skip to Main Content

Det är viktigt att förbereda unga för framtiden och till framgång i ett samhälle som förändras snabbt. Företagarfostran i utbildningen samt inspiration och uppmuntran för unga är aktiva människors förtjänst.

Ung Företagsamhet rf premierar meriterade lärare i finalen Våga vara företagsam. Till Årets UF-lärare väljs tre (3) lärare som i sin egen läroinrättning genomfört programmet Ett År som en företagare.  Årets UF-lärare är en ambassadör för företagarfostran, en möjliggörare som entusiasmerar och motiverar studerande, en aktiv nätverkare och utvecklare av UF-verksamheten i sin läroinrättning.

Du kan nominera dig själv eller någon UF-lärare som du känner till Årets UF-lärare. Vi väljer utifrån förslagen tre lärare som premieras i finalen Våga vara företagsam den 21.4.2021.

KRITERIER:

  • Entusiasmerar och motiverar elever/studerande
  • Lägger märke till de studerandes talanger och styrkor
  • Samarbetar med regionens näringsliv
  • Sprider budskapet om Ung Företagsamhet
  • Främjar lärande-genom-görande och företagaranda i sin läroinrättning

Som Årets lärare kan väljas en lärare som verkat länge inom programmet eller en ny lärare som infört programmet. Alla kriterier behöver inte uppfyllas vid valet av årets lärare.

PRIS

De prisbelönta lärarna får diplom och ett designpris som utformats av Puinen.

De valda lärarna meddelas senast 16.4.2021.

Vinnare under tidigare år

Ung Företagsamhet rf har sedan år 2016 premierat förtjänstfulla Ung Företagsamhet-lärare i finalen Våga vara företagsam med särskilda hedersutmärkelser och diplom.

Juha Kujansuu, Ulvilan lukio, Ulvila

Ulvilan lukion vararehtori, historian ja yhteiskuntaopin lehtori Juha Kujansuu on yrittäjyyskasvatuksen konkari, jolta kollegat saavat aina neuvoja ja tsemppausta. Juha Kujansuu on ollut rakentamassa Suomen ensimmäistä maakunnallista yrittäjyyskasvatuksen strategiaa Satakuntaan. Hänen verkostonsa niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin ovat vailla vertaa.

Tuire Pervilä, Samiedu, Savonlinna

Savonlinnan Samiedun projektikoordinaattori Tuire Pervilä innostaa ja heittäytyy tekemään yrittäjyyttä yhdessä opiskelijoiden kanssa. Hänen mottonsa on ”Kädet savessa”. Hän näkee opiskelijoiden osaamisen ja haluaa olla vilpittömästi tukemassa heidän vahvuuksiaan. Tuire Pervilä iloitsee opiskelijoiden kanssa onnistumisesta ja palkitsee sanallisesti. Hänen yhteistyötaidoillaan yrittäjyyskasvatus on saanut uusia toimintatapoja ja näkyvyyttä mm. Itä-Savon Uusyrityskeskuksessa. Hän raivaa tietä ja houkuttelee muita Pillipiiparin tavoin mukaansa.

Jari Heiskanen, Pielisjoen peruskoulu, Pielisjoki

Pielisjoen koulun Tutustuminen yrityselämään -kurssin vetäjä ja historian ja yhteiskuntaopin opettaja Jari Heiskanen on koulunsa Vuosi yrittäjänä -ohjelman sydän, jonka johdolla ohjelmaa on koulussa vedetty jo viisi vuotta. Hän on kannustanut oppilaitaan yrittäjyyden pariin ja ohjannut sekä tukenut heitä osallistumaan myös Uskalla yrittää semifinaaleihin – hyvällä menestyksellä. Jo kahtena vuotena peräkkäin Jari Heiskasen luotsaamat NY-yrittäjät ovat voittaneet alueen semifinaalin.

