skip to Main Content

Juryns intervjuer är delade i sex olika rum i Original Sokos Hotel President. Intervjuer hålls på 2. och 3. våningen av hotellet.

På finalens andra dag har juryn en möjlighet att klargöra de oklara frågorna i juryns intervju.

  • En 10-minuters intervju där företaget kommer tillsammans.
  • Syftet med intervjun är att ge juryn en tydlig bild av företagets verksamhet.
  • Utvärderingen fokuserar på förhandlingsförmåga, tydlighet i svaren, hålla kontakten och motivera företagets chanser att lyckas.
  • Intervjuer hålls med alla UF-företag på finska, svenska eller engelska enligt gruppens begäran.

Intervjuer i grundskola

  • Intervjuer börjar klockan 8:30 och det finns cirka 10 minuter för varje intervju.
  • Tidtabellen visar den beräknade tid för intervjun, så UF-företaget måste vara redo utanför rummet före det.

ORDNING

Tiderna för grundskolans intervjuer publiceras i april.

ORDNING

Tiderna för grundskolans intervjuer publiceras i april.

Intervjuer på andra stadiet

  • Intervjuer börjar klockan 8:30 och det finns cirka 10 minuter för varje intervju.
  • Tidtabellen visar den beräknade tid för intervjun, så UF-företaget måste vara redo utanför rummet före det.

ORDNING

Tiderna för andra stadiets intervjuer publiceras i april.

ORDNING

Tiderna för andra stadiets intervjuer publiceras i april.

ORDNING

Tiderna för andra stadiets intervjuer publiceras i april.

Intervjuer på universitet

  • Intervjuer börjar klockan 8:30 och det finns cirka 10 minuter för varje intervju.
  • Tidtabellen visar den beräknade tid för intervjun, så UF-företaget måste vara redo utanför rummet före det.

ORDNING

Tiderna för tredje stadiets intervjuer publiceras i april.

Back To Top