skip to Main Content

Finaaliin osallistuvan NY-yrityksen on palautettava seuraavat materiaalit ilmoittautumisensa yhteydessä, viimeistään 14.4.2022:

 1. Yrityksen logo
 2. Liikeidean kuvaus
 3. Yrityskuva
 4. Pitch deck
 5. Mahdollinen ilmoittautuminen erilliseen pitchaus-kilpailuun yritysmessujen aikana

Mikäli NY-yritys haluaa käyttää finaalin yritysesittelyosuudessa jotakin esitysmateriaalia, tulee seuraava materiaali ladata palautuslaatikkoon ennakkoon, viimeistään 24.4.2022 mennessä: 

 1. Yritysesittelyn esitysmateriaali (PPT)

Lisätietoja palautettavista materiaaleista ja ohjeita finaaliin valmistautumiseen löydät tarkemmin alempaa tältä sivulta.

Ilmoittautumisen yhteydessä palautettavat materiaalit (palautus viimeistään 14.4.2022)

1. Yrityksen logo

NY-yritys lähettää finaali-ilmoittautumisensa yhteydessä yrityksensä logon. Kuvaa voidaan hyödyntää Uskalla Yrittää -sivustolla ja tapahtumassa. Kuvat ladataan ilmoittautumislomakkeelle JPG, JPEG tai PNG-muodossa.

2. Liikeidean kuvaus / Lyhyt esittelyteksti

Kirjoita ilmoittautumislomakkeelle noin 2 virkkeen esittelyteksti oman yrityksesi toiminnasta Uskalla Yrittää -sivustoa sekä kilpailua varten. Tämä kertoo messukävijöille, muille finalisteille ja tuomaristolle lyhyesti, mitä yrityksesi tekee.

3. Yrityskuva

NY-yritys lähettää finaali-ilmoittautumisensa yhteydessä yhden kuvan tiimistä, tuotteesta tai palvelusta. Kuvaa voidaan hyödyntää Uskalla Yrittää -sivustolla ja tapahtumassa. Kuva ladataan ilmoittautumislomakkeelle JPG, JPEG tai PNG-muodossa.

4. Pitch deck

Finaaliin osallistuvat NY-yritykset tuottavat pitch deckin, eli sijoittajapresentaation, omasta yrityksestään. Pitch deck on noin 10-20 dian mittainen PowerPoint-esitys, joka kokoaa yhteen tärkeimmät tiedot yrityksestä ja sen toiminnasta. Tuotoksen avulla NY-yritys näyttää pystyvänsä tuottamaan kirjallisen dokumentin yrityksestään, ja saa lukijan kiinnostumaan yrityksestä ja sen toiminnasta. Pitch deckin voi tehdä suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Kilpailun tuomaristo tutustuu tuotoksiin ennen finaalia.

Vinkkejä pitch deckin tekoon:
Pitch deckin pitää kertoa olennaiset tiedot ilman, että yrityksen edustaja on kertomassa tarkennuksia. Erinomaiset pitch deckit ovat selkeitä, kertovat tarinan, ovat visuaalisia ja yleensä noin 10-14 diaa pitkiä.

Pitch deck voi sisältää esimerkiksi seuraavia asioita:

 • Otsikkodia
 • Ongelma ja nykyiset ratkaisut
  • Mitä asiakkaiden tarpeita se tyydyttää? Mitä ongelmia se ratkaisee?
  • Mitä uutta/erilaista liikeideassa on verrattuna kilpailijoihin?
 • Ratkaisu ja arvolupaus
  • Mitä tuotetta / palvelua yritys tuottaa?
  • Mitä hyötyä siitä on asiakkaalle?
 • Markkinat
  • Ketkä ovat yrityksen sen asiakkaat? Paljonko heitä (potentiaalisia) on? Missä he ovat (fyysisesti/verkossa)?
 • Liiketoimintamalli
  • Miten tuotetta/palvelua markkinoidaan, että se tavoittaa oikean kohderyhmän?
  • Mitkä ovat tuotteen/palvelun tärkeimmät myyntikanavat?
 • Tiimi
  • Onko yrityksellä osaamista idean toteuttamiseen? Millaista osaamista?
  • Mitkä asiat yritys tekee itse ja missä tarvitsee apua muilta?
 • Talousluvut
  • Paljonko tuotetta/palvelua pitää myydä, jotta toiminta on kannattavaa?
  • Mikä on tuotteen/palvelun kate?
 • Kilpailija-analyysi
 • Tulevaisuus
 • Lopetusdia

Esityksessä kannattaa myös painottaa yrityksen arvoja ja idean mahdollista vastuullisuutta sekä kiertotaloutta.

