skip to Main Content

I finalen Våga vara företagsam väljs läsårets bästa UF-företag i serier inom grundläggande utbildning, andra stadiet och högskolor. Utöver huvudpriserna utdelas också priser i andra kategorier. Finlands bästa företag väljs av en jury med professionella inom näringslivet som under två dagar bekantar sig med företagen.

FINLANDS BÄSTA UF-FÖRETAG

GRUNDSKOLA & ANDRA STADIET | JA COMPANY OF THE YEAR 2020

Company of the Year -kilpailu on pääpalkinto perusasteen ja toisen asteen NY-yrityksille. Tämän kilpailun voittaja edustaa Suomea Vuosi yrittäjänä -ohjelman EM-kilpailuissa Portugalissa 21.-24.7.2020.

 1. Pitch deck som ska lämnas in i förväg (på finska, svenska eller engelska) / INFORMATION HÄR.
 2. Företagspresentation på fyra minuter (på finska, svenska eller engelska) / INFORMATION HÄR.
 3. Hur bra företaget klarar sig under mässan (juryn bedömer företagets aktivitet på mässan genom att gå runt och intervjua företag).
 4. Juryns intervju (på finska, svenska eller engelska).

Pitch deck

Juryn bedömer pitch deck så här:

 • Har pitch deck en tydlig sammanfattning med det viktigaste i korthet?
 • Innehåller pitch deck viktiga och väsentliga uppgifter om företaget och företagsverksamheten?
  • Vilken är företagets huvudmålgrupp och varför?
  • Vilka är företagets konkurrenter?
  • Vilka är företagets huvudsakliga marknadsföringskanaler och varför har man valt just dem? Fungerar de?
 • Vad kan UF-företaget att erbjuda sina kunder?
 • Vilka konkurrensfördelar har företaget jämfört med konkurrenterna?
 • Hur har produkten/tjänsten prissatts och varför? Är priset konkurrenskraftigt?
 • Beskrivs UF-företagets ekonomiska situation på ett tydligt sätt i rapporten?
  • Presenteras företagets nyckeltal i rapporten?
  • Har nyckeltalen förklarats och analyserats?
  • Är de ekonomiska uppgifterna i rapporten korrekta eller innehåller de fel?
 • Beskrivs företagets organisation i rapporten?
  • Har medlemmarna tydligt fördelade roller?
  • Har rapportens strukturerats på ett vettigt sätt?
 • Framgår det i rapporten om företaget förstår sin egen företagsverksamhet, produktivitet och potential att klara sig som ett riktigt företag?
 • Berättar företagarna i rapporten vad de lärt sig?
  • Berättar de om goda och dåliga erfarenheter?
  • Har man stött på utmaningar och hur har man klarat av dem?
  • Vilka framtidsplaner har företagarna och beskrivs de?

Företagspresentation

Juryn bedömer företagspresentationen så här:

 • Framgår företagets viktigaste prestationer och erfarenheter i presentationen?
 • Hurdan är produktens/tjäntens beskrivning (vad, varför, vem, hur)? Beskrivs styrkorna och konkurrensfördelarna? Vilket värde genererar företaget kunderna? Vad är företagets unique selling point?
 • Berättar företaget om sin ekonomi?
 • Är presentationen proffsig och beskriver den företagets verksamhet?
 • Lyckas företaget berätta om sin verksamhet på ett intressant sätt? Når företaget sin målgrupp med presentationen?
 • Berättar företaget hur verksamhetens utvecklats under programmet? Vad har företaget och dess medlemmar lärt sig under programmet?
 • Motsvarar presentationen företagets image?

Under mässan

Under mässan följer juryn detta:

 • Hur fungerar samarbetet mellan medlemmarna i UF-företaget?
 • Hur lyckas UF-företaget presentera sina produkter och sitt företag på mässan?
 • Är mässmontern en visuellt logisk helhet och stöder den försäljningen?
 • Skiljer sig mässmontern ur mängden? Kan företaget berätta om mässmonterns styrkor?

Intervju med juryn

Vid intervjun bedömer juryn detta:

 • Hur berättar företagarna om sina erfarenheter under UF-året? Vad har de lärt sig (som individer och grupp) och hur kan de dra nytta av det i framtiden?
 • Har företaget haft målsättningar under året? Hurdana utmaningar har man stött på under året och hur har man klarat dem? Har företaget haft en tydlig rollfördelninga för sina medlemmar under året?
 • Kan företaget berätta vilket mervärde företaget genererar sina kunder? Vilka är företagets styrkor och svagheter? Berättar företaget om sina ekonomiska nyckeltal (driftsbidraget och hur det bildats, omsättningen)? Vilka är företagets kunder och hur nås de? Vad borde företaget göra annorlunda för att klara sig som ett riktigt företag?
 • Hurdan attityd har företagarna? Hurdana framtidsplaner har företagarna? Tänker de fortsätta med företagsverksamheten efter UF-året? Har företaget en tydlig vision om verksamhetens utvecklingsmöjligheter?

Juryn bedömer UF-företagets verksamhet samt lärande i finalen.

Bedömning av verksamheten

Innovation, värdegenerering, marknadsföring

 • Är UF-företagets produkt/tjänst innovativ?
 • Är UF-företagets affärsidé sådan att den kunde klara sig utanför Finlands gränser?
 • Har UF-företaget en vettigt genomförd marknadsföring?
 • Har UF-företaget gjort marknadsundersökningar eller frågat sina kunder om respons? Har produkten/tjänsten utvecklats utifrån responsen?
 • Vilka marknadsföringskanaler använder UF-företaget? Varför används de valda kanalerna? Har kunder nåtts via kanalerna?
 • Om UF-företaget sysslar med återförsäljning, på vilket sätt genererar det mervärde för kunderna?
 • Kan de studerande berätta varför deras produkt/tjänst behövs? Vilket av kundens problem löses?

