skip to Main Content

I finalen Våga vara företagsam väljs läsårets bästa UF-företag i serier inom grundläggande utbildning, andra stadiet och högskolor. Utöver huvudpriserna utdelas också priser i andra kategorier. Finlands bästa företag väljs av en jury med professionella inom näringslivet som under två dagar bekantar sig med företagen.

FINLANDS BÄSTA UF-FÖRETAG

GRUNDSKOLA

Det bästa UF-företaget inom grundläggande utbildning får tillbringa en dag bland den nyaste tekniken på Microsofts huvudkontor på Kägeludden i Esbo.

Ung Företagsamhet rf betalar vinnarteamets och lärarens resa och eventuellt inkvartering. Dagen för besöket är onsdag 29.5.2019.

 1. Rapport som ska lämnas in i förväg (på finska, svenska eller engelska) / INFORMATION HÄR
 2. Företagspresentation på fyra minuter (på finska, svenska eller engelska) / INFORMATION HÄR
 3. Hur bra företaget klarar sig under mässan (juryn bedömer företagets aktivitet på mässan genom att gå runt och intervjua företag)
 4. Juryns intervju (på finska, svenska eller engelska)

Rapport

Juryn bedömer rapporten så här:

 • Har rapporten en tydlig sammanfattning med det viktigaste i korthet?
 • Innehåller rapporten viktiga och väsentliga uppgifter om företaget och företagsverksamheten?
  • Vilken är företagets huvudmålgrupp och varför?
  • Vilka är företagets konkurrenter?
  • Vilka är företagets huvudsakliga marknadsföringskanaler och varför har man valt just dem? Fungerar de?
 • Vad kan UF-företaget att erbjuda sina kunder?
 • Vilka konkurrensfördelar har företaget jämfört med konkurrenterna?
 • Hur har produkten/tjänsten prissatts och varför? Är priset konkurrenskraftigt?
 • Beskrivs UF-företagets ekonomiska situation på ett tydligt sätt i rapporten?
  • Presenteras företagets nyckeltal i rapporten?
  • Har nyckeltalen förklarats och analyserats?
  • Är de ekonomiska uppgifterna i rapporten korrekta eller innehåller de fel?
 • Beskrivs företagets organisation i rapporten?
  • Har medlemmarna tydligt fördelade roller?
  • Har rapportens strukturerats på ett vettigt sätt?
 • Framgår det i rapporten om företaget förstår sin egen företagsverksamhet, produktivitet och potential att klara sig som ett riktigt företag?
 • Berättar företagarna i rapporten vad de lärt sig?
  • Berättar de om goda och dåliga erfarenheter?
  • Har man stött på utmaningar och hur har man klarat av dem?
  • Vilka framtidsplaner har företagarna och beskrivs de?

Företagspresentation

Juryn bedömer företagspresentationen så här:

 • Framgår företagets viktigaste prestationer och erfarenheter i presentationen?
 • Hurdan är produktens/tjäntens beskrivning (vad, varför, vem, hur)? Beskrivs styrkorna och konkurrensfördelarna? Vilket värde genererar företaget kunderna? Vad är företagets unique selling point?
 • Berättar företaget om sin ekonomi?
 • Är presentationen proffsig och beskriver den företagets verksamhet?
 • Lyckas företaget berätta om sin verksamhet på ett intressant sätt? Når företaget sin målgrupp med presentationen?
 • Berättar företaget hur verksamhetens utvecklats under programmet? Vad har företaget och dess medlemmar lärt sig under programmet?
 • Motsvarar presentationen företagets image?

Ingående kriterier och bedömningsgrunder för företagspresentationen hittas vid Bästa företagspresentation-tävlingen.

Under mässan

Under mässan följer juryn detta:

 • Hur fungerar samarbetet mellan medlemmarna i UF-företaget?
 • Hur lyckas UF-företaget presentera sina produkter och sitt företag på mässan?
 • Är mässmontern en visuellt logisk helhet och stöder den försäljningen?
 • Skiljer sig mässmontern ur mängden? Kan företaget berätta om mässmonterns styrkor?

Intervju med juryn

Vid intervjun bedömer juryn detta:

 • Hur berättar företagarna om sina erfarenheter under UF-året? Vad har de lärt sig (som individer och grupp) och hur kan de dra nytta av det i framtiden?
 • Har företaget haft målsättningar under året? Hurdana utmaningar har man stött på under året och hur har man klarat dem? Har företaget haft en tydlig rollfördelninga för sina medlemmar under året?
 • Kan företaget berätta vilket mervärde företaget genererar sina kunder? Vilka är företagets styrkor och svagheter? Berättar företaget om sina ekonomiska nyckeltal (driftsbidraget och hur det bildats, omsättningen)? Vilka är företagets kunder och hur nås de? Vad borde företaget göra annorlunda för att klara sig som ett riktigt företag?
 • Hurdan attityd har företagarna? Hurdana framtidsplaner har företagarna? Tänker de fortsätta med företagsverksamheten efter UF-året? Har företaget en tydlig vision om verksamhetens utvecklingsmöjligheter?

Juryn bedömer UF-företagets verksamhet samt lärande i finalen.

Bedömning av verksamheten

Innovation, värdegenerering, marknadsföring

 • Är UF-företagets produkt/tjänst innovativ?
 • Är UF-företagets affärsidé sådan att den kunde klara sig utanför Finlands gränser?
 • Har UF-företaget en vettigt genomförd marknadsföring?
 • Har UF-företaget gjort marknadsundersökningar eller frågat sina kunder om respons? Har produkten/tjänsten utvecklats utifrån responsen?
 • Vilka marknadsföringskanaler använder UF-företaget? Varför används de valda kanalerna? Har kunder nåtts via kanalerna?
 • Om UF-företaget sysslar med återförsäljning, på vilket sätt genererar det mervärde för kunderna?
 • Kan de studerande berätta varför deras produkt/tjänst behövs? Vilket av kundens problem löses?

Produkt/tjänst, utveckling, kundorientering

 • Varifrån har tanken kommit ursprungligen och hur har tanken blivit affärsverksamhet?
 • Vem är kund till UF-företagets produkt/tjänst?
 • Har produkten/tjänsten tänkts ut ur potentiella kunders perspektiv? Vilket mervärde genereras kunden?

