skip to Main Content

Finlands företagsammaste unga samlas igen nästa vår till Ung Företagsamhet rf:s Våga vara företagsam -final. Finalen är FM-tävlingen i Ett år som företagare -programmet, och den samlar ihop 80 studerandes UF-företag runt omkring Finland för att tävla för mästerskapet i Finland och en ställning i EM-tävlingen.

Finalisterna i Våga vara företagsam väljs i regionala semifinaler som ordnas runtom i Finland. Semifinalerna ordnas i år virtuellt.

UF-företag och handledande lärare!
Så här deltar du i semifinalen:  

 1. UF-företaget gör alla nedan listade förhandsuppgifter inför semifinalen
 2. UF-företaget returnerar förhandsuppgifterna i samband med anmälan. UF-företaget anmäler sig till sin egen regions semifinal via nedanstående länk. I samma anmälan registreras också lärarens uppgifter.
 3. Efter anmälan får UF-företaget och läraren en anslutningslänk till det virtuella evenemanget på Howspace-plattformen. Länken skickas per e-post ungefär en vecka innan semifinalen.
 4. UF-företaget och läraren förflyttar sig till den virtuella plattformen via anslutningslänken. UF:s personal har skapat montern för UF-företaget på basen av de förhandsuppgifter som skickats in i samband med anmälan.
 5. UF-företaget söker upp sin egen monter på fliken “Mässan”. UF-företaget förflyttar sig till sin egen monters videodiskussion och har mikrofonen och kameran på under mässan.
 6. Under mässan besöker domare och andra gäster montern genom videosamtal.
 7. Under semifinalen får lärarna fritt besöka UF-företagens montrar och delta i program riktat till lärare under fliken “Lärarrum”.
 8. Efter mässan följer läraren och UF-företagen prisutdelningen som direktsändning på den virtuella plattformens “Huvudscen”-flik.
 9. UF-företagen som går vidare till final och deras lärare kontaktas via e-post efter semifinalen.
DAGTIDREGIONPLATSANMÄLANBesök mässan under evenemanget
10.2.202112:00 - 15:30Kajanaland
Virtuellt evenemangAnmälan och evememangssidan öppnas i början av januari 2021Anslutningslänk för besökare finns här.
11.2.202111:00 - 14:30Österbotten och Mellersta ÖsterbottenVirtuellt evenemangAnmälan här.Anslutningslänk för besökare finns här.
16.2.202112:00 - 15:30Norra Österbotten & LapplandVirtuellt evenemangAnmälan här.

Anslutningslänk för besökare finns här.
17.2.202112:00 - 15:30Egentliga och Päijänne-Tavastland / BirkalandVirtuellt evenemangAnmälan och evememangssidan öppnas i början av januari 2021Anslutningslänk för besökare finns här.
18.2.202112:00 - 15:30Norra Savolax / Södra Savolax / Norra KarelenVirtuellt evenemangAnmälan och evememangssidan öppnas i början av januari 2021Anslutningslänk för besökare finns här.
24.2.202112:00 - 15:30Mellersta Finland / Södra ÖsterbottenVirtuellt evenemangAnmälan och evememangssidan öppnas i början av januari 2021Anslutningslänk för besökare finns här.
25.2.202112:00 - 15:30KymmenedalenVirtuellt evenemangAnmälan och evememangssidan öppnas i början av januari 2021Anslutningslänk för besökare finns här.
10.3.202112:00 - 15:30Satakunta / Egentliga FinlandVirtuellt evenemangAnmälan och evememangssidan öppnas i början av januari 2021Anslutningslänk för besökare finns här.
11.3.202112:00 - 15:30Nyland Virtuellt evenemangAnmälan här.Anslutningslänk för besökare finns här.

En virtuell platform för semifinalerna

Som plattform för de virtuella semifinalerna fungerar den mångsidiga och användarvänliga plattformen Howspace. På plattformen Howspace ordnar man evenemang, mässor, live-sändningar och diskussionsforum på en och samma address.

Från det förhandsmaterial som UF företagen sänder in skapar Ung Företagsamhet rf:s personal enskilda virtuella montrar för UF-företagen. På själva semifinalsdagen står ungdomarna vid sina virtuella mässmontrar och presenterar sina företag. Mässans besökare och semifinalens domare besöker montrarna via en färdigt inbyggd videokoppling. På den virtuella plattformen finns också ett eget utrymme för lärare och besökare där de kan träffas och diskutera aktuella frågor. Den virtuella semifinalen avslutas med en direktsänd prisutdelning.