Produkt/tjänst, utveckling, kundorientering

 • Varifrån har tanken kommit ursprungligen och hur har tanken blivit affärsverksamhet?
 • Vem är kund till UF-företagets produkt/tjänst?
 • Har produkten/tjänsten tänkts ut ur potentiella kunders perspektiv? Vilket mervärde genereras kunden?

Målsättningar, planer och administration

 • Har UF-företaget en tydlig verksamhetsplan?
 • Har UF-företaget ställt upp egna mål och följts de upp aktivt under läsåret?
 • Hur har UF-företaget byggts upp? Har alla medlemmar en tydlig roll?
 • På vilket sätt följde UF-företaget upp vad som skedde i företaget? Användes ett system?

Ekonomisk framgång

 • Vilka är UF-företagets viktigaste ekonomiska nyckeltal? Hur stor täckning har produkten/tjänsten?
 • Förstår alla medlemmar i UF-företaget företagets ekonomi?
 • Känner UF-företaget till de ekonomiska faktorer som påverkar priset och kostnaderna?

Omsättningen och företagets vinst under läsåret beaktas, eftersom detta visar företagets potential och är ett bevis på väl utfört arbete. Enbart vinsten har dock inte så stor betydelse, eftersom idéerna är olika och också potentialen till intjänande under läsåret kan variera beroende på boendeort.

Bedömning av lärande

Grupparbete

 • Har UF-företagets medlemmar förstått betydelsen av grupparbete och individens inverkan på gruppens arbete?
 • Är alla medlemmar aktivt med i UF-företagets verksamhet?
 • Är UF-företagets medlemmar tillsammans stolta över sitt arbete och sina resultat?
 • Har UF-företaget samarbetat och nätverkat med andra aktörer? Till exempel med företagare i regionen.

Reflektioner och utvärdering av eget lärande

 • Kan UF-företagarna berätta om det de lärt sig under UF-året?
 • Har UF-företagarna lärt av varandra och stött varandra under året?
 • Har företaget stött på utmaningar under läsåret? Hur klarade man dem?
 • Har UF-företaget gjort misstag? Vad lärde man sig av dem och påverkade detta företagets verksamhet?
 • Har UF-företaget förbättrat sin verksamhet under året?

Uppträdande och kommunikation

 • Uppträder UF-företaget på ett övertygande sätt?
 • Kan man se en företagarattityd hos UF-företagarna?
 • Kommunicerar UF-företaget på ett tydligt sätt?

Vad gäller FM-tävlingen för grundskola och andra stadiet kommer åldersgränsen direkt från åldersgränsen i Europamästerskapen. JA Europes officiella linje är:

Achievers representing their Companies in the competition must be at least 15 years old and no more than 21 years old on the 31st of July of the year of participation. Younger or older students will be automatically asked to withdraw from the competition.

Därför kan UF-företag på grundskola och andra stadiet, som vill tävla om titeln Finlands bästa UF-företag och en plats i EM-tävlingen, inte ha deltagare som är äldre än 21 år.

**

I EM-finalen är den nedre åldersgränsen för deltagare 15 år och den övre åldersgränsen 21 år. Om UF-företaget har en medlem som är under eller över åldersgränsen begränsar det möjligheterna att delta i EM.

Om UF-företaget vill tävla om en plats i EM-finalen kan inte personen i fråga delta i företagets verksamhet i finalen överhuvudtaget. Hen är gäst vid evenemanget där mässor och företagsbesök är öppna evenemang. Hen kan dock inte fungera som UF-företagets representant vid evenemanget.

UF-företaget kan delta i finalen med alla medlemmar oavsett ålder, men då kan UF-företaget inte representera Finland i Europamästerskapen. I alla övriga kategorier kan UF-företaget delta.

HÖGSKOLA | JA ENTERPRISE OF THE YEAR 2020

Enterprise of the Year -kilpailu on pääpalkinto korkea-asteen NY-yrityksille. Kilpailun voittaja edustaa Suomea Vuosi yrittäjänä -ohjelman korkeakoulujen EM-kilpailuissa Kreikassa 24.-27.6.2020.

 1. Pitch deck som ska lämnas in i förväg (på finska, svenska eller engelska) / INFORMATION HÄR
 2. Företagspresentation / pitch på fyra minuter (på engelska) / INFORMATION HÄR
 3. Hur företaget agerar under mässan (juryn bedömer företagets verksamhet på mässan genom att gå runt och intervjua företag)
 4. Juryns intervju (på finska, svenska eller engelska)

Olika faktorer vägs enligt följande:

 • Pitch Deck 30 %
 • Företagspresentation 30 %
 • Intervju med juryn 30 %
 • Mässaktivitet 10 %
 • Throughout the judging process, the judges think of themselves as potential investors or partners in the company and the team that participates in the final.
 • Judges evaluate the learning or the whole team during the NY Start Up –program and the change this experience has had to every member of the team.
 • In company point of view the main aspect judges look at is the Value (Financial, cultural or social) each start-up is creating and its potential to grow and the team behind the idea. Is the idea viable, has the team learned during the year and has the team showed a commitment to deliver their promises?
 • The company who has met the formal criteria and received the best scores from highest number of judges will win the final.

Juryns officiella kriterier kan laddas ner här (på engelska).

Vad gäller FM-tävlingen för högskolor kommer åldersgränsen direkt från åldersgränsen i Europamästerskapen. JA Europes officiella linje är:

Achievers representing their Companies in the competition must be at least 18 years old and maximum 30 years old on the date of the competition. Younger or older students may not participate in any part of the competition.

Därför kan UF-företag bland högskolor, som vill tävla om titeln Finlands bästa UF-företag och en plats i EM-tävlingen, inte ha deltagare som är äldre än 30 år.

