skip to Main Content

Under Våga vara företagsam -evenemanget väljs läsårets bästa UF-företag i grundstadiet, andra stadiet och högskolstadiet. Förutom huvudprisen utdelas också pris i andra kategorier.

Finlands bästa företag väljs av en jury som består av affärslivets proffs. Juryn bekantar sig med företagens verksamhet för två dagar.

Finlands bästa UF-företag

Läs tävlingens beskrivning och kriterierna för juryn – UF Ett år som företagare -program (grund- och andra stadiet)

De bästa UF-företagen under läsåret väljs alltså både från det första och det andra stadiet. Det bästa UF-företaget väljs i finalen och helheten avgör vinnaren. Domarna bedömer UF-företagens verksamhet på mässan, under företagspresentationen och i domarnas intervjuer.

I UF Ett år som företagare -programmet är det meningen ät lära sig följande saker:

 • Grupparbete
 • Problemlösning
 • Interaktionsberedskap
 • Initiativrik informationsletande och inlärning
 • Kunskapernas applikation i praktik
 • Affärsverksamhetsberedskap (marknadsföring, ekonomisk kontroll, ledarskap)

Juryns uppgift är att uppskatta inlärningen på grund av det vad UF-företaget har skapat och gjort under läsåret och hur väl det har förberett sig till den nationella finalen.

Framgångsreceptet för ett väl lyckat företag är det här:

 • En fungerande och genomförbar idé och produkt/tjänst.
 • En verksamhetsplan, där idéns funktionalitet har uppskattats och förverkligandet i praktiken planerats.
 • Ett mångsidigt och väl organiserat förverkligande för företaget i praktiken (planering, produktion, marknadsföring, bokföring, rapportering). Förverkligandet innehåller mycket att gör, aktiviteter, olika funktioner och inlärningserfarenheter.
 • En bra och klar rapportering för att förklara verksamheten och inlärningen.
 • En väl planerad företagspresentation.
 • Ett bra uttryck i juryns intervju. En klar utsikt av utvecklingsmöjligheterna för egen verksamhet. Olika medlemmar svarar på frågorna och har en gemensam vision.
 • Stor vela att lära och utveckla sig också i framtiden.
 • Tillräckligt med omsättning/kunder och ett positivt resultat, så att företaget kan bevisa idéns funktionalitet och sin egen aktivitet också i skaffandet av kunder.

Omsättning och företagets vinster under läsåret är viktiga eftersom de påpekar företagets potential och är ett bevis av det gjorda arbetet. Storleken av vinsterna spelar inte en så stor enskild roll för att idéerna är olika och deras förtjäningspotential under läsåret kan också bero på ungdomarnas boplats.

Verksamhet under mässan

Under mässan ser man på följande saker:

 • Hur fungerar UF-företagets samarbete medlemmarna emellan?
 • Hur lyckas UF-företaget presentera deras produkter och företaget under mässan?
 • Är företagets stand en visuellt logisk helhet och hjälper den försäljningsarbetet?

Företagspresentation

 • En 4 minuter lång företagspresentation, som är gjord av UF-företagarna och är en klar helhet om företaget och dess möjligheter.
 • Deltagarna får använda presentationsmaterial i deras förevisning, som t.ex. PowerPoint, Prezi, en PDF-presentation, eller annat visuellt stödmaterial. Annat som inte är ”live” får inte användas.
 • Det är tillåtet att använda korta videor, men videon ingår till fyra minuters tid. Det lönar sig att fundera noggrant har presentationen nytta av videon.
 • Presentationsspråk:
  • Grundstadiets företagspresentation genomförs på finska, svenska eller engelska.
  • Det yrkesinriktade andra skedets och gymnasiers företagspresentationer genomförs på engelska.

OBS! Företagspresentationen är också en separat tävlingskategori och både grundstadiets och det andra stadiets bästa företagspresentationer belönas.

Jury intervju

 • En 5 minuter lång intervju, dit företaget anländer som en grupp.
 • Intervjuns mål är att ge domarna en klar och tydlig bild av företagets verksamhet. Bedömningen betonar kunskaper och färdigheter inför intervjuer/förhandlingar, klarheten på svaren, hur man håller sig till ämnet, argument för företagets framgångsmöjligheter och att svaren följer det som presenterats i delårsrapporten.
 • Språk: Intervjuerna genomförs för alla UF-företag antingen på finska, svenska eller engelska enligt gruppens önskemål.

OBS! Medlemmarna i det bästa företaget i det andra stadiet får den 31 juli 2018 vara högst 21 år gamla. Åldersgränsen baserar sig på JA Europe regler, som gäller finalen i Europa. 

 

Läs tävlingens beskrivning och kriterierna för juryn – NY Start Up -program (högskolstadiet) (på engelska)

Overall Judging Concept for the NY Start Up -final

 • Throughout the judging process, the judges think of themselves as potential investors or partners in the company and the team that participates in the final.
 • Judges evaluate the learning or the whole team during the NY Start Up –program and the change this experience has had to every member of the team.
 • In company point of view the main aspect judges look at is the Value (Financial, cultural or social) each start-up is creating and its potential to grow and the team behind the idea. Is the idea viable, has the team learned during the year and has the team showed a commitment to deliver their promises?
 • The company who has met the formal criteria and received the best scores from highest number of judges will win the final.

Evaluation events in the final

The following touch points (% of total score) are used by judges when evaluating the companies in the finals.

 • NY Start Up pitch deck (30%)
 • Stage presentation/pitch (30%)
 • Interview with judges (30%)
 • Stand presentation (10%)

Download the full judging criteria HERE.