Målsättningar, planer och administration

 • Har UF-företaget en tydlig verksamhetsplan?
 • Har UF-företaget ställt upp egna mål och följts de upp aktivt under läsåret?
 • Hur har UF-företaget byggts upp? Har alla medlemmar en tydlig roll?
 • På vilket sätt följde UF-företaget upp vad som skedde i företaget? Användes ett system?

Ekonomisk framgång

 • Vilka är UF-företagets viktigaste ekonomiska nyckeltal? Hur stor täckning har produkten/tjänsten?
 • Förstår alla medlemmar i UF-företaget företagets ekonomi?
 • Känner UF-företaget till de ekonomiska faktorer som påverkar priset och kostnaderna?

Omsättningen och företagets vinst under läsåret beaktas, eftersom detta visar företagets potential och är ett bevis på väl utfört arbete. Enbart vinsten har dock inte så stor betydelse, eftersom idéerna är olika och också potentialen till intjänande under läsåret kan variera beroende på boendeort.

Bedömning av lärande

Grupparbete

 • Har UF-företagets medlemmar förstått betydelsen av grupparbete och individens inverkan på gruppens arbete?
 • Är alla medlemmar aktivt med i UF-företagets verksamhet?
 • Är UF-företagets medlemmar tillsammans stolta över sitt arbete och sina resultat?
 • Har UF-företaget samarbetat och nätverkat med andra aktörer? Till exempel med företagare i regionen.

Reflektioner och utvärdering av eget lärande

 • Kan UF-företagarna berätta om det de lärt sig under UF-året?
 • Har UF-företagarna lärt av varandra och stött varandra under året?
 • Har företaget stött på utmaningar under läsåret? Hur klarade man dem?
 • Har UF-företaget gjort misstag? Vad lärde man sig av dem och påverkade detta företagets verksamhet?
 • Har UF-företaget förbättrat sin verksamhet under året?

Uppträdande och kommunikation

 • Uppträder UF-företaget på ett övertygande sätt?
 • Kan man se en företagarattityd hos UF-företagarna?
 • Kommunicerar UF-företaget på ett tydligt sätt?

Tävlingen för grundläggande utbildning har ingen nedre eller övre åldersgräns.

ANDRA STADIET

Det bästa UF-företaget inom grundläggande utbildning representerar Finland  i EM-tävlingen i Lille i Frankrike 3–5.7.2019. Läs mera om finalen.

 1. Rapport som ska lämnas in i förväg (på finska, svenska eller engelska) / INFORMATION HÄR
 2. Företagspresentation på fyra minuter (på engelska) / INFORMATION HÄR
 3. Hur bra företaget klarar sig under mässan (juryn bedömer företagets aktivitet på mässan genom att gå runt och intervjua företag)
 4. Juryns intervju (på finska, svenska eller engelska)

Rapport

Juryn bedömer rapporten så här:

 • Har rapporten en tydlig sammanfattning med det viktigaste i korthet?
 • Innehåller rapporten viktiga och väsentliga uppgifter om företaget och företagsverksamheten?
  • Vilken är företagets huvudmålgrupp och varför?
  • Vilka är företagets konkurrenter?
  • Vilka är företagets huvudsakliga marknadsföringskanaler och varför har man valt just dem? Fungerar de?
 • Vad kan UF-företaget att erbjuda sina kunder?
 • Vilka konkurrensfördelar har företaget jämfört med konkurrenterna?
 • Hur har produkten/tjänsten prissatts och varför? Är priset konkurrenskraftigt?
 • Beskrivs UF-företagets ekonomiska situation på ett tydligt sätt i rapporten?
  • Presenteras företagets nyckeltal i rapporten?
  • Har nyckeltalen förklarats och analyserats?
  • Är de ekonomiska uppgifterna i rapporten korrekta eller innehåller de fel?
 • Beskrivs företagets organisation i rapporten?
  • Har medlemmarna tydligt fördelade roller?
  • Har rapportens strukturerats på ett vettigt sätt?
 • Framgår det i rapporten om företaget förstår sin egen företagsverksamhet, produktivitet och potential att klara sig som ett riktigt företag?
 • Berättar företagarna i rapporten vad de lärt sig?
  • Berättar de om goda och dåliga erfarenheter?
  • Har man stött på utmaningar och hur har man klarat av dem?
  • Vilka framtidsplaner har företagarna och beskrivs de?

Företagspresentation

Juryn bedömer företagspresentationen så här:

 • Framgår företagets viktigaste prestationer och erfarenheter i presentationen?
 • Hurdan är produktens/tjäntens beskrivning (vad, varför, vem, hur)? Beskrivs styrkorna och konkurrensfördelarna? Vilket värde genererar företaget kunderna? Vad är företagets unique selling point?
 • Berättar företaget om sin ekonomi?
 • Är presentationen proffsig och beskriver den företagets verksamhet?
 • Lyckas företaget berätta om sin verksamhet på ett intressant sätt? Når företaget sin målgrupp med presentationen?
 • Berättar företaget hur verksamhetens utvecklats under programmet? Vad har företaget och dess medlemmar lärt sig under programmet?
 • Motsvarar presentationen företagets image?

Ingående kriterier och bedömningsgrunder för företagspresentationen hittas vid Bästa företagspresentation-tävlingen.

Under mässan

Under mässan följer juryn detta:

 • Hur fungerar samarbetet mellan medlemmarna i UF-företaget?
 • Hur lyckas UF-företaget presentera sina produkter och sitt företag på mässan?
 • Är mässmontern en visuellt logisk helhet och stöder den försäljningen?
 • Skiljer sig mässmontern ur mängden? Kan företaget berätta om mässmonterns styrkor?

Intervju med juryn

Vid intervjun bedömer juryn detta:

 • Hur berättar företagarna om sina erfarenheter under UF-året? Vad har de lärt sig (som individer och grupp) och hur kan de dra nytta av det i framtiden?
 • Har företaget haft målsättningar under året? Hurdana utmaningar har man stött på under året och hur har man klarat dem? Har företaget haft en tydlig rollfördelninga för sina medlemmar under året?
 • Kan företaget berätta vilket mervärde företaget genererar sina kunder? Vilka är företagets styrkor och svagheter? Berättar företaget om sina ekonomiska nyckeltal (driftsbidraget och hur det bildats, omsättningen)? Vilka är företagets kunder och hur nås de? Vad borde företaget göra annorlunda för att klara sig som ett riktigt företag?
 • Hurdan attityd har företagarna? Hurdana framtidsplaner har företagarna? Tänker de fortsätta med företagsverksamheten efter UF-året? Har företaget en tydlig vision om verksamhetens utvecklingsmöjligheter?