**

I EM-finalen är den övre åldersgränsen 30 år. Om UF-företaget har en medlem som är över åldersgränsen begränsar det möjligheterna att delta i EM.

Om UF-företaget vill tävla om en plats i EM-finalen kan inte personen i fråga delta i företagets verksamhet i finalen överhuvudtaget. Hen är gäst vid evenemanget där mässor och företagsbesök är öppna evenemang. Hen kan dock inte fungera som UF-företagets representant vid evenemanget.

UF-företaget kan delta i finalen med alla medlemmar oavsett ålder, men då kan UF-företaget inte representera Finland i Europamästerskapen. I alla övriga kategorier kan UF-företaget delta.

SIGNATURE PRISER

#HUOMISENTEKIJÄT - BÄSTA GRUNDSKOLA

Kuntarahoitus on Nuori Yrittäjyys ry:n pääyhteistyökumppani, joka palkitsee Uskalla Yrittää -finaalin parhaan perusasteen yrityksen #Huomisentekijät-palkinnolla. Palkinnon saa yritys, jonka liikeidea ajankohtainen ja yhteiskunnallisesti merkityksellinen.

Tässä kategoriassa kokonaisuus ratkaisee: #Huomisentekijät-yritys on innovatiivinen ja tulevaisuusorientoitunut, ja sen tekijöillä on innokas yrittäjämäinen asenne ja halu tehdä yhteiskunnallisesti merkittäviä asioita

#Huomisentekijät -kilpailu on tarkoitettu perusasteen NY-yrityksille. Kilpailuun ei ole erillistä ilmoittautumista, vaan kaikki perusasteen NY-yritykset ovat mukana kilpailussa.

#Huomisentekijät-palkinnon voittajan valitsevat Kuntarahoituksen asiantuntijat, jotka arvioivat kilpailevia yrityksiä yritysesittelyissä ja messuilla.

Tässä kategoriassa kokonaisuus ratkaisee: #Huomisentekijät-yritys on innovatiivinen ja tulevaisuusorientoitunut, ja sen tekijöillä on innokas yrittäjämäinen asenne ja halu tehdä yhteiskunnallisesti merkittäviä asioita.

Tuomaristo kiinnittää arvioinnissa huomiota seuraaviin asioihin:

Liikeidea ja liiketoimintamalli 

 • Liikeidea on mielenkiintoinen, tärkeä ja ajankohtainen.
 • Idealle on ottajia, eli asiakkaita ja sille on kysyntää.
 • Yrityksen tuote/palvelu on toteutettu innovatiivisesti.
 • Yritys on tunnistanut tärkeimmät asiakaskohderyhmät.
 • Yritys osaa kertoa, miksi tuotetta / palvelua tarvitaan ja minkä asiakkaan ongelman se ratkaisee.
 • Yritys on tunnistanut ja ottanut käyttöön myynnin ja markkinoinnin kanavia ja osaa perustella, miksi valitut kanavat ovat käytössä.
 • Liikeidea on mietitty sen potentiaalisen asiakkaan näkökulmasta ja yritys osaa kertoa, mitä lisäarvoa se tuo asiakkaalle.

Tavoitteellisuus ja suunnitelmallisuus

 • Yrityksellä on ollut selkeä toimintasuunnitelma, jonka mukaan toimintaa on kehitetty.
 • Yritys asettanut itselleen tavoitteita ja seurannut niitä aktiivisesti toiminnan ajan.

Talous

 • Yritys ymmärtää toiminnan tärkeimmät taloudelliset avainluvut.
 • Yritys osaa kertoa, millainen kate tuotteella / palvelulla on.
 • Yritys osaa tunnistaa ne taloudelliset tekijät, jotka vaikuttavat hintaan ja kustannuksiin.

Oppiminen ja vuorovaikutus

 • Yrityksen jäsenet osaavat kertoa oppimistaan asioista NY-yrityksen aikana.
 • Yritys osaa kertoa koetuista haasteista ja miten niistä on selvitty.
 • Yrityksen jäsenet tunnistavat paremmin omia vahvuuksia ja taitojaan.
 • Yrityksen esiintyminen ja vuorovaikutus on vakuuttavaa.
 • Yrityksen jäsenet toimivat yrittäjämäisesti ja osoittavat erinomaista yrittäjämäistä asennetta.

Voittajatiimi palkitaan kahden päivän lipuilla Tubecon 2020 -livetapahtumaan. Tiimi saa myös henkilökohtaisen sparraussession Jennysvoices-kanavalla tubettavan Jenny Pitkäsen kanssa oman yrityksensä markkinoinnin tueksi – tai jos yritys ei jatka toimintaansa, voittajien oman some-profiilin vahvistamiseen. Jenny on itse aloittanut uransa haaveammattinsa parissa Nuori Yrittäjyys -toiminnan ja Vuosi yrittäjänä -ohjelman innostamana.

EN HÅLLBAR IDÉ – BÄSTA GYMNASIUM

Handelsbankens verksamhetsmöjligheter och framgång på marknaden grundar sig på kundernas, allmänhetens och myndigheternas förtroende. Hållbar utveckling och en ansvarsfull företagsverksamhet är en del av Handelsbankens kultur och verksamhetssätt. I finalen av Våga vara företagsam belönar Handelsbanken det gymnasieföretag vars affärsidé på bästa sätt beaktar hållbar utveckling.

Hållbar utveckling är en kontinuerlig och styrd social förändring som sker på global, regional och lokal nivå och vars huvudsakliga mål är att trygga goda levnadsförhållanden för nuvarande och kommande generationer. De olika aspekterna inom hållbar utveckling är ekologisk, ekonomisk, social och kulturell hållbarhet.

Tävlingen är avsedd för UF-företag inom gymnasium. Till tävlingen behövs ingen separat anmälan, utan alla UF-företag på gymnasier är med i tävlingen.