Anmälda UF-företag och lärare får i god tid per e-post en anslutningslänk till semifinalen. För att kunna logga in på plattformen krävs en fungerande e-postadress. Till varje semifinal kommer även en allmän anslutningslänk som övriga utomstående kan använda för att besöka semifinalen och UF-företagens mässmontrar.

Mera information och demo för användning av plattformen kommer i januari 2021.

Förhandsuppgifter

Varje UF-företag som deltar i semifinalen lämnar på förhand in material som läggs till UF-företagets virtuella mässmonter. Förhandsuppgifterna gör att besökare och domare får en bättre bild av verksamheten och mässmontern blir intressantare.

Av förhandsuppgifterna är det en som påverkar domarnas bedömning. UF-företaget väljer en av två alternativa uppgifter; antingen en så kallad Pitch Deck eller en presentationsvideo. Domarna bekantar sig med förhandsmaterialet innan själva semifinalen för att ha bra förhandsinformation och därmed kunna planera sina besök på mässmontrarna bättre. Förhandsmaterialet läggs även in på sidan för UF-företagets virtuella mässmonter, så att även besökare kan få mera information om företagets verksamhet.

Instruktioner till förhandsuppgifterna finns nedan. Förhandsuppgifterna inlämnas i samband med anmälan.

Bedömning

UF-företaget väljer ett av de två alternativen och svarar i uppgiften på de stödfrågor som finns i instruktionerna. Domarna bedömer inte det visuella utförandet utan enbart innehållet.

1 Pitch deck

Ett Pitch Deck är en presentation med max 8 slides, som innehåller den viktigaste informationen om företaget och dess verksamhet. Man kan välja att göra ett Pitch Deck på finska, svenska eller engelska. Pitch Deck lämnas in i pdf-format i samband med anmälningen.

Pitch Deck instruktioner

I er Pitch Deck ska ni svara på följande frågor:

 • Startdia (UF-företagets namn?)
 • Problem (Vilket är kundens problem ni vill lösa?)
 • Lösning = Produkt/tjänst (Vilken är lösningen ert UF-företag erbjuder kunden? Vilken är er produkt/tjänst? Vad gör den utmärkt?)
 • Vad har UF-företaget åstadkommit? (Exempel på konkreta saker ni gjort)
  • T.ex. Tillverkning av produkter, försäljning, planering, events
 • Teamet ( Vilket kunnande finns i ert team?)
 • Lärande (Vad har UF-företaget lärt sig?)
 • Avslutande sida (T.ex. kontaktuppgifter, var kan man nå er?)

2. Företagets presentationsvideo

Videons max. längd är 2 minuter. Videon kan filmas med en telefon – det tekniska utförandet ger inga tilläggspoäng. Videon kan göras på finska, svenska eller engelska. Videon lämnas in genom att man först laddar upp den antingen på Youtube eller Vimeo och sedan läggs videolänken till vid anmälan.

Företagets presentationsvideo instruktioner

I er presentationsvideo ska ni svara på följande frågor:

 • Start (UF-företagets namn?)
 • Problem (Vilket är kundens problem ni vill lösa?)
 • Lösning = Produkt/tjänst (Vilken är lösningen ert UF-företag erbjuder kunden? Vilken är er produkt/tjänst? Vad gör den utmärkt?)
 • Vad har UF-företaget åstadkommit? (Exempel på konkreta saker ni gjort)
  • T.ex. Tillverkning av produkter, försäljning, planering, events
 • Teamet ( Vilket kunnande finns i ert team?)
 • Lärande (Vad har UF-företaget lärt sig?)
 • Avslutande

Övriga förhandsuppgifter

En två meningar lång presentation.

Vid anmälan skriver UF-företaget en två meningar lång presentation om sin verksamhet. Presentationen kommer att finnas på den virtuella mässmontern.

Logo och bild

Om man vill kan man i samband med anmälan även skicka in företagets logo och en bild på teamet, produkten eller tjänsten. Logon och bilden finns sedan på företagets virtuella mässmonter. Bilderna laddas upp på anmälningsblanketten i JPG, JPEG eller PNG-format.

Kriterier

I semifinalerna tävlar UF-företagen i olika kategorier. Kriterierna för semifinalernas tävlingskategorier hittar man här.

Back To Top