skip to Main Content

I Våga vara företagsam -finalen väljs Finlands bästa UF-företag. Huvudpriserna är JA Company of the Year och JA Enterprise of the Year. JA Company of the Year delas ut till bästa UF-företag i grundskolan eller i andra stadiet, JA Enterprise of the Year delas ut till bästa UF-företag inom högskolor. Båda vinnarna representerar Finland i EM-tävlingen.

FM-vinnarna väljs av en jury som består av näringslivets proffs, som under två dagar bekantar sig med UF-företagens verksamhet.

Förutom huvudpriserna, delas också signature -priser ut av evenemangets samarbetspartners. Signature -tävlingarnas domare är utnämnda av företagen och agerar separat från huvudjuryn.

FINLANDS BÄSTA UF-FÖRETAG

GRUNDSKOLA & ANDRA STADIET | JA COMPANY OF THE YEAR 2021
Company of the Year -tävlingens huvudpris delas ut till ett UF-företag från grundskolan eller andra stadiet. Priset är 1000 euro och en plats i EM-finalen 2021.
 1. Pitch deck, som lämnas in på förhand (på finska, svenska eller engelska) ANVISNINGAR HÄR
 2. Verksamhet på mässan (domarna utvärderar företaget genom att besöka företag på den virtuella mässan och intervjuar företag)
 3. Intervju med juryn för de bästa 15 företag (på finska, svenska eller engelska)

Pitch deck

Juryn utvärderar följande:

 • Är den tydlig och berättar på ett sammanfattande sätt den viktigaste informationen?
 • Berättar den viktig och väsentlig information om företaget och dess verksamhet?
  • Vilken är företagets huvudmålgrupp och varför?
  • Vilka är företagets konkurrenter?
  • Vilka är företagets huvudsakliga marknadsföringskanaler och hur har man kommit fram till dem? Har de fungerat?
 • Vad erbjuder UF-företaget till sina kunder?
 • Vilka är företagets konkurrensfördelar?
 • Hur prissätter man produkten/tjänsten och hur har man kommit fram till priset? Är priset konkurrenskraftigt?
 • Har UF-företaget tydligt beskrivit företagets ekonomiska situation?
  • Har företagets nyckeltal presenterats?
  • Har man öppnat upp nyckeltalen och analyserat dem noggrannare?
  • Har man berättat om ekonomin korrekt eller finns det fel?
 • Har man beskrivit företagets strukturer?
  • Är medlemmarnas roller tydliga?
  • Är pitch deck strukturerad på ett vettigt sätt?
 • Kan man från pitch deck utläsa att företaget har förstått sina möjligheter att ha framgång som ett riktigt företag?

Verksamhet under mässan

Under mässan observerar juryn följande:

 • Hur UF-företagarna samarbetar
 • Hur UF-företaget lyckas presentera sina produkter och sitt företag

Intervju med juryn

Under intervjun utvärderar juryn följande:

 • Hur berättar företagarna om sina erfarenheter under UF-året? Vad har de lärt sig (som individer och som grupp) och hur kan de använda lärdomarna i framtiden?
 • Har företaget haft målsättningar under året? Hurdana utmaningar har man haft och hur har man klarat dem? Har företagsmedlemmarnas roller varit tydliga under året?
 • Kan företaget berätta hurdant tilläggsvärde företaget skapar för sina kunder? Vilka är företagets styrkor och svagheter? Kan företaget berätta om sina ekonomiska nyckeltal (bidraget och hur det bildas, omsättning)? Vilka är företagets kunder och hur når man dem? Vad borde UF-företaget göra annorlunda för att ha framgång som ett riktigt företag?
 • Hurdan är företagarnas attityd? Hurdana framtidsplaner har företagarna? Kommer de att fortsätta företagsverksamheten även efter UF-året? Har företaget en klar syn på verksamhetens utvecklingsmöjligheter?

