skip to Main Content

företagsam online 2020 Våga vara tävling

Våga Vara Företagsam 2020 -finalen

Våga Vara Företagsam –finalen 2020 arrangeras som online-tävling under april p.g.a. coronaviruset. Våga Vara Företagsam är Finlands betydelsefullaste företagsamhetstävling. Under våren har över 450 UF-företag och över 1400 UF-företagare deltagit i de regionala semifinalerna runtom i Finland. I finalen tävlar de om FM-titeln och en plats i EM-tävlingar.

I Våga Vara Företagsam –finalen väljs Finlands bästa UF-företag. Huvudpriset JA Company of the Year ges till ett företag i grundskolan eller i andra stadiet och vinnaren går vidare till EM-tävlingen i Portugal. Det andra huvudpriset JA Enterprise of the Year ges till bästa företag inom högskolor och vinnaren går vidare till att representera Finland i EM-tävlingen i Grekland.

FM-vinnarna och signature-prisernas vinnare väljs av en jury som består av proffs inom näringslivet. Juryn bekantar sig med företagens verksamhet genom ett s.k. pitch deck och intervjuer. Juryn och sakkunniga inom Ung Företagsamhet rf väljer de 15 bästa företagen på basen av pitch deck, dessa intervjuas sedan av juryn.

Partners

Tidtabell

Våga Vara Företagsam –finalens tidtabell är följande:

 • Sista inlämningsdag och -tid för förhandsuppgifterna är 5.4.2020 kl. 23:59.
 • Juryn och sakkunniga vid Ung Företagsamhet rf utvärderar företagens pitch decks och väljer ut de företag som ska intervjuas (15 företag) under perioden 6-16.4.2020.
 • De företag som valts ut och som juryn önskar intervjua meddelas om intervjuns tidpunkt 22.4.2020.
 • Juryns intervjuer ordnas 22.4.2020 kl. 10:00-15:00. Varje intervju pågår ungefär 10-15 minuter.
 • Vinnarna utses 23.4.2020 kl. 9:30-11:30 under en prisutdelning. Prisutdelningen sänds online och man kan delta i den via den här webbsidan.

Prisutdelning 23.4.2020

Vinnarna offentliggörs 23.4.2020 klo 9:30-11:30 under en prisutdelning, där årets bästa UF-företag, Miniföretag, lärare och andra som möjliggör verksamheten belönas. Under evenemanget intar också keynote talaren Anssi Rantanen, även känd från Nordic Business Forum, scenen.

9:30 Evenemangets öppning och de första priserna

Mest gillade some
EIT Innovation inom cirkulär ekonomi
Taaleri Luola
OP Yrittämisen arvoinen idea
SEB Care for Ambition
Årets UF-lärare, Miniföretagar-lärare, -faddrar och –kommun

10:15 Keynote: Anssi Rantanen

Anssi Rantanen är företagare, ex-medarbetare på Google och strateg som vann Nordic Business Forum –evenemangets talartävling under våren 2019. Som talare är han känd för sin förmåga att förstå hur världens snabbast växande företag systematiserar sin tillväxt. Numera fungerar Anssi som landschef för utbildningsföretaget Growth Tribe.

10:45 Priser

ELO Unelmat elossa
Handelsbanken En hållbar idé
Fennia Tekijöiden takana
Kuntarahoitus #Huomisentekijät

11:15 Årets bästa företag

Årets Miniföretag
Company of the Year
Enterprise of the Year

11:30 Evenemanget avslutas

Evenemanget är direktsänt och vem som helst kan delta via webbsidan uskallayrittaa.fi. Välkommen med!

BEDÖMNING

1. Videopitchning

Den första helheten som bedöms är företagets videopitchning på 1 minut. Anvisningar för pitchningen finns under förhandsuppgifter.

Videopitchningen returneras per e-post ([email protected]) senast 5.4.2020 klo 23:59. Bidrag som lämnas in för sent beaktas inte i tävlingen.

2. Pitch deck

Den andra helheten som bedöms är företagets pitch deck, som är ett skriftligt bidrag. Anvisningar för hur man skapar ett pitch deck finns under förhandsuppgifterna.

Juryn väljer på basen av pitch decks de 15 bästa UF-företagen, som deltar online i juryns intervju. Till intervjun väljs 4 företag i grundskolan, 4 bästa företag i gymnasier, 4 bästa företag inom yrkesutbildningen och 3 bästa högskoleföretag.

Pitch deck returneras via blankett eller per e-post ([email protected]) senast 5.4.2020 klo 23:59. Bidrag som lämnas in för sent beaktas inte i tävlingen. Ifrågavarande blankett finns under förhandsuppgifterna.

3. Juryns intervju

Juryn intervjuar de 15 bästa UF-företagen och på basen av intervjun väljs FM-vinnarna och signatur-prisens vinnare.