Handelsbankens experter bedömer företagens verksamhet utifrån deras företagspresentationer och arbete på mässan och utser en vinnare på basis av dem.

I sin bedömning beaktar juryn följande:

 • Är affärsidén (tjänsten/produkten) i sig hållbar?
 • Har företaget gjort medvetna hållbara val i produktionen och verksamheten?
 • Används hållbarhet för att främja marknadsföringen och försäljningen?
 • Kan företaget kombinera lönsamhet och hållbarhet?
 • Har företaget i sin verksamhet beaktat ett eller flera av FN:s mål för hållbar utveckling?

Utöver ovanstående bedömer juryn verksamheten utifrån följande allmänna kriterier:

 • Har företaget satt upp mål för verksamheten och aktivt försökt uppnå dem?
 • Har produkten/tjänsten planerats utifrån den potentiella kundens perspektiv? Vilket mervärde ger produkten/tjänsten kunden? Vilket problem löser den?
 • Vilka är UF-företagets viktigaste ekonomiska nyckeltal? Hurdan marginal har produkten/tjänsten? Förstår samtliga medlemmar i företaget företagets ekonomi?

Kilpailun palkinto vahvistuu alkuvuodesta 2020.

TEKIJÖIDEN TAKANA – PARAS AMMATILLINEN

Fennia uskoo siihen, että yhdessä pääsee pidemmälle kuin yksin. Siksi Fennia seisoo tekijöiden takana, tänään ja tulevaisuudessa. Fennia turvaa kaiken, mikä on sinulle tärkeää, jotta sinä voit keskittyä omien unelmiesi toteuttamiseen. Nuori Yrittäjyys ry ja Fennia yhdessä haluavat antaa seuraavan sukupolven muutoksentekijöille, innovaattoreille ja johtajille yrittäjyyden avaintaitoja.

Fennia palkitsee Uskalla Yrittää -finaalissa parhaan ammatillisen koulutuksen yrityksen, joka ottaa yritystoiminnassa huomioon sosiaaliset vaikutukset, taloudellisen kannattavuuden ja innovaation, unohtamatta erinomaista käytännön toteutusta. Toimintaa tarkastellaan sekä nykyhetken että tulevaisuuden näkökulmasta.

Tekijöiden takana -kilpailu on tarkoitettu ammatillisen koulutuksen NY-yrityksille. Kilpailuun ei ole erillistä ilmoittautumista, vaan kaikki ammatillisen koulutuksen NY-yritykset ovat mukana kilpailussa.

Fennian asiantuntijat arvioivat yritysten toimintaa yritysesittelyissä sekä messuilla ja niiden perusteella valitsevat voittajan

Tuomaristo kiinnittää arvioinnissa huomiota seuraaviin asioihin:

 • Sosiaaliset vaikutukset
  • Miten liiketoiminta auttaa paikallista yhteisöä?
  • Onko toiminnalla potentiaalia työllistää muita alueella?
  • Onko toiminnassa hyödynnetty paikallisia yhteistyökumppaneita ja tuottajia?
  • Tekeekö yritys yhteistyötä muiden alueellisten toimijoiden kanssa?
 • Vahva taloudellinen tulos
  • Onko yrityksen idea kannattava?
  • Onko yrityksellä potentiaalia kasvaa ja työllistää ihmisiä pitkällä aikavälillä?
 • Innovatiivisuus
  • Onko yrityksen liikeidean käytännön toteutus innovatiivinen?
  • Onko yrityksen toiminnassa kokeiltu asioita ja yritetty tehdä asioita eri tavalla kuin muut?

Näiden lisäksi tuomaristo arvioi toimintaa yleisillä kriteereillä:

 • Onko yritys asettanut itselleen tavoitteita ja onko niitä seurattu aktiivisesti?
 • Onko tuote / palvelu mietitty potentiaalisen asiakkaan näkökulmasta? Mitä lisäarvoa se tuo asiakkaalle? Minkä asiakkaan ongelman se ratkaisee?
 • Mitkä ovat NY-yrityksen tärkeimmät taloudelliset avainluvut? Millainen kate tuotteella / palvelulla on? Ymmärtävätkö kaikki NY-yrityksen jäsenet yrityksen taloudesta?

Kilpailussa on 500 euron rahapalkinto, joka myönnetään voittavalle NY-yritykselle.

NY-yrityksen tulee laskuttaa palkintosumma Nuori Yrittäjyys ry:ltä finaalin jälkeen, kuitenkin 15.5.2020 mennessä.

UNELMAT ELOSSA – BÄSTA INNOVATIONEN

Elo on suuri suomalainen työeläkevakuuttaja. Elo huolehtii, että sen asiakkaat saavat ansaitsemansa eläkkeet. Elo auttaa asiakkaitaan menestymään ja vastaamaan muuttuvan työelämän haasteisiin.

Suomalaisista yrityksistä joka kolmas ja yrittäjistä noin 40 prosenttia on valinnut Elon työeläkekumppanikseen. Elo vastaa tällä hetkellä noin 520 000 työntekijän ja yrittäjän tulevista eläkkeistä, huolehtii 240 000 eläkkeensaajasta ja noin 25 miljardin euron sijoitusomaisuudesta.

Elo on Nuori Yrittäjyys ry:n pääyhteistyökumppani ja he palkitsevat finaalissa parhaan korkea-asteen yrityksen, joka osoittaa yrittäjähenkisyyttä ja paloa yrittäjyyttä kohtaan.

Drömmar och Elo – Bästa innovationen-tävlingen är avsedd för UF-företag bland högskolor. Till tävlingen behövs ingen separat anmälan, utan alla UF-företag bland högskolor är med i tävlingen.

Elon asiantuntijat (1-2) arvioivat yritysten toimintaa yritysesittelyissä sekä messuilla ja niiden perusteella valitsevat voittajan.

