skip to Main Content

Våga vara Företagsam 2021 -finalen

Finlands mest betydande tävling i företagande Våga vara företagsam -finalen 2021 ordnas som ett virtuellt evenemang 21-22.4.2021. Under våren har 400 UF-företag och 1000 UF-företagare deltagit i regionala semifinaler runtom i Finland. I finalen tävlar UF-företagen om FM-titeln och om platser i EM-tävlingen.

I Våga vara företagsam -finalen väljs Finlands bästa UF-företag. Huvudpriserna är JA Company of the Year, och JA Enterprise of the Year.  JA Company of the Year delas ut till bästa UF-företag i grundskolan eller i andra stadiet. Vinnaren går vidare till EM-tävlingarna som arrangeras i Litauen.  JA Enterprise of the Year delas ut till bästa UF-företag inom högskolor och vinnaren tävlar också i EM-tävlingarna i Litauen.

FM-vinnarna och signature-prisernas mottagare väljs av en jury som består av näringslivets proffs. Juryn bekantar sig med UF-företagens verksamhet via företagens pitch decks och intervjuer.

Onsdag 21.4

 • 8:30-10:00Lärarseminarium
 • 10:00-11:00 Öppning av finalen (livestreaming)
 • 11:00-12:00 Lunchpaus, UF-företagen förbereder sig för den virtuella mässan
 • 12:00-15:00 Mässan öppnas och juryn intervjuar UF-företagen, pitchingtävling
 • 16:00-17:00 Nätverkande för unga, de 15 bästa UF-företagen som går vidare i tävlingen offentliggörs 

Torsdag 22.4

 • 9:00-11:30 Intervjuer med Top 15 UF-företagen
 • 14:00-16:00 Prisutdelningstillfälle (livestreaming)

PRISER

FINLANDS BÄSTA UF-FÖRETAG

GRUNDSKOLA & ANDRA STADIET | JA COMPANY OF THE YEAR 2021

Company of the Year -tävlingens huvudpris delas ut till UF-företag från grundskolan och andra stadiet. Vinnaren fortsätter till EM-tävlingen i Litauen i juli 2021.

HÖGSKOLOR | JA ENTERPRISE OF THE YEAR 2021

Enterprise of the Year -tävlingens huvudpris delas ut till UF-företag vid högskolor. Vinnaren representerar Finland vid EM-tävlingen i Litauen i juli 2021.

SIGNATURE PRISER

BÄSTA GRUNDSKOLA - KASVAVA NUORTEN SUOMI

Företagarna i Finland är en av Ung Företagsamhet rf:s grundande medlemmar. Företagarna utser Våga vara företagsam -finalens bästa UF-företag inom grundskolan med priset #Kasvava nuorten Suomi Signature Award. En företagare klarar sig inte ensam, därmed ges priset till till ett UF-företag som har lyckats skapa ett nätverk och kontakter trots exceptionella tider. Målet med priset är att stöda ungdomarna att utveckla sitt kunnande och sin affärsverksamhet i olika nätverk.

I den här kategorin är det kontakter och nätverk som kan vara till nytta även i framtiden som avgör. Kasvava nuorten Suomi –kategorins bästa företag är framtidsorienterat och ungdomarna har en entusiastisk, företagsam attityd och vilja att nätverka.

Kasvava Nuorten Suomi -tävlingen är menad för UF-företag i grundskolan.

Det finns ingen separat anmälan, utan alla UF-företag inom grundskolan är med i tävlingen.

TÄVLINGENS GÅNG

Experter från Företagarna i Finland (1-2) utvärderar UF-företagens verksamhet och utser vinnaren på basen av företagspresentationen vid den virtuella montern och företagets pitch deck.

 • Hurdana nya nätverk har de(n) unga skapat via sitt UF-företag t.ex. kontakter till media, andra företagare, läroinrättningar, kommersiella aktörer.
 • Hur har de(n) unga använt potentiella existerande nätverk till sin fördel t.ex. försäljning till bekanta ​
 • Har de(n) unga en klar uppfattning om vilka nätverk är relevanta med tanke på affärsverksamheten och har de en plan över hur de skapar dessa kontakter.