Intervjun är en ca 15 minuters fri diskussion där juryn bekantar sig noggrannare med företaget, dess verksamhet och framtid. Intervjuernas huvudspråk är finska/svenska, en del intervjuer sker dock på engelska, eftersom EM-tävlingarnas språk är engelska.

Intervjun sker online onsdag 22.4.2020 kl. 10-15 så att varje företag kan delta som grupp från en enda plats eller alla medlemmar i företaget från separata platser. Intervjuerna bandas. Företag som intervjuas meddelas om intervjuns tidpunkt 17.4.2020.

Juryn

Uppgifter

1. Beskrivning av UF-företaget

På evenemangets webbplats kommer det en sammanfattning av alla UF-företag som tagit sig till Våga vara företagsam -finalen. För sammanfattningen ska alla UF-företagen skicka in en kort beskrivning av vad företaget gör och vad som gör det. Idén är inte att skriva en ny affärsplan för alla att se, utan en kort beskrivning av affärsidén. Sammanfatta också i en mening, en s.k. one-liner, vad som gör UF-företaget intressant. Skicka samtidigt in UF-företagets logo i PNG, JPG eller JPEG-format.

> Gå till returneringssidan

2. En bild på företaget (teamen)

Som en tävling i finalen är sociala medians presens. I tävlingen samlar UF-företagen gilla-markeringar för sin egen bild. Ung Företagsamhet rf publicerar ett bildalbum av alla finalister på Facebook. Albumet publiceras 8.4.2020 och gillandet är möjligt tills 22.4.2020 klockan 23:59.

> Gå till returneringssidan

3. Videopitchning

Varje företag som deltar i finalen ska beskriva sitt företag med en video på max. 1 minut. Juryn bedömer videon. Videon kan filmas med telefon, sättet på hur videon har producerats ger inga tilläggspoäng.

Pitchningen kan ske på finska, svenska eller engelska. Videon lämnas in genom att ladda upp den via en molntjänst och genom att skicka länken till per e-post till [email protected] senast 5.4.2020 klo 23:59.

Anvisningar för pitchningens innehåll

Videopitchningen kan t.ex. innehålla följande saker:

 • Inledning (UF-företagets namn)
 • Problemet (Vilket är kundens problem?)
 • Lösning = produkt/tjänst (Vilken lösning erbjuder ert UF-företag till problemet? Vilken produkt/tjänst erbjuds? Vad gör den bra/bäst?)
 • Affärsmodell (Hur tjänar UF-företaget pengar; vilka är kunderna/vad kostar produkten/tjänsten? Var säljer man den? Hur marknadsförs den?)
 • Teamet (Vilket kunnande har teamet?)
 • Avslutning (exempelvis UF-företagets slogan)

Varje företag ska börja videon med ”Hej, vi är UF-FÖRETAG och det här är vår videopitchning”

4. Pitch deck

UF-företagen som deltar i finalen gör ett pitch deck om sitt företag. Ett pitch deck är en Powerpoint-presentation med 10-20 dior som berättar den viktigaste informationen om företaget och dess verksamhet. Med presentationen visar UF-företagarna att de kan göra ett skiftligt dokument om företaget; ett dokument som väcker intresse för företaget och dess verksamhet hos läsaren. Pitch decket kan skrivas på finska, svenska eller engelska.

Juryn utvärderar bidraget och på basen av det väljs de bästa företagen för intervjuer.

Pitch deck returneras via blankett eller per e-post ([email protected]) senast 5.4.2020 kl. 23:59. Bidrag som returneras för sent beaktas inte i tävlingen.

> Gå till returneringssidan

Anvisningar för pitch deck

Pitch decket ska berätta den viktigaste informationen i sig självt – utan att en representant för företaget är med och gör preciseringar. Ett bra pitch deck berättar en historia och är visuellt tilltalande. Läs mera här.

Ett pitch deck kan exempelvis innehålla följande:

 • Rubrikdia
 • Problemet och nuvarande lösningar
  • Vilka behov hos kunden tillfredsställer affärsidén? Vilka problem löser den?
  • Vad är nytt/annorlunda i affärsidén jämfört med konkurrenterna?
 • Lösning och värdelöfte
  • Vilken produkt/tjänst producerar företaget?
  • Vilken nytta har kunden av den?
 • Marknaden
  • Vilka är företagets kunder? Hur många (potentiella) kunder finns det? Var är de (fysiskt/på nätet)?
 • Affärsmodell
  • Hur marknadsförs produkten/tjänsten så att den når målgruppen?
  • Vilka är produktens/tjänstens viktigaste säljkanaler?
 • Teamet
  • Har företaget de kunskaper som behövs för att genomföra idén? Vilka kunskaper?
  • Vad gör företaget själv och med vad behöver det hjälp från andra?
 • Ekonomiska siffror
  • Hur mycket av produkten/tjänsten måste man sälja för att verksamheten ska vara lönsam?
  • Vad är produktens/tjänstens täckningsbidrag?
 • Konkurrentanalys
 • Lärande
  • Kan UF-företagarna berätta om det de lärt sig under UF-året?
  • Har företaget stött på utmaningar under läsåret? Hur klarade man dem?
  • Har UF-företaget gjort misstag? Vad lärde man sig av dem och påverkade detta företagets verksamhet?
 • Framtiden
 • Avslutningsdia

Det lönar sig att i presentationen också poängtera företagets värderingar och idéns eventuella ansvarsfulhet samt cirkulär ekonomi.

