakom bordet och den väcker samtidigt besökarnas intresse. En roll-up/väggskärm får maximalt vara 1,3 m bred.

Varje deltagande UF-företag ges information om den noggranna storleken av dess eget bord före evenemanget.

Företag har tillgång till el på mässan. Det lönar sig att ladda alla elapparater innan man kommer till mässan. Om elapparaterna urladdas finns det ett ställe på mässområdet där man kan ladda sin mobil, dator etc.

UF-företagarna får inte sitta vid utställarplatsen. Det finns alltså INTE stolar och man får inte hämta med sådana om de inte har med affärsidén att göra (t.ex. skönhetstjänster erbjuds, en väsentlig del av tjänsten innebär att man sitter).

Kommers i Köpcentrum är tillåtet efter att utställarplatsen satts i försäljningsskick. Man får alltså sälja sina produkter redan innan mässan officiellt har öppnat. Försäljningen avslutas då mässan tar slut.

Man kan använda Köpcentret Kamppis toiletter på femte våningen.

Praktiska saker

Man ska hela tiden ha med sig mässpasset, som ges i samband med anmälan. Utan mässpass kommer man varken in på evenemangen eller får mat.

 1. DAG 1: öppning, företagspresentationer och mässan

Mässan öppnas: business casual eller UF-företagets egna kläder
Företagspresentationer: business casual eller UF-företagets egna kläder
Mässan: business casual eller UF-företagets egna kläder
Middag och kvällsprogram: ledig klädsel

 1. DAG: juryns intervjuer och Våga vara företagsam -galan

Juryns intervjuer: business casual eller UF-företagets egna kläder
Galan: festklädsel (kostym/cocktail-klänning)

Finalens första del består av företagspresentationen, som sker i Finnkino Tennispalatsi.

Är UF-företagarnas presentationer färdiga?
UF-företagen lämnar i förväg sin företagspresentation till evenemangsteamet som granskar presentationerna och dess innehåll. Evenemangsteamet för presentationen till den avsedda lokalen, så UF-företagarna behöver inte ha presentationerna med sig.

När bör UF-företagarna vara på plats för företagspresentationen? 
Presentationerna är indelade i två delar. UF-företagarna bör vara på plats för företagspresentationen innan det är den egna gruppens tur att börja.

Uf-företagarna får inte lämna lokalen innan alla har presenterat sina företag.

Får man komma när man vill och lyssna på företagspresentationerna? 
Vi vill erbjuda alla UF-företagare lugn och ro att genomföra presentationen, vilket innebär att man inte släpps in under en presentation.  Vid alla dörrar finns det personer som leder och släpper in personer för att lyssna på presentationerna.

Hurdan är den tekniska utrustningen i företagspresentationsutrymmen?

I varje företagspresentationsutrymme har UF-företagen i användning två manuella mikrofoner samt en skild diabytare som hjälper företagen att kontrollera sin egen presentation.

Vad annat ska man ta till hänsyn i företagspresentationerna?

I varje företagspresentationsutrymme är det en jury som evaluerar presentationerna i det utrymmet. Juryn frågar inga frågor efter presentationen men ger en kort kommentar om den.

I varje utrymme är det evenemangets volontärer som leder människor, ställer presentationerna färdiga och tar tid på dem. Företagspresentationens programledare annonserar presentationens hållare när det är kvar 2 minuter, 1 minut och till slut när 4 minuter är full. När fyra minuter är full måste presentationen sluta.

Första dagen
Garderoben vid auditoriet i Finnkino Tennispalatsi ISENSE-sal betjänar finalisterna under evenemangets första dag. Det är möjligt och det lönar sig för UF-företagen att lämna sina mässvaror i garderoben också under företagpresentationen. Mässvarorna kan tas ut från garderoben innan man går över till Kampen.

Det lönar sig att också lämna de egna resväskorna i garderoben under mässan för då behöver saker inte flyttas från en plats till en annan.

Andra dagen
På den andra evenemangsdagen ska man checka ut från hotellet kl. 12.00. Innan avslutningsgalan får man ha sina saker i konferensrummet på Original Sokos Hotel Presidentti. Rummet har reserverats för ändamålet.

Incheckningen på Original Sokos Hotel Presidentti börjar dagligen kl. 15.00, och det betyder att de unga som anländer först på finaldagen antagligen får sina rum först efter mässan. Vid behov kan man byta kläder på hotellets allmänna toaletter. Toaletterna finns i första och tredje våningen.

Utcheckningen från hotellet sker senast kl. 12.00 och då ska nycklarna lämnas till receptionen. Vid behov kan man byta kläder på hotellets allmänna toaletter. Toaletterna finns på första och tredje våningen.

Presidentti

Parkeringshuset P-Presidentti finns i anslutning till hotellet
(2,80 €/30 min., 36 €/dygn)

Direkt förbindelse med hiss från P-hallen till receptionen. S-Card ger 20 % rabatt på
P-priserna.

Infart bredvid hotellets entré på Södra Järnvägsgatan 4/Olofsgatan 1.

Back To Top