Juryn bedömer UF-företagets verksamhet samt lärande i finalen.

Bedömning av verksamheten

Innovation, värdegenerering, marknadsföring

 • Är UF-företagets produkt/tjänst innovativ?
 • Är UF-företagets affärsidé sådan att den kunde klara sig utanför Finlands gränser?
 • Har UF-företaget en vettigt genomförd marknadsföring?
 • Har UF-företaget gjort marknadsundersökningar eller frågat sina kunder om respons? Har produkten/tjänsten utvecklats utifrån responsen?
 • Vilka marknadsföringskanaler använder UF-företaget? Varför används de valda kanalerna? Har kunder nåtts via kanalerna?
 • Om UF-företaget sysslar med återförsäljning, på vilket sätt genererar det mervärde för kunderna?
 • Kan de studerande berätta varför deras produkt/tjänst behövs? Vilket av kundens problem löses?

Produkt/tjänst, utveckling, kundorientering

 • Varifrån har tanken kommit ursprungligen och hur har tanken blivit affärsverksamhet?
 • Vem är kund till UF-företagets produkt/tjänst?
 • Har produkten/tjänsten tänkts ut ur potentiella kunders perspektiv? Vilket mervärde genereras kunden?

Målsättningar, planer och administration

 • Har UF-företaget en tydlig verksamhetsplan?
 • Har UF-företaget ställt upp egna mål och följts de upp aktivt under läsåret?
 • Hur har UF-företaget byggts upp? Har alla medlemmar en tydlig roll?
 • På vilket sätt följde UF-företaget upp vad som skedde i företaget? Användes ett system?

Ekonomisk framgång

 • Vilka är UF-företagets viktigaste ekonomiska nyckeltal? Hur stor täckning har produkten/tjänsten?
 • Förstår alla medlemmar i UF-företaget företagets ekonomi?
 • Känner UF-företaget till de ekonomiska faktorer som påverkar priset och kostnaderna?

Omsättningen och företagets vinst under läsåret beaktas, eftersom detta visar företagets potential och är ett bevis på väl utfört arbete. Enbart vinsten har dock inte så stor betydelse, eftersom idéerna är olika och också potentialen till intjänande under läsåret kan variera beroende på boendeort.

Bedömning av lärande

Grupparbete

 • Har UF-företagets medlemmar förstått betydelsen av grupparbete och individens inverkan på gruppens arbete?
 • Är alla medlemmar aktivt med i UF-företagets verksamhet?
 • Är UF-företagets medlemmar tillsammans stolta över sitt arbete och sina resultat?
 • Har UF-företaget samarbetat och nätverkat med andra aktörer? Till exempel med företagare i regionen.

Reflektioner och utvärdering av eget lärande

 • Kan UF-företagarna berätta om det de lärt sig under UF-året?
 • Har UF-företagarna lärt av varandra och stött varandra under året?
 • Har företaget stött på utmaningar under läsåret? Hur klarade man dem?
 • Har UF-företaget gjort misstag? Vad lärde man sig av dem och påverkade detta företagets verksamhet?
 • Har UF-företaget förbättrat sin verksamhet under året?

Uppträdande och kommunikation

 • Uppträder UF-företaget på ett övertygande sätt?
 • Kan man se en företagarattityd hos UF-företagarna?
 • Kommunicerar UF-företaget på ett tydligt sätt?

Vad gäller FM-tävlingen för andra stadiet kommer åldersgränsen direkt från åldersgränsen i Europamästerskapen. JA Europes officiella linje är:

Achievers representing their Companies in the competition must be at least 15 years old and no more than 21 years old on the 31st of July of the year of participation. Younger or older students will be automatically asked to withdraw from the competition.

Därför kan UF-företag på andra stadiet, som vill tävla om titeln Finlands bästa UF-företag och en plats i EM-tävlingen, inte ha deltagare som är äldre än 21 år.

**

I EM-finalen är den nedre åldersgränsen för deltagare 15 år och den övre åldersgränsen 21 år. Om UF-företaget har en medlem som är under eller över åldersgränsen begränsar det möjligheterna att delta i EM.

Om UF-företaget vill tävla om en plats i EM-finalen kan inte personen i fråga delta i företagets verksamhet i finalen överhuvudtaget. Hen är gäst vid evenemanget där mässor och företagsbesök är öppna evenemang. Hen kan dock inte fungera som UF-företagets representant vid evenemanget.

UF-företaget kan delta i finalen med alla medlemmar oavsett ålder, men då kan UF-företaget inte representera Finland i Europamästerskapen. I alla övriga kategorier kan UF-företaget delta.

Företagarna i Finland är samarbetspartner till tävlingen bästa UF-företag inom andra stadiet och utdelar följande tilläggspriser:

 • 1–2 sparringsgånger, som förbereder teamet för EM-tävlingen
 • Teamet får gratis studerandemedlemskap i Företagarna i Finland (värde 20 EUR/person)
 • Två biljetter till Unga Företagares Get Together -tapahtumaan, som ordnas i Kauhava 24–25.5.2019 (resor och inkvartering på egen bekostnad)

Om Företagarna i Finland och deras tjänster kan du läsa mera här.

HÖGSKOLA

Det bästa UF-företaget bland högskolor representerar Finland i programmet UF Start Up EM-tävling i Oslo i Norge 24–26.6.2019.  Läs mera om finalen här.

 1. Pitch deck som ska lämnas in i förväg (på finska, svenska eller engelska) / INFORMATION HÄR
 2. Företagspresentation / pitch på fyra minuter (på engelska) / INFORMATION HÄR
 3. Hur företaget agerar under mässan (juryn bedömer företagets verksamhet på mässan genom att gå runt och intervjua företag)
 4. Juryns intervju (på finska, svenska eller engelska)

Olika faktorer vägs enligt följande:

 • Pitch Deck 30 %
 • Företagspresentation 30 %
 • Intervju med juryn 30 %
 • Mässaktivitet 10 %
 • Throughout the judging process, the judges think of themselves as potential investors or partners in the company and the team that participates in the final.
 • Judges evaluate the learning or the whole team during the NY Start Up –program and the change this experience has had to every member of the team.
 • In company point of view the main aspect judges look at is the Value (Financial, cultural or social) each start-up is creating and its potential to grow and the team behind the idea. Is the idea viable, has the team learned during the year and has the team showed a commitment to deliver their promises?
 • The company who has met the formal criteria and received the best scores from highest number of judges will win the final.