Priser

FINLANDS BÄSTA UF-FÖRETAG

GRUNDSKOLA & ANDRA STADIET | JA COMPANY OF THE YEAR 2020

Company of the Year-tävlingen är första priset för UF-företag på grundskolenivå och på andra stadiet. Vinnaren får representera Finland i Ett år som företagare-programmets EM-tävling i Portugal 21-24.7.2020.

 1. Pitch deck som ska lämnas in i förväg (på finska, svenska eller engelska)
 2. Juryns intervju (på finska, svenska eller engelska).

Pitch deck

Juryn bedömer pitch deck så här:

 • Har pitch deck en tydlig sammanfattning med det viktigaste i korthet?
 • Innehåller pitch deck viktiga och väsentliga uppgifter om företaget och företagsverksamheten?
  • Vilken är företagets huvudmålgrupp och varför?
  • Vilka är företagets konkurrenter?
  • Vilka är företagets huvudsakliga marknadsföringskanaler och varför har man valt just dem? Fungerar de?
 • Vad kan UF-företaget att erbjuda sina kunder?
 • Vilka konkurrensfördelar har företaget jämfört med konkurrenterna?
 • Hur har produkten/tjänsten prissatts och varför? Är priset konkurrenskraftigt?
 • Beskrivs UF-företagets ekonomiska situation på ett tydligt sätt i rapporten?
  • Presenteras företagets nyckeltal i rapporten?
  • Har nyckeltalen förklarats och analyserats?
  • Är de ekonomiska uppgifterna i rapporten korrekta eller innehåller de fel?
 • Beskrivs företagets organisation i rapporten?
  • Har medlemmarna tydligt fördelade roller?
  • Har rapportens strukturerats på ett vettigt sätt?
 • Framgår det i rapporten om företaget förstår sin egen företagsverksamhet, produktivitet och potential att klara sig som ett riktigt företag?
 • Berättar företagarna i rapporten vad de lärt sig?
  • Berättar de om goda och dåliga erfarenheter?
  • Har man stött på utmaningar och hur har man klarat av dem?
  • Vilka framtidsplaner har företagarna och beskrivs de?

Intervju med juryn

Vid intervjun bedömer juryn detta:

 • Hur berättar företagarna om sina erfarenheter under UF-året? Vad har de lärt sig (som individer och grupp) och hur kan de dra nytta av det i framtiden?
 • Har företaget haft målsättningar under året? Hurdana utmaningar har man stött på under året och hur har man klarat dem? Har företaget haft en tydlig rollfördelninga för sina medlemmar under året?
 • Kan företaget berätta vilket mervärde företaget genererar sina kunder? Vilka är företagets styrkor och svagheter? Berättar företaget om sina ekonomiska nyckeltal (driftsbidraget och hur det bildats, omsättningen)? Vilka är företagets kunder och hur nås de? Vad borde företaget göra annorlunda för att klara sig som ett riktigt företag?
 • Hurdan attityd har företagarna? Hurdana framtidsplaner har företagarna? Tänker de fortsätta med företagsverksamheten efter UF-året? Har företaget en tydlig vision om verksamhetens utvecklingsmöjligheter?

Juryn bedömer UF-företagets verksamhet samt lärande i finalen.

Bedömning av verksamheten

Innovation, värdegenerering, marknadsföring

 • Är UF-företagets produkt/tjänst innovativ?
 • Är UF-företagets affärsidé sådan att den kunde klara sig utanför Finlands gränser?
 • Har UF-företaget en vettigt genomförd marknadsföring?
 • Har UF-företaget gjort marknadsundersökningar eller frågat sina kunder om respons? Har produkten/tjänsten utvecklats utifrån responsen?
 • Vilka marknadsföringskanaler använder UF-företaget? Varför används de valda kanalerna? Har kunder nåtts via kanalerna?
 • Om UF-företaget sysslar med återförsäljning, på vilket sätt genererar det mervärde för kunderna?
 • Kan de studerande berätta varför deras produkt/tjänst behövs? Vilket av kundens problem löses?