 

Utvärdering av verksamheten

Innovation, värdeskapande, marknadsföring

 • Är UF-företagets produkt/tjänst innovativ?
 • Är UF-företagets affärsidé sådan som kan ha framgång även utan för Finland?
 • Är UF-företagets marknadsföring genomtänkt?
 • Har UF-företaget gjort en marknadsundersökning eller frågat om feedback från kunder? Har man utvecklat produkten/tjänsten på basen av feedback?
 • Vilka marknadsföringskanaler använder UF-företaget? Varför använder man ifrågavarande kanaler? Har man nått kunder via kanalerna?
 • Om UF-företaget idkar återförsäljning, på vilket sätt skapar det tilläggsvärde för egna kunder?
 • Kan UF-företagarna berätta varför deras produkt/tjänst behövs? Vilket problem löser den för kunden?

Produkt/tjänst, utveckling, kundfokus

 • Varifrån kom idén ursprungligen och hur har idén omformats till affärsverksamhet?
 • Vilka är UF-företagets kunder?
 • Har man tänkt på produkten/tjänsten ur den potentiella kundens perspektiv? Hurdant tilläggsvärde ger den kunden?

Målinriktning, planering och administration

 • Har UF-företaget en klar verksamhetsplan?
 • Har UF-företaget ställt målsättningar åt själv och har man aktivt följt upp dem under läsåret?
 • Hur har man byggt upp UF-företaget? Har alla medlemmar klara roller?
 • Hur har UF-företaget följt sina aktiviteter? Har man ett system för uppföljning?

Ekonomisk framgång

 • Vilka är UF-företagets viktigaste ekonomiska nyckeltal? Hurdant bidrag har produkten/tjänsten?
 • Förstår alla UF-företagets medlemmar företagets ekonomi?
 • Vet UF-företaget vilka ekonomiska faktorer som påverkar pris och kostnader?

Omsättningen och företagets vinst under läsåret ska beaktas i och med att dessa visar på företagets potential och är ett bevis på arbetet som gjorts. Vinsten ensam har inte så stor betydelse – idéer är olika och deras potential att skapa inkomst under läsåret kan bero på t.ex. boningsort.

Utvärdering av lärandet

Grupparbete

 • Har UF-företagets medlemmar förstått betydelsen av grupparbete och individens betydelse för gruppens verksamhet?
 • Är alla medlemmar aktivt med i UF-företagets verksamhet?
 • Är UF-företaget stolta över sitt gemensamma arbete och sina prestationer?
 • Har UF-företaget samarbetat och nätverkat också med andra aktörer? Exempelvis den egna regionens företagare.

Reflektioner och utvärdering av det egna lärandet

 • Kan UF-företagarna berätta om vad de lärt sig under UF-året?
 • Har UF-företagarna lärt av varandra och stöttat varandra under året?
 • Har UF-företaget mött utmanande situationer under läsåret? Hur hanterade man dem?
 • Har UF-företaget gjort misstag? Vad har man lärt sig och påverkade de företagets verksamhet?
 • Har UF-företaget förbättrat sina arbetsprocesser under året?

Framträdande och interaktion

 • Framträder UF-företaget på ett övertygande sätt?
 • Kan man se att UF-företagarna har en företagsam attityd?
 • Är UF-företagets sätt att interagera och kommunicera tydligt?

Beträffande åldergränsen i FM-tävlingen tillämpas samma regler som vid europamästerskapstävlingarna. JA Europes officiella linje är:

Achievers representing their Companies in the competition must be at least 15 years old and no more than 21 years old on the 31st of July of the year of participation. Younger or older students will be automatically asked to withdraw from the competition.

 

På grund av detta bör de UF-företagare som vill vara med och tävla om FInlands bästa UF-företag och om en plats i EM-tävlingen vara mellan 15-21 år.

**

I EM-finalen är den undre åldergränsen för andra stadiets studerande 15 år och den övre åldergränsen 21 år. Om det i UF-företaget finns en medlem som är under eller över åldergränserna begränsar det möjligheten att komma vidare till EM-tävlingen.

