skip to Main Content

Våga vara företagsam festival är ungas egen entreprenör festival 2022!

På grund av det rådande coronaläget ordnas festivalturnén virtuellt.

Våga vara företagsam 2022 -festivalen innehåller:

 • Nio regionala och virtuella evenemang i hela Finland.
 • Inspirationstal, livegäster och entreprenörsintervjuer samt förstås virtuella mässan där alla UF-företagare kan komma och presentera, marknadsföra, sälja sina produkter / tjänster och visa sina expertis.
 • Semifinal sektion genom vilken provinsrepresentanter kommer att väljas ut till Våga vara företagsam 2022 -finalen.

Provinsiella program kan hittas i huvudmenyn per region.

Semifinalens vinnare belönas med en plats i en nationella Våga vara företagsam finalen som ordnas i Helsingfors den 27.-28.4.2022.

Anmälan

ANMÄL DIG HÄR
Obs! Endast den medlem som har grundat UF-företaget genom VY-portalen kan anmäla företaget till Våga vara företagsam -festivalen.

Övrig information

Varje UF-företag som deltar i regionalfestivalen lämnar in företagets information och förhandsuppgifter via Ett år som företagare sidan. Grundinformation om UF-företagen publiceras på denna sida samt överförs till Howspace plattformens mässmonter del. Förhandsuppgifterna är en del av Ett år som företagare programmets inlärningshelhet, de hjälper också domarna bekanta sig med UF-företagen på förhand.

UF-företaget väljer av två alternativ den uppgift som skulle passa dem själva bästantingen en pitch deck eller en presentationsvideo av företaget. Utförandet av förhandsuppgiften påverkar domarnas bedömning av UF-företaget. Domarna bekantar sig med förhandsuppgiften redan innan själva semifinalen, så att de sedan bättre och effektivare ska kunna lära känna UF-företaget under mässan.

Instruktioner till förhandsuppgifterna som lämnas in i samband med anmälan finns listade nedan.

FAQ – Viktig information

Förhandsuppgifter som bedöms (välj en): UF-företaget väljer ett av de två alternativen och svarar i uppgiften på de stödfrågor som finns i instruktionerna. Domarna bedömer inte det visuella utförandet utan enbart innehållet.

1 Pitch deck

Ett Pitch Deck är en presentation med max 8 slides, som innehåller den viktigaste informationen om företaget och dess verksamhet. Man kan välja att göra ett Pitch Deck på finska, svenska eller engelska. Pitch Deck lämnas in i pdf-format i samband med anmälningen.

I er Pitch Deck ska ni svara på följande frågor:

 • Startdia (UF-företagets namn?)
 • Problem (Vilket är kundens problem ni vill lösa?)
 • Lösning = Produkt/tjänst (Vilken är lösningen ert UF-företag erbjuder kunden? Vilken är er produkt/tjänst? Vad gör den utmärkt?)
 • Vad har UF-företaget åstadkommit? (Exempel på konkreta saker ni gjort)
  • ex. Tillverkning av produkter, försäljning, planering, events
 • Teamet ( Vilket kunnande finns i ert team?)
 • Lärande (Vad har UF-företaget lärt sig?)
 • Avslutande sida (T.ex. kontaktuppgifter, var kan man nå er?)

2. Företagets presentationsvideo

Videons max. längd är 2 minuter. Videon kan filmas med en telefon – det tekniska utförandet ger inga tilläggspoäng. Videon kan göras på finska, svenska eller engelska. Videon lämnas in genom att man först laddar upp den antingen på Youtube eller Vimeo och sedan läggs videolänken till vid anmälan.

Företagset presentationsvideo instruktioner

I er presentationsvideo ska ni svara på följande frågor:

 • Start (UF-företagets namn?)
 • Problem (Vilket är kundens problem ni vill lösa?)
 • Lösning = Produkt/tjänst (Vilken är lösningen ert UF-företag erbjuder kunden? Vilken är er produkt/tjänst? Vad gör den utmärkt?)
 • Vad har UF-företaget åstadkommit? (Exempel på konkreta saker ni gjort)
  • ex. Tillverkning av produkter, försäljning, planering, events
 • Teamet ( Vilket kunnande finns i ert team?)
 • Lärande (Vad har UF-företaget lärt sig?)
 • Avslutande

Övriga uppgifter som lämnas in i samband med anmälan

UF-företagets grundinformation, medlemmarnas-, skolans-, samt lärarens information, kanaler på sociala medier.