Produkt/tjänst, utveckling, kundorientering

 • Varifrån har tanken kommit ursprungligen och hur har tanken blivit affärsverksamhet?
 • Vem är kund till UF-företagets produkt/tjänst?
 • Har produkten/tjänsten tänkts ut ur potentiella kunders perspektiv? Vilket mervärde genereras kunden?

Målsättningar, planer och administration

 • Har UF-företaget en tydlig verksamhetsplan?
 • Har UF-företaget ställt upp egna mål och följts de upp aktivt under läsåret?
 • Hur har UF-företaget byggts upp? Har alla medlemmar en tydlig roll?
 • På vilket sätt följde UF-företaget upp vad som skedde i företaget? Användes ett system?

Ekonomisk framgång

 • Vilka är UF-företagets viktigaste ekonomiska nyckeltal? Hur stor täckning har produkten/tjänsten?
 • Förstår alla medlemmar i UF-företaget företagets ekonomi?
 • Känner UF-företaget till de ekonomiska faktorer som påverkar priset och kostnaderna?

Omsättningen och företagets vinst under läsåret beaktas, eftersom detta visar företagets potential och är ett bevis på väl utfört arbete. Enbart vinsten har dock inte så stor betydelse, eftersom idéerna är olika och också potentialen till intjänande under läsåret kan variera beroende på boendeort.

Bedömning av lärande

Grupparbete

 • Har UF-företagets medlemmar förstått betydelsen av grupparbete och individens inverkan på gruppens arbete?
 • Är alla medlemmar aktivt med i UF-företagets verksamhet?
 • Är UF-företagets medlemmar tillsammans stolta över sitt arbete och sina resultat?
 • Har UF-företaget samarbetat och nätverkat med andra aktörer? Till exempel med företagare i regionen.

Reflektioner och utvärdering av eget lärande

 • Kan UF-företagarna berätta om det de lärt sig under UF-året?
 • Har UF-företagarna lärt av varandra och stött varandra under året?
 • Har företaget stött på utmaningar under läsåret? Hur klarade man dem?
 • Har UF-företaget gjort misstag? Vad lärde man sig av dem och påverkade detta företagets verksamhet?
 • Har UF-företaget förbättrat sin verksamhet under året?

Uppträdande och kommunikation

 • Uppträder UF-företaget på ett övertygande sätt?
 • Kan man se en företagarattityd hos UF-företagarna?
 • Kommunicerar UF-företaget på ett tydligt sätt?

Vad gäller FM-tävlingen för grundskola och andra stadiet kommer åldersgränsen direkt från åldersgränsen i Europamästerskapen. JA Europes officiella linje är:

Achievers representing their Companies in the competition must be at least 15 years old and no more than 21 years old on the 31st of July of the year of participation. Younger or older students will be automatically asked to withdraw from the competition.

Därför kan UF-företag på grundskola och andra stadiet, som vill tävla om titeln Finlands bästa UF-företag och en plats i EM-tävlingen, inte ha deltagare som är äldre än 21 år.

**

I EM-finalen är den nedre åldersgränsen för deltagare 15 år och den övre åldersgränsen 21 år. Om UF-företaget har en medlem som är under eller över åldersgränsen begränsar det möjligheterna att delta i EM.

Om UF-företaget vill tävla om en plats i EM-finalen kan inte personen i fråga delta i företagets verksamhet i finalen överhuvudtaget. Hen är gäst vid evenemanget där mässor och företagsbesök är öppna evenemang. Hen kan dock inte fungera som UF-företagets representant vid evenemanget.

UF-företaget kan delta i finalen med alla medlemmar oavsett ålder, men då kan UF-företaget inte representera Finland i Europamästerskapen. I alla övriga kategorier kan UF-företaget delta.

HÖGSKOLA | JA ENTERPRISE OF THE YEAR 2020

Enterprise of the Year-tävlingen är första priset för UF-företag på högskolenivå. Vinnaren får representera Finland i Ett år som företagare-programmets EM-tävling för högskolor i Grekland 24-27.6.2020.

 1. Pitch deck som ska lämnas in i förväg (på finska, svenska eller engelska)
 2. Juryns intervju (på finska, svenska eller engelska).
 • Throughout the judging process, the judges think of themselves as potential investors or partners in the company and the team that participates in the final.
 • Judges evaluate the learning or the whole team during the program and the change this experience has had to every member of the team.
 • In company point of view the main aspect judges look at is the Value (Financial, cultural or social) each start-up is creating and its potential to grow and the team behind the idea. Is the idea viable, has the team learned during the year and has the team showed a commitment to deliver their promises?
 • The company who has met the formal criteria and received the best scores from highest number of judges will win the final.

Juryns officiella kriterier kan laddas ner här (på engelska).

