skip to Main Content

Följande material måste lämnas in före evenemanget:

  • En beskrivning av företaget för Våga vara företagsam-webbsidan, senast 26.4.2019.
  • En bild av företaget för tävlingen i sociala medier senast 26.4.2019.
  • Pitch deck om UF-företaget senast 26.4.2019.
  • En fil som används vid presentationen av företaget. Filen ska lämnas in senast 2.5.2019. 

Du kan fortsätta till inlämningen antingen via länken ovan eller länken som finns i uppgiftsbeskrivningen.

Beskrivning av UF-företaget

På evenemangets webbplats kommer det en sammanfattning av alla UF-företag som tagit sig till Våga vara företagsam -finalen.

För sammanfattningen ska alla UF-företagen skicka in en kort beskrivning av vad företaget gör och vad som gör det intressant senast 26.4.2019. Idén är inte att skriva en ny affärsplan för alla att se, utan en kort beskrivning av affärsidén. Sammanfatta också i en mening, en s.k. one-liner, vad som gör UF-företaget intressant.

Skicka samtidigt in UF-företagets logo i PNG, JPG eller JPEG-format.

Returnera beskrivningen och de övriga uppgifterna via blanketten nedan.

> Gå till returneringssidan

En bild på företaget (teamen)

Som en tävling i finalen är sociala medians presens. I tävlingen samlar UF-företagen gilla-markeringar för sin egen bild. Ung Företagsamhet rf publicerar ett bildalbum av alla finalister på Facebook. Albumet publiceras torsdag 28.4.2019 och gillandet är möjligt tills 8.5.2019 klockan 23:59.

För tävlingen bör företagen skicka en gruppfoto på teamen senast 26.4.2019.

> Gå till returneringssidan

Pitch deck

Before the event, you need to create a Pitch Deck. See the judging criteria, demo template and real example below.

Demo and example can help you to create your own Pitch deck. Creating a Pitch deck is not a science, so there are no definite right or wrong answer, but rather set of norms that investors are usually looking for.

Deadline for the submission is 26.4.2019.

> Go to the submissions page

Företagspresentation

Every JA company has a four minute long business presentation in the final. If the presentation is supported with PowerPoint or a similar presentation (Prezi, Sway) must the presentation be sent to the event team not later than 2.5.2019. In this way we can make sure that the presentations open up and function on the computer properly. If there is any problems there is still time to fix them before the event.

The fonts used in the PowerPoint presentations should be the regular fonts on Windows so the presentations function properly on the computers used in the final.

The presentation must be either compatible with the Microsoft Office PowerPoint 2016 -program or a PDF-file. If you want to use another format please contact the event team in time. The maximum size of the file is 20 MB. The files are returned primarily with the return form below.

Download guidelines and criteria (PDF)

> Go to the submissions page

Back To Top