skip to Main Content

UF-företagen från Norra Österbotten & Lappland deltar virtuellt I semifinalen “Våga vara företagsam” som ordnas av Ung Företagsamhet rfSemifinalen är en mässa där UF-företagen presenterar sina produkter och tjänster. 

Den virtuella mässan hålls torsdag 16.2. klo 12-15.30.  

De företag som väljs till vinnare under semifinalen deltar I Våga vara Företagsam finalen som halls 21-22.4.2021. Finalen hålls antingen på plats I Helsingfors eller virtuellt, beroende på coronasituationen. 

Anmälning

> Gå till anmälningssidan

Anmälan till semifinalen stängs 8.2.2021.

Lupalaput

Lupalaput voi palauttaa sähköpostilla ennen tapahtumaa osoitteeseen [email protected]

En virtuell platform för semifinalerna

Som plattform för de virtuella semifinalerna fungerar den mångsidiga och användarvänliga plattformen Howspace. På plattformen Howspace ordnar man evenemang, mässor, live-sändningar och diskussionsforum på en och samma address.

Från det förhandsmaterial som UF företagen sänder in skapar Ung Företagsamhet rf:s personal enskilda virtuella montrar för UF-företagen. På själva semifinalsdagen står ungdomarna vid sina virtuella mässmontrar och presenterar sina företag. Mässans besökare och semifinalens domare besöker montrarna via en färdigt inbyggd videokoppling. På den virtuella plattformen finns också ett eget utrymme för lärare och besökare där de kan träffas och diskutera aktuella frågor. Den virtuella semifinalen avslutas med en direktsänd prisutdelning.

Anmälda UF-företag och lärare får i god tid per e-post en anslutningslänk till semifinalen. För att kunna logga in på plattformen krävs en fungerande e-postadress. Till varje semifinal kommer även en allmän anslutningslänk som övriga utomstående kan använda för att besöka semifinalen och UF-företagens mässmontrar.

Howspace virtuaalialusta

Förhandsuppgifter

Varje UF-företag som deltar i semifinalen lämnar på förhand in material som läggs till UF-företagets virtuella mässmonter. Förhandsuppgifterna gör att besökare och domare får en bättre bild av verksamheten och mässmontern blir intressantare.

Av förhandsuppgifterna är det en som påverkar domarnas bedömning. UF-företaget väljer en av två alternativa uppgifter; antingen en så kallad Pitch Deck eller en presentationsvideo. Domarna bekantar sig med förhandsmaterialet innan själva semifinalen för att ha bra förhandsinformation och därmed kunna planera sina besök på mässmontrarna bättre. Förhandsmaterialet läggs även in på sidan för UF-företagets virtuella mässmonter, så att även besökare kan få mera information om företagets verksamhet.

Instruktioner till förhandsuppgifterna finns nedan. Förhandsuppgifterna inlämnas i samband med anmälan.

Bedömning

UF-företaget väljer ett av de två alternativen och svarar i uppgiften på de stödfrågor som finns i instruktionerna. Domarna bedömer inte det visuella utförandet utan enbart innehållet.

1 Pitch deck

Ett Pitch Deck är en presentation med max 8 slides, som innehåller den viktigaste informationen om företaget och dess verksamhet. Man kan välja att göra ett Pitch Deck på finska, svenska eller engelska. Pitch Deck lämnas in i pdf-format i samband med anmälningen.

Pitch Deck instruktioner

I er Pitch Deck ska ni svara på följande frågor:

 • Startdia (UF-företagets namn?)
 • Problem (Vilket är kundens problem ni vill lösa?)
 • Lösning = Produkt/tjänst (Vilken är lösningen ert UF-företag erbjuder kunden? Vilken är er produkt/tjänst? Vad gör den utmärkt?)
 • Vad har UF-företaget åstadkommit? (Exempel på konkreta saker ni gjort)
  • T.ex. Tillverkning av produkter, försäljning, planering, events
 • Teamet ( Vilket kunnande finns i ert team?)
 • Lärande (Vad har UF-företaget lärt sig?)
 • Avslutande sida (T.ex. kontaktuppgifter, var kan man nå er?)

2. Företagets presentationsvideo

Videons max. längd är 2 minuter. Videon kan filmas med en telefon – det tekniska utförandet ger inga tilläggspoäng. Videon kan göras på finska, svenska eller engelska. Videon lämnas in genom att man först laddar upp den antingen på Youtube eller Vimeo och sedan läggs videolänken till vid anmälan.

Företagets presentationsvideo instruktioner

I er presentationsvideo ska ni svara på följande frågor:

 • Start (UF-företagets namn?)
 • Problem (Vilket är kundens problem ni vill lösa?)
 • Lösning = Produkt/tjänst (Vilken är lösningen ert UF-företag erbjuder kunden? Vilken är er produkt/tjänst? Vad gör den utmärkt?)
 • Vad har UF-företaget åstadkommit? (Exempel på konkreta saker ni gjort)
  • T.ex. Tillverkning av produkter, försäljning, planering, events
 • Teamet ( Vilket kunnande finns i ert team?)
 • Lärande (Vad har UF-företaget lärt sig?)
 • Avslutande

Övriga förhandsuppgifter

En två meningar lång presentation.

Vid anmälan skriver UF-företaget en två meningar lång presentation om sin verksamhet. Presentationen kommer att finnas på den virtuella mässmontern.

Logo och bild

Om man vill kan man i samband med anmälan även skicka in företagets logo och en bild på teamet, produkten eller tjänsten. Logon och bilden finns sedan på företagets virtuella mässmonter. Bilderna laddas upp på anmälningsblanketten i JPG, JPEG eller PNG-format.