Vad gäller FM-tävlingen för högskolor kommer åldersgränsen direkt från åldersgränsen i Europamästerskapen. JA Europes officiella linje är:

Achievers representing their Companies in the competition must be at least 18 years old and maximum 30 years old on the date of the competition. Younger or older students may not participate in any part of the competition.

Därför kan UF-företag bland högskolor, som vill tävla om titeln Finlands bästa UF-företag och en plats i EM-tävlingen, inte ha deltagare som är äldre än 30 år.

**

I EM-finalen är den övre åldersgränsen 30 år. Om UF-företaget har en medlem som är över åldersgränsen begränsar det möjligheterna att delta i EM.

Om UF-företaget vill tävla om en plats i EM-finalen kan inte personen i fråga delta i företagets verksamhet i finalen överhuvudtaget. Hen är gäst vid evenemanget där mässor och företagsbesök är öppna evenemang. Hen kan dock inte fungera som UF-företagets representant vid evenemanget.

UF-företaget kan delta i finalen med alla medlemmar oavsett ålder, men då kan UF-företaget inte representera Finland i Europamästerskapen. I alla övriga kategorier kan UF-företaget delta.

SIGNATURE PRISER

#HUOMISENTEKIJÄT - BÄSTA GRUNDSKOLA

Kommunfinansiering är en av Ung Företagsamhet rf:s huvudsamarbetspartner och belönar Våga vara företagsam-finalens bästa företag på grundskolenivå med priset #Huomisentekijät. Priset går till ett företag med en aktuell affärsidé som är betydelsefull för samhället.

I den här kategorin är helheten avgörande: #Huomisentekijät-företaget är innovativt och framtidsorienterat och företagarna har en entusiastisk företagaranda och en önskan att göra något betydelsefullt för samhället.

#Huomisentekijät-tävlingen är avsedd för UF-företag på grundskolenivå. Tävlingen kräver ingen separat anmälan utan alla UF-företag på grundskolenivå är med i tävlingen.

I den här kategorin är helheten avgörande: #Huomisentekijät-företaget är innovativt och framtidsorienterat och företagarna har en entusiastisk företagaranda och en önskan att göra något betydelsefullt för samhället.

Domarna fäster särskild uppmärksamhet vid följande saker:

Affärsidén och affärsmodellen

 • Affärsidén är intressant, viktig och aktuell.
 • Det finns kunder och efterfrågan.
 • Företagets produkt/tjänst är innovativ.
 • Företaget har identifierat de viktigaste kundmålgrupperna.
 • Företaget kan berätta varför produkten/tjänsten behövs och vilket problem den löser åt kunderna.
 • Företaget har identifierat och tagit i bruk försäljnings- och marknadsföringskanaler och kan motivera varför de valt just de kanalerna.
 • Affärsidén är genomtänkt ur den potentiella kundens synvinkel och företaget kan berätta vilket mervärde det ger kunden.

Målmedvetenhet och systematik

 • Företaget har haft en klar verksamhetsplan enligt vilken verksamheten utvecklats.
 • Företaget har satt upp mål och följt med dem aktivt under verksamheten.

Ekonomin

 • Företaget förstår verksamhetens viktigaste ekonomiska nyckeltal.
 • Företaget kan berätta hurudant täckningsbidrag produkten/tjänsten har.
 • Företaget kan identifiera de ekonomiska faktorer som påverkar priset och kostnaderna.

Lärande och interaktion

 • Företagets medlemmar kan berätta vad de lärt sig i företaget.
 • Företaget kan berätta om utmaningar det mött och hur man klarat dem.
 • Företagets medlemmar känner sina styrkor och sitt kunnande bättre än förut.
 • Företagets uppträdande och interaktion är övertygande.
 • Företagets medlemmar handlar som företagare och visar utmärkt företagaranda.

Vinnarteamets pris är två dagars biljetter till Tubecon 2020-evenemanget och en personlig sparringsession med en känd youtubare för att stöda företagets marknadsföring – eller om företaget inte fortsätter sin verksamhet så för att bygga upp vinnarnas egna profiler på sociala medier.

EN HÅLLBAR IDÉ – BÄSTA GYMNASIUM

Handelsbankens verksamhetsmöjligheter och framgång på marknaden grundar sig på kundernas, allmänhetens och myndigheternas förtroende. Hållbar utveckling och en ansvarsfull företagsverksamhet är en del av Handelsbankens kultur och verksamhetssätt. I finalen av Våga vara företagsam belönar Handelsbanken det gymnasieföretag vars affärsidé på bästa sätt beaktar hållbar utveckling.

Hållbar utveckling är en kontinuerlig och styrd social förändring som sker på global, regional och lokal nivå och vars huvudsakliga mål är att trygga goda levnadsförhållanden för nuvarande och kommande generationer. De olika aspekterna inom hållbar utveckling är ekologisk, ekonomisk, social och kulturell hållbarhet.