Juryns officiella kriterier kan laddas ner här (på engelska).

Vad gäller FM-tävlingen för högskolor kommer åldersgränsen direkt från åldersgränsen i Europamästerskapen. JA Europes officiella linje är:

Achievers representing their Companies in the competition must be at least 18 years old and maximum 30 years old on the date of the competition. Younger or older students may not participate in any part of the competition.

Därför kan UF-företag bland högskolor, som vill tävla om titeln Finlands bästa UF-företag och en plats i EM-tävlingen, inte ha deltagare som är äldre än 30 år.

**

I EM-finalen är den övre åldersgränsen 30 år. Om UF-företaget har en medlem som är över åldersgränsen begränsar det möjligheterna att delta i EM.

Om UF-företaget vill tävla om en plats i EM-finalen kan inte personen i fråga delta i företagets verksamhet i finalen överhuvudtaget. Hen är gäst vid evenemanget där mässor och företagsbesök är öppna evenemang. Hen kan dock inte fungera som UF-företagets representant vid evenemanget.

UF-företaget kan delta i finalen med alla medlemmar oavsett ålder, men då kan UF-företaget inte representera Finland i Europamästerskapen. I alla övriga kategorier kan UF-företaget delta.

SIGNATURE PRISER

TAALERI LUOLA

Taaleri är huvudsamarbetspartner till Ung Företagsamhet rf och finalen Våga vara företagsam har i år en specialkategori, Taaleri Luola som är en pitchtävling för unga och ordnas av Taaleri på SuomiAreenas schen i Björneborg 17.7.2019.

I finalen väljs fem företag som ska delta i evenemanget i Björneborg.

UF-företagen pitchar sina idéer framför publiken på SuomiAreena i Björneborg. Varje företag får respons av experter inom affärslivet och företagande.

Varje grupp premieras på SuomiAreenas scen. Här är alltså ett utmärkt tillfälle att vidareutveckla den egna UF-idén, få goda kontakter och nätverk samt ge vingar åt den egna idén.

Tävlingen Taaleri Luola är öppen för alla UF-företag oavsett utbildningsstadie. Tävlingen har en separat förhandsanmälan, som ska inlämnas senast 4.5.2019. Här kan du anmäla dig HÄR.

I tävlingen väljs fem vinnare.

För vinnarteamen i SuomiAreenas Taaleri Luola ordnas en sparringdag i Helsingfors 28.5.2019 kl. 10–16. För att delta i evenemanget krävs deltagande i sparringdagen.

Merkuvani NY

Saimaan ammattiopisto Sampo, Andra stadiet

Merkuvani NY myy valokuvauspalveluja yritys- ja yksityisasiakkaille. Myymme yritysasiakkaille mm. tuotekuvauksia, tapahtumakuvauksia, markkinointikuvauksia, ja yksityisasiakkaille hääkuvauksia, perhekuvauksia ja erilaisia tilaisuuskuvauksia. Teemme yrityksille myös markkinointimateriaaleja. Kuvaukset tapahtuvat pääsääntöisesti asiakkaan luona.

Luurihuolto NY

Vihdin lukio, Andra stadiet

Onko sinunkin näyttösi rikki? Kestääkö akkusi edes yhtä päivää? Ei hätää, sillä Luurihuolto NY on nyt apunanne. Huollamme puhelimia ammattitaitoisesti, edullisesti ja vaivattomasti. Rikkinäinen näyttö tai vaikka vanha akku huolletaan parhaimmillaan 20 minuutissa! Laadusta emme kuitenkaan tingi, tilaamme testatut laatuosamme suomalaiselta yritykseltä. Lisätietoja löydät nettisivuiltamme osoitteesta www.luurihuolto.com .

Cuitu NY

Turun Yliopisto, Högskola

Cuitu on StartUp -yritys, joka keskittyy uusien ekologisten materiaali-innovaatioiden designiin, brändäykseen ja markkoinintiin tekstiiliteollisuuden alalla. Markkinatutkimuksemme mukaan kuluttaja ei koe nykyisiä ekologisia tekstiilituotteita houkuttelevina, vaikka juuri ekologisuus on tekstiiliteollisuuden tulevaisuudessa erittäin potentiaalinen markkinamahdollisuus.
Me haluamme luoda asiakaslähtöisen, kiinnostavan ja trendikkään brändin ekologisille tekstiileille B2C markkinoille, joka houkuttelisi myös asiakkaita, joita vihreät arvot eivät kiinnostaisi. Tunnettuna brändinä voimme tulevaisuudessa myös nostaa useita materiaali-innovaatioita markkinoille B2B idealla, täten tarjoten näkyvyyttä myös uusille materiaalintuottajille.

Media Heat Agency (Rolling Youth) NY

Saimaa UAS, Högskola

The main idea of a creation of ‘Rolling Youth’ that has already turned into a bigger organisation called as ‘Media Heat Agency’ is making an innovative contribution to the development of tourist attendance of our native student city of Lappeenranta, and potentially the whole of Finland through the development of the leisure level of night parties, festivals and concerts of both local and international levels. Our team is confident that bringing our fresh perspective on the organization of events can be a very effective tool for attracting both tourists and students to local educational institutions that can potentially increase the demand for studying places due to the growth of those abiturients and students who will want to come to study to Finland. For today, we work closely relying on the terms of our 1 year contract with one of the largest club bars in the city center of Lappeenranta, the ”Old Cock” Club&Bar arranging all our events only there. Also, we have great support from the funding system of Saimaa UAS, that can be concidered as our first ever, serious sponsor, and Carlings Lappeenranta clothes store.

The second large, integral part of the Media Heat Agency project is the provision of music engineering services and promotion of music artists to the most popular and profitable distribution sources on behalf of a media agency, which gives us an official, legal right to work in this direction. Members of our team are professionals in the field of writing electronic music, professional music design of video content, beatmaking, mixing and mastering, photography, video editing/ shooting, graphical design and even in animation. The largest customers of our team were such global brands as GoPro, Toyota, Vossen, AT&T, Red Bull, Real Madrid,Oreo etc. Also, we worked with big music artists like Oxxxymiron, Thouxanbandfauni, Porchy and many more.

Tihkuna NY

Stadin aikuis- ja ammattiopisto, Andra stadiet

“Miten kierrättää rikkinäinen sateenvarjo mahdollisimman ekologisesti?”