En två meningar lång beskrivning av företaget.

Logo och bild av teamet, produkten eller tjänsten. Bilderna laddas upp i anmälningsblanketten i JPG, JPEG eller PNG-format.

Allmänna kategorier, tävlingskategorier och kriterier

I det virtuella evenemanget ordnas enbart tävlingskategorier. Dessa är bästa UF-företagbästa affärsidébästa produkt och bästa tjänst.

Kriterierna för alla kategorier hittas här.

Virtuella mässan

Varje NY-företag som deltar i den regionala festivalen och företagstävlingen har sin egen virtuella mässplats vid evenemanget. Representanter för NY-företag kommer att finnas på plats under evenemanget i deras virtuella mässplatser för att prata om sina produkter och tjänster.

Deltagare och domare kan besöka virtuella mässplatser under evenemanget, utforska NY-företag och chatta med lokala ungdomar.

Den virtuella mässan kommer att hållas på Howspace. Personalen på Ung Företagsamhet rf bygger virtuella mässplatser från NY-företagens förhandsuppgifter.

För att besöka mässplatser behöver du en dator eller mobil enhet med fungerande internetuppkoppling, en kamera och en mikrofon. Howspace-länken till den virtuella mässan publiceras på evenemangsdagen på uskallayrittaa.fi.

Evenemangets regler

Under evenemanget iakttas Finlands lag och allmän god sed. Med evenemang avses alla åtgärder som vidtas på festivalen och virtuella mässan.

Tävlingsregler

Åldergränser 

På semifinalen finns det inga åldersbegränsningar. Alla UF-företag får delta i semifinalen och sälja sina produkter och tjänster på mässan.

Ifall ett UF-företag belönas med en finalplats i  Våga vara företagsam-finalen bör följande tas i beaktande beträffande åldersbegränsningar:

”I EM-finalen är åldersgränsen för grundskolans och andra stadiets deltagare 15-21 år. Om det finns en medlem i UF-företaget som inte uppfyller ålderskraven begränsar detta chanserna för att få delta i EM-tävlingarna.”

Om ett UF-företag vill tävla om en plats i EM-finalen, kan inte medlemmen som inte uppfyller ålderskraven delta i finalen.  Hen kan inte representera sitt UF-företag i evenemanget.

Antalet medlemmar i UF-företaget 

I Våga vara företagsam-finalen är det tillåtna antalet medlemmar per företag åtta och samma regler gäller semifinalen. Obs! I Europamästerskapstävlingarna är det tillåtet att ha 3-5 medlemmar i UF-företaget.

Annulleringar

Ifall ert UF-företag får förhinder och inte kan komma till regionalfestivalen ska ni meddela det per epost till adressen info@nuoriyrittajyys.fi och lägga som rubrik ANNULLERING följt av namnet på din ort eller dit område (till exempel ”Österbotten”). Annulleringen ska ske senast en vecka före evenemangsdagen.

Vad är Våga vara företagsam -festival? 

Våga vara företagsam -festival är ungas egen företagarfestival. Festivalen inkluderar inspirationstal, live gäster, semifinal tävlingen och förstås mässan där alla UF-företagare kan komma och presentera, marknadsföra, sälja sina produkter / tjänster och visa sina expertis. För lärarna finns eget program och nätverkande i OpeCafé. I 2022 ordnas festivalen virtuellt.

I samband med festivalturnén som startar i februari ordnas Finlands mest betydande tävling i företagande (semifinal) för de unga som är med i Ett år som företagare-program och har grundad ett UF företag. De UF-företagare som vill sträva på att nå en finalplats till Våga vara företagsam 2022 finalen anmälar sin UF-företag i samband med anmälningsformuläret.

Av totalt nio regionala semifinaltävlingar som kommer att hållas virtuellt över hela Finland, kommer de bästa UF-företagen i provinsen att väljas ut att tävla i Våga vara företagsam -finalen i Helsingfors den 27.–28. april 2022. En jury bestående av personer som är verksamma inom näringslivet kommer att utse det vinnande företaget att representera Finland sommaren 2022 i Europas största företagartävling.

Evenemangen är kostnadsfria. Välkomna att bli inspirerade och att heja på ungdomarna!

Back To Top