skip to Main Content

Finalens förhandsuppgifter: UF Ett år som företagare -programmet

Följande material måste lämnas in före evenemanget:

 • En beskrivning av företaget för Våga vara företagsam-webbplatsen, senast 4.4.2018.
 • En bild av företaget för tävlingen i sociala medier senast 4.4.2018.
 • Rapporten om UF-företagets verksamhet senast 6.4.2018.
 • En fil som används vid presentationen av företaget. Filen ska lämnas in senast 12.4.2018. 

Du kan fortsätta till inlämningen antingen via länken ovan eller länken som finns i uppgiftsbeskrivningen.

Beskrivning av UF-företaget

På evenemangets webbplats kommer det en sammanfattning av alla UF-företag som tagit sig till Våga vara företagsam -finalen.

För sammanfattningen ska alla UF-företagen skicka in en kort beskrivning av vad företaget gör och vad som gör det intressant senast 4.4.2018. Idén är inte att skriva en ny affärsplan för alla att se, utan en kort beskrivning av affärsidén. Sammanfatta också i en mening, en s.k. one-liner, vad som gör UF-företaget intressant.

Skicka samtidigt in UF-företagets logo i PNG, JPG eller JPEG-format.

Returnera beskrivningen och de övriga uppgifterna via blanketten nedan.

> Gå till returneringssidan

En bild på företaget (teamen)

Som en tävling i finalen är sociala medians presens. I tävlingen samlar UF-företagen gilla-markeringar för sin egen bild. Ung Företagsamhet rf publicerar ett bildalbum av alla finalister på Facebook. Albumet publiceras torsdag 6.4.2018 och gillandet är möjligt tills 18.4.2018 klockan 23:59.

För tävlingen bör företagen skicka en gruppfoto på teamen senast 4.4.2018.

> Gå till returneringssidan

Företagspresentation

I finalen håller varje UF-företag en fyra minuter lång presentation av sitt företag. Om företaget under presentationen använder en PowerPoint-presentation eller motsvarande (Prezi, Sway) ska materialet skickas till evenemangsteamet senast 12.4.2018. På det viset kan vi vara säkra att presentationerna fungerar ordentligt och öppnas på datorn. Om det förekommer problem så hinner vi fixa dem före själva evenemanget.

I PowerPoint-presentationerna ska man använda de vanliga Windows-fonterna så att presentationerna visas på rätt sätt på de datorer som används under finalen.

Presentationen måste vara kompatibel med antingen Microsoft Office PowerPoint 2013 eller en PDF-fil. Om ni vill använda något annat filformat, vänligen kontakta evenemangteamet i god tid. Filens maximistorlek är 20 MB. Filerna returneras i första hand via returneringsblanketten nedan.

Avsikten med företagspresentationen är att ge UF-företagen möjligheten att presentera sin verksamhet för riktig publik och se hur väl de lyckas väcka åhörarnas intresse för företaget och dess verksamhet.

I företagspresentationen sammanställs företagets viktigaste erfarenheter och prestationer från UF-året. I presentationen ska man berätta om medgångar och motgångar – vad man har lärt sig av misstagen och vad man har åstadkommit. Kom ihåg att berätta om era inlärningserfarenheter under året. En företagspresentation är inte en produktpresentation.

Företagspresentationen kan exempelvis ha följande struktur:

 • Inledning och presentation
 • Beskrivning av produkten eller tjänsten, dess styrkor och konkurrensfördelar
  • Vad är er unique selling point?
 • Beskrivning av UF-året
  • Med- och motgångar
  • Vad ni har lärt er under året, hurdana tankar UF-året har väckt hos er
 • UF-företagets ekonomi
 • Avslutning

Sammanfattning:

 • En fyra minuter lång företagspresentation, där UF-företagarna ger en tydlig helhetsbild av företaget och dess möjligheter.
 • I sin presentation får deltagarna använda Powerpoint-, Prezi- eller PDF-presentationer eller andra visuella hjälpmedel, men det är förbjudet att använda sig av andra icke ”live”-uppträdanden
 • UF-företag kan använda kort video, men det tillhörs till fyra minuter.
 • Innehållsmässigt lönar det sig att beskriva vad företaget gör, varför det är verksamt, om verksamheten gett resultat och vad ni har lärt er.
 • Presentationsspråk:
  • På grundskolstadiet sker presentationen på finska, svenska eller engelska.
  • Inom yrkesutbildningen på andra stadiet och i gymnasiet sker företagspresentationen på engelska.

> Gå till returneringssidan

OBS! Andra gradens företagspresentationer hålls på engelska och därför ska PowerPoint-presentationen också vara på engelska.

Rapporten om UF-företaget

De UF-företag som deltar i Våga vara företagsam -finalen ska skriva en rapport om sitt företag. Rapportens syfte är att visa hur väl ert UF-företag i form av en rapport kan beskriva verksamheten, resultatet, framtidsplanerna och sina lärdomar och erfarenheter från programmet UF Ett år som företagare.

Rapporten beskriver UF-företagets år utgående från ekonomiska tal och erfarenheter. Rapporten är alltså en kombination av en traditionell årsredovisning och inre reflektion i företaget. Med hjälp av rapporten visar UF-företagarna att de kan producera ett skriftligt dokument om företaget som hjälper läsaren att fatta intresse för företaget och dess verksamhet.

Rapporten måste lämnas in senast 6.4.2018. Juryn läser rapporten innan finalen äger rum.

Observera att det innan den egentliga texten i rapporten ska finnas en pärm med UF-företagets namn, namnet på företagsmedlemmarnas skola, lärarens namn och UF-företagets verksamhetsperiod (kolla det här i registreringsbeviset).

Rapporten ska lämnas in i PDF-form. Kolla anvisningarna om hur man sparar i PDF-form här (på finska).

> Gå till returneringssidan

Back To Top