Tästä Tihkuna sai alkunsa. Ratkaisuksi ongelmaan suunnittelimme tuulta ja vettä hylkivän, ensimmäisen tuotteemme, sateenvarjokankaasta valmistetun Tihkuna-takin.

Tihkunassa toimii kaksi muotiteollisuuden ympäristöhaitoista huolestunutta vaatetusompelijaopiskelijaa. Yrityksemme tärkeimmät arvot ovat ekologisuus, laatu ja toimivuus.

Suunnittelemme, kaavoitamme ja ompelemme tuotteemme itse Helsingissä. Valmistamme tuotteemme zero waste -periaatteella eli siten, ettei roskiin päädy mitään. Ulkoilutakeista jäävästä leikkuujätteestä valmistamme pienempiä tuotteita kuten hiusdonitseja, satulasuojia ja aurinkolippoja.

Kestävää kehitystä – käsityönä Helsingistä

PYLMI Services NY

Sotungin lukio, Andra stadiet

PYLMI Services NY on henkilöstöpalvelualan yritys, joka tarjoaa palveluitaan niin yrityksille kuin yksityishenkilöillekin tarvittaessa jopa lyhyellä varoitusajalla. Toimintamme keskittyy pääasiassa promootiotyöskentelyyn, mutta pystymme tarjoamaan henkilöstöpalveluita muihinkin työtehtäviin, aina asiakkaan tarpeen mukaisesti.

Promootiopalveluiden osalta yritys on kehittänyt oman toimintakonseptinsa, jonka avulla pystytään tuomaan asiakkaan myyntiin lisäarvoa mahdollisimman hyvällä hinta-laatusuhteella. Yrityksemme hinnoittelu onkin huokea ja hinnoittelumallimme on selkeä, mitkä ovat ehdottomasti tärkeimmät keinomme erottautua kilpailijoista.

PYLMI Services NY:n toiminta pohjautuu joustavuuteen, ongelmanratkaisuun ja täsmällisyyteen. Sitä saa mitä tilaa!

OhYes Drinks UF

Lyceiparkens skola, Grundskola

Olemme Nuori Yrittäjyys-yritys nimeltään OhYes Drinks ja me valmistamme ja myymme tyylipuhtaita, moderniminimalistisesti suunniteltuja, korkealaatuisia hiilihapotettuja juomia erilaisissa makuissa. Me emme käytä mitään lisäaineita kuten esim. väriaineita tai säilöntäaineita. Meidän tavoitteemme on mahdollistaa hyvänmakuista ja makeaa kuluttamista ilman että tarvitsee pelätä mitään taidetekoisia, jopa vaarallisia aineita. Juomissamme käytämme aitoja makuja suoraan hedelmistä.

Matleena’s Art NY

Tietotien lukio, Andra stadiet

Miten voisi ilahduttaa lähimmäistä? Arjen pienillä teoilla saa helposti toiselle hyvän mielen, ja tervehdys voi antaa paljon.

Yritykseni ryhtyi luomaan persoonallisia postikortteja, joiden valikoimasta löytyy muun muassa valmistujais- ja onnittelukortteja. Kuvituksissa esiintyy eläinhahmoja, joista jokaisella on omat tarinansa. Myös luontoaiheet ovat yritykseni kulmakiviä.

Korttimallit kuvitan alusta asti itse, aluksi vesiväreillä maalaten ja viimeistellen digitaalisesti. Kuvittamisen hienoja puolia ovat hahmojen kehittyminen ja taiteen jakaminen, ja toivonkin ihmisten saavan positiivisuutta päiväänsä värien avulla. Yritykseltäni voi myös tilata kuvitustyön, vaikkapa muotokuvan!

Tatsy NY

Etu-Töölön lukio, Andra stadiet

Trendikkäät siirtotatuoinnit ja tarrat.

EkoPlastic Finland NY

Hyrylän Yläaste, Grundskola

Myymme kierrätetystä muovijätteestä valmistettuja kestokasseja kaupoille sekä muille toimijoille. Korostamme toiminnassamme ekologisuutta, kestävää kehitystä sekä ympäristöarvoja.

Avot NY

Nummen Yhtenäiskoulu, Grundskola

Pakkaamme kaupassa käyneiden ihmisten ostokset ja autamme kantamaan raskaat kassit asiakkaan autolle. Palvelu on asiakkaille täysin ilmaista. Kauppa maksaa korvausta yrityksellemme, mihin ansaintalogiikkamme perustuu. Avot Ny on suomalaista asiakaspalvelua parhaimillaan. Kaupassa käynti ei ole ikinä ollut vaivattomampaa.

Urto Design NY

Vaisaaren koulu, Grundskola

Valmistamme kierrätyspuusta lähinnä puulavoista tyylikkäitä design huonekaluja. Teemme tuotteita myös tilaustöinä.

Photo NY

Kajaanin lyseo, Grundskola

Valokuvaus yritys.
Olen erikoistunut urheilusuoritus ja joukkue kuviin, mutta otan muitakin kuvia asiakkaan tilauksesta. Hintani ovat edullisia.
IKUISTA HETKESI KUVINA!

FICks NY

Vaisaaren koulu, Grundskola

FICks NY myy itse suunniteltuja ja käsityönä tehtyjä koruja ja avaimenperiä. Tuotteet valmistetaan koruhartsista, jonka lisäksi koruissa käytetään luonnonmateriaaleja Suomen luonnosta.

Our Power NY

Vuokatin Uhreiluopisto, Andra stadiet

Mitä tehdä väsyneelle mielelle ja kropalle? Our Power Ny tukee hyvinvointiasi!

What`s your Power? Our Powerin voima piilee matalan kynnyksen liikunnassa. Haastamme sinut pohtimaan omaa hyvinvointiasi! Tarjoamme työyhteisöille ja yksittäisille asiakkaille liikuntapalveluita, joiden avulla tehdään arjesta energisempi. Liikkeelle lähdetään yksilön toiveista, tavoitteista ja kuntotaso huomioiden. Harjoitteluympäristö voi olla koti, kuntosali tai vaikkapa hiekkaranta. Löydämme jokaiselle omat energiset elämäntavat, liikuntaharrastukset ja lisäbuustia tuova ruokavalio. Olemme tukenasi niin kauan kuin meitä tarvitset!