Uskalla Yrittää -tapahtuman avajaispäivänä palkittiin Pikkuyrittäjät-tukijoita, yrittäjyyskasvatuksen opettajia, kuntia ja kilpailun voittajat

Tarja Manner, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, Virrat

Tarjalla on raudanluja kokemus yrittäjyyden opettamisesta, ja hän on toiminut myös itse yrittäjänä. Vaikka hän on opettanut yrittäjyyttä usean vuoden ajan, NY-opettajuus on hänelle uutta. Tredun Virtain toimipisteessä toteutetaan tänä lukuvuonna ensimmäistä kertaa NY-toiminnan mukaista yrittäjyysopetusta, jossa Tarja on ollut yhtenä pioneerina. Tarja on innostuva ja innostava opettaja, joka aina miettii asioita opiskelijan näkökulmasta ja heidän parhaakseen.

Tredun Virtain yrittäjyyden opiskelijaryhmässä opiskelee kolmen eri vuosikurssin opiskelijoita ja ryhmä on hyvin heterogeeninen. Näin ollen opettajalta vaaditaan erityisiä taitoja ryhmän eteenpäin luotsaamisessa. Tarja huomioi erittäin hyvin opetuksessaan erityisen tuen opiskelijat ja innostaa heitä eri opetusmenetelmiä käyttäen etenemään yrittäjyyden opinnoinnoissa ja saamaan positiivisia kokemuksia yrittäjyydestä. Tredun Virtain toimipisteen opiskelijat ovat osallistuneet Tarjan luotsaamana eri NY-kilpailuihin ja saaneet näin yrittäjyydestä arvokasta pääomaa ja osaamista, mikä varmasti kantaa pitkälle tulevaisuuteen.

Sanna Sirola, Karhulan lukio, Kotka

Sanna on vetänyt Karhulan lukion yrittäjyyslinjaa innokkaasti ja hyvin tuloksin noin 15 vuoden ajan. Hän on kehittänyt linjan toimintaa koko ajan aktiivisesti ja toiminut edelläkävijänä ja esimerkkinä yrittäjyyskasvatuksessa niin omassa koulussamme kuin muillekin tahoille tietä viitoittaen. Opettajana Sanna on positiivinen pedagogi, joka huomioi yksilöt, kannustaa jokaista oppilasta vahvuudet huomioiden ja jaksaa hymyillä iloisesti, vaikka työtä on paljon.

Liikunnanopettajan roolissa Sanna on mm. kehittänyt liikuntayrittäjyyttä ja vetää myös liikuntatutor-hanketta. Hänellä on ollut erittäin aktiivinen rooli Kotka-Hamina-seudun lukioiden yhteisten NY-leirien ja muun yrittäjyyskasvatustoiminnan eteenpäinviemisessä ja yhteistyön tekemisessä kehittämisyhtiö Cursorin kanssa. Vuosi yrittäjänä -ohjelmaa Sanna vetää vuodesta toiseen yhtä tarmokkaasti innostaen opiskelijoita toteuttamaan omia yritysideoitaan. Hän toteuttaa muutenkin monipuolisesti Karhulan lukion vastikään uudistunutta yrittäjyyslinjan opsia yhdessä lukion yrittäjyystiimin ja muun opettajakunnan kanssa. Sanna on tarmokas ja ahkera puuhanainen, jonka iloinen ja reipas ote tarttuu helposti oppilaisiin ja kollegoihin!

Heikki Honkanen, Porin lyseon koulu, Pori

Heikki Honkanen on Satakunnan kokeneimpia sekä perus- että toisella asteella yrittäjyyskasvatusta opettavia opettajia. Hän on työskennellyt yrittäjyyskasvatuksen opettajana jo 18 vuotta, ja ollut viime vuosina oppilaineen kuudesti mukana Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa. Hänellä on toimivat ja mutkattomat suhteet oppilaidensa ja kollegoidensa lisäksi Porin yrittäjät ry:n toimiston väkeen ja hallitukseen, mikä mahdollistaa vastavuoroisen yhteistyön paikallisen yrittäjäyhdistyksen kanssa. Viime keväänä hän pääsi myös itse ohjaavana opettajana ensi kertaa osallistumaan valtakunnalliseen Uskalla Yrittää -finaaliin, mikä edelleen vahvisti hänen uskoaan tämän hienon ohjelman laaja-alaiseen vaikuttavuuteen ja toimivuuteen.