Tävlingen är avsedd för UF-företag inom gymnasium. Till tävlingen behövs ingen separat anmälan, utan alla UF-företag på gymnasier är med i tävlingen.

I sin bedömning beaktar juryn följande:

 • Är affärsidén (tjänsten/produkten) i sig hållbar?
 • Har företaget gjort medvetna hållbara val i produktionen och verksamheten?
 • Används hållbarhet för att främja marknadsföringen och försäljningen?
 • Kan företaget kombinera lönsamhet och hållbarhet?
 • Har företaget i sin verksamhet beaktat ett eller flera av FN:s mål för hållbar utveckling?

Utöver ovanstående bedömer juryn verksamheten utifrån följande allmänna kriterier:

 • Har företaget satt upp mål för verksamheten och aktivt försökt uppnå dem?
 • Har produkten/tjänsten planerats utifrån den potentiella kundens perspektiv? Vilket mervärde ger produkten/tjänsten kunden? Vilket problem löser den?
 • Vilka är UF-företagets viktigaste ekonomiska nyckeltal? Hurdan marginal har produkten/tjänsten? Förstår samtliga medlemmar i företaget företagets ekonomi?

Tävlingen har ett penningpris på 500 euro som ges åt det vinnande UF-företaget. UF-företaget ska fakturera priset av Ung Företagsamhet rf efter finalen, senast 15.5.2020.

TEKIJÖIDEN TAKANA – BÄSTA INOM YRKESUTBILDNING

Fennia tror att man tillsammans kommer längre än ensam. Därför stöder Fennia företagsamma människor, i dag och i framtiden. Fennia tryggar allt som är viktigt för dig så att du kan koncentrera dig på att förverkliga dina drömmar. Ung Företagsamhet rf och Fennia vill tillsammans ge nästa generations förnyare, innovatörer och ledare avgörande företagarförmågor.

Fennia belönar i Våga vara företagsam-finalen det bästa företaget inom yrkesutbildning; ett företag som i sin verksamhet beaktar social påverkan, ekonomisk lönsamhet och innovation och dessutom genomför verksamheten på ett utmärkt sätt. Verksamheten granskas ur både nulägets och framtidens perspektiv.

Tekijöiden takana-tävlingen är avsedd för UF-företag inom yrkesutbildning. Tävlingen kräver ingen separat anmälan utan alla UF-företag inom yrkesutbildning är med i tävlingen.

Domarna fäster särskild uppmärksamhet vid följande saker:

 • Sociala verkningar
  • Hur hjälper affärsverksamheten samhället lokalt?
  • Har verksamheten potential att sysselsätta andra i området?
  • Har man i verksamheten utnyttjat lokala samarbetspartner och producenter?
  • Samarbetar företaget med andra lokala aktörer?
 • Starkt ekonomiskt resultat
  • Är företagsidén lönsam?
  • Har företaget potential att växa och sysselsätta människor på lång sikt?
 • Innovationsförmåga
  • Är genomförandet av affärsidén innovativt?
  • Har man i företagsverksamheten provat nya saker och försökt göra saker annorlunda än andra?

Utöver detta bedömer domarna verksamheten enligt allmänna kriterier:

 • Har företaget satt upp mål och följt med dem aktivt?
 • Har man tänkt på produkten/tjänsten ur den potentiella kundens synvinkel? Vilket mervärde ger den åt kunden? Vilket problem löser den?
 • Vilka är UF-företagets viktigaste ekonomiska nyckeltal? Hurudant täckningsbidrag har produkten/tjänsten? Förstår alla UF-företagets medlemmar företagets ekonomi?

Tävlingen har ett penningpris på 500 euro som ges åt det vinnande UF-företaget. UF-företaget ska fakturera priset av Ung Företagsamhet rf efter finalen, senast 15.5.2020.

UNELMAT ELOSSA – BÄSTA INNOVATIONEN

Elo är ett stort finskt arbetspensionsbolag. Elo ser till att dess kunder får den pension de tjänat in. Elo hjälper sina kunder att få framgång och klara utmaningarna i det föränderliga arbetslivet.

En tredjedel av alla finska företag och cirka 40 procent av företagarna har valt Elo som sitt arbetspensionsbolag. Elo ansvarar för tillfället för cirka 520 000 anställdas och företagares kommande pensioner och tar hand om 240 000 pensionärer samt investeringstillgångar på ungefär 25 miljarder euro.

Elo är en huvudsamarbetspartner till Ung Företagsamhet rf och belönar i finalen det bästa företaget inom högskoleutbildning; ett företag som visar företagaranda och brinner för företagande.

Drömmar och Elo – Bästa innovationen-tävlingen är avsedd för UF-företag bland högskolor. Till tävlingen behövs ingen separat anmälan, utan alla UF-företag bland högskolor är med i tävlingen.