Unelmat Elossa -kilpailussa etsitään NY-yritystä, joka on tuomariston mielestä kehittänyt liikeidean, jolla on potentiaalia menestyä oikeana yrityksenä ja liikeidean ympärille on rakennettu selkeä liiketoimintamalli.

Paras korkea-asteen yritystä etsiessä tuomaristo kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin:

 • Ongelma & ratkaisu
  • Yritys on tunnistanut ongelman ja tarjoaa siihen ratkaisun, joka eroaa kilpailijoista.
  • Yritys on kehittänyt vähintään MVPn (minimum viable product) tai prototyypin.
 • Liiketoimintamalli
  • Yritys tuottaa lisäarvoa asiakkaalle ja yritys on tunnistanut tärkeimmät asiakaskohderyhmänsä.
  • Yrityksen liiketoimintamalli on selkeä ja yrityksessä on potentiaalia kasvaa isommaksi liiketoiminnaksi.
  • Yritys ymmärtää toiminnan tärkeimmät taloudelliset avainluvut ja osaa kertoa, millainen kate tuotteella / palvelulla on.
 • Tavoitteellisuus ja suunnitelmallisuus
  • Yrityksellä on ollut selkeä toimintasuunnitelma, jonka mukaan toimintaa on kehitetty.
  • Yritys asettanut itselleen tavoitteita ja seurannut niitä aktiivisesti toiminnan ajan.
  • Yritys esittelee konkreettisia toimia todellisen ja kestävän liiketoiminnan varmistamiseksi. Esimerkiksi johtajuus, rekrytointi, päätöksenteko ja operatiivinen toiminta.
 • Yrittäjähenkisyys ja tulevaisuus
  • Yritys toimii yrittäjämäisesti ja osoittaa erinomaista yrittäjämäistä asennetta.
  • Yrityksellä on tulevaisuuden suunnitelma yritystoiminnan kehittämiseksi ja toiminnan seuraavat askeleet mietittynä.

Tävlingen har ett penningpris på 500 euro, som utdelas till det vinnande UF-företaget för företagets utveckling.

UF-företaget ska fakturera prissumman av Ung Företagsamhet rf efter finalen, dock senast 31.5.2019.

TAALERI LUOLA

Taaleri är huvudsamarbetspartner till Ung Företagsamhet rf och finalen Våga vara företagsam har i år en specialkategori, Taaleri Luola som är en pitchtävling för unga och ordnas av Taaleri på SuomiAreenas schen i Björneborg.

I finalen väljs fem företag som ska delta i evenemanget i Björneborg.

UF-företagen pitchar sina idéer framför publiken på SuomiAreena i Björneborg. Varje företag får respons av experter inom affärslivet och företagande.

Varje grupp premieras på SuomiAreenas scen. Här är alltså ett utmärkt tillfälle att vidareutveckla den egna UF-idén, få goda kontakter och nätverk samt ge vingar åt den egna idén.

I tävlingen Taaleri Luola kan delta UF-företag på andra stadiet och högskolor. Tävlingen har en separat förhandsanmälan, som ska inlämnas senast 17.4.2020. Här kan du anmäla dig HÄR.

I tävlingen väljs fem vinnare

För vinnarteamen i SuomiAreenas Taaleri Luola ordnas en sparringdag i Helsingfors 28.5.2019 kl. 10–16. För att delta i evenemanget krävs deltagande i sparringdagen.

Taaleri Luola -kilpailuun ei ole vielä ilmoittautuneita yrityksiä.
 • Taaleri väljer i finalen totalt fem UF-företag som i juli får pitcha sitt företag vid Finlands största diskussionsevenemang för aktuella frågor, SuomiAreena.
 • Taaleris experter utvärderar företagets verksamhet genom företagspresentationen samt på mässan och väljer vinnare utifrån dessa.

Tuomaristo arvioi seuraavia asioita kilpailussa:

 • idea
 • tiimi
 • toteutus
 • kasvu
 • esitys (yritysesittely + toiminta messuilla)

Varje UF-företag får ett arvode på 700 euro för uppträdandet, som UF-företaget kan använda för förberedelser inför sommarens evenemang. Arvodet förutsätter att företaget förbinder sig att delta i sommarens evenemang. Meddela omgående i fall att företaget inte kan delta. Om någon medlem inte kan eller vill delta i SuomiAreena, avtalas om ersättningspraxis separat.

Inför Taaleri Luola möts UF-företagen i en gemensam prepdag i Helsingfors i slutet av maj på Taaleris kontor. Ung Företagsamhet rf ersätter UF-företagarnas resekostnader till Helsingfors för prepning samt på sommaren till Björneborg.  Prepdagen ordnas i Helsingfors 28.5.2019 kl. 10–16. För att delta i evenemanget krävs deltagande i sparringdagen.

CARE FOR AMBITION

SEB on johtava pohjoismainen rahoituspalveluiden tarjoaja. Pankin toimintaa ohjaa ajatus, jonka mukaan luovuus ja innovatiivisuus ovat avaintekijöitä paremman maailman rakentamisessa. SEB on Nuori Yrittäjyys ry:n pääyhteistyökumppani.

Uskalla Yrittää -finaalissa SEB palkitsee innovatiivisen ja kunnianhimoisen toisen asteen NY-yrityksen Care for Ambition-palkinnolla.

Tävlingen Care for Ambition är avsedd för UF-företag inom andra stadiet. Till tävlingen behövs ingen separat anmälan, utan alla UF-företag på andra stadiet är med i tävlingen.

SEB:n asiantuntijat (2-3) arvioivat yritysten toimintaa yritysesittelyissä ja messuilla ja niiden perusteella valitsevat voittajan.

Care for Ambition -kilpailussa etsitään NY-yritystä, joka osoittaa kunnianhimoa, tahdonvoimaa ja päämäärätietoisuutta heidän yritystä kohtaan. Tekemisen taustalla on tiimi, joka toimii yhdessä ja rohkeasti liikeideaansa kehittäen.