Ett penningpris på 500 euro beviljas det vinnande UF-företaget.

UF-företaget bör fakturera Ung Företagsamhet rf på penningsumman efter finalen, dock före 15.5.2021.

BÄSTA GYMNASIUM - SUSTAINABLE ENTREPRENEURSHIP

SEB är Nordens ledande företag inom finansiella tjänster. Bankens verksamhet vägleds av tanken att kreativitet och innovativitet är nycklarna till en bättre värld. SEB är Ung Företagsamhet rf:s huvudsamarbetspartner.

I Våga vara företagsam -finalen belönar SEB ett innovativt och ambitiöst UF-företag i gymnasiet med Sustainable Entrepreneurship – Signature Awards -priset.

Sustainable Entrepreneurship -tävlingen är ämnad för UF-företag inom gymnasiet.

Det finns ingen separat anmälan, utan alla UF-företag inom gymnasiet är med i tävlingen.

TÄVLINGENS GÅNG

SEB:s experter (1-2) utvärderar UF-företagens verksamhet och utser vinnaren på basen av företagspresentationen vid den virtuella montern och företagets pitch deck.

I Sustainable Entrepreneurship -tävlingen söker man ett UF-företag, som visar på ambition, viljestyrka och målmedvetenhet gällande sitt företag. Bakom verksamheten står ett team som samarbetar och modigt utvecklar sin affäridé.

Juryn fäster uppmärksamhet vid dessa saker i sin utvärdering:

Företagets affärsidé och förverkligande är innovativt och har en klar affärsverksamhets- och marknadsföringsplan.

Bakom företaget står ett ambitiöst och dynamiskt team. Teamet visar på entusiasm för företagande.

Affärsidén beaktar ansvar och digitala möjligheter

Förutom dessa kriterier utvärderar juryn företagarnas lärande under programmet: Hurdana utmaningar har man haft och hur har man hanterat dem.

Ett penningpris på 500 euro beviljas det vinnande UF-företaget.

UF-företaget bör fakturera Ung Företagsamhet rf på penningsumman efter finalen, dock före 15.5.2021.

BÄSTA UF-FÖRETAG INOM YRKESUTBILDNINGEN - TULEVAISUUDEN TEKIJÖIDEN TAKANA

Fennia uppmuntrar unga att våga, prova och företa – tillsammans kommer vi längre än ensamma. Därför står Fennia bakom dem som skapar framtiden. Fennia vill vara säker på att du kan skapa din egen väg med mod, frihet och utan att tveka. Ung Företagsamhet rf och Fennia vill tillsammans ge nästa generation av förändringsskapare, innovatörer och ledare nyckelfärdigheter i företagande.

I Våga vara företagsam -finalen belönar Fennia bästa UF-företag inom yrkesutbildningen. UF-företaget tar i beaktande ekonomisk lönsamhet, innovation och sociala effekter utan att glömma utmärkt praktiskt förverkligande. Verksamheten granskas både utgående från nuläget och med tanke på framtiden.

Tulevaisuuden tekijöiden takana -tävlingen är ämnad för UF-företag inom andra stadiets yrkesutbildning.

Det finns ingen separat anmälan, utan alla UF-företag inom andra stadiets yrkesutbildning är med i tävlingen.

TÄVLINGENS GÅNG

Fennias experter (1-2) utvärderar UF-företagens verksamhet och utser vinnaren på basen av företagspresentationen vid den virtuella montern och pitch deck.

Tävlingens kriterier

UF-företaget som belönas har en ekonomiskt stabil bas för att bli framtidens aktör. Det är innovativt på ett modigt sätt, vilket visar sig i fördomsfrihet och kundfokus.

Juryn fäster uppmärksamhet vid följande saker i sin utvärdering:

Starkt ekonomiskt resultat

Bär sig företagets affärsidé även i framtiden?