I tävlingen Unelmat Elossa söker Elo ett UF-företag som domarna anser har utvecklat en affärsidé som kan bli framgångsrik i ett riktigt företag och som har byggt en klar affärsmodell kring idén.

När domarna söker det bästa företaget på högskolenivå fäster de särskild uppmärksamhet vid följande:

 • Problem & lösning
  • Företaget har identifierat ett problem och erbjuder en lösning som skiljer sig från konkurrenternas.
  • Företaget har utvecklat minst en MVP (minimum viable product) eller en prototyp.
 • Affärsmodellen
  • Företaget genererar mervärde åt kunden och har identifierat sina viktigaste kundmålgrupper.
  • Företagets affärsmodell är tydlig och företaget har potential att växa.
  • Företaget förstår verksamhetens viktigaste ekonomiska nyckeltal och kan berätta hurudant täckningsbidrag produkten/tjänsten har.
 • Målmedvetenhet och systematik
  • Företaget har haft en klar verksamhetsplan enligt vilken verksamheten utvecklats.
  • Företaget har satt upp mål och följt med dem aktivt under verksamheten.
  • Företaget presenterar konkreta åtgärder med vilka det tänker säkra en verklig och hållbar affärsverksamhet. Till exempel ledning, rekrytering, beslutsfattande och operativ verksamhet.
 • Företagaranda och framtid
  • Företaget handlar företagsmässigt och visar en utmärkt företagaranda.
  • Företaget har planer

Tävlingen har ett penningpris på 500 euro, som utdelas till det vinnande UF-företaget för företagets utveckling.

UF-företaget ska fakturera prissumman av Ung Företagsamhet rf efter finalen, dock senast 15.5.2020.

TAALERI LUOLA

Taaleri är Ung Företagsamhets huvudsamarbetspartner och i Våga Vara Företagsam –finalen finns en specialkategori, Taaleri Luola, där utvecklingsbara och innovativa affärsidéer belönas.

Taaleri Luola –tävlingen är öppen för alla UF-företag oberoende av skolstadium. Alla finalföretag är med i tävlingen. I tävlingen väljs tre vinnare.

Idé

 • Mervärde för kunden
 • Konkurrensfördel
 • Timing

Team

 • Mångsidigt kunnande
 • Entusiasm, förmåga och motivation
 • Teamets sammanhållning och samarbete

 Förverkligande

 • Behov av kapital
 • Kunnande

Tillväxt/tillväxtpotential

 • Marknadens storlek och tillväxtutsikter
 • Skalbarhet
 • Tillväxtplan

Presentation

 • Tydlighet och begriplighet
 • Innehåll som appellerar både till förnuft och känsla
 • Teamets entusiasm och förmåga att uppträda

I tävlingen väljs tre vinnare som får följande penningpriser:

 1. :a plats: 2000 euro för att utveckla företagets verksamhet
 2. :a plats: 1000 euro för att utveckla företagets verksamhet
 3. :e plats: 700 euro för att utveckla företagets verksamhet

För tävlingens vinnare ordnas enligt möjlighet en sparrningsdag under hösten 2020.

CARE FOR AMBITION

SEB är en ledande nordisk aktör inom finansieringstjänster. Bankens verksamhet styrs av tanken att kreativitet och innovationsförmåga är nyckelfaktorer när det gäller att bygga en bättre värld. SEB är en av Ung Företagsamhet rf:s huvudsamarbetspartner.

I Våga vara företagsam-finalen belönar SEB ett innovativt och ambitiöst UF-företag på andra stadiet med priset Care for Ambition.

Tävlingen Care for Ambition är avsedd för UF-företag inom andra stadiet. Till tävlingen behövs ingen separat anmälan, utan alla UF-företag på andra stadiet är med i tävlingen.

I Care for Ambition-tävlingen söker man ett UF-företag som visar ambition, viljestyrka och målmedvetenhet. Företagets team samarbetar modigt i att utveckla sin affärsidé.

Domarna fäster särskild uppmärksamhet vid följande saker:

 • Företagets affärsidé är påhittig eller genomförandet innovativt och företaget har en tydlig affärs- och marknadsföringsplan.
 • Företaget består av ett ambitiöst och dynamiskt team. Teamet brinner för företagande.
 • I affärsidén har man beaktat ansvarsfullhet och digitala möjligheter.

Utöver dessa kriterier bedömer domarna vad företagarna lärt sig under programmet: vilka utmaningar har de mött och hur har de klarat dem?

Tävlingen har ett penningpris på 500 euro, som utdelas till det vinnande UF-företaget för företagets utveckling.

UF-företaget ska fakturera prissumman av Ung Företagsamhet rf efter finalen, dock senast 15.5.2020.