Tuomaristo kiinnittää arvioinnissa huomiota seuraaviin asioihin:

 • Yrityksen liikeidea tai toteutus on innovatiivinen ja sillä on selkeä liiketoiminta- ja markkinointisuunnitelma.
 • Yrityksen taustalla on kunnianhimoinen ja dynaaminen tiimi. Tiimi osoittaa kipinää yrittäjyyttä kohtaan.
 • Liikeideassa on otettu huomioon vastuullisuus ja digitaaliset mahdollisuudet.

Näiden kriteereiden lisäksi tuomaristo arvioi yrittäjien oppimista ohjelman aikana: millaisia haasteita on ollut toiminnan aikana ja miten niistä on selvitty.

Kilpailussa on 500 euron rahapalkinto, joka myönnetään voittavalle NY-yritykselle yritystoiminnan kehittämiseen. Tämän lisäksi voittajatiimi pääsee osallistumaan Nuori Yrittäjyys ry:n Job Shadow -päivään lokakuussa 2020 ja seuraamaan SEB:n asiantuntijoita päivän ajan.

NY-yrityksen tulee laskuttaa palkintosumma Nuori Yrittäjyys ry:ltä finaalin jälkeen, kuitenkin 15.5.2020 mennessä.

YRITTÄMISEN ARVOINEN IDEA

OP:n tehtävänä on edistää omistaja-asiakkaiden ja toimintaympäristön kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Toimintaamme ohjaavat arvot: ihmisläheisyys, vastuullisuus ja yhdessä menestyminen.

Unelmista syntyy yrittäjiä ja haluamme tehdä yrittäjistä onnistujia. Meille kaikki yrittäjätarinat ovat tärkeitä. Olemme yrityksesi tukena niin verkossa kuin paikallisestikin, jotta sinä voit keskittyä olennaiseen.

OP on Nuori Yrittäjyys ry:n pääyhteistyökumppani ja Uskalla Yrittää -finaalissa palkitsee parhaan yrityksen, jossa on 1-2 NY-yrittäjää.

Yrittämisen arvoinen idea -kilpailu on tarkoitettu kaikille NY-yrityksille, joissa on 1-2 jäsentä. Kilpailuun ei ole erillistä ilmoittautumista, vaan kaikki NY-yritykset ovat kilpailussa mukana.

OP:n asiantuntijat arvioivat yritysten toimintaa yritysesittelyissä ja messuilla ja niiden perusteella valitsevat voittajan.

Tuomaristo kiinnittää arvioinnissa huomiota seuraaviin asioihin:

 • Yritys osaa selkeästi kertoa ja perustella omat vahvuutensa ja osaamisensa ja miten on hyödyntänyt niitä omassa yritystoiminnassa.
 • Yrityksen liikeidealle on ottajia, eli asiakkaita ja sille on kysyntää, joka on todistettu myynnillä.
 • Yrityksellä on suunnitelma ja halu jatkaa yritystoimintaa myös Vuosi yrittäjänä -ohjelman jälkeen jossain muodossa.
 • Yrityksessä on 1-2 jäsentä.

Kategorian voittaja pääsee osallistumaan Slush -tapahtumaan 19.-20.11.2020. Lisäksi voittaja saa oman mentorin tapahtumaan valmistautumista varten, jotta hän pystyy hyödyntämään tapahtuman annin omassa yritystoiminnassaan.

EIT KIERTOTALOUSINNOVAATIO

Nuori Yrittäjyys ry on mukana kansainvälisessä Young Innovators -projektissa, jonka rahoittajana on EIT RawMaterials. Uskalla Yrittää -finaalissa palkitaan korkea-asteen NY-yritys, joka on ottanut toiminnassaan huomioon kiertotalouden erilaiset elementit.

Kilpailu on tarkoitettu korkea-asteen NY-yrityksille. Kilpailuun ei ole erillistä ilmoittautumista, vaan kaikki finaalin korkea-asteen NY-yritykset ovat mukana kilpailussa. Kilpailussa ei ole ikärajaa.

EIT-asiantuntijat arvioivat yritysten toimintaa yritysesittelyissä sekä messuilla ja niiden perusteella valitsevat voittajan

Tuomaristo kiinnittää arvioinnissa huomiota seuraaviin asioihin:

 • Kiertotalous
  • Ideat, joissa tarkastellaan tuotteen tai palvelun koko arvoketjua ja elinkaarta, kuten suunnittelu, toimitus ja / tai valmistus sekä vastuullinen kulutus ja / tai kierrätys.
 • Kestävän tulevaisuuden rakentaminen
  • Etsimme ideoita, joissa käytetään suunnittelua tai luovaa ajattelua älykkäiden ratkaisujen kehittämiseen kestävyyden kannalta, etenkin sellaisia, joissa otetaan huomioon resurssitehokkuus tai tuotteen korvaaminen toisella.
 • Mahdollinen arvojen muuttaminen
  • Ideat, joilla on kunnianhimoinen tai luova konsepti ja joiden yhteiskunnalliset tai ympäristövaikutukset ovat erityisen merkittäviä.
 • Liiketoimintamahdollisuudet
  • Tarkastellaan markkinoiden kokoa ja onko idealla kilpailuetuja sekä taloudellisia menestysmahdollisuuksia.
 • Esityksen ja esittelyn laatu
  • Etsimme dynaamisia, luovia, kiinnostavia ja tehokkaita tiimejä, jotka osaavat viestiä ajatuksensa eteenpäin.

Tävlingen har ett penningpris på 500 euro, som utdelas till det vinnande UF-företaget för företagets utveckling.

UF-företaget ska fakturera prissumman av Ung Företagsamhet rf efter finalen, dock senast 31.5.2019.

