skip to Main Content

Bli inspirerad av framtiden och kom med och stöd ungdomarna under våra virtuella evenemang! 

10.2 kl. 12:00 – 15:30 | Kajanaland

11.2 kl. 11:00 – 14:30 | Österbotten och Mellersta Österbotten

16.2 kl. 12:00 – 15:30 | Norra Österbotten och Lappland

17.2 kl. 9:00 – 15:30 | Egentliga och Päijänne Tavastland / Birkaland

18.2 kl. 11:15 – 15:30 | Norra Savolax / Norra Karelen / Södra Savolax

24.2 kl. 12:00 – 15:30 | Mellersta Finland / Södra Österbotten

25.2 kl. 12:00 – 15:30 | Kymmenedalen / Södra Karelen

10.3 kl. 12:00 – 15:30 | Satakunta / Egentliga Finland

11.3 kl. 12:00 – 15:30 | Nyland

Anslutningslänkar till semifinalen publiceras på tävlingsdagen.
Cristina Pyykkönen, Kätevä Koivu NY 2016-2017

Jag hittade den röda tråden i mitt liv tack vare UF-året. Jag blev övertygad om att jag verkligen är bra på att uppträda, att hjälpa människor och att forma framtiden. I semifinalen lärde jag mig att sälja, att representera företaget, att ta emot feedback och att nätverka.

Cristina Pyykkönen, Kätevä Koivu NY 2016-2017

Valtteri Salmijärvi, Rebike JKL NY, 2019-2020_

Våga vara företagsam -semifinalen är en lysande möjlighet att nätverka med andra UF-företagare och samtidigt som affärsidén klarnar då man förbereder sig för tävlingen. I sin helhet ett fantastiskt fint evenemang! 

Valtteri Salmijärvi, Rebike JKL NY 2019-2020

Anni Hytti, lukuvuosi 2016-2017, The Ice Cream Company NY_

Semifinalen var en lärorik erfarenhet: Att presentera produkten, att marknadsföra och träffa människor! Vi fick verkligen prova på vad vårt företag klarar av och vi fick många goda tips. Det var fint att se andras företag och att se hur människor trivdes och var intresserade. 

Anni Hytti, The Ice Cream Company NY 2016-2017

Veikka Kukko, Jalo NY 2019-2020_

Det var fantastiskt att få se hur fina saker andra ungdomar hade åstadkommit, och då man presenterar sitt eget företag får man vara stolt över det man själv åstadkommit. Stämningen var otroligt fin! 

Veikka Kukko, Jalo NY 2019-2020

Marjut Helvelahti Nuori Yrittäjyys opettaja

Mina erfarenheter som lärare i programmet Ett år som företagare är glada och varma. Jag är alltid stolt och ibland även överraskad över elevernas mod, entusiasm och utveckling inom företagsamhet. Både som UF-företagare och som människor.

Marjut Helvelahti, Ett år som företagare -lärare och Årets lärare 2019

Ropponen Oskari Nuori Yrittäjyys opettaja_

Det är framförallt fråga om att möjliggöra, inte att göra saker för ungdomarna. Det är fantastiskt att se när de unga själva märker resultatet av deras arbete och värdet i det. 

Oskari Ropponen, Ett år som företagare -lärare och Årets lärare 2019

Vad är Våga vara företagsam -tävlingen? 

Våga vara företagsam är Finlands mest betydande tävling i företagande, som består av nio regionala semifinaler som arrangeras på olika håll i Finland. Tävlingen kulminerar i finalen som ordnas i Helsingfors 21-22.4.2021. Vinnarteamet representerar Finland under sommaren 2021 i European Company of the Year -tävlingen tillsammans med 39 andra länder.

I samband med de virtuella semifinalerna som startar i februari ordnas Våga vara företagsam -inspirationsseminarier, ungdomars företagspresentationer och intressanta diskussioner. För lärarna finns eget program och nätverkande i OpeCafé. 

Evenemangen är kostnadsfria. Välkomna att bli inspirerade och att heja på ungdomarna!

Kaari-semi-2020-Uskalla Yrittää
Uskalla Yrittää - Kaari-semi-NY 2020
Uskalla Yrittää - Kaari-semi-NY
Uskalla Yrittää - Kaari-semi-2020 NY
Uskalla Yrittää - winners-Belle Maison-MCW_9595

Du där – ”framtidsbyggaren” – vill du lära dig företagande och arbetslivsfärdigheter genom att göra praktiska saker?

