skip to Main Content
UY festivaali 2022

UF-företagen från Nyland och Huvudstadsregionen deltar i Våga vara företagsam regionalfestivalen som ordnas virtuellt av Ung Företagsamhet rf

Evenemanget hålls torsdagen den 24.3.2022 kl. 11.00–15.15. Det lokala evenemanget direktsändas på adressen uskallayrittaa.fi. Bekanta dig med det exaktare programmet längre ned på sidan.

Den regionala festivalen består av en livesändning, en virtuell mässa och en företagsamhetstävling för unga. Studiosändningen innehåller inspirerande livegäster, talturer om företagande och intervjuer med ungdomar som deltar i evenemanget. På den virtuella mässan får evenemangets deltagare ett möjlighet att bekanta sig med UF-företagen som deltar i programmet Ett år som företagare. Slutligen belönas också regionens bästa UF-företag.

Semifinalens vinnare belönas med en plats i en nationella Våga vara företagsam finalen som ordnas i Helsingfors den 27.-28.4.2022.

Lärare: Kom och bekanta dig med evenemanget tillsammans med dina elever och besök deltagarnas montrar! Här kan du ladda ner en mässuppgift åt eleverna.

Anmälan

ANMÄL DIG HÄR
Obs! Endast den medlem som har grundad UF-företag genom VY-portalen kan anmäla företaget till Våga vara företagsam -festivalen.

Anmälan till regionfestivalen för Nyland och Huvudstatsregion stänger 10.3.2022 kl. 23:59.

Bekanta dig med UF-företagen som deltar!

Övrig info

Varje UF-företag som deltar i regionalfestivalen lämnar in företagets information och förhandsuppgifter via Ett år som företagare sidan. Grundinformation om UF-företagen publiceras på denna sida samt överförs till Howspace plattformens mässmonter del. Förhandsuppgifterna är en del av Ett år som företagare programmets inlärningshelhet, de hjälper också domarna bekanta sig med UF-företagen på förhand.

UF-företaget väljer av två alternativ den uppgift som skulle passa dem själva bäst, antingen en pitch deck eller en presentationsvideo av företaget. Utförandet av förhandsuppgiften påverkar domarnas bedömning av UF-företaget. Domarna bekantar sig med förhandsuppgiften redan innan själva semifinalen, så att de sedan bättre och effektivare ska kunna lära känna UF-företaget under mässan.

Instruktioner till förhandsuppgifterna som lämnas in i samband med anmälan finns listade nedan.

Förhandsuppgifter som bedöms (välj en)

UF-företaget väljer ett av de två alternativen och svarar i uppgiften på de stödfrågor som finns i instruktionerna. Domarna bedömer inte det visuella utförandet utan enbart innehållet.

1 Pitch deck

Ett Pitch Deck är en presentation med max 8 slides, som innehåller den viktigaste informationen om företaget och dess verksamhet. Man kan välja att göra ett Pitch Deck på finska, svenska eller engelska. Pitch Deck lämnas in i pdf-format i samband med anmälningen.

Pitch deck instruktioner

I er Pitch Deck ska ni svara på följande frågor:

 • Startdia (UF-företagets namn?)
 • Problem (Vilket är kundens problem ni vill lösa?)
 • Lösning = Produkt/tjänst (Vilken är lösningen ert UF-företag erbjuder kunden? Vilken är er produkt/tjänst? Vad gör den utmärkt?)
 • Vad har UF-företaget åstadkommit? (Exempel på konkreta saker ni gjort)
  • T.ex. Tillverkning av produkter, försäljning, planering, events
 • Teamet ( Vilket kunnande finns i ert team?)
 • Lärande (Vad har UF-företaget lärt sig?)
 • Avslutande sida (T.ex. kontaktuppgifter, var kan man nå er?)

2. Företagets presentationsvideo

Videons max. längd är 2 minuter. Videon kan filmas med en telefon – det tekniska utförandet ger inga tilläggspoäng. Videon kan göras på finska, svenska eller engelska. Videon lämnas in genom att man först laddar upp den antingen på Youtube eller Vimeo och sedan läggs videolänken till vid anmälan.

Företagset presentationsvideo instruktioner

I er presentationsvideo ska ni svara på följande frågor:

 • Start (UF-företagets namn?)
 • Problem (Vilket är kundens problem ni vill lösa?)
 • Lösning = Produkt/tjänst (Vilken är lösningen ert UF-företag erbjuder kunden? Vilken är er produkt/tjänst? Vad gör den utmärkt?)
 • Vad har UF-företaget åstadkommit? (Exempel på konkreta saker ni gjort)
  • T.ex. Tillverkning av produkter, försäljning, planering, events
 • Teamet ( Vilket kunnande finns i ert team?)
 • Lärande (Vad har UF-företaget lärt sig?)
 • Avslutande

Övriga uppgifter som lämnas in i samband med anmälan

UF-företagets grundinformation, medlemmarnas-, skolans-, samt lärarens information, kanaler på sociala medier.

En två meningar lång beskrivning av företaget.

Logo och bild av teamet, produkten eller tjänsten. Bilderna laddas upp i anmälningsblanketten i JPG, JPEG eller PNG-format.

OBS! På det virtuella evenemanget deltar alla deltagare i tävlingskategorierna dvs. semifinalen.

Allmänna kategorier, tävlingskategorier och kriterier

I det virtuella evenemanget ordnas enbart tävlingskategorier. Dessa är bästa UF-företagbästa affärsidébästa produkt och bästa tjänst.

Kriterierna för alla kategorier hittas här.