JA ALUMNI AWARD

UF-alumner dvs. JA Alumni Finland ry är en självständig förening som drivs av aktiva före detta UF-företagare. Alla medlemmar i föreningen är före detta UF-företagare som velat fortsätta lära sig genom att göra och utöka sina nätverk med andra UF-alumner. Gemensamt för UF-alumnerna är företagaranda, entusiasm och attityden att lära genom att göra.

JA Alumni Award utdelas till entusistiska UF-företagare som utmärker sig under finalen. Tävlingen har ingen separat anmälan utan UF-alumer-styrelsen väljer prismottagare under finalen. Tävlingen är gemensam för alla UF-företag oavsett utbildningsstadie.

I juryn för priset UF-alumnen sitter medlemmar i styrelsen för UF-alumner, vilka under mässan går runt och intervjuar UF-företagare.

UF-alumners pris utdelas till ett UF-företag och dessutom till tre enskilda personer.

Tävlingens jury fäster vid bedömningen uppmärksamhet vid följande:

 • Utmärkt närverkare, dvs. företaget/personen presenterar sin idé öppet och bekantar sig med andra UF-företagare. En utmärkt nätverkare är sig själv, men har ett artigt och vänligt sätt.
 • Företagaranda, dvs. företaget/personen tror på sin idé och är entusiastisk över den.
 • Mod, dvs. företaget/personen har under UF-året visat mod genom att t.ex. modigt utveckla sin affärsidé, fortsatt företagandet trots svårigheter eller på annat sätt gått utanför sin bekvämlighetszon.
 • Bra teamspelare: teamets medlemmar stöder varandra och lyfter fram varandras styrkor.

Palkinto vahvistuu maaliskuussa 2020.

ANDRA PRISER

BÄSTA FÖRSÄLJNINGSTALET

Varje UF-företag som deltar i finalen vid mässan får hålla ett hisstal på 30 sekunder på evenemangsscenen i Kampen och det bästa premieras.

Tävlingen Bästa försäljningstalet är öppen för alla UF-företag oavsett utbildningsstadie. Till tävlingen behövs ingen separat anmälan, utan alla företag är automatiskt med i tävlingen. Hisstalet kan framföras av en eller flera representanter för företaget, men observera att tiden är bara 30 sekunder. Tävlingen är gemensam för alla utbildningsstadier.

Tävlingen Bästa försäljningstalet har en jury på 2–4 personer som hör på alla hisstal och väljer det bästa. Juryn bekantar sig i förväg med UF-företaget via presentationstexter på webben. I denna tävling avgör hisstalet dvs. pitchen!

Bästa hisstalet är en slagkraftig och strukturerad helhet som väcker intresse hos åhöraren. Juryn bedömer hisstalet enligt följande kriterier:

 • Intresseväckande inledning och slut
 • Genomtänkt och tydligt innehåll
  • Vilket problem löser företaget?
  • Vilka är företagets kunder?
  • Vad kostar produkten/tjänsten?
  • Varför är företaget unikt?

Kilpailussa on 100 euron rahapalkinto, joka myönnetään voittavalle NY-yritykselle.

NY-yrityksen tulee laskuttaa palkintosumma Nuori Yrittäjyys ry:ltä finaalin jälkeen, kuitenkin 15.5.2020 mennessä.

BÄSTA SOME

I tävlingen Mest gillat på sociala medier samlar UF-företagen gillare till sina egna teambilder. Tävlingen är en möjlighet att sprida att teamet deltar i finalen Våga vara företagsam. I tävlingen vinner ett företag som samlar mest genuina gillanden och kommentarer för sin bild i fotoalbumet för Ung Företagsamhet rf.

Tävlingen Mest gillad på sociala medier är öppen för alla UF-företag oavsett utbildningsstadie. Delta i tävlingen genom att lämna in en teambild (se förhandsuppgift här) senast 26.4.2019. Tävlingen är gemensam för alla utbildningsstadier.

Ung Företagsamhet rf publicerar på Facebook ett album där alla finalister presenteras. Fotoalbumet publiceras 28.4.2019 och man kan gilla det fram till 8.5.2019 kl. 23.59. I tävlingen vinner det UF-företag som har mest genuina gillanden och kommentarer på sin bild. Betald reklam för bilden tillåts ej, men bilden kan delas på övriga sociala medier.

Då tävlingstiden är slut kontrollerar Ung Företagsamhet rf vilket UF-företag som har flest gillanden och kommentarer på sina bilder i fotoalbumet.

Tävlingen har ett penningpris på 100 euro, som utdelas till det vinnande UF-företaget.

UF-företaget ska fakturera prissumman av Ung Företagsamhet rf efter finalen, dock senast 31.5.2019.

BÄSTA MÄSSMONTERN

I tävlingen Bästa mässmonter söks ett UF-företag som har den mest anslående och omfattande mässmontern.

Tävlingen Bästa mässmonter är avsedd för UF-företag inom grundskola och andra stadiet. Till tävlingen behövs ingen separat anmälan, utan alla UF-företag är med i tävlingen.  Tävlingen är gemensam för båda utbildningsstadierna.

Tävlingen Bästa mässmonter bedöms av tävlingens huvudjury. Juryn bedömer mässmontrarna under mässan och väljer en vinnare.

En bra mässmonter är en helhet som kompletterar UF-företagets produkt eller tjänst. I finalen har alla företag likadana bord i användning och bordet kan dekoreras som företaget vill och som stöd kan man ha t.ex. en roll-up.

Vid valet av den bästa mässmontern fäster juryn uppmärksamhet vid detta:

 • Mässmontern är en tydligt uppbyggd helhet med
  • Framsatta produkter
  • Prislista
  • Team och teamets kläder
  • Grafisk profil
 • Montern lockar kunden att bekanta sig med företaget närmare
 • Mässmontern stöder företagets produkt eller tjänst samt företagets image
 • Företaget kan berätta om sin plan för montern – varför har man utfört montern som man utfört och vilken nytta har företaget av den

Tävlingen har ett penningpris på 200 euro som utdelas till det vinnande UF-företaget.