Om ifrågavarande UF-företag vill tävla om en plats i EM-finalen kan personen i fråga inte på något sätt delta i UF-företagets verksamhet i finalen. Personen kan vara gäst i evenemanget och delta som gäst i öppna tillfällen såsom mässan eller företagspresentationer. Hen kan dock inte presentera sig som ett UF-företags representant.

UF-företaget kan delta i finalen tillsammans med alla medlemmar oberoende av ålder, men då kan inte UF-företaget kvalificera till eller representera Finland i Europamästerskapen. I alla andra kategorier är UF-företaget dock med.

HÖGSKOLOR | JA ENTERPRISE OF THE YEAR 2021

Enterprise of the Year -tävlingens huvudpris delas ut till ett UF-företag från grundskolan eller andra stadiet. Priset är 1000 euro och en plats i EM-finalen 2021.

Tävlingens faser

 • Pitch deck som lämnas in på förhand (på finska, svenska eller engelska) / ANVISNINGAR HÄR
 • Verksamhet under mässan (juryn utvärderar företaget genom att besöka företag på den virtuella mässan och intervjuar företag)
 • Intervju med juryn (på finska, svenska eller engelska)

De olika fasernas inverkan på slutresultatet:

 • Pitch Deck 40 %
 • Intervju med juryn 40 %
 • Verksamhet under mässan 20 %
 • Throughout the judging process, the judges think of themselves as potential investors or partners in the company and the team that participates in the final.
 • Judges evaluate the learning or the whole team during the NY Start Up –program and the change this experience has had to every member of the team.
 • In company point of view the main aspect judges look at is the Value (Financial, cultural or social) each start-up is creating and its potential to grow and the team behind the idea. Is the idea viable, has the team learned during the year and has the team showed a commitment to deliver their promises?
 • The company who has met the formal criteria and received the best scores from highest number of judges will win the final.

Den officiella juryns kriterier kan laddas ner här (på engelska).

Beträffande FM-tävlingen i klassen för högskolor tillämpas samma åldergräns som vid europamästerskapen. JA Europes officiella linje är:

 

Achievers representing their Companies in the competition must be at least 18 years old and maximum 30 years old on the date of the competition. Younger or older students may not participate in any part of the competition.

 

På grund av detta bör de UF-företagare som vill vara med och tävla om Finlands bästa UF-företag inom högskolor och om en plats i EM-tävlingen inte vara över 30 år.

**

EM-finalens övre åldergräns är 30 år. Om det i UF-företaget finns en medlem som är över 30 år begränsar det möjligheten att kvalificera till EM-tävlingen.

Om ifrågavarande UF-företag vill tävla om en plats i EM-finalen kan personen i fråga inte på något sätt delta i UF-företagets verksamhet i finalen. Personen kan vara gäst i evenemanget och delta som gäst i öppna tillfällen såsom mässan eller företagspresentationer. Hen kan dock inte presentera sig som ett UF-företags representant.

UF-företaget kan delta i finalen tillsammans med alla medlemmar oberoende av ålder, men då kan inte UF-företaget kvalificera till och representera Finland i europamästerskapen. I alla andra kategorier är UF-företaget dock med.

ANDRA PRISER

BÄSTA FÖRSÄLJNINGSTALET

Varje UF-företag som deltar i finalen vid mässan får hålla ett hisstal på 30 sekunder på evenemangsscenen och det bästa premieras. Det finns en separat registrering för tävlingen.

Tävlingen Bästa försäljningstalet är öppen för alla UF-företag oavsett utbildningsstadie. Det finns en separat registrering för tävlingen. Hisstalet kan framföras av en representanter för företaget, men observera att tiden är bara 30 sekunder. Tävlingen är gemensam för alla utbildningsstadier.

Registreringen till bästa pitch tal (senast 7.4.2021)

Tävlingen Bästa försäljningstalet har en jury på 2–4 personer som hör på alla hisstal och väljer det bästa. Juryn bekantar sig i förväg med UF-företaget via presentationstexter på webben. I denna tävling avgör hisstalet dvs. pitchen!