Priser för bästa UF-företag

Grundstadiet

Det bästa UF-företaget i grundskolan får möjligheten att spendera dagen med Microsoft samt bekanta sig ned företagets verksamhet och kultur. Eventuella resekostnader betalas för både elever och lärare.

Dagen ordnas på 29.5.2018 klockan 9 – 15 i Esbo.

Andra stadiet

Andra stadiets bästa UF-företag representerar Finland i EM-tävlingen i Serbia i Juli 2018.

Läs mera om finalen.

Högskolstadiet

Högskolstadiets bästa UF-företag representerar Finland i EM-tävlingen i Latvia i Juni 2018.

Läs mera om finalen.

Tävlingskategorier gemensamma för alla

Bästa försäljningstalet under mässan

Kamppi Köpcentrum är ett av Helsingfors mest betydelsefulla mötesställen och över 100 000 människor passerar dagligen genom köpcentret.

Under finalens mässan får varje UF-företag stiga upp på scenen och genom ett kort försäljningstal hålla en beskrivning om deras företag. Försäljningstalet räcker 30 sekunder och det hörs i hela köpcentret. Försäljningstalet är kort och koncist och väcker kundens intresse för produkten eller tjänsten.

Sociala medians presens -tävling

I sociala medians tävling samlar UF-företagen gilla-markeringar för sin egen bild. Ung Företagsamhet rf publicerar ett bildalbum av alla finalister på Facebook. Albumet publiceras 6.4.2018 och gillandet är möjligt tills 18.4.2018 klockan 23:59.

UF Ett år som företagare -programmets tävlingar

Bästa försäljaren

En bra försäljare kan berätta om sin produkt och om sitt företag, lyssna på kunden och dess behov samt motivera varför företagets produkt/tjänst är passande för kunden. Dessutom måste försäljaren bete sig väl och diskutera klart och tydligt.

Även den bästa produkten eller tjänsten säljer inte sig själv, så ett aktivt försäljningsarbete är en viktig del för varje företagares framgång.

Bästa utställarplatsen

På mässan i Kampen har varje UF-företag sin egen utställarplats och bland dem kommer juryn att utse den bästa. En bra utställarplats är en helhet som kompletterar den produkt eller den tjänst som UF-företaget erbjuder. Trots att alla UF-företag har likadana bord kan man sticka ut genom att ställa fram sin produkt på ett dekorativt sätt. Titta gärna på vår video som ger en översikt över mässavslutningen år 2015. Du kan snappa upp idéer från den!

Suomen Yrittäjät Signature Award: Bästa produkten

Den bästa produkten är innovativ, ger ett svar på ett praktiskt problem eller är ett nytt sätt att göra något.

Den bästa produkten är användarvänlig, den har ett bra pris-kvalitetsförhållande och en fungerande design. Om produkten är ekologisk och återvinningsbar är det ett bra tillägg.

 

 

Fennia Signature Award: Bästa tjänsten

Den bästa tjänsten är ett innovativt sätt att verka och är svaret på ett praktiskt problem. Den bästa tjänsten kan vara en ny innovation eller ett bättre sätt att göra något på än det nuvarande sättet. Egenskaper för den bästa tjänsten enligt kundens behov är att den fungerar, man kan lita på den, förhållandet mellan pris och kvalitet och tjänstens klarhet.

Sett från företagets sida, ska tjänsten vara en lönsam och väldefinierad helhet (pris-kvalitetsförhållande sett ur företagets perspektiv). Tjänsten kan också inkludera en produkt, men då ska produktens produktionskostnader vara små gentemot priset på tjänsten (t.ex. kan en kopp specialkaffe kosta 3 euro i ett café, men största delen av summan består av tjänstens utgifter). Tjänstens verkställande får inte vara beroende av en enskild människas specialkunskaper.

UF Start Up -programmets tävlingar

Bästa försäljaren

En bra försäljare kan berätta om sin produkt och om sitt företag, lyssna på kunden och dess behov samt motivera varför företagets produkt/tjänst är passande för kunden. Dessutom måste försäljaren bete sig väl och diskutera klart och tydligt.

Även den bästa produkten eller tjänsten säljer inte sig själv, så ett aktivt försäljningsarbete är en viktig del för varje företagares framgång.

Bästa företagspresentationen

Meningen med företagspresentationen är att ge UF-företagen en möjlighet att presentera verksamheten för en riktig publik och se hur väl de får sina lyssnare att bli intresserade av företaget och dess verksamhet.

Interaktionsberedskap är en viktig del av varje företagares vardag. Företagspresentationens idé är att ge studeranden en möjlighet att få respons om sin kommunikation samt om det hur egen verksamhet marknadförs för utomstående fasetter.

Företagspresentationen samlar ihop företagets viktigaste erfarenheter och utföranden under UF-året. I presentationen bör man berätta om sluttningar och medlut – vad ni har lärt er av gjorda misstag och vad ni har utfört. Kom ihåg att berätta om era inlärningserfarenheter under året. Företagspresentationen är inte produktpresentation.

 • En 4 minuter lång presentation av företaget, som är gjord av UF-företaget själv och är en klar och tydlig helhet av företaget och dess möjligheter.
 • Deltagarna får använda presentationsmaterial i deras förevisning, som t.ex. PowerPoint, Prezi, en PDF-presentation, eller annat visuellt stödmaterial. Annat som inte är ”live” får inte användas.
 • Det är tillåtet att använda korta videor, men videon ingår till fyra minuters tid. Det lönar sig att fundera noggrant har presentationen nytta av videon.
 • Presentationsspråket är engelska.
Elo Signature Award: Unelmat Eloon! Bästa innovation

Juryn väljer i finalen det företaget som enligt den har mest potential att lyckas som ett företag. Företagets medlemmar har en vela och ett syfte att fortsätta verksamheten också efter programmet.

Back To Top