skip to Main Content

Följande material måste lämnas in före evenemanget:

 • En beskrivning av företaget för Våga vara företagsam -webbsidan, senast 5.4.2020.
 • En bild av företaget för tävlingen i sociala medier senast 5.4.2020.
 • Pitch deck om UF-företaget senast 5.4.2020.
 • En fil som används vid presentationen av företaget. Filen ska lämnas in senast 16.4.2020.

Beskrivning av UF-företaget

På evenemangets webbplats kommer det en sammanfattning av alla UF-företag som tagit sig till Våga vara företagsam -finalen.

För sammanfattningen ska alla UF-företagen skicka in en kort beskrivning av vad företaget gör och vad som gör det. Idén är inte att skriva en ny affärsplan för alla att se, utan en kort beskrivning av affärsidén. Sammanfatta också i en mening, en s.k. one-liner, vad som gör UF-företaget intressant.

Skicka samtidigt in UF-företagets logo i PNG, JPG eller JPEG-format.

Returnera beskrivningen och de övriga uppgifterna via blanketten nedan.

> Gå till returneringssidan

En bild på företaget (teamen)

Som en tävling i finalen är sociala medians presens. I tävlingen samlar UF-företagen gilla-markeringar för sin egen bild. Ung Företagsamhet rf publicerar ett bildalbum av alla finalister på Facebook. Albumet publiceras 8.4.2020 och gillandet är möjligt tills 22.4.2020 klockan 23:59.

> Gå till returneringssidan

Pitch deck

UF-företagen som deltar i finalen gör ett pitch deck om sitt företag. Ett pitch deck är en Powerpoint-presentation med 10-20 dior som berättar den viktigaste informationen om företaget och dess verksamhet. Med presentationen visar UF-företagarna att de kan göra ett skiftligt dokument om företaget; ett dokument som väcker intresse för företaget och dess verksamhet hos läsaren. Pitch decket kan skrivas på finska, svenska eller engelska.

Tävlingsdomarna går igenom pitch decken före finalen. Läs mera här.

Anvisningar

Pitch decket ska berätta den viktigaste informationen i sig självt – utan att en representant för företaget är med och gör preciseringar. Ett bra pitch deck berättar en historia, är visuellt tilltalande och består vanligen av 10-14 dior.

Ett pitch deck kan exempelvis innehålla följande:

 • Rubrikdia
 • Problemet och nuvarande lösningar
  • Vilka behov hos kunden tillfredsställer affärsidén? Vilka problem löser den?
  • Vad är nytt/annorlunda i affärsidén jämfört med konkurrenterna?
 • Lösning och värdelöfte
  • Vilken produkt/tjänst producerar företaget?
  • Vilken nytta har kunden av den?
 • Marknaden
  • Vilka är företagets kunder? Hur många (potentiella) kunder finns det? Var är de (fysiskt/på nätet)?
 • Affärsmodell
  • Hur marknadsförs produkten/tjänsten så att den når målgruppen?
  • Vilka är produktens/tjänstens viktigaste säljkanaler?
 • Teamet
  • Har företaget de kunskaper som behövs för att genomföra idén? Vilka kunskaper?
  • Vad gör företaget själv och med vad behöver det hjälp från andra?
 • Ekonomiska siffror
  • Hur mycket av produkten/tjänsten måste man sälja för att verksamheten ska vara lönsam?
  • Vad är produktens/tjänstens täckningsbidrag?
 • Konkurrentanalys
 • Framtiden
 • Avslutningsdia

Det lönar sig att i presentationen också poängtera företagets värderingar och idéns eventuella ansvarsfulhet samt cirkulär ekonomi.

> Gå till returneringssidan

Företagspresentation

I finalen håller varje UF-företag en fyra minuter lång presentation av sitt företag. Om företaget under presentationen använder en PowerPoint-presentation eller motsvarande (Prezi, PDF, Sway) ska materialet skickas till evenemangsteamet. I presentationerna ska man använda de vanliga Windows-fonterna så att presentationerna visas på rätt sätt på de datorer som används under finalen.

I företagspresentationen sammanställs företagets viktigaste erfarenheter och prestationer från UF-året. I presentationen ska man berätta om medgångar och motgångar – vad man har lärt sig av misstagen och vad man har åstadkommit. Kom ihåg att berätta om era inlärningserfarenheter under året. En företagspresentation är inte en produktpresentation. Läs mera här, hur kan man göra en bra presentation.

Företagspresentationen kan exempelvis ha följande struktur:

 • Inledning och presentation
 • Beskrivning av affärsidén, dess styrkor och konkurrensfördelar
  • Vilket tilläggsvärde erbjuder ni kunderna? Vilket problem löser er produkt/tjänst?
  • Vilken är ert unika försäljningsargument?
  • Vilken är er affärsmodell? Vem är er kund? Hur når man kunderna? Hur prissätter ni? Vilka är era viktigaste konkurrenter?
  • Hurdant kunnande finns i företaget?
 • Beskrivning av UF-året
  • Med- och motgångar
  • Vad ni har lärt er under året, hurdana tankar UF-året har väckt hos er?
  • Hur har ert företags verksamhet utvecklats under året?
 • UF-företagets ekonomi
 • UF-företagets framtid
 • Avslutning

Sammanfattning:

 • En fyra minuter lång företagspresentation, där UF-företagarna ger en tydlig helhetsbild av företaget och dess möjligheter.
 • I sin presentation får deltagarna använda Powerpoint-, Prezi- eller PDF-presentationer eller andra visuella hjälpmedel, men det är förbjudet att använda sig av andra icke ”live”-uppträdanden
 • UF-företag kan använda kort video, men det tillhörs till fyra minuter.
 • Innehållsmässigt lönar det sig att beskriva vad företaget gör, varför det är verksamt, om verksamheten gett resultat och vad ni har lärt er.
 • Presentationsspråk:
  • Grundskola och andra stadiet sker presentationen på finska, svenska eller engelska.
  • Högskola sker presentationen på engelska.

> Gå till returneringssidan

Back To Top