Bästa hisstalet är en slagkraftig och strukturerad helhet som väcker intresse hos åhöraren. Juryn bedömer hisstalet enligt följande kriterier:

 • Intresseväckande inledning och slut
 • Genomtänkt och tydligt innehåll
  • Vilket problem löser företaget?
  • Vilka är företagets kunder?
  • Vad kostar produkten/tjänsten?
  • Varför är företaget unikt?

Ett penningpris på 300 euro beviljas det vinnande UF-företaget.

UF-företaget bör fakturera Ung Företagsamhet rf på penningsumman efter finalen, dock före 15.5.2021.

BÄSTA VIRTUELLA MÄSSMONTERN

I tävlingen Bästa mässmonter söks ett UF-företag som har den mest anslående och omfattande mässmontern.

Tävlingen Bästa mässmonter är avsedd för UF-företag inom grundskola, andra stadiet och högskolor. Till tävlingen behövs ingen separat anmälan, utan alla UF-företag är med i tävlingen.  Tävlingen är gemensam för alla utbildningsstadierna.

Tävlingen Bästa virtuella mässmonter bedöms av tävlingens huvudjury. Juryn bedömer mässmontrarna under mässan och väljer en vinnare.

En bra virtuella mässmonter är en grafisk helhet som kompletterar UF-företagets produkt eller tjänst.

Vid valet av den bästa virtuella mässmontern fäster juryn uppmärksamhet vid detta:

 • Virtuell monter är en sammanhängande helhet som inkluderar

  • Föra upp laget

  • Grafiskst utseende
 • Den virtuella standen lockar kunden att lära känna företaget närmare

 • Den virtuella monter stöder företagets produkt eller tjänst såväl som företagets image

 • Företaget kan berätta om den virtuella monterplanen

 • Virtuella montern lockar kunden att bekanta sig med företaget närmare
 • Virtuella mässmontern stöder företagets produkt eller tjänst samt företagets image
 • Företaget kan berätta om sin plan för virtuella montern – varför har man utfört montern som man utfört och vilken nytta har företaget av den

Den fjärranslutning platsen där NY-företaget som laget eller ensam är kan dekoreras i företagets brand som önskat och kan till exempel stödjas av en roll-up.

Tävlingen har ett penningpris på 100 euro som utdelas till det vinnande UF-företaget.

UF-företaget ska fakturera prissumman av Ung Företagsamhet rf efter finalen, dock senast 15.5.2021.

BÄSTA SÄLJTEAMET

I tävlingen Bästa säljteamet söks ett UF-företag med utmärkt säljkompetens.  En bra säljare kan berätta om produkten, företaget, lyssna på kunden och dennes behov samt motivera varför företagets produkt eller tjänst är bra för kunden. Dessutom ska säljaren föra sig bra, prata tydligt och ha kontroll vid affärsmöten som gäller företaget.

Tävlingen Bästa säljteamet är avsedd för UF-företag inom grundskola, andra stadiet och högskolor. Till tävlingen behövs ingen separat anmälan, utan alla UF-företag är med i tävlingen. I tävlingen väljs vinnare för alla utbildningsstadier.

Tävlingen Bästa säljteamet bedöms av tävlingens huvudjury. Juryn bedömer UF-företagens säljs- och förhandlingskompetens under mässan och väljer vinnare.

Inte ens de bästa produkterna eller tjänsterna säljer sig själv, så aktivt säljarbete är en viktig del av företagets framgång för alla företagare.

Juryn bedömer följande vid valet av det bästa säljteamet:

 • Företaget säljer på ett aktivt men kundorienterat sätt
 • Säljaren kan berätta om lösning ensom företaget tillhandahåller och vilka fördelarna är för köpare
 • Säljarna är utmärkta på att lyssna och förhandla
 • Säljarna erbjuder aktivt lösningen och strävar efter att ta hem affären

Tävlingen har ett penningpris på 200 euro, som utdelas till det vinnande UF-företaget.

UF-företaget ska fakturera prissumman av Ung Företagsamhet rf efter finalen, dock senast 15.5.2021.

BÄSTA TJÄNSTEN

Bästa tjänsten tävlingen letar man efter ett NY-företag som sticker ut i finalen med sin affärsidé.