Ung Företagsamhet rf:s program utförs i skolan och genom dem kan du i praktiken testa dina idéer, lära dig vad allt företagande innebär och skapa nätverk som för dig in i framtidens arbetsliv. 

Du lärare, som gör barnens och ungdomarnas framgångsupplevelser möjliga – vill du ha verktyg för att undervisa i företagande och arbetslivsfärdigheter? 

Vi hjälper utbildningsanordnare att förverkliga undervisning i företagande, arbetslivsfärdigheter och ekonomikunskap genom våra studieprogram. Vi erbjuder dig verktyg i enlighet med läroplanens målsättningar så att du kan undervisa i dessa viktiga kompetensområden. 

#uskallayrittää

Finlands företagsammaste unga samlas igen nästa vår till Ung Företagsamhet rf:s Våga vara företagsam -final. Finalen är FM-tävlingen i Ett år som företagare -programmet, och den samlar ihop 80 studerandes UF-företag runt omkring Finland för att tävla för mästerskapet i Finland och en ställning i EM-tävlingen. Semifinalerna ordnas i år virtuellt.

Finalisterna i Våga vara företagsam väljs i regionala semifinaler som ordnas runtom i Finland.

UF-företag och handledande lärare!
Så här deltar du i semifinalen:  

 1. UF-företaget gör alla nedan listade förhandsuppgifter inför semifinalen
 2. UF-företaget returnerar förhandsuppgifterna i samband med anmälan. UF-företaget anmäler sig till sin egen regions semifinal via nedanstående länk. I samma anmälan registreras också lärarens uppgifter.
 3. Efter anmälan får UF-företaget och läraren en anslutningslänk till det virtuella evenemanget på Howspace-plattformen. Länken skickas per e-post ungefär en vecka innan semifinalen.
 4. UF-företaget och läraren förflyttar sig till den virtuella plattformen via anslutningslänken. UF:s personal har skapat montern för UF-företaget på basen av de förhandsuppgifter som skickats in i samband med anmälan.
 5. UF-företaget söker upp sin egen monter på fliken “Mässan”. UF-företaget förflyttar sig till sin egen monters videodiskussion och har mikrofonen och kameran på under mässan.
 6. Under mässan besöker domare och andra gäster montern genom videosamtal.
 7. Under semifinalen får lärarna fritt besöka UF-företagens montrar och delta i program riktat till lärare under fliken “Lärarrum”.
 8. Efter mässan följer läraren och UF-företagen prisutdelningen som direktsändning på den virtuella plattformens “Huvudscen”-flik.
 9. UF-företagen som går vidare till final och deras lärare kontaktas via e-post efter semifinalen.
DAGTIDREGIONPLATSANMÄLAN
10.2.202112:00 - 15:30Kajanaland
Virtuellt evenemang-
11.2.202111:00 - 14:30Österbotten och Mellersta ÖsterbottenVirtuellt evenemangAnmälan här.
16.2.202112:00 - 15:30Norra Österbotten & LapplandVirtuellt evenemangAnmälan här.

17.2.202112:00 - 15:30Egentliga och Päijänne-Tavastland / BirkalandVirtuellt evenemang-
18.2.202112:00 - 15:30Norra Savolax / Södra Savolax / Norra KarelenVirtuellt evenemang-
24.2.202112:00 - 15:30Mellersta Finland / Södra ÖsterbottenVirtuellt evenemang-
25.2.202112:00 - 15:30KymmenedalenVirtuellt evenemang-
10.3.202112:00 - 15:30Satakunta / Egentliga FinlandVirtuellt evenemang-
11.3.202112:00 - 15:30Nyland Virtuellt evenemangAnmälan här.

En virtuell platform för semifinalerna

Som plattform för de virtuella semifinalerna fungerar den mångsidiga och användarvänliga plattformen Howspace. På plattformen Howspace ordnar man evenemang, mässor, live-sändningar och diskussionsforum på en och samma address.

Från det förhandsmaterial som UF företagen sänder in skapar Ung Företagsamhet rf:s personal enskilda virtuella montrar för UF-företagen. På själva semifinalsdagen står ungdomarna vid sina virtuella mässmontrar och presenterar sina företag. Mässans besökare och semifinalens domare besöker montrarna via en färdigt inbyggd videokoppling. På den virtuella plattformen finns också ett eget utrymme för lärare och besökare där de kan träffas och diskutera aktuella frågor. Den virtuella semifinalen avslutas med en direktsänd prisutdelning.

