skip to Main Content

Till varje NY-företag byggas en virtuell monter på Howspace-plattformen. Företagspresentationer för juryn presenteras på de virtuella monternas liverum.

Back To Top