skip to Main Content

Seuraavat materiaalit on palautettava ennen tapahtumaa:

 • Yrityksen kuvaus Uskalla Yrittää -sivustoa varten viimeistään 5.4.2020. 
 • Kuva yrityksestä sosiaalisen median kilpailua varten viimeistään 5.4.2020.
 • Yrityksen pitch deck viimeistään 5.4.2020.
 • Yritysesittelyssä käytettävä esitys viimeistään 16.4.2020.

Yrityksen esittelyteksti

Tapahtuman verkkosivuille tulee koonti kaikista Uskalla Yrittää -finaalin NY-yrityksistä.

Koontia varten kaikkien osallistuvien NY-yritysten on toimitettava lyhyt kuvaus, mitä yritys tekee ja mikä tekee siitä mielenkiintoisen. Tarkoituksena ei ole kirjoittaa liiketoimintasuunnitelmaa uudestaan kaikkien nähtäville, vaan lyhyt kuvaus liikeideasta. Toimittakaa samalla NY-yrityksen logo PNG, JPG tai JPEG -muodossa.

Kilpailun tuomaristo tutustuu esittelyihin ennen finaalia.

> Siirry palautussivulle tästä

Tiimikuva

Finaalin yhtenä kilpailuna on sosiaalisen median näkyvyys. Kilpailussa NY-yritykset keräävät tykkäyksiä omalle kuvalleen. Nuori Yrittäjyys ry julkaisee Facebookissa kuva-albumin, jossa on esitelty kaikki finalistit. Kuva-albumi julkaistaan 8.4.2020 ja tykkääminen on mahdollista 22.4.2020 kello 23:59 asti.

> Siirry palautussivulle tästä

Pitch deck

Finaaliin osallistuvat NY-yritykset tuottavat pitch deckin omasta yrityksestä. Pitch deck on 10-20 dian Powerpoint -esitys yrityksestä, joka kokoaa yhteen tärkeimmät tiedot yrityksestä ja sen toiminnasta. Tuotoksen avulla NY-yritys näyttää pystyvänsä tuottamaan kirjallisen dokumentin yrityksestään, jonka avulla yritys saa lukijan kiinnostumaan yrityksestä ja sen toiminnasta. Pitch deckin voi tuottaa suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Kilpailun tuomaristo tutustuu tuotoksiin ennen finaalia. Ohjeistuksia pitch deckin tekemiseen saat tästä.

Ohjeet

Pitch deckin pitää kertoa olennaiset tiedot sellaisenaan – ilman, että yrityksen edustaja on kertomassa tarkennuksia. Erinomaiset pitch deckit ovat selkeitä, kertovat tarinan, ovat visuaalisia ja yleensä 10-14 diaa.

Pitch deck voi esimerkiksi sisältää seuraavia asioita:

 • Otsikkodia
 • Ongelma ja nykyiset ratkaisut
  • Mitä asiakkaiden tarpeita se tyydyttää? Mitä ongelmia se ratkaisee?
  • Mitä uutta/erilaista liikeideassa on verrattuna kilpailijoihin?
 • Ratkaisu ja arvolupaus
  • Mitä tuotetta / palvelua yritys tuottaa?
  • Mitä hyötyä siitä on asiakkaalle?
 • Markkinat
  • Ketkä ovat yrityksen sen asiakkaat? Paljonko heitä (potentiaalisia) on? Missä he ovat (fyysisesti/verkossa)?
 • Liiketoimintamalli
  • Miten tuotetta/palvelua markkinoidaan, että se tavoittaa oikean kohderyhmän?
  • Mitkä ovat tuotteen/palvelun tärkeimmät myyntikanavat?
 • Tiimi
  • Onko yrityksellä osaamista idean toteuttamiseen? Millaista osaamista?
  • Mitkä asiat yritys tekee itse ja missä tarvitsee apua muilta?
 • Talousluvut
  • Paljonko tuotetta/palvelua pitää myydä, jotta toiminta on kannattavaa?
  • Mikä on tuotteen/palvelun kate?
 • Kilpailija-analyysi
 • Tulevaisuus
 • Lopetusdia

Esityksessä kannattaa myös painottaa yrityksen arvoja ja idean mahdollista vastuullisuutta sekä kiertotaloutta.

> Siirry palautussivulle tästä

Yritysesittely

Jokainen NY-yritys pitää finaalissa neljän minuutin mittaisen yritysesittelyn. Jos esityksen tukena käytetään PowerPoint tai muuta esitystä (Prezi, PDF), on esitys toimitettava ennakkoon. Esityksessä on käytettävä Windowsin vakiofontteja, jotta esitykset toistuvat oikein finaalissa käytettävissä tietokoneissa.

Yritysesittely kokoaa yhteen yrityksen tärkeimmät kokemukset ja saavutukset NY-vuoden ajalta. Esittelyssä tulee kertoa ylä- ja alamäistä – mitä olette oppineet tehdyistä virheistä ja mitä olette saavuttaneet. Muistakaa kertoa oppimiskokemuksistanne vuoden ajalta. Huomioittehan, että yritysesittely ei ole pelkkä tuote-esittely. Ohjeistuksia yritysesittelyn tekemiseen saat tästä.

Yritysesittelyn rakenne voi olla esimerkiksi:

 • Aloitus ja esittely
 • Liikeidean kuvaus, sen vahvuudet ja kilpailuedut — mitä, miksi, kenelle, miten
  • Mitä lisäarvoa tuotatte asiakkaallenne? Minkä asiakkaan ongelman tuote/palvelu ratkaisee?
  • Mikä on yrityksenne unique selling point?
  • Mikä on yrityksen liiketoimintamalli? Kuka on asiakas? Miten asiakkaat tavoitetaan? Miten tuote/palvelu on hinnoiteltu? Ketkä ovat yrityksen tärkeimmät kilpailijat?
  • Millaista osaamista yrityksessä on?
 • NY-vuoden kuvaus
  • Ylä- ja alamäet
  • Mitä olette oppineet vuoden aikana, mitä ajatuksia NY-vuosi on herättänyt?
  • Miten yrityksenne toiminta on kehittynyt vuoden aikana?
 • NY-yrityksen talous
 • Yrityksenne tulevaisuus
 • Lopetus

Tiivistettynä:

 • 4 minuutin mittainen yritysesittely, joka on NY-yrittäjien toteuttama selkeä kokonaisuus yrityksestä ja sen mahdollisuuksista.
 • Osallistujat saavat käyttää esityksessään esitysmateriaalia, kuten PowerPoint, Prezi tai PDF -esitystä.
 • Lyhyiden videoiden käyttö yritysesittelyssä on sallittua, mutta videon aika lasketaan mukaan neljän minuutin kokonaisuuteen.
 • Kieli:
  • Perusasteen ja toisen asteen esitykset pidetään suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.
  • Korkea-asteen esitykset pidetään englanniksi.

> Siirry palautussivulle tästä

Back To Top