Tarjan, Sannan ja Heikin ajatuksia valinnasta vuoden NY opettajiksi

Anu Pokela, Oulun seudun ammattiopisto, Oulu

Anu on erittäin rohkea, innostunut ja innostava opettaja. Hän opettaa hyvin yrittäjämäisellä otteella hyödyntäen verkostojaan yrityselämään Suomessa ja ulkomailla. Työyhteisössä hän on tuonut hienosti esille opiskelijoidensa yrityksiä ja esitellyt NY-ohjelmaa ja sen hyviä mahdollisuuksia opetuksessa. Hän on erittäin positiivinen ja energisoiva työkaveri. Hänen sitoutumistaan työhön kuvaa vahva oman työn sisällön kehittämisen halu kehittyä entistä paremmaksi valmentajaksi ja tiimipelaajaksi, mihin hän on hankkinut osaamista omassa työssään sisäisen ja ulkoisen koulutuksen kautta.

Hän toimii Oulun seudun ammattiopiston Kaukovainion palvelut -yksikön yrittäjyyden ja asiakaspalvelun opettajana. Hän on ollut kehittämässä yksikköön yrittäjyyspainotteista ja osaamisperusteista polkua innovaatiopedagogiikkaa toteuttamalla.

Oskari Ropponen, Vihdin lukio, Vihti

Oskari on tehnyt erinomaista työtä Vihdin lukiossa yrittäjyyskasvatuksen ja NY-toiminnan parissa.

Kun Oskari tuli Vihdin lukioon, lukiossa ei ollut yrittäjyystoimintaa ollenkaan. Vuosi yrittäjänä -ohjelma toteutettiin ensimmäistä kertaa lukuvuonna 2013 ja ensimmäiseen toteutukseen osallistui 28 opiskelijaa. Tämän jälkeen Oskari on vetänyt Vuosi yrittäjänä -ohjelmaa (tämä lukuvuosi mukaan laskettuna kuusi kertaa). Kuuden vuoden aikana hän on ohjannut yhteensä 56 yritystä, joissa on ollut peräti 144 opiskelijaa. Hyvin harva on jättänyt vuoden aikana toiminnan kesken, joten Oskari on onnistunut kannustamaan opiskelijoita yli vaikeiden hetkien. Lisäksi suuret opiskelijamäärät kertovat onnistuneesta motivoinnista yrittäjyyttä kohtaan.

Tämän lisäksi myös Vihdin lukion yrittäjyystoiminta on laajentunut. Viimeisen parin vuoden ajan Vihdin lukion ohjelmistoon on kuulunut 24h-leiri, joka on innostanut nuoria valtavan paljon yrittäjyyteen.

Marjut Helvelahti, Riveria ammattiopisto, Joensuu

Marjut on Nuori Yrittäjyys -opettajana täysi-ikäinen ja hänen matkansa on ollut uskomaton kokemus. Se on ollut täynnä iloa, naurua, onnistumisia, menestystä, yllätyksiä, kyyneleitä ilosta ja pettymyksistä. Marjut on aloittanut NY-taipaleensa Lohjalta ja nykyisin hän rakentaa ja kehittää NY-toimintaa Joensuussa, ammattiopisto Riveriassa.

Marjut kuvaa omaa matkaansa NY-opettajana seuraavasti: ”Kun jotakin rakastaa todella paljon, niin kuin minä yrittäjyyskasvattajan työtä, niin aina ei olla siellä vaalean punaisissa pilvissä, vaan ollaan valmiita kärsimään sen oman jutun, sen oman unelman, sen oman rakkaan työn takia.”

Viimeisen parin vuoden aikana NY-toiminta on laajentunut Riveriassa valtavasti. Mukaan on tullut niin leiritoiminta kuin Vuosi yrittäjänä -ohjelmakin. Marjut on ollut vaikuttamassa myös siihen, että NY-toiminta on ylittänyt oppiasterajoja Joensuussa.