Kriterier

I semifinalerna tävlar UF-företagen i olika kategorier. Kriterierna för semifinalernas tävlingskategorier hittar man här.

Instruktioner till deltagare

Alla UF-företag, från Österbotten och Mellersta Österbotten, som deltar i programmet “Ett år som företagare” kan delta i ”Våga vara företagsam” -semifinalen. Deltagandet är kostnadsfritt.

UF-företaget anmäler sig genom att fylla i anmälningsblanketten och lämna in förhandsuppgifterna. Lärare behöver inte anmäla sig enskilt utan UF-företaget anmäler sin egen lärares namn och epost-adress i samband med sin egen anmälan.

UF-företaget och läraren får, till den uppgivna epost-adressen, en anslutningslänk till semifinalen.

 • 11::45 Ungdomarna förflyttar sig till plattformen
 • 12:00 Mässan börjar
 • 12:00 – 14:00 Mässan pågårdomarna besöker och intervjuar företagen
 • 13:30 – 14:30 Lärarnas nätverks-kaffe
 • 14:00 – 14:30 Ungdomarna bekantar sig med alumnverksamheten

PRISUTDELNING LIVE STREAM

 • 14:30Live sändningen startar
 • 14:35 Inspirationsprogram
 • 15:00 Prisutdelning
 • 15:30 Evenemnaget avslutas
För lärarna finns möjligheten till nätverkande i UF:s egna virtuella kafferum kl 13:30-14:30.
UF-företaget har en virtuell monter till sitt förfogande under evenemnaget. För mässan behöver UF-företaget ha en dator, bra internetuppkoppling, kamera och mikrofon.
 • Ung Företagsamhet rf:s personal skapar en egen virtuell monmter åt UF-företaget på förhand. Montern innehåller de förhandsuppgifter som UF-företaget sänder in.
 • Alla montrar har videosamtalet öppet under hela mässan. På UF-företagets monter ska personer finnas på plats kl 11-13. Vem som helst kan besöka UF-företagets monter via videosamtalet. Domarna besöker varje UF-företag under mässan.
 • Den virtuella mässan innebär att UF-företagen kan hitta nya sätt att sälja sina produkter och tjänster. Man kan t.ex. uppmana domare och besökare att bekanta sig med utbudet via företagets sociala medier.
 • Under mässan kan gärna ungdomarna besöka andra UF-företags montrar. Viktigt är dock att komma ihåg att inte heller virtuella montrar någonsin ska vara utan bemanning!
 • Under mässan iakttas Finlands lag och allmän god sed. Med evenemang avses alla åtgärder som vidtas på mässplatsen under Våga vara företagsam -semifinalen.
 • Varje UF-företag bär ansvar för sin egen utställarplats.
 • Rökning, bruk av alkohol eller andra rusmedel är förbjudet under mässan, oberoende av UF-företagarens ålder. Om det upptäcks att någon bryter mot denna regel avlägsnas personen omedelbart från mässan.
 • Mässmontern byggs upp av de förhandsuppgifter som UF-företaget sänder in. För varje monter finns en länk för videosamtal så att deltagarna kan diskutera med domare och mässbesökare.
 • Osakliga kommentarer och t.ex. svordomar ska inte förekomma varken i skriftlig eller verbal form. På Våga vara företagsam-semifinalen uppmuntrar vi varandra och nätverkar sakligt. Personer som bryter mot denna regel tas omedelbart bort från plattformen.

Åldergränser

På semifinalen finns det inga åldersbegränsningar. Alla UF-företag får delta i semifinalen och sälja sina produkter och tjänster på mässan.

Ifall ett UF-företag belönas med en finalplats i Våga vara företagsam-finalen bör följande tas i beaktande beträffande åldersbegränsningar:

”I EM-finalen är åldersgränsen för grundskolans och andra stadiets deltagare 15-21 år. Om det finns en medlem i UF-företaget som inte uppfyller ålderskraven begränsar detta chanserna för att få delta i EM-tävlingarna.”

Om ett UF-företag vill tävla om en plats i EM-finalen, kan inte medlemmen som inte uppfyller ålderskraven delta i finalen.  Hen kan inte representera sitt UF-företag i evenemanget.

Antalet medlemmar i UF-företaget

I Våga vara företagsam-finalen är det tillåtna antalet medlemmar per företag åtta och samma regler gäller semifinalen. I Europamästerskapstävlingarna är det tillåtet att ha fem medlemmar i UF-företaget.

 • Bästa UF-företag (grundskolan)
 • Bästa UF-företag (andra stadiet)
 • Bästa produkt (alla stadier tävlar i samma kategori)
 • Bästa tjänst (alla stadier tävlar i samma kategori)
 • Bästa affärsidén (alla stadier tävlar i samma kategori)

Bothnian Arc:

 • Bästa besökande företaget (företag från Sverige kommer att besöka i semifinalen)
 • Den bästa internationella potentialen

Kriterierna för semifinalernas tävlingskategorier hittar man här.

Ifall ni efter anmälan inte har möjligheten att delta i mässan meddela nina.ingves(a)nuoriyrittajyys.fi senast 12.2.2021.

Ifall ett UF-företag trots anmälan inte deltar, eller annullerar deltagande efter 12.2. utan giltig orsak (sjukintyg) tillkommer 50 € arrangörsavgift.

Nina Ingves
[email protected], 040 674 5292

#UskallaYrittää @NuoriYrittajyys

Back To Top