YRITTÄMISEN ARVOINEN IDEA

OP:s uppgift är att främja hållbar ekonomisk framgång, trygghet och välmående för sina ägarkunder och för verksamhetsmiljön. Värderingar som styr vår verksamhet är människonärhet, ansvarsfullhet och att nå framgång tillsammans.

Drömmar föder företagare och vi vill ge företagarna framgång. För oss är alla företagarberättelser viktiga. Vi stöder ditt företag både på nätet och lokalt, så att du kan koncentrera dig på det viktiga.

OP är en av Ung Företagsamhet rf:s huvudsamarbetspartner och belönar i Våga vara företagsam-finalen det bästa företaget med 1-2 UF-företagare.

Yrittämisen arvoinen idea-tävlingen är avsedd för alla UF-företag som har 1-2 medlemmar. Tävlingen kräver ingen separat anmälan utan alla UF-företag med 1-2 medlemmar är med i tävlingen.

Domarna fäster särskild uppmärksamhet vid följande saker:

 • Företaget kan tydligt berätta om och motivera sina styrkor och sitt kunnande och hur dessa utnyttjats i företagsverksamheten.
 • Det finns kunder och efterfrågan på affärsidén, vilket har bevisats med försäljning.
 • Företaget har en plan och vilja att fortsätta verksamheten i någon form även efter Ett år som företagare-programmet.
 • Företaget har 1-2 medlemmar.

Vinnaren får delta i Slush-evenemanget 19-20.11.2020. Vinnarföretaget får också en egen mentor för att förbereda sig för evenemanget, så att företaget kan dra bästa möjliga nytta av det i sin verksamhet.

EIT INNOVATION INOM CIRKULÄR EKONOMI

Ung Företagsamhet rf är med i det internationella projektet Young Innovators, som finansieras av EIT RawMaterials. I Våga vara företagsam-finalen belönas ett UF-företag på högskolenivå som i sin verksamhet beaktat olika element inom cirkulär ekonomi.

Tävlingen är avsedd för UF-företag på högskolenivå. Tävlingen kräver ingen separat anmälan utan alla UF-företag på högskolenivå är med i tävlingen. Tävlingen har ingen åldersgräns.

Domarna fäster särskild uppmärksamhet vid följande:

 • Cirkulär ekonomi
  • Idéer där man granskar produktens eller tjänstens hela värdekedja och livscykel, från planering, leverans och/eller produktion till ansvarsfull konsumtion och/eller återvinning.
 • Byggande av en hållbar framtid
  • Vi söker idéer där man utnyttjar planering eller kreativt tänkande för att utveckla lösningar som är smarta ur hållbarhetsperspektiv, särskilt sådana där man beaktar resurseffektivitet eller ersättande av en produkt med en annan.
 • Potentiell ändring av värderingar
  • Idéer med ett ambitiöst eller kreativt koncept vilkas samhälleliga eller miljömässiga verkningar är särskilt betydande.
 • Affärsverksamhetsmöjligheter
  • Man granskar marknadens storlek och om idén har konkurrensförmåner och ekonomiska framgångsmöjligheter.
 • Uppträdandets och presentationens kvalitet
  • Vi söker dynamiska, kreativa, intressanta och effektiva team som kan förmedla sin tanke åt andra

Tävlingen har ett penningpris på 500 euro, som utdelas till det vinnande UF-företaget för företagets utveckling.

UF-företaget ska fakturera prissumman av Ung Företagsamhet rf efter finalen, dock senast 15.5.2020.

ANDRA PRISER

BÄSTA SOME

I tävlingen Mest gillat på sociala medier samlar UF-företagen gillare till sina egna teambilder. Tävlingen är en möjlighet att sprida att teamet deltar i finalen Våga vara företagsam. I tävlingen vinner ett företag som samlar mest genuina gillanden och kommentarer för sin bild i fotoalbumet för Ung Företagsamhet rf.

Tävlingen Mest gillad på sociala medier är öppen för alla UF-företag oavsett utbildningsstadie. Delta i tävlingen genom att lämna in en teambild (se förhandsuppgift här) senast 5.4.2020. Tävlingen är gemensam för alla utbildningsstadier.

Ung Företagsamhet rf publicerar på Facebook ett album där alla finalister presenteras. Fotoalbumet publiceras 8.4.2020 och man kan gilla det fram till 22.4.2020 kl. 23.59. I tävlingen vinner det UF-företag som har mest genuina gillanden och kommentarer på sin bild. Betald reklam för bilden tillåts ej, men bilden kan delas på övriga sociala medier.

Då tävlingstiden är slut kontrollerar Ung Företagsamhet rf vilket UF-företag som har flest gillanden och kommentarer på sina bilder i fotoalbumet.

Tävlingen har ett penningpris på 100 euro, som utdelas till det vinnande UF-företaget.

UF-företaget ska fakturera prissumman av Ung Företagsamhet rf efter finalen, dock senast 15.5.2020.

Back To Top