skip to Main Content

Följande material måste lämnas in före evenemanget:

  • En beskrivning av företaget för Våga vara företagsam-webbplatsen senast 26.4.2019.
  • En bild av företaget för tävlingen i sociala medier senast 26.4.2019
  • Rapporten om UF-företagets verksamhet (UF Ett år som företagare) / UF-företagets pitch deck (UF Start Up) senast 26.4.2019
  • En fil som används vid presentationen av företaget. Filen ska lämnas in senast 2.5.2019.

Fortsätt till uppgifternas instruktioner via länkarna nedan.

> UF Ett år som företagare -programmets finalisternas förhandsuppgifter
> UF Start Up -programmets finalisternas förhandsuppgifter

Back To Top