Tävlingen Bästa tjänsten är avsedd för UF-företag inom grundskola, andra stadiet och högskolor. Tävlingen har ingen separat anmälan, utan alla UF-företag som har som affärsidé att erbjuda en tjänst är med i tävlingen.

Huvudjuryn i finalen bedömer tävlingen Bästa tjänsten. Juryn bedömer företagens verksamhet, pitch deck och mässaktiviteten och väljer en vinnare.

Bästa tjänsten är innovativ och ett svar på ett praktiskt problem. Bästa tjänsten kan vara en ny innovation eller en förbättring på befintliga lösningar. Bästa tjänstens egenskaper ser kunden som bra funktion, tillförlitlighet, pris-kvalitetsförhållande och en tydlig tjänst. Tjänsten ska vara en lönsam och avgränsad helhet för företaget som har Bästa tjänsten (pris-kvalitetsförhållande för företaget).

Tjänsten kan också höra ihop med en produkt, men produktens tillverkningskostnader ska vara små jämfört med tjänstens pris (t.ex. på café kan specialkaffe kosta 4 € och största delen är kostnader för tjänsten). Tjänstens utförande får inte vara beroende av en persons speciella talanger (t.ex. artist eller trollkonstnär). 

Juryn fäster uppmärksamhet vid detta:

 • Tjänsten har nyhetsvärde och löser kundens problem som företagets identifierat
 • Företaget har identifierat tjänstens viktigaste målgrupper och utrett målgruppernas behov
 • Tjänstens inköpsprocess är tydlig och lätt för kunden
 • Tjänsten har en tydlig och grundad prissättningsmodell
 • Tjänsten har kommersialiserats bra och konceptet har vidareutvecklats utifrån t.ex. kundrespons
 • Tjänsten som företaget tillhandahåller är en tydlig helhet
 • Juryn ser det som meriterande om tjänsten beaktar cirkulär ekonomi

Tävlingen har ett penningpris på 200 euro som utdelas till det vinnande UF-företaget.

UF-företaget ska fakturera prissumman av Ung Företagsamhet rf efter finalen, dock senast 15.5.2021.

BÄSTA PRODUKTEN

I tävlingen Bästa produkten söks ett UF-företag som urskiljer sig ur mängden i finalen med sin produkt.

Tävlingen Bästa produkten är avsedd för UF-företag inom grundskola, andra stadiet och högskolor. Till tävlingen behövs ingen separat anmälan, utan alla UF-företag är med i tävlingen. Tävlingen är gemensam för alla utbildningsstadierna.

Huvudjuryn i finalen bedömer tävlingen Bästa produkten. Juryn bedömer företagens verksamhet och produkt utifrån rapporten och mässaktiviteten och väljer vinnare.

Bästa produkten är innovativ, svarar på praktiska problem eller är ett nytt sätt att göra något.

Juryn fäster uppmärksamhet vid följande då den bästa produkten väljs:

 • Produkten har nyhetsvärde och är en innovativ lösning på kundens problem
 • Företaget har identifierat produktens viktigaste målgrupper och utrett målgruppernas behov
 • Produkten är användarvänlig och har utvecklats utifrån kundernas behov
 • Produkten har en tydlig och motiverad prissättningsmodell
 • Produkten har kommersialiserats bra och konceptet har utvecklats under verksamheten
 • Som extra förtjänst ser juryn om produkten är ekologisk och beaktar cirkulär ekonomi

Tävlingen har ett penningpris på 200 euro som utdelas till det vinnande UF-företaget.

UF-företaget ska fakturera prissumman av Ung Företagsamhet rf efter finalen, dock senast 15.5.2021.

MEST GILLADE SOME

I Mest gillade some -tävlingen samlar UF-företagen gilla-markeringar och reaktioner på en bild av det egna teamet. Via tävlingen ger man möjlighet att sprida budskapet om det egna teamets deltagande i Våga vara företagsam -finalen. Vinnaren är det företag som samlar mest gilla -markeringar och reaktioner för sin bild i Ung Företagsamhet rf:s evenemangsalbum.