Platser till Våga vara företagsam -finalen

Följande platser att delas ut till den nationella Våga vara företagsam -finalen

 • Bästa UF-företag (Grundskola) (2 bästa)
 • Bästa UF-företag (Andra stadiet) (3 bästa)
 • Bästa affärsidé (Grundskola)
 • Bästa affärsidé (Andra stadiet)
 • Bästa produkt (Grundskola)
 • Bästa produkt (Andra stadiet)
 • Bästa tjänst (Grundskola)
 • Bästa tjänst (Andra stadiet)
 • Bästä Pitch Deck (Gemensam kategori)

Instruktioner till deltagare

I de allmänna kategorierna kan alla UF-företag delta som varit med i programmet Ett år som företagare. 

Deltagandet är avgiftsfritt och enbart UF-företag från Nyland och Huvudstadsregion kan anmäla sig. UF-företaget anmäler sig till regionfestivalen genom att fylla i anmälningsblanketten via portalen Ett år som företagare. Samtidigt lämnas också förhandsuppgifterna in. Från läraren krävs det ingen skild anmälan, utan UF-företaget meddelar den egna lärarens namn och epost i samband med anmälan.

Evenemanget är också öppet och gratis för gäster. Lärare och elever, företags- och mediarepresentanter är välkomna att titta på livesändningen på uskallayrittaa.fi.

 

Tid: torsdagen den 24 mars 2022 kl. 11.00–15.15
Plats: uskallayrittaa.fi och Howspace

Den regionala festivalen består av en livesändning, en virtuell mässa och en företagsamhetstävling för unga.

 • Kl. 11.00–13.00 studiosändningen med inspirerande livegäster, talturer om företagande och intervjuer med ungdomar som deltar i evenemanget
 • Kl. 13.00–15.00 virtuella mässan på Howspace
 • Kl. 15.00–15.15 belönas regionens bästa UF-företag

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i programmet.

För lärarna finns möjligheten till nätverkande samt en kopp kaffe under regionalfestivalen. Välkommen med att diskutera och dela tankar och erfarenheter kl 13.45–14.30 i Howspace! 

Varje NY-företag som deltar i den regionala festivalen och företagstävlingen har sin egen virtuella mässplats vid evenemanget. Representanter för NY-företag kommer att finnas på plats under evenemanget i deras virtuella mässplatser för att prata om sina produkter och tjänster.

Deltagare och domare kan besöka virtuella mässplatser under evenemanget, utforska NY-företag och chatta med lokala ungdomar.

Den virtuella mässan kommer att hållas på Howspace. Personalen på Ung Företagsamhet rf bygger virtuella mässplatser från NY-företagens förhandsuppgifter.

För att besöka mässplatser behöver du en dator eller mobil enhet med fungerande internetuppkoppling, en kamera och en mikrofon. Howspace-länken till den virtuella mässan publiceras på evenemangsdagen på uskallayrittaa.fi.

Under evenemanget iakttas Finlands lag och allmän god sed. Med evenemang avses alla åtgärder som vidtas på festivalen och virtuella mässan.

Åldergränser 

På semifinalen finns det inga åldersbegränsningar. Alla UF-företag får delta i semifinalen och sälja sina produkter och tjänster på mässan. 

Ifall ett UF-företag belönas med en finalplats i  Våga vara företagsam-finalen bör följande tas i beaktande beträffande åldersbegränsningar: 

”I EM-finalen är åldersgränsen för grundskolans och andra stadiets deltagare 15-21 år. Om det finns en medlem i UF-företaget som inte uppfyller ålderskraven begränsar detta chanserna för att få delta i EM-tävlingarna.” 

Om ett UF-företag vill tävla om en plats i EM-finalen, kan inte medlemmen som inte uppfyller ålderskraven delta i finalen.  Hen kan inte representera sitt UF-företag i evenemanget. 

Antalet medlemmar i UF-företaget 

I Våga vara företagsam-finalen är det tillåtna antalet medlemmar per företag åtta och samma regler gäller semifinalen. Obs! I Europamästerskapstävlingarna är det tillåtet att ha 3-5 medlemmar i UF-företaget.

UF-företagen som vinner tävlingskategorierna belönas med en plats i den nationella Våga vara företagsam tävlingen i Helsingfors den 27.-28.4.2022. 

Nylands och Huvudstadsregionens tävlingskategorier 

 • Bästa UF-företag (grundskolan, 2 bästa) 
 • Bästa UF-företag (andra stadiet, 3 bästa) 
 • Bästa affärsidé (grundskolan) 
 • Bästa affärsidé (andra stadiet) 
 • Bästa produkt (grundskolan) 
 • Bästa produkt (andra stadiet) 
 • Bästa tjänst (grundskolan) 
 • Bästa tjänst (andra stadiet) 
 • Bästa pitch deck (gemensam kategori)

OBS! Tävlingskategorierna är preliminära och klarnar då anmälan tar slut och det exakta antalet UF-företag som deltar fastställs. 

Kriterierna för kategorierna kan man bekanta sig med här. 

Ifall ert UF-företag får förhinder och inte kan komma till regionalfestivalen ska ni meddela det per epost till adressen info@nuoriyrittajyys.fi och lägga som rubrik ANNULLERING följt av NYLAND eller HUVUDSTADSREGION. Annulleringen ska ske senast en vecka före evenemangsdagen. 

Ifall du har frågor angående evenemanget kan du kontakta:

Nikita Gavrilenko
nikita@nuoriyrittajyys.fi, 045 679 3182

#UskallaYrittää @NuoriYrittajyys @uf_finland

Back To Top