Roinat Rahoiksi NY

Lauttasaaren yhteiskoulu, Grundskola

Yrityksemme haluaa auttaa ihmisiä pääsemään eroon turhista tavaroistaan lopullisesti ja samalla täysin huolettomasti. Me hoidamme kaiken asiakkaidemme puolesta, mutta asiakkaamme hyötyvät silti yhteistyössämme rahallisesti. Asiakkaanamme saat 25 prosenttia antamiesi tavaroiden myyntituotosta. Lisäksi tuet kiertotaloutta ja olet osana maailman pelastamisessa.

 • Taaleri väljer i finalen totalt fem UF-företag som i juli får pitcha sitt företag vid Finlands största diskussionsevenemang för aktuella frågor, SuomiAreena.
 • Taaleris experter utvärderar företagets verksamhet genom företagspresentationen samt på mässan och väljer vinnare utifrån dessa.

Juryn kommer att utvärdera följande kriterier i tävlingen:

 • idé
 • laget
 • genomförandet
 • tillväxt
 • presentation (företagspresentation + mässan)

Varje UF-företag får ett arvode på 700 euro för uppträdandet, som UF-företaget kan använda för förberedelser inför sommarens evenemang. Arvodet förutsätter att företaget förbinder sig att delta i sommarens evenemang. Meddela omgående i fall att företaget inte kan delta. Om någon medlem inte kan eller vill delta i SuomiAreena, avtalas om ersättningspraxis separat.

Inför Taaleri Luola möts UF-företagen i en gemensam prepdag i Helsingfors i slutet av maj på Taaleris kontor. Ung Företagsamhet rf ersätter UF-företagarnas resekostnader till Helsingfors för prepning samt på sommaren till Björneborg.  Prepdagen ordnas i Helsingfors 28.5.2019 kl. 10–16. För att delta i evenemanget krävs deltagande i sparringdagen.

BÄSTA TJÄNST

Fennia är huvudsamarbetspartner till Ung Företagsamhet rf och har ett eget signature pris för Bästa tjänsten vid finalen.

Tävlingen Bästa tjänsten är avsedd för UF-företag inom grundskola och andra stadiet och tävlingen är gemensam för dessa. Tävlingen har ingen separat anmälan, utan alla UF-företag som har som affärsidé att erbjuda en tjänst är med i tävlingen.  Tävlingen är gemensam för båda utbildningsstadierna.

Huvudjuryn i finalen bedömer tävlingen Bästa tjänsten. Juryn bedömer företagens verksamhet och affärsidé utifrån rapporten och mässaktiviteten och väljer en vinnare.

Bästa tjänsten är innovativ och ett svar på ett praktiskt problem. Bästa tjänsten kan vara en ny innovation eller en förbättring på befintliga lösningar. Bästa tjänstens egenskaper ser kunden som bra funktion, tillförlitlighet, pris-kvalitetsförhållande och en tydlig tjänst. Tjänsten ska vara en lönsam och avgränsad helhet för företaget som har Bästa tjänsten (pris-kvalitetsförhållande för företaget).

Tjänsten kan också höra ihop med en produkt, men produktens tillverkningskostnader ska vara små jämfört med tjänstens pris (t.ex. på café kan specialkaffe kosta 4 € och största delen är kostnader för tjänsten). Tjänstens utförande får inte vara beroende av en persons speciella talanger (t.ex. artist eller trollkonstnär). 

Juryn fäster uppmärksamhet vid detta:

 • Tjänsten har nyhetsvärde och löser kundens problem som företagets identifierat
 • Företaget har identifierat tjänstens viktigaste målgrupper och utrett målgruppernas behov
 • Tjänstens inköpsprocess är tydlig och lätt för kunden
 • Tjänsten har en tydlig och grundad prissättningsmodell
 • Tjänsten har kommersialiserats bra och konceptet har vidareutvecklats utifrån t.ex. kundrespons
 • Tjänsten som företaget tillhandahåller är en tydlig helhet
 • Juryn ser det som meriterande om tjänsten beaktar cirkulär ekonomi

Tävlingen har ett penningpris på 200 euro som utdelas till det vinnande UF-företaget.

UF-företaget ska fakturera prissumman av Ung Företagsamhet rf efter finalen, dock senast 31.5.2019.

UNELMAT ELOSSA – BÄSTA INNOVATION

Elo är huvudsamarbetspartner till Ung Företagsamhet rf och har ett eget signature pris för Bästa innovationen bland högskolor vid finalen Våga vara företagsam.

Drömmar och Elo – Bästa innovationen-tävlingen är avsedd för UF-företag bland högskolor. Till tävlingen behövs ingen separat anmälan, utan alla UF-företag bland högskolor är med i tävlingen.

Tävlingen Bästa innovationen bedöms av huvudjuryn för högskolor i finalen. Juryn bedömer företagens verksamhet och affärsidé utifrån pitch deck, företagspresentationen, mässaktivitet och intervju och väljer en vinnare.

I tävlingen Bästa innovationen söks ett UF-företag som enligt juryn tagit fram en innovativ affärsidé och har potential att klara sig som ett riktigt företag. Bakom företaget finns ett team med vilja och intention att fortsätta med verksamheten i framtiden.

Då den bästa innovationen söks fäster juryn uppmärksamhet vid detta:

 • Företaget har identifierat ett problem och företaget tillhandahåller en lösning på problemet
 • Företagets affärsverksamhet genererar mervärde för kunder och företaget identifierar de viktigaste kundmålgrupperna
 • Företaget har tagit fram en MVP (minimum viable product) eller en prototyp
 • Bakom företaget finns ett starkt och kunnigt team med vilja och planer att utveckla företaget

Tävlingen har ett penningpris på 500 euro, som utdelas till det vinnande UF-företaget för företagets utveckling.

UF-företaget ska fakturera prissumman av Ung Företagsamhet rf efter finalen, dock senast 31.5.2019.

CARE FOR AMBITION

SEB är huvudsamarbetspartner till Ung Företagsamhet rf och i finalen Våga vara företagsam har de i år ett signature-pris, Care for Ambition.

Tävlingen Care for Ambition är avsedd för UF-företag inom andra stadiet. Till tävlingen behövs ingen separat anmälan, utan alla UF-företag på andra stadiet är med i tävlingen.

I tävlingens jury sitter SEB:s experter, som bedömer företagets verksamhet och affärsidé utifrån företagspresentationer och mässaktivitet och väljer en vinnare.