En av finalens tävlingar är synligheten via sociala medier. I tävlingen samlar UF-företaget gilla-markeringar för sin bild. Ung Företagsamhet rf publicerar ett bildalbum i Facebook, där alla grundskolans och andra stadiets finalister presenteras. Se förhandsuppgifter här.

Ung Företagsamhet rf publicerar ett bildalbum i Facebook där alla finalister presenteras. Bildalbumet publiceras 26.3.2021 och man kan gilla fram till 22.4.2021 kl. 12:00. Det UF-företag som har mest gilla-markeringar och reaktioner på sin egen bild vinner. Betald reklam för bilder är inte tillåten, men bilden får delas i andra sociala medier.

Då tävlingstiden gått ut kontrollerar Ung Företagsamhet rf vilket UF-företag som har mest gilla-markeringar och reaktioner i bildalbumet.

Ett penningpris på 100 euro beviljas det vinnande UF-företaget.

UF-företaget bör fakturera Ung Företagsamhet rf på penningsumman efter finalen, dock före 15.5.2021.

BÄSTA REKLAMVIDEO
I tävlingen ”Bästa reklamvideo” gör UF-företaget en 30 sekunder lång video om sitt företag.

Tävlingen ”Bästa reklamvideo är öppen för allaUF-företag, oavsett skolnivå. Tävlingen är frivillig och man kan delta i tävlingen genom att sända in en url -länk till sin reklamvideo (laddas upp på Youtube) i samband med förhandsuppgifterna. Sista anmälningsdag är 7.4. 

UF-företaget laddar upp sin reklamvideo på Youtube. Videon kan också delas andra sociala mediekanaler, men betald reklam för videon är inte tillåten. 

16.4. TOP 10 mest visade videor på Youtube visas under direktsändningen av Våga vara Företagsam finalen. 

Titta på exempel reklamfilm från förra årets bästa NY-företag Jalo NY

Juryn för “Bästa reklamvideo bedömer följande: 

 • Hur UF-företagets egen produkt / tjänst lyfts fram i videon 
 • Hur innovativt innehållet i videon är 
 • Väcker videon tittarens intresse och leder den till inköp av produkten / tjänsten 

Juryn väljer den bästa videon och vinnaren får ett pris på 500 euro samt coaching inom videoproduktion. 

JA ALUMNI AWARD

UF-alumner dvs. JA Alumni Finland ry är en självständig förening som drivs av aktiva före detta UF-företagare. Alla medlemmar i föreningen är före detta UF-företagare som velat fortsätta lära sig genom att göra och utöka sina nätverk med andra UF-alumner. Gemensamt för UF-alumnerna är företagaranda, entusiasm och attityden att lära genom att göra.

JA Alumni Award utdelas till entusistiska UF-företagare som utmärker sig under finalen. Tävlingen har ingen separat anmälan utan UF-alumer-styrelsen väljer prismottagare under finalen. Tävlingen är gemensam för alla UF-företag oavsett utbildningsstadie.

I juryn för priset UF-alumnen sitter medlemmar i styrelsen för UF-alumner, vilka under mässan går runt och intervjuar UF-företagare.

UF-alumners pris utdelas till ett UF-företag och dessutom till tre enskilda personer.

Tävlingens jury fäster vid bedömningen uppmärksamhet vid följande:

 • Utmärkt närverkare, dvs. företaget/personen presenterar sin idé öppet och bekantar sig med andra UF-företagare. En utmärkt nätverkare är sig själv, men har ett artigt och vänligt sätt.
 • Företagaranda, dvs. företaget/personen tror på sin idé och är entusiastisk över den.
 • Mod, dvs. företaget/personen har under UF-året visat mod genom att t.ex. modigt utveckla sin affärsidé, fortsatt företagandet trots svårigheter eller på annat sätt gått utanför sin bekvämlighetszon.
 • Bra teamspelare: teamets medlemmar stöder varandra och lyfter fram varandras styrkor.

Priset bekräftas i mars 2021.

Back To Top