Är företaget ett potentiellt tillväxtföretag?

Innovativitet

Är förverkligandet av affärsidén innovativt?

Har man i företagets verksamhet provat olika saker och försökt göra saker annorlunda?

Sociala effekter

Har verksamheten potential att sysselsätta andra inom området, nu och i framtiden?

Har man använt sig av lokala samarbetspartner och tillverkare i verksamheten?

Har företaget samarbeten och använder det sig av andra lokala aktörer i sin verksamhet?

Förutom dessa kriterier, utvärderar juryn verksamheten enligt allmänna kriterier:

Har företaget satt upp mål och har man aktivt följt upp dem?

Hurdana möjligheter och vilka tillväxtmöjligheter ser företaget i framtiden?

Har man granskat produkten/tjänsten ur den potentiella kundens perspektiv? Vilket tilläggsvärde ger den kunden? Vilka kundproblem löser företaget?

Vilka är UF-företagets viktigaste ekonomiska nyckeltal? Hurdant bidrag har produkten/tjänsten? Förstår alla i UF-företaget företagets ekonomi.

Ett penningpris på 500 euro beviljas det vinnande UF-företaget.

UF-företaget bör fakturera Ung Företagsamhet rf på penningsumman efter finalen, dock före 15.5.2021.

BÄSTA UF-FÖRETAG INOM HÖGSKOLOR - UNELMAT ELOSSA

Elo är en stor finländsk aktör inom arbetspensionsförsäkringar. Elo ser till att dess kunder får de pensioner som de förtjänat. Elo hjälper sina kunder att nå framgång och svarar på de utmaningar förändringarna i arbetslivet innebär. Av finländska företag har vart tredje och av företagarna ca 40 procent valt Elo som sin partner i arbetspensionsfrågor. Elo ansvarar för tillfället för ungefär 477 000 arbetstagares och företagares kommande pensioner, tar hand om 240 000 pensionärer och en investeringsförmögenhet på ungefär 26 miljarder euro.  

Elo är Ung Företagsamhet rf:s huvudsamarbetspartner och i finalen belönar vi bästa UF-företag inom högskolor – ett företag som visar på företagaranda och passion för företagande.

Unelmat Elossa -tävlingen är ämnad för UF-företag inom högskolor.

Det finns ingen separat anmälan, utan alla UF-företag inom högskolor är med i tävlingen.

 

TÄVLINGENS GÅNG

Elos experter (1-2) utvärderar UF-företagens verksamhet via företagspresentationer och vid mässan och utser på basen av dessa en vinnare.

Kriterier

I Unelmat Elossa -tävlingen söker man ett UF-företag som enligt juryn har utvecklat en affärsidé med potential att ha framgång som riktigt företag samt att man kring affärsidén har skapat en klar affärsverksamhetsmodell.

Vid utvärderingen av Bästa UF-företag inom högskolor fäster juryn uppmärksamhet vid följande faktorer:

Problem och lösningar

Företaget har identifierat ett problem och erbjuder en lösning till problemet som skiljer sig från konkurrenterna.

Företaget har utvecklat minst en MVP (minimum viable product) eller prototyp.

Affärsverksamhetsmodell

Företaget skapar tilläggsvärde för kunden och företaget har identifierat de viktigaste kundmålgrupperna.

Företagets affärsverksamhetsmodell är klar och företaget har potential att växa till en större affärsverksamhet.

Företaget förstår de viktigaste ekonomiska nyckeltalen i verksamheten och kan berätta hurdant bidrag produkten/tjänsten har.

Målinriktning och systematik

Företaget har haft en klar verksamhetsplan enligt vilken man har utvecklat verksamheten.

Företaget har ställt upp målsättningar och följt upp dem aktivt under verksamheten.

Företaget presenterar konkreta åtgärder för att säkerställa affärsverksamhetens hållbarhet. Exempelvis med avseende på ledarskap, rekrytering, beslutsfattande och operativ verksamhet.