I tävlingen Care for Ambition söks ett UF-företag som visar ambition, viljestyrka och målmedvetenhet. Bakom detta står ett team som tillsammans och modigt utvecklar sin affärsidé. Produkten eller tjänsten som företaget tillhandahåller är modig och innovativ.

Teamet har en ambitiös framtidsplan för företaget och vidareutveckling av idén. Företaget har modig och innovativ marknadsföring.

Vid valet av vinnare fäster juryn uppmärksamhet vid detta:

 • Produkten eller tjänsten som företaget tillhandahåller är modigt utförd
 • Bakom företaget finns ett ambitiöst team med klara framtidsplaner
 • Företaget har innovativ, oväntad och orädd marknadsföring

Tävlingen har ett penningpris på 200 euro, som utdelas till det vinnande UF-företaget för företagets utveckling.

UF-företaget ska fakturera prissumman av Ung Företagsamhet rf efter finalen, dock senast 31.5.2019.

ANDRA PRISER

BÄSTA FÖRSÄLJNINGSTAL

Varje UF-företag som deltar i finalen vid mässan får hålla ett hisstal på 30 sekunder på evenemangsscenen i Kampen och det bästa premieras.

Tävlingen Bästa försäljningstalet är öppen för alla UF-företag oavsett utbildningsstadie. Till tävlingen behövs ingen separat anmälan, utan alla företag är automatiskt med i tävlingen. Hisstalet kan framföras av en eller flera representanter för företaget, men observera att tiden är bara 30 sekunder. Tävlingen är gemensam för alla utbildningsstadier.

Tävlingen Bästa försäljningstalet har en jury på 2–4 personer som hör på alla hisstal och väljer det bästa. Juryn bekantar sig i förväg med UF-företaget via presentationstexter på webben. I denna tävling avgör hisstalet dvs. pitchen!

Bästa hisstalet är en slagkraftig och strukturerad helhet som väcker intresse hos åhöraren. Juryn bedömer hisstalet enligt följande kriterier:

 • Intresseväckande inledning och slut
 • Genomtänkt och tydligt innehåll
  • Vilket problem löser företaget?
  • Vilka är företagets kunder?
  • Vad kostar produkten/tjänsten?
  • Varför är företaget unikt?

Tävlingen har ett penningpris på 100 euro, som utdelas till det vinnande UF-företaget.

UF-företaget ska fakturera prissumman av Ung Företagsamhet rf efter finalen, dock senast 31.5.2019.

BÄSTA SOME

I tävlingen Mest gillat på sociala medier samlar UF-företagen gillare till sina egna teambilder. Tävlingen är en möjlighet att sprida att teamet deltar i finalen Våga vara företagsam. I tävlingen vinner ett företag som samlar mest genuina gillanden och kommentarer för sin bild i fotoalbumet för Ung Företagsamhet rf.

Tävlingen Mest gillad på sociala medier är öppen för alla UF-företag oavsett utbildningsstadie. Delta i tävlingen genom att lämna in en teambild (se förhandsuppgift här) senast 26.4.2019. Tävlingen är gemensam för alla utbildningsstadier.

Ung Företagsamhet rf publicerar på Facebook ett album där alla finalister presenteras. Fotoalbumet publiceras 28.4.2019 och man kan gilla det fram till 8.5.2019 kl. 23.59. I tävlingen vinner det UF-företag som har mest genuina gillanden och kommentarer på sin bild. Betald reklam för bilden tillåts ej, men bilden kan delas på övriga sociala medier.

Då tävlingstiden är slut kontrollerar Ung Företagsamhet rf vilket UF-företag som har flest gillanden och kommentarer på sina bilder i fotoalbumet.

Tävlingen har ett penningpris på 100 euro, som utdelas till det vinnande UF-företaget.

UF-företaget ska fakturera prissumman av Ung Företagsamhet rf efter finalen, dock senast 31.5.2019.

BÄSTA MÄSSMONTERN

I tävlingen Bästa mässmonter söks ett UF-företag som har den mest anslående och omfattande mässmontern.

Tävlingen Bästa mässmonter är avsedd för UF-företag inom grundskola och andra stadiet. Till tävlingen behövs ingen separat anmälan, utan alla UF-företag är med i tävlingen.  Tävlingen är gemensam för båda utbildningsstadierna.

Tävlingen Bästa mässmonter bedöms av tävlingens huvudjury. Juryn bedömer mässmontrarna under mässan och väljer en vinnare.

En bra mässmonter är en helhet som kompletterar UF-företagets produkt eller tjänst. I finalen har alla företag likadana bord i användning och bordet kan dekoreras som företaget vill och som stöd kan man ha t.ex. en roll-up.

Vid valet av den bästa mässmontern fäster juryn uppmärksamhet vid detta:

 • Mässmontern är en tydligt uppbyggd helhet med
  • Framsatta produkter
  • Prislista
  • Team och teamets kläder
  • Grafisk profil
 • Montern lockar kunden att bekanta sig med företaget närmare
 • Mässmontern stöder företagets produkt eller tjänst samt företagets image
 • Företaget kan berätta om sin plan för montern – varför har man utfört montern som man utfört och vilken nytta har företaget av den

Tävlingen har ett penningpris på 200 euro som utdelas till det vinnande UF-företaget.

UF-företaget ska fakturera prissumman av Ung Företagsamhet rf efter finalen, dock senast 31.5.2019.

BÄSTA SÄLJTEAM

I tävlingen Bästa säljteamet söks ett UF-företag med utmärkt säljkompetens.  En bra säljare kan berätta om produkten, företaget, lyssna på kunden och dennes behov samt motivera varför företagets produkt eller tjänst är bra för kunden. Dessutom ska säljaren föra sig bra, prata tydligt och ha kontroll vid affärsmöten som gäller företaget.

Tävlingen Bästa säljteamet är avsedd för UF-företag inom grundskola, andra stadiet och högskolor. Till tävlingen behövs ingen separat anmälan, utan alla UF-företag är med i tävlingen. I tävlingen väljs vinnare för alla utbildningsstadier.

Tävlingen Bästa säljteamet bedöms av tävlingens huvudjury. Juryn bedömer UF-företagens säljs- och förhandlingskompetens under mässan och väljer vinnare.

Inte ens de bästa produkterna eller tjänsterna säljer sig själv, så aktivt säljarbete är en viktig del av företagets framgång för alla företagare.