UF-företaget ska fakturera prissumman av Ung Företagsamhet rf efter finalen, dock senast 31.5.2019.

BÄSTA SÄLJTEAMET

I tävlingen Bästa säljteamet söks ett UF-företag med utmärkt säljkompetens.  En bra säljare kan berätta om produkten, företaget, lyssna på kunden och dennes behov samt motivera varför företagets produkt eller tjänst är bra för kunden. Dessutom ska säljaren föra sig bra, prata tydligt och ha kontroll vid affärsmöten som gäller företaget.

Tävlingen Bästa säljteamet är avsedd för UF-företag inom grundskola, andra stadiet och högskolor. Till tävlingen behövs ingen separat anmälan, utan alla UF-företag är med i tävlingen. I tävlingen väljs vinnare för alla utbildningsstadier.

Tävlingen Bästa säljteamet bedöms av tävlingens huvudjury. Juryn bedömer UF-företagens säljs- och förhandlingskompetens under mässan och väljer vinnare.

Inte ens de bästa produkterna eller tjänsterna säljer sig själv, så aktivt säljarbete är en viktig del av företagets framgång för alla företagare.

Juryn bedömer följande vid valet av det bästa säljteamet:

 • Företaget säljer på ett aktivt men kundorienterat sätt
 • Säljaren kan berätta om lösning ensom företaget tillhandahåller och vilka fördelarna är för köpare
 • Säljarna är utmärkta på att lyssna och förhandla
 • Säljarna erbjuder aktivt lösningen och strävar efter att ta hem affären

Tävlingen har ett penningpris på 100 euro, som utdelas till det vinnande UF-företaget.

UF-företaget ska fakturera prissumman av Ung Företagsamhet rf efter finalen, dock senast 31.5.2019.

BÄSTA TJÄNSTEN

Paras palvelu -kilpailussa etsitään NY-yritystä, joka erottuu finaalissa palveluliikeideallaan.

Tävlingen Bästa tjänsten är avsedd för UF-företag inom grundskola och andra stadiet och tävlingen är gemensam för dessa. Tävlingen har ingen separat anmälan, utan alla UF-företag som har som affärsidé att erbjuda en tjänst är med i tävlingen.  Tävlingen är gemensam för båda utbildningsstadierna.

Huvudjuryn i finalen bedömer tävlingen Bästa tjänsten. Juryn bedömer företagens verksamhet och affärsidé utifrån rapporten och mässaktiviteten och väljer en vinnare.

Bästa tjänsten är innovativ och ett svar på ett praktiskt problem. Bästa tjänsten kan vara en ny innovation eller en förbättring på befintliga lösningar. Bästa tjänstens egenskaper ser kunden som bra funktion, tillförlitlighet, pris-kvalitetsförhållande och en tydlig tjänst. Tjänsten ska vara en lönsam och avgränsad helhet för företaget som har Bästa tjänsten (pris-kvalitetsförhållande för företaget).

Tjänsten kan också höra ihop med en produkt, men produktens tillverkningskostnader ska vara små jämfört med tjänstens pris (t.ex. på café kan specialkaffe kosta 4 € och största delen är kostnader för tjänsten). Tjänstens utförande får inte vara beroende av en persons speciella talanger (t.ex. artist eller trollkonstnär). 

Juryn fäster uppmärksamhet vid detta:

 • Tjänsten har nyhetsvärde och löser kundens problem som företagets identifierat
 • Företaget har identifierat tjänstens viktigaste målgrupper och utrett målgruppernas behov
 • Tjänstens inköpsprocess är tydlig och lätt för kunden
 • Tjänsten har en tydlig och grundad prissättningsmodell
 • Tjänsten har kommersialiserats bra och konceptet har vidareutvecklats utifrån t.ex. kundrespons
 • Tjänsten som företaget tillhandahåller är en tydlig helhet
 • Juryn ser det som meriterande om tjänsten beaktar cirkulär ekonomi

Tävlingen har ett penningpris på 200 euro som utdelas till det vinnande UF-företaget.

UF-företaget ska fakturera prissumman av Ung Företagsamhet rf efter finalen, dock senast 31.5.2019.

BÄSTA PRODUKTEN

I tävlingen Bästa produkten söks ett UF-företag som urskiljer sig ur mängden i finalen med sin produkt.

Tävlingen Bästa produkten är avsedd för UF-företag inom grundskola och andra stadiet. Till tävlingen behövs ingen separat anmälan, utan alla UF-företag är med i tävlingen. Tävlingen är gemensam för båda utbildningsstadierna.

Huvudjuryn i finalen bedömer tävlingen Bästa produkten. Juryn bedömer företagens verksamhet och produkt utifrån rapporten och mässaktiviteten och väljer vinnare.

Bästa produkten är innovativ, svarar på praktiska problem eller är ett nytt sätt att göra något.

Juryn fäster uppmärksamhet vid följande då den bästa produkten väljs:

 • Produkten har nyhetsvärde och är en innovativ lösning på kundens problem
 • Företaget har identifierat produktens viktigaste målgrupper och utrett målgruppernas behov
 • Produkten är användarvänlig och har utvecklats utifrån kundernas behov
 • Produkten har en tydlig och motiverad prissättningsmodell
 • Produkten har kommersialiserats bra och konceptet har utvecklats under verksamheten
 • Som extra förtjänst ser juryn om produkten är ekologisk och beaktar cirkulär ekonomi

Tävlingen har ett penningpris på 200 euro som utdelas till det vinnande UF-företaget.

UF-företaget ska fakturera prissumman av Ung Företagsamhet rf efter finalen, dock senast 31.5.2019.

Back To Top