Namn

Skola

Stad

Sampo Niskanen Business College Helsinki Helsinki
Petra Blomqvist Ekenäs Gymnasium Raasepori
Mikko Puustinen Etelä-Tapiolan lukio Espoo
Katri Råglund Etelä-Tapiolan lukio Espoo
Heini Pennanen Gradia Jyväskylä Jyväskylä
Pia Kotro Gradia Jyväskylä Jyväskylä
Antti-Pekka Nikula Gradia Jyväskylä Jyväskylä
Tuija Tiala Hämeenlinnan lyseon lukio Hämeenlinna
Antti Rönty Kainuun ammattiopisto Kajaani
Heli Mylly Kainuun ammattiopisto Kajaani
Mikko Hankaniemi Keski-Pohjanmaan ammattiopisto Kokkola
Minna Savolainen Kouvolan seudun ammattiopisto KSAO Kouvola
Mervi Naskali Nokianvirran koulu Nokia
Tomi Lähde Nokianvirran koulu Nokia
Alla Miller Rantakylän yhtenäiskoulu Mikkeli
Matias Haukkala Rantakylän yhtenäiskoulu Mikkeli
Jari Koljonen Riihenmäen koulu Mäntsälä
Leena Rättyä Riihenmäen koulu Mäntsälä
Tarja Malinen Riveria ammattiopisto Joensuu
Risto Kiuru Savonia ammattikorkeakoulu Kuopio
Kirsi Nevanpää Seinäjoen lyseo Seinäjoki
Mika Jokiaho Vaasan lyseon lukio Vaasa
Tiina Nyrhinen Vasaramäen koulu Turku
Eeva Himberg Vasaramäen koulu Turku
Paavo Kriktilä Vehkalahden koulu Hamina

Namn

Skola

Stad

Tiina Halonen Ammattiopisto Keuda Kerava
Mia Nousiainen Ammattiopisto Keuda Kerava
Marja-Liisa Kaakko Centria-ammattikorkeakoulu Ylivieska
Vesa Liukkonen Etelä-Savon ammattiopisto Mikkeli
Lasse Alinen Iitin lukio Kouvola
Mia Mattsson Jakobstads gymnasium Pietarsaari
Suvi Salminen Jyväskylän ammattikorkeakoulu Jyväskylä
Päivi Patja Jyväskylän yliopisto Jyväskylä
Anne Määttä Kajaanin ammattikorkeakoulu Kajaani
Minna Busch Koulutuskeskus Sedu Seinäjoki
Marja-Riitta Tikkala Padasjoen yhtenäiskoulu Padasjoki
Jari Heiskanen Pielisjoen koulu Joensuu
Risto Räsänen Savon ammattiopisto Kuopio
Leena Laakso-Seppälä Savon ammattiopisto Kuopio
Mathias Blom Strömborgska skolan Porvoo
Pekka Stenholm Turun yliopisto Turku
Tommi Pukkinen Turun yliopisto Turku

Namn

Skola

Stad

Pirkko Peiponen Business College Helsinki Helsinki
Marjo Lehto Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto Kotka
Jenni Korte Etu-Töölön lukio Helsinki
Heidi Räihä Gradia Lukio Jyväskylä
Esa Räty Joensuun yhteiskoulun lukio Joensuu
Pilvi Tervahonka Kajaanin lyseo Kajaani
Natascha Skog Keski-Pohjanmaan ammattiopisto Kokkola
Margita Engelholm Kristinestads högstadieskola Kristiinankaupunki
Pirjo Piiroinen Oulunsalon lukio Oulu
Ville Laitila Reisjärven kristillinen opisto Reisjärvi
Aulikki Leisku-Johansson Tampereen yliopiston normaalikoulun lukio Tampere
Hanna Savolainen Ulvilan yhteiskoulu Ulvila
Päivi Lindberg Vaisaaren koulu Raisio
Päivi Parkkonen Valkealan lukio Kouvola
Elina Ämmälä Vehkalahden koulu Hamina

Sänd in ditt förslag senast 7.4.2021.

Ilmoitusaika Vuoden Nuori Yrittäjyys -opettajaksi on päättynyt.

Vanliga frågor

Kan jag nominera mig själv till Årets Ung Företagsamhet-lärare?

Javisst! Du kan nominera dig själv eller någon annan. Om du nominerar dig själv kan du motivera för oss varför vi borde välja just dig.

Kan en lärare som fått priset tidigare premieras på nytt?

Javisst! Om lärarens arbete är förtjänstfullt, kan hen premieras på nytt.

Back To Top