skip to Main Content

Följande material inlämnas innan finalen:

 1. Företagets bild till social media tävlingen, senast 23.3.
 2. Företagets pitch deck och beskrivning av företaget till Våga vara Företagsam webbsidan och den virtuella plattformen senast 7.4. (+ frivilligt deltagande på den bästa video annonstävling)
  1. Instruktioner nedan

  2. Återlämna förhandsuppgifter

Företagets bild till social media tävlingen 23.3.2021

En av tävlingarna i finalen är företagets synlighet på sociala medier. Ung Företagsamhet rf publicerar ett foto-album på Facebook med alla deltagare. UF företaget samlar gillningar till sin egen bild.  Albumet publiceras 26.3.2021 och man kan gilla bilderna fram till 21.4 kl 12.00.

> Till annmälningsidan

Här hittar du exempel från fjolårets deltagare i tävlingen.

Exempel år 2020.

Beskrivning av företaget 7.4.2021

Kort beskrivning av företaget

Skriv en två meningar lång presentation om företagets verksamhet. Presentationen kommer att finnas på Våga Vara Företagsam webbsidan och på den virtuella mässmontern. Beskrivelsen berättar kortfattat om verksamheten för besökare och domare.

Logo och bild

Om man vill kan man i samband med anmälan även skicka in företagets logo och en bild på teamet, produkten eller tjänsten. Logon och bilden finns sedan på företagets virtuella mässmonter. Bilderna laddas upp på anmälningsblanketten i JPG, JPEG eller PNG-format.

Pitch deck 7.4.2021

Företag som deltar i finalen ska skapa en pitch deck om sitt företag. En Pitch Deck är en presentation med 10-20 slides, som innehåller den viktigaste informationen om företaget och dess verksamhet. På detta sätt visar UF företaget sin förmåga att I skriftligt format fånga läsarens intresse för företaget och dess verksamhet. Man kan välja att göra en Pitch Deck på finska, svenska eller engelska.

Tävlingens domare bekantar sig med företagen på förhand via förhandsuoppgifterna. Instruktioner för pitch deck finns här.

I företagets pitch deck förklaras verksamheten utan att någon av företagets representanter är på plats för att berätta. Utmärkta pitch decks är sådana som är tydliga, berättande och visuella, vanligen 10-14 slides.

En pitch deck kan till exempel innehålla följande delar:

 • Rubrik
 • Problem och existerande lösningar

Vilka kundbehov uppfyller affärsiden? Vilka problem löser den?

Vilka är skillnaderna till konkurrenternas lösningar?

 • Lösning och värdeerbjudande
   • Vilken produkt/tjänst erbjuder företaget?
   • Vilken är nyttan för kunden?
 • Marknaden
  • Vilka är företagets kunder? Hur stort är (det potentiella) kundunderlaget? Var finns de (fysiskt/ på nätet)?
 • Affärsmodell
  • Hur marknadsförs produkten/tjänsten så att den når målgruppen?
  • Vilka är produkten/tjänstens viktigaste försäljningskanaler?
 • Teamet
  • Har företaget kunskapen att förverkliga idén? Vilken form av kunskap?
  • Vad utför företaget självt och var behövs hjälp från utomsående?
 • Ekonomi
  • Hur stor behöver försäljningen vara för att verksamheten ska vara lönsam?
  • Hur stor är försäljningsvinsten för produkten/tjänsten?
 • Konkurrentanalys
 • Framtiden
 • Avslutning

I presentationen är det bra att även lyfta fram företagets värderingar och hur man beakatat cirkulärekonomi och hållbarhet.

> Till annmälningsidan

Back To Top