Företagaranda och framtid

Företaget agerar företagarmässigt och visar på en utmärkt företagsam attityd

Företaget har en plan för att utveckla verksamheten och man har planerat verksamhetens följande steg.

Ett penningpris på 500 euro beviljas det vinnande UF-företaget.

UF-företaget bör fakturera Ung Företagsamhet rf på penningsumman efter finalen, dock före 15.5.2021.

BÄSTA ENSAMFÖRETAGARE - YRITTÄMISEN ARVOINEN IDEA

OP:s uppgift är att befrämja ägarkundernas och verksamhetsmiljöns hållbara ekonomiska framgång, trygghet och välbefinnande. Vår verksamhet vägleds av våra värderingar: Människonära, ansvarstagande och att nå framgång tillsammans. Av drömmar föds företagare och vi vill att företagare ska lyckas. För oss är alla företagarberättelser viktiga. Vi stöder ditt företag både via nätet och lokalt, så att du kan fokusera på det väsentliga.

op.fi/onnistujat

op-kevytyrittaja.fi

OP är Ung Företagsamhet rf:s huvudsamarbetspartner och belönar bästa UF-företag med 1-2 företagare i finalen.

Deltagande

Yrittämisen arvoinen idea -tävlingen är ämnad för UF-företag med 1-2 medlemmar.

Det finns ingen separat anmälan, utan alla UF-företag inom högskolor är med i tävlingen.

 

TÄVLINGENS GÅNG

OP:s experter utvärderar UF-företagens verksamhet via företagspresentationer och vid mässan och utser på basen av dessa en vinnare.

Kriterier

Juryn fäster uppmärksamhet vid följande saker:

 • Företaget kan tydligt berätta och motivera sina styrkor och sitt kunnande och hur man har använt dessa i företagsverkamheten.
 • Det finns efterfrågan på företagets affärsidé dvs. det finns kunder och företaget har försäljning.
 • Företaget har en plan och vilja att fortsätta företagsverksamhet i någon form också efter Ett år som företagare -programmets avslutande
 • Företaget har 1-2 medlemmar

Pris

Tillgång till OP Lättföretagare -tjänsten kostnadsfritt i ett år och mentoring om företagande med Markus Sarja (Markus Sarja, Business Lead, OP Lättföretagare)

ANDRA PRISER

Mer tävlingskategorier och priser publiceras 23.3.

Som plattform för den virtuella finalen fungerar den mångsidiga och användarvänliga plattformen Howspace. På plattformen Howspace ordnar man evenemang, mässor, live-sändningar och diskussionsforum på en och samma address.

Från det förhandsmaterial som UF företagen sänder in skapar Ung Företagsamhet rf:s personal enskilda virtuella montrar för UF-företagen. På själva finalsdagen står ungdomarna vid sina virtuella mässmontrar och presenterar sina företag. Mässans besökare och finalens domare besöker montrarna via en färdigt inbyggd videokoppling. På den virtuella plattformen finns också ett eget utrymme för lärare och besökare där de kan träffas och diskutera aktuella frågor. Den virtuella finalen avslutas med en direktsänd prisutdelning.

Anmälda UF-företag och lärare får i god tid per e-post en anslutningslänk till finalen. För att kunna logga in på plattformen krävs en fungerande e-postadress.

Howspace virtuaalialusta
Howspace virtuaalialusta

Samarbetspartner

Tävlingsregler

Vuosi yrittäjänä -ohjelman osalta finaalin osallistumiselle ei ole ikärajaa. Huomioi kuitenkin parhaan NY-yrityksen kilpailuiden ikärajat alla.

Perusasteen ja toisen asteen SM-kilpailun osalta ikäraja tulee suoraan Euroopan mestaruuskisojen ikärajoista. JA Europen virallinen linjaus on:

Achievers representing their Companies in the competition must be at least 15 years old and no more than 21 years old on the 31st of July of the year of participation. Younger or older students will be automatically asked to withdraw from the competition.