Vinkkejä pitch deckin tekemiseen saat myös tästä.

5. Mahdollinen ilmoittautuminen pitchauskilpailuun

Pitchauskilpailussa NY-yrityksellä on 30 sekuntia aikaa vakuuttaa tuomaristo! Pitchauskilpailuun osallistuva NY-yritys valitsee joukostaan yhden henkilön, joka nousee messujen aikana Triplan tapahtumalavalle pitämään max. 30 sekunnin myyntipuheen. Paras pitch palkitaan finaalissa Paras myyntipuhe -palkinnolla.

Vinkkejä myyntipuheen suunnitteluun löydät täältä.

Valinnaiset ennakkoon toimitettavat materiaalit (palautus viimeistään 24.4.2022)

1. Yritysesittely

Jokainen NY-yritys pitää finaalissa neljän (4) minuutin mittaisen yritysesittelyn. NY-yritys voi halutessaan käyttää esitysmateriaalia yritysesittelynsä tukena. Esitysmateriaali tulee ladata PowerPoint-muodossa tähän palautuslaatikkoon ennen finaalia, viimeistään 24.4.2022. Esityksessä on käytettävä Windowsin vakiofontteja, jotta esitykset toistuvat oikein finaalissa käytettävissä tietokoneissa.

Yritysesittely kokoaa yhteen yrityksen tärkeimmät kokemukset ja saavutukset NY-vuoden ajalta. Esittelyssä tulee kertoa ylä- ja alamäistä – mitä olette oppineet tehdyistä virheistä ja mitä olette saavuttaneet. Muistakaa kertoa oppimiskokemuksistanne vuoden ajalta. Huomioittehan, että yritysesittely ei ole pelkkä tuote-esittely.

Vinkkejä yritysesittelyn tekemiseen löydätte täältä ja täältä.

Yritysesittelyn rakenne voi olla esimerkiksi:

 • Aloitus ja esittely
 • Liikeidean kuvaus, sen vahvuudet ja kilpailuedut — mitä, miksi, kenelle, miten
  • Mitä lisäarvoa tuotatte asiakkaallenne? Minkä asiakkaan ongelman tuote/palvelu ratkaisee?
  • Mikä on yrityksenne unique selling point?
  • Mikä on yrityksen liiketoimintamalli? Kuka on asiakas? Miten asiakkaat tavoitetaan? Miten tuote/palvelu on hinnoiteltu? Ketkä ovat yrityksen tärkeimmät kilpailijat?
  • Millaista osaamista yrityksessä on?
 • NY-vuoden kuvaus
  • Ylä- ja alamäet
  • Mitä olette oppineet vuoden aikana, mitä ajatuksia NY-vuosi on herättänyt?
  • Miten yrityksenne toiminta on kehittynyt vuoden aikana?
 • NY-yrityksen talous
 • Yrityksenne tulevaisuus
 • Lopetus

Yritysesittely tiivistettynä:

 • 4 minuutin mittainen yritysesittely, joka on NY-yrittäjien toteuttama selkeä kokonaisuus yrityksestä ja sen mahdollisuuksista.
 • Osallistujat saavat käyttää esityksessään esitysmateriaalia PowerPoint-formaatissa.
 • Lyhyiden videoiden käyttö yritysesittelyssä on sallittua, mutta videon aika lasketaan mukaan neljän minuutin kokonaisuuteen.

Jokaisessa yritysesittelytilassa NY-yrityksillä on käytettävissä:

 • Kannettava tietokone ja mahdollisuus saada esitys valkokankaalle
 • Kaksi mikrofonia
 • Langallinen verkkoyhteys
 • Langaton slaidinvaihtaja, jonka avulla yritykset voivat hallita omaa esitystään
Back To Top