Juryn bedömer följande vid valet av det bästa säljteamet:

 • Företaget säljer på ett aktivt men kundorienterat sätt
 • Säljaren kan berätta om lösning ensom företaget tillhandahåller och vilka fördelarna är för köpare
 • Säljarna är utmärkta på att lyssna och förhandla
 • Säljarna erbjuder aktivt lösningen och strävar efter att ta hem affären

Tävlingen har ett penningpris på 100 euro, som utdelas till det vinnande UF-företaget.

UF-företaget ska fakturera prissumman av Ung Företagsamhet rf efter finalen, dock senast 31.5.2019.

BÄSTA FÖRETAGSPRESENTATION

I tävlingen Bästa företagspresentation söks ett UF-företag som övertygar juryn med sin presentation och sitt uppträdande. En utmärkt företagspresentation sammanfattar huvudpunkterna i affärsidén, affärsverksamheten och lärandet i en slagkraftig presentation.

Tävlingen Bästa företagspresentationen är avsedd för UF-företag inom grundskola, andra stadiet och högskolor. Till tävlingen behövs ingen separat anmälan, utan alla UF-företag är med i tävlingen. I tävlingen väljs vinnare för alla utbildningsstadier. Företagspresentationen är också en del av tävlingen Finlands bästa företag på alla utbildningsstadier.

Tävlingen Bästa företagspresentationen bedöms av tävlingens huvudjury och eventuella tilläggsmedlemmar. Juryn bedömer UF-företagets affärsidé och affärsverksamhet utifrån företagspresentationerna och väljer vinnare.

Den vinnande företagspresentationen sammanfattar UF-företagets viktigaste prestationer, värden och nyckelfrågor för affärsverksamheten i en presentation på max fyra minuter.

Juryn bedömer följande vid valet av det bästa företagspresentation:

 • Presentationens innehåll och struktur
  • Är presentationen en logiskt uppbyggd helhet?
  • Innehåller presentationen företagets viktigaste prestationer och erfarenheter?
  • Är presentationen proffsig, avspeglar den företagets verksamhet och når budskapet företagets målgrupper?
 • Uppträdande och samarbete
  • Lyckas företag på ett intressant sätt berätta om sin verksamhet?
  • Har medlemmarna i företaget kläder som passar imagen och affärsidén?
  • Berättar företaget om sig själv på ett professionellt sätt?
 • Förstå företagsverksamhet
  • Hurdan är produktens/tjäntens beskrivning (vad, varför, vem, hur)?
  • Berättar man om produktens/tjänstens styrkor och konkurrensfördelar?
  • Vilket värde genererar företaget kunderna? Vilket problem löser man?
  • Vad är företagets unique selling point?
  • Vilka är företagets viktigaste ekonomiska nyckeltal?
 • Lärande
  • Berättar företaget om verksamhetens utveckling under året?
  • Vad har företaget för framtidsplaner?
 • Teknik
  • Har teknik nyttjats i presentationen?
  • Motsvarar presentationen och dess utformning företagets identitet?

Tävlingen har ett penningpris på 100 euro, som utdelas till det vinnande UF-företaget.

UF-företaget ska fakturera prissumman av Ung Företagsamhet rf efter finalen, dock senast 31.5.2019.

BÄSTA PRODUKT

I tävlingen Bästa produkten söks ett UF-företag som urskiljer sig ur mängden i finalen med sin produkt.

Tävlingen Bästa produkten är avsedd för UF-företag inom grundskola och andra stadiet. Till tävlingen behövs ingen separat anmälan, utan alla UF-företag är med i tävlingen. Tävlingen är gemensam för båda utbildningsstadierna.

Huvudjuryn i finalen bedömer tävlingen Bästa produkten. Juryn bedömer företagens verksamhet och produkt utifrån rapporten och mässaktiviteten och väljer vinnare.

Bästa produkten är innovativ, svarar på praktiska problem eller är ett nytt sätt att göra något.

Juryn fäster uppmärksamhet vid följande då den bästa produkten väljs:

 • Produkten har nyhetsvärde och är en innovativ lösning på kundens problem
 • Företaget har identifierat produktens viktigaste målgrupper och utrett målgruppernas behov
 • Produkten är användarvänlig och har utvecklats utifrån kundernas behov
 • Produkten har en tydlig och motiverad prissättningsmodell
 • Produkten har kommersialiserats bra och konceptet har utvecklats under verksamheten
 • Som extra förtjänst ser juryn om produkten är ekologisk och beaktar cirkulär ekonomi

Tävlingen har ett penningpris på 200 euro som utdelas till det vinnande UF-företaget.

UF-företaget ska fakturera prissumman av Ung Företagsamhet rf efter finalen, dock senast 31.5.2019.

JA ALUMNI AWARD

UF-alumner dvs. JA Alumni Finland ry är en självständig förening som drivs av aktiva före detta UF-företagare. Alla medlemmar i föreningen är före detta UF-företagare som velat fortsätta lära sig genom att göra och utöka sina nätverk med andra UF-alumner. Gemensamt för UF-alumnerna är företagaranda, entusiasm och attityden att lära genom att göra.

JA Alumni Award utdelas till entusistiska UF-företagare som utmärker sig under finalen. Tävlingen har ingen separat anmälan utan UF-alumer-styrelsen väljer prismottagare under finalen. Tävlingen är gemensam för alla UF-företag oavsett utbildningsstadie.

I juryn för priset UF-alumnen sitter medlemmar i styrelsen för UF-alumner, vilka under mässan går runt och intervjuar UF-företagare.

UF-alumners pris utdelas till ett UF-företag och dessutom till tre enskilda personer.

Tävlingens jury fäster vid bedömningen uppmärksamhet vid följande:

 • Utmärkt närverkare, dvs. företaget/personen presenterar sin idé öppet och bekantar sig med andra UF-företagare. En utmärkt nätverkare är sig själv, men har ett artigt och vänligt sätt.
 • Företagaranda, dvs. företaget/personen tror på sin idé och är entusiastisk över den.
 • Mod, dvs. företaget/personen har under UF-året visat mod genom att t.ex. modigt utveckla sin affärsidé, fortsatt företagandet trots svårigheter eller på annat sätt gått utanför sin bekvämlighetszon.
 • Bra teamspelare: teamets medlemmar stöder varandra och lyfter fram varandras styrkor.

Priset är en inträdesbiljett till ett samarbetsevent 16.8.2019 i Helsingfors för UF-alumner och Fennia. JA Alumni Finland ry ersätter vinnarnas resekostnader till evenemanget.

Back To Top