Anmälda UF-företag och lärare får i god tid per e-post en anslutningslänk till semifinalen. För att kunna logga in på plattformen krävs en fungerande e-postadress. Till varje semifinal kommer även en allmän anslutningslänk som övriga utomstående kan använda för att besöka semifinalen och UF-företagens mässmontrar.

Mera information och demo för användning av plattformen kommer i januari 2021.

Howspace virtuaalialusta
Howspace virtuaalialusta

Förhandsuppgifter

Varje UF-företag som deltar i semifinalen lämnar på förhand in material som läggs till UF-företagets virtuella mässmonter. Förhandsuppgifterna gör att besökare och domare får en bättre bild av verksamheten och mässmontern blir intressantare.

Av förhandsuppgifterna är det en som påverkar domarnas bedömning. UF-företaget väljer en av två alternativa uppgifter; antingen en så kallad Pitch Deck eller en presentationsvideo. Domarna bekantar sig med förhandsmaterialet innan själva semifinalen för att ha bra förhandsinformation och därmed kunna planera sina besök på mässmontrarna bättre. Förhandsmaterialet läggs även in på sidan för UF-företagets virtuella mässmonter, så att även besökare kan få mera information om företagets verksamhet.

Instruktioner till förhandsuppgifterna finns nedan. Förhandsuppgifterna inlämnas i samband med anmälan.

Bedömning

UF-företaget väljer ett av de två alternativen och svarar i uppgiften på de stödfrågor som finns i instruktionerna. Domarna bedömer inte det visuella utförandet utan enbart innehållet.

1 Pitch deck

Ett Pitch Deck är en presentation med max 8 slides, som innehåller den viktigaste informationen om företaget och dess verksamhet. Man kan välja att göra ett Pitch Deck på finska, svenska eller engelska. Pitch Deck lämnas in i pdf-format i samband med anmälningen.

Pitch Deck instruktioner

I er Pitch Deck ska ni svara på följande frågor:

 • Startdia (UF-företagets namn?)
 • Problem (Vilket är kundens problem ni vill lösa?)
 • Lösning = Produkt/tjänst (Vilken är lösningen ert UF-företag erbjuder kunden? Vilken är er produkt/tjänst? Vad gör den utmärkt?)
 • Vad har UF-företaget åstadkommit? (Exempel på konkreta saker ni gjort)
  • T.ex. Tillverkning av produkter, försäljning, planering, events
 • Teamet ( Vilket kunnande finns i ert team?)
 • Lärande (Vad har UF-företaget lärt sig?)
 • Avslutande sida (T.ex. kontaktuppgifter, var kan man nå er?)

2. Företagets presentationsvideo

Videons max. längd är 2 minuter. Videon kan filmas med en telefon – det tekniska utförandet ger inga tilläggspoäng. Videon kan göras på finska, svenska eller engelska. Videon lämnas in genom att man först laddar upp den antingen på Youtube eller Vimeo och sedan läggs videolänken till vid anmälan.

Företagets presentationsvideo instruktioner

I er presentationsvideo ska ni svara på följande frågor:

 • Start (UF-företagets namn?)
 • Problem (Vilket är kundens problem ni vill lösa?)
 • Lösning = Produkt/tjänst (Vilken är lösningen ert UF-företag erbjuder kunden? Vilken är er produkt/tjänst? Vad gör den utmärkt?)
 • Vad har UF-företaget åstadkommit? (Exempel på konkreta saker ni gjort)
  • T.ex. Tillverkning av produkter, försäljning, planering, events
 • Teamet ( Vilket kunnande finns i ert team?)
 • Lärande (Vad har UF-företaget lärt sig?)
 • Avslutande

Övriga förhandsuppgifter

En två meningar lång presentation.

Vid anmälan skriver UF-företaget en två meningar lång presentation om sin verksamhet. Presentationen kommer att finnas på den virtuella mässmontern.

Logo och bild

Om man vill kan man i samband med anmälan även skicka in företagets logo och en bild på teamet, produkten eller tjänsten. Logon och bilden finns sedan på företagets virtuella mässmonter. Bilderna laddas upp på anmälningsblanketten i JPG, JPEG eller PNG-format.

Kriterier

I semifinalerna tävlar UF-företagen i olika kategorier. Kriterierna för semifinalernas tävlingskategorier hittar man här.

Back To Top