Tämän vuoksi toisen asteen NY-yrityksissä, jotka haluavat kilpailla Suomen parhaan NY-yrityksen tittelistä ja pääsystä EM-kisoihin, ei voi olla alle 15-vuotiaita tai yli 21-vuotiaita osallistujia.

EM-finaalissa (perusaste ja toinen aste) osallistujille alaikäraja on 15 vuotta ja yläikäraja on 21 vuotta. Jos NY-yrityksessä on jäsen, joka on ala- tai yli-ikäinen, rajoittaa se mahdollisuutta päästä EM-kisoihin.

Jos NY-yrityksenne haluaa kilpailla pääsystä EM-finaaliin, ei kyseinen henkilö voi osallistua yrityksenne toimintaan finaalissa millään tasolla. Hän on siis vierailijana tapahtumassa, jolle avoimia tilaisuuksia ovat messut ja yritysesittelyt. Hän ei voi kuitenkaan esittäytyä tapahtumassa NY-yrityksenne edustajana.

NY-yritys voi osallistua finaaliin kaikkien jäsenten kanssa riippumatta iästä, mutta tällöin NY-yritys ei voi päästä edustamaan Suomea Euroopan mestaruuskisoissa. Kaikissa muissa kategorioissa NY-yritys on silti mukana.

Korkea-asteen SM-kilpailun osalta ikäraja tulee suoraan Euroopan mestaruuskisojen ikärajoista. JA Europen virallinen linjaus on:

Achievers representing their Companies in the competition must be at least 18 years old and no more than 29 years old on the 31st of July of the year of participation. Younger or older students will be automatically asked to withdraw from the competition.

Tämän vuoksi korkea-asteen NY-yrityksissä, jotka haluavat kilpailla Suomen parhaan NY-yrityksen tittelistä ja pääsystä EM-kisoihin, ei voi olla yli 29-vuotiaita osallistujia.

Suomen finaalissa osallistujamäärä voi maksimissaan olla kahdeksan henkilöä NY-yritystä kohden, mutta esimerkiksi toisen ja korkea-asteen EM-kilpailuissa osallistujamäärä on rajoitettu viiteen henkilöön. Alla ote JA Europen ohjeistuksesta:

The number of official participants per JA Company is limited to a maximum of 5 students. A student may NOT attend as an official participant if he/she has participated as a member of a team in any of the past Competitions. If additional achievers from the same company attend the event, they may NOT participate in any part of the competition (during on-stage presentation, at the stand presentations, or during the interview).

Vuosi yrittäjänä -ohjelmaan yleensä voi osallistua vain kerran peruskoulun, lukion tai ammatillisen koulutuksen aikana aikana. Tämä koskee myös Uskalla Yrittää -finaaliin osallistumista. Jos ohjelman on suorittanut peruskoulussa, voi ohjelman suorittaa uudelleen lukiossa tai ammattioppilaitoksessa.

Vuosi yrittäjänä -ohjelmaan eikä täten Uskalla Yrittää -finaaliin kuitenkaan voi osallistua uudelleen samalla liikeidealla, vaikka kouluaste olisi muuttunut. Samalla liikeidealla osallistuminen asettaa muut ohjelmaan ja finaaliin osallistujat eriarvoiseen asemaan.

Mikäli NY-yrityksessä on yksi tai useampi jäsen, joka on jo osallistunut Uskalla Yrittää -finaaliin saman kouluasteen (perusaste tai toinen aste kokonaisuudessaan) aikana, eivät kyseiset jäsenet voi osallistua yrityksen toimintaan finaalissa millään tasolla. He ovat siis vierailijoina tapahtumassa. He eivät voi kuitenkaan esittäytyä tapahtumassa NY-yrityksenne edustajana. Tällä tavalla kaikki kilpailijat tavoittelevat menestystä samalta viivalta.

Kyllä. Finaalissa on useita kategorioita, jotka ovat yhteisiä kouluasteiden välillä ja NY-yritys voi olla ehdolla voittajaksi useissa